π τ «πρόχειρο φαγητ» στν«πρόχειρο πνο»;

 

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

 

 

ς τώρα ατ πο γνωρίζαμε ταν τ πρόχειρο φαγητ (σ λα του!), κενο πο τρμε στ ρθια κα μ σαφς βλαβερς συνέπειες στν γεία μας (τ ποκαλούμενο κα junk food)! Τώρα δυστυχς πάρχει κα πρόχειρος πνος ( ποκαλούμενος junk sleep), μ μεγάλες συνέπειες χι μόνο στν πόδοσή μας κατ τν διάρκεια τς μέρας, λλ κα στν σωματικ κα τν ψυχική μας γεία! Μία τάση μεταξ τν νέων πού, σύμφωνα μ τς ρευνες, διαδίδεται λο κα περισσότερο! λλ ς πάρουμε τ πράγματα μ τ σειρά τους…

 

Πρόκειται γι τ ξς γεγονός…

 

Ο φηβοι μέχρι πολ ργ τ νύχτα παίζουν βιντεοπαιχνίδια εναι φοσιωμένοι στν πολογιστή τους παρακολουθον τηλεόραση χρησιμοποιον τ κινητά τους τηλέφωνα κον μουσικ μ τς νέας γενις συσκευς ναπαραγωγς χου (ΜΡ3 players), μ ποτέλεσμα ν πηγαίνουν στ σχολεο τν πόμενη μέρα μ λάχιστο πνο!

 

Τί δειξαν ο ρευνες

 

πλέον σημαντικ ρευνα γινε στ Βρεττανία, π εδικούς το Κέντρου πνου το διμβούργου. Ο Βρεττανο φηβοι, λέει ρευνα ατή, καταστρέφουν τν γεία τους καθς κοιμονται μόλις 4 ρες, πειδ ποσπνται π’ τς διάφορες λεκτρονικς συσκευς, πο χουν στ δωμάτιό τους!

 

Ο πιστήμονες πο σχολήθηκαν μ τν ρευνα ατή, θεωρον τι «πρόχειρος πνος» χει τς διες ρνητικς συνέπειες στν ργανισμ, πως κα τ «πρόχειρο φαγητό»!

 

π τος 1.000 φήβους λικίας 12 ως 16 τν, πο πραν μέρος στν ρευνα, τ 30% πάντησε τι κοιμται μεταξ 4 κα 7 ρν, σ ντίθεση μ τς 8 κα 9 ρες πνου, πο συνιστνται σ ατν τν λικία! Σχεδν τ 1/4 ξ ατν πρόσθεσε τι τος παίρνει πνος τουλάχιστον μία φορ τν βδομάδα τν ρα πο παρακολουθον τηλεόραση, κον μουσικ χρησιμοποιον κάποια λλη λεκτρονικ συσκευή!

 

«Ατ εναι διαίτερα νησυχητικό», λέει δρ Κρς ντζικόφσκι το Κέντρου πνου το διμβούργου. Κα συνεχίζει: «Εμαστε μάρτυρες τς δημιουργίας το “junk sleep”- νς πνου πο δν χει οτε τ διάρκεια, λλ οτε κα τν ποιότητα, πο θ πρεπε, προκειμένου ν ξεκουραστε γκέφαλος κα ν μπορε νέος τν πομένη ν παρακολουθήσει τ μαθήματα το σχολείου».

 

Στν ρευνα περιλαμβάνεται προειδοποίηση πρς τος γονες τι, ἐὰν ρχονται φίλοι τν παιδιν τους, γι ν κοιμηθον τ βράδυ, αξάνεται κίνδυνος τ παιδι ν ξενυχτήσουν παίζοντας, κα τσι ν μ μπορον ν ποδώσουν τν πόμενη μέρα στ σχολεο.

 

Στν δια ρευνα 1 στ 3 γόρια δήλωσε τι ποιότητα το πνου τους πηρεάζεται πτ γεγονς τι φήνουν τν τηλεόραση τ κομπιοτερ τους νοιχτό! Τ 40% τν Βρεττανν φήβων δηλώνουν τι ασθάνονται κουρασμένοι κάθε μέρα, ν τ 11% δήλωσε τι τος νοχλε ατ λλειψη, λλ κα κακ ποιότητα το πνου.

 

* * *

 

μερικανο ρευνητς ναφέρουν πς 3 στος 10 φήβους 11-17 τν ποκοιμονται στν τάξη τουλάχιστον μία φορ τν βδομάδα! Ο μισο π’ ατος παραδέχονται τι δν κοιμονται ρκετ κι ασθάνονται κουρασμένοι κατ τν διάρκεια τς μέρας!

