ένδεια

ΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ: Η ένδεια είναι ευεργεσία του Θεού (Αγ. Συμεών ο Νέος Θεολόγος)

α’. Ότι δια την υπερβολικήν αγάπην όπου έχει ο Θεός εις τους ανθρώπους έβαλεν αυτούς εις πολλά, και διάφορα περιστατικά.
β’. Και ότι η ένδεια είναι η ευεργεσία του Αγίου Θεού.
γ’. Και ότι εκείνος οπού φεύγει την ένδειαν, αποβάλλει τον χριστιανισμόν, και δεν θέλει να είναι χριστιανός.
δ’. Και ότι ανάγκη είναι να έχουν οι χριστιανοί θλίψεις και βάσανα.

Διαβάστε περισσότερα »