γέννα

Η ENCA Hellas (Ελληνικό Δίκτυο για το Σεβασμό στη Γέννα) εγκυμονεί κινδύνους για την πίστη (Πρεσβ. Βασίλειος Σπηλιόπουλος)

(Πηγή: “ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ“)

Το «Ελληνικό Δίκτυο για το Σεβασμό στη Γέννα» ή αλλιώς ΕΝCA Hellas είναι ένα δίκτυο φορέων και οργανισμών οι οποίοι δικτυώνονται προκειμένου να ενισχύσουν και να προωθήσουν τόσο την περιγεννητική φροντίδα στη χώρα μας και τον σεβασμό στην ίδια τη γέννα, όσο και τον φυσιολογικό τοκετό, το μητρικό θηλασμό και γενικώς την ιδέα ότι η γέννα είναι μια φυσική διαδικασία και όχι μια ασθένεια που απαιτεί ιατρική παρέμβαση, όχι μια ιατρική πράξη.

Είναι ευνόητο και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε ευθύς εξ αρχής ότι οι σκοποί του δικτύου είναι αγαθοί και οι στόχοι επαινετοί. Όμως, για μια ακόμη φορά, τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των σκοπών και οι φιλοσο­φικές ιδέες που μειγνύονται και σερβίρονται μαζί με τους κατά τα άλλα αγαθούς σκοπούς, μας υποχρεώνουν να προβάλλουμε ενστάσεις και να ενημερώσουμε εκείνους τους πιστούς που ενδιαφέρονται να κρατήσουν την Ορθόδοξη Πί­στη τους κρυστάλλινη και ανόθευτη από κάθε πλάνη, ότι οι ιδέες και οι πρακτικές που προωθεί το δίκτυο είναι ασυμβίβαστες με την Πίστη μας και προβάλλονται από το κίνημα της «Νέας Εποχής».

Διαβάστε περισσότερα »