 

Στν Αστρία σ νάλογη ρευνα, πο γινε π εδικος ατρος σ παιδι σχολικς λικίας στν Βιέννη, διαπιστώθηκαν πς ϋπνία πηρεάζει τ 12% τν παιδιν 11-15 τν κα πς τ 76% δήλωσε τι χει περιστασιακ πρόβλημα.

 

 

Τ «σύγχρονο» φαινόμενο τς ϋπνίας!

 

Σύμφωνα μ τος εδικος ρευνητές, ο σημερινο νθρωποι κοιμονται κατ 20% λιγότερο σ σχέση μ’ ,τι συνέβαινε πρν π 100 χρόνια, ξ ατίας το τρόπου ζως κα τν παρατεταμένων ρν, χι μόνον ργασίας, λλ κα διασκέδασης. Συγκεκριμένα τ 1910 διάρκεια το πνου ταν 9 ρες, ν τώρα 7 ρες!

 

πιπλέον τ 25% τν νηλίκων δηλώνουν μ κανοποιημένοι μ τν ποσότητα κα τν ποιότητα το πνου τους, γεγονς πο σύμφωνα μ τος εδικος ατρος φείλεται σ πολλς περιπτώσεις στν στρεσογόνο σύγχρονο τρόπο ζως, ν 1 στος 10 ποφέρει π χρόνια ϋπνία!

 

φημ. «Οάσιγκτον Πόστ» σ σχετικ νάλυσή της πισημαίνει τι να π’ τ κοινότερα προβλήματα τς πολυάσχολης ποχς μας, εναι λλειψη πνου τς καλς ποιότητας πνου!

 

Ο ρευνες πο ρχονται συνεχς στ δημοσιότητα ναφέρουν πς ϋπνία ξαπλώνεται πλέον σ πικίνδυνους ρυθμούς. Πολλο παίρνουν φάρμακα, γι ν κοιμηθον.

 

Τί φοβερ ατ τ πρόβλημα ν μεταφέρεται τώρα κα στς μικρότερες λικίες, στος φήβους κόμη δ κα σ’ ατ τ παιδιά!

 

 

πνος εναι περισσότερο παραίτητος π τν τροφή!

 

Ο γιατρο εναι κατηγορηματικοί. πνος δν ναπληρώνεται. Μία νύχτα καλο πνου δν μπορε ν ντικαταστήσει 6 νύχτες μ 3 4 ρες πνο, πως κα μία μέρα δίαιτας δν μπορε ν κάνει τίποτα μετ π μία βδομάδα πολυφαγίας! Γι’ ατ κι να τομο μπορε ν ντέξει περισσότερες μέρες χωρς φαγητό, παρ χωρς πνο!

 

 

Ο εεργετικς πιδράσεις το πνου

 

πιγραμματικ ατς εναι ο ξς, σον φορ περισσότερο τ παιδι κα τος φήβους:

 

Μειώνει τν κίνδυνο τς παχυσαρκίας, καθσον λλειψη πνου πηρεάζει τν ρμόνη γκρελίνη, πο αξάνει τ ασθημα τς πείνας!

 

– Αξάνει τν πόδοση στ διάβασμα[1].

 

– Βελτιώνει τν ζωτικότητα, τν παραγωγικότητα κα τν ν γένει δημιουργικότητά μας!

 

νισχύει τ μνήμη κα αξάνει τν πομνημόνευση! ς κα πώλειές της πανορθώνει, πο σημειώθηκαν κατ τ διάρκεια τς μέρας[2]!

 

– Βοηθ στν πίλυση προβλημάτων[3]!

 

– Αξάνει τν κανότητα συγκέντρωσης κι κμάθησης νέων πραγμάτων[4]!

 

– Προστατεύει π’ τς σθένειες κι αξάνει τ διάρκεια τς ζως!

 

 

στέρηση πνου χει μεγάλες συνέπειες στν γεία μας!

 

πως πολ ραα επαν, πνος εναι μία ζωτικ νάγκη το ργανισμο, πως τροφ κα τ νερό. ταν τ σμα μας θέλει νερό, στέλνει τ μήνυμα τς δίψας στν γκέφαλο, κι ταν πειν κα θέλει φαγητό, στέλνει ατ τς πείνας. Τ διο κάνει κα μ τν πνο. ταν τ γνοήσουμε, γκέφαλος «κατεβάζει τ ρολά»!

