αφυλία

Οι έμφυλες ταυτότητες και η ενοφυλία των Γνωστικών (Αρχιμ. Θεόφιλος Λεμοντζής, Δρ. Θεολογίας)

Περιεχόμενα

Εισαγωγή

1.Gender και έμφυλες ταυτότητες. Η προβληματική της θεωρίας περί διαχωρισμού βιολογικού και κοινωνικού φύλου  

2. Tο ανδρόγυνο θεολογικό και ανθρωπολογικό μοντέλο του Γνωστικισμού

3. Η ενοφυλία ή η αφυλία ως ο προορισμός του ανθρώπου στο θρησκευτικό σύστημα του Γνωστικισμού

4. Φύλο και οντολογία στην Ορθόδοξη Θεολογία. Κριτική της θεωρίας των έμφυλων ταυτοτήτων

 Επίλογος

Διαβάστε περισσότερα »