άγιος Ακάκιος ο Νέος

Τί θα απαντούσε ο άγιος Ακάκιος ο Νέος στους Χριστιανούς που θα τον ρωτούσαν αν πρέπει να πληρώσουν άδικους φόρους (χαράτσια);

Εξήλθε η φήμη του Οσίου (Ακακίου) πανταχού, και έτρεχον προς αυτόν, οι μεν ευχής χάριν, οι δ’ ωφελείας΄ καί τινες υποταξάμενοι έμειναν παρ’ αυτώ΄ Διαβάστε περισσότερα »