- Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ - https://alopsis.gr -

Λόγια Αγίων

«Η εκκοπή του θελήματος και η απάρνηση του «εγώ», διώχνουν από τη ψυχή την εμπάθεια. Και τότε στην καρδιά εγκαθίστανται η καθαρότητα και η ειρήνη, οι ύψιστοι στόχοι της ζωής»

Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος