Αναστάσιος Γκοτσόπουλος

Ιεροκανονική θεώρησις του παπικού πρωτείου (Πρεσβύτερος Αναστάσιος Γκοτσόπουλος, Εφημέριος Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Πατρών)

Εισήγηση στην Ημερίδα «Πρωτείο» – Συνοδικότης και Ενότης της Εκκλησίας που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς, την Τετάρτη 28 Απριλίου 2010, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

Διαβάστε περισσότερα »

“Η Συμπροσευχή με αιρετικούς – Προσεγγίζοντας την κανονική πράξη της Εκκλησίας”, π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος (Παν. Λεπίδας, Θεολόγος)

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ πόνημα του π. Αναστασίου Γκοτσοπούλου, εφημερίου του Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Πατρών, με τίτλο «η Συμπροσευχή με αιρετικούς – προσεγγίζοντας την κανονική παράδοση της Εκκλησίας». Αποτελεί βελτιωμένη και επαυξημένη επανέκδοση του τίτλου «ου δει αιρετικοίς ή σχισματικοίς συνεύχεσθαι», που κυκλοφόρησε τα Χριστούγεννα 2008 και πολύ σύντομα εξαντλήθηκε. Στην έκδοση αυτή έχει επισυναφθεί και η απάντηση του συγγραφέως σε γνωμοδότηση του καθηγητού Βλασίου Φειδά με την οποία ο καθηγητής προσπάθησε να δικαιολογήσει τις συντελούμενες στον οικουμενικό χώρο συμπροσευχές καθώς και σύντομη αλληλογραφία του με τον Μέγα Πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και μόνιμο εκπρόσωπός του στο ΠΣΕ, π. Γεώργιο Τσέτση, «ώστε ο αναγνώστης να εξάγει τα συμπεράσματά του», όπως σημειώνει ο συγγραφέας.

(Εκδόσεις Θεοδρομία, Θεσσαλονίκη 2009)

Διαβάστε περισσότερα »

«Το ζήτημα της συμπροσευχής μετά των ετεροδόξων κατά τους Ιερούς Κανόνες»: Σχολιασμός σε άρθρο του καθηγητού Βλασίου Φειδά (π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος, Εφημέριος Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Πατρών)

Δημοσιεύθηκε στό δελτίο ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ (τεύχ. 699/30.4.09, σ.σ. 11-33)  ἄρθρο τοῦ Καθηγητοῦ  Βλασίου Φειδᾶ  μέ τίτλο «τό ζήτημα τς συμπροσευχς μετά τν τεροδόξων κατά τούς ερούς Κανόνες»[1] (στό ἑξῆς: Φειδᾶς). Ὅπως ἀναφέρει ὁ συντάκτης, τό ἄρθρο αὐτό ἀποτελεῖ ἀπάντηση–γνωμοδότηση σέ ἐρώτημα πού τοῦ ἀπευθύνθηκε.

Ἡ δημοσίευση τόσο μεγάλης ἐργασίας (σελ. 23) στό ἐπίσημο δελτίο τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου (Σαμπεζύ Γενεύης) καί ἡ προσωπικότητα καί οἱ πολλές καί κρίσιμες ἰδιότητες τοῦ συντάκτου καταδεικνύουν τή σοβαρότητα τοῦ θέματος τῶν συμπροσευχῶν μέ ἑτεροδόξους στή σύγχρονη διορθόδοξη καί διαχριστιανική συνεργασία.

Στό ἄρθρο ὁ καθηγητής συμπεραίνει ὅτι ὄχι μόνο δέν ἀπαγορεύεται ἡ συμπροσευχή μέ τούς ἑτεροδόξους στά πλαίσια τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως, ἀλλά ἀντιθέτως οἱ Ἱ. Κανόνες  ἐνθαρρύνουν τήν κοινή προσευχή μέ τίς ἄλλες ὁμολογίες, ἡ δέ κανονική ἀπαγόρευση περιορίζεται ἀποκλειστικά στή Θ. Λειτουργία.

Είναι όμως σωστό αυτό το συμπέρασμα; Διαβάστε περισσότερα »

«Oυ δει αιρετικοίς ή σχισματικοίς συνεύχεσθαι»: Προσεγγίζοντας την κατ’ οικονομία πράξη της Εκκλησίας (π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος, Εφημέριος Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Πατρών)

Β΄ μέρος της μελέτης, του π. Αναστασίου. Επιτρέπεται η κατ’ οικονομίαν συμπροσευχή με αιρετικούς; Σκέψεις αναφορικά με την κατάργηση των σχετικών Ιερών Κανόνων. Διαβάστε περισσότερα »

«Oυ δει αιρετικοίς ή σχισματικοίς συνεύχεσθαι» Προσεγγίζοντας την κατ’ ακρίβεια πράξη της Εκκλησίας (π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος, Εφημέριος Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Πατρών)

Τι  σημαίνει «συνεύχεσθαι»;

Γιατί «ου δει συνεύχεσθαι»;

Διαβάστε περισσότερα »