Βέργου Παρασκευή

Επιστολή προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για την καταλληλότητα των θεαμάτων στα σχολεία (Βέργου Παρασκευή, εκπαιδευτικός)

Προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Κ. Θεόδωρο Καρτσιώτη, Δια της Διεύθυνσης του 1ου Δημοτικού σχολείου Πολυκάστρου.

Πολύκαστρο 8/5/2012

Θέμα: Εξωσχολικά θεάματα σε Δημοτικά Σχολεία

Αξιότιμε κ. Περιφερειακέ Διευθυντά,

Είμαι εκπαιδευτικός και υπηρετώ με απόσπαση στο 1ο δημοτικό σχολείο Πολυκάστρου. Θέμα της παρούσας επιστολής είναι η παρακολούθηση θεαμάτων από τα σχολεία και η καταλληλότητα του περιεχομένου τους.

Διαβάστε περισσότερα »