Α’ Κυριακή των Νηστειών

Αποστολικό ανάγνωσμα Α΄ Κυριακής των Νηστειών – Ορθοδοξίας: Ομιλία περί νηστείας, ήτοι πόσον αμαρτάνει, όστις καταφρονεί της νηστείας τους νόμους, και πόσον καρποφορεί της νηστείας η αρετή, και πόση η υπό Θεού υπέρ αυτής ανταπόδοσις (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Εβρ. ια’ 24-26, 32-40) – Τί είναι η αμαρτία; Ποιά είναι η πρώτη εντολή του Θεού και γιατί αυτή δεν γράφτηκε στις πλάκες του νόμου;

– Η εντολή της νηστείας μήπως δεν έχει ισχύ σήμερα;

– Σχετίζεται η νηστεία με τον μαρασμό των παθών;

– Φθείρει η νηστεία το σώμα;

– Διατί ο Ιησούς ενήστευσε;

– Η νηστεία κίνημα και καρπός του Αγίου Πνεύματος.

– Η νηστεία καταβιβάζει απ’ ουρανού τους αγγέλους προς υπηρεσίαν των ανθρώπων!

– Αυτός που δεν νηστεύει μιμητής του χοϊκού ανθρώπου. Αυτός που νηστεύει μιμητής του επουρανίου ανθρώπου. Διαβάστε περισσότερα »