 

πνος δν εναι μία κατάσταση πραξίας, πως νομίζουμε. Κατ τ διάρκειά του λαμβάνουν χώρα πολλαπλς σημαντικς λειτουργίες πούλωσης, πο πιτρέπουν στν ργανισμό μας ν νακάμψει κα ν ξεκουραστε, προκειμένου ν συνεχίσει. Σ περίπτωση πο δν κανοποιονται ο νάγκες το σώματος γι πνο, τ κόστος μπορε ν εναι πολ μεγάλο, πως:

 

Κάμψη τν σωματικν κα πνευματικν λειτουργιν, κόμη κι ν ο στερήσεις πνου εναι μικρές, τς τάξης τν 2 ρν τν μέρα![5]

 

– Μείωση τς σχολικς πόδοσης π λλειψη συγκέντρωσης, μείωση τς μνήμης, εκολη πογοήτευση, δυσκολίες μάθησης, εερεθιστικότητα. κόμη κα μία ρα λλειψης π’ τν καθημεριν νυχτεριν πνο, παρουσιάζει μείωση τς προσοχς κα τν νοητικν λειτουργιν τν παιδιν[6].

 

– Συχν ατία πρόκλησης τυχημάτων κάθε μορφς (στ δρόμο, στν αλ το σχολείου, στ σπίτι, κόμη κα στος χώρους, πο παίζουν τ παιδι, γιατί μειώνει τν προσοχή τους).

 

Αξηση τς παχυσαρκίας στ παιδιά, τος φήβους κόμη κα τος νήλικες, πειδ λλειψη πνου λόγ τν ρμονικν λλαγν, πο πιφέρει αξάνει τν ρεξη. Μάλιστα ο εδικο συνιστον τν παιτούμενο πνο κόμη κα ς στρατηγικ γι τ μείωση το περβολικο βάρους τν παιδιν, φο ποδείχθηκε τι αξηση μις ρας πνου μειώνει τ βάρος π 36% σ 30% στ παιδι κα π 34% σ 30% στος φήβους[7]. πισημαίνεται τι πιδημία τς παχυσαρκίας, πο μαστίζει τ νέα γενιά, συνοδεύεται κα π τν σιωπηλ πιδημία στέρησης πνου! ς κα ο δίαιτες μπορον ν ποτύχουν ν πάρχει λλειψη πνου!

 

– Πρόκληση ρμονικν διαταραχν, πο δημιουργον ς κα χρόνια φλεγμονή. φλεγμον ατ σχετίζεται μ τν πρόκληση παθήσεων στν καρδιά[8], ψηλ πίεση κα διαβήτη.

 

ϋπνία εναι ατία κούρασης, κατάθλιψης, κακς ψυχολογικς κατάστασης, νευρικότητας, γχους, πογοήτευσης κα μείωσης τς τοιμότητας. Ο στατιστικς λένε πς τ 20% τν φήβων κα τν νέων πάσχει π ϋπνία!

 

Ο πιπτώσεις τς ϋπνίας στος φήβους εναι νάλογες μ ατς πο προέρχονται π διαταραχς, πως κατάθλιψη, τ γχος κα χρήση οσιν[9].

 

Τ παιδι πο δν κοιμονται ρκετ δν λειτουργον τ διο ποτελεσματικ σο ο συμμαθητές τους, πο ξεκουράζονται, κα ο σχέσεις τους μ τν οκογένεια κα τος φίλους τους εναι προβληματικές! Ατ ποστηρίζει δρ Jodi Mindell, Καθηγήτρια τς Ψυχολογίας στ Πανεπιστήμιο St. Joseph στ Φιλαδέλφεια τν ΗΠΑ.

 

Εναι πολ χαρακτηριστικ κα ατ πο πισημαίνουν ο εδικοί… «Μετ π 1 μέρα χωρς πνο θ εσαι λίγο κνευρισμένος κα μουρμούρας, δν θ χεις πολ ρεξη γι ,τιδήποτε (οτε κν γι τ γαπημένο σου παιχνίδι), τ σχολεο θ σο φαίνεται κόμη πι νιαρ κα δύσκολο π τι σο φαίνεται συνήθως κα θ τσακώνεσαι συνεχς μ λους. ν χάσεις τν πνο 2 μερν θ χεις προβλήματα στ ν σκέπτεσαι κα ν κάνεις διάφορα πράγματα. Μετ π 5 μέρες θ ρχίσεις ν χεις παραισθήσεις (θ βλέπεις πράγματα μπροστά σου, τ ποα δν πάρχουν στν πραγματικότητα) κι κόμη πι μετ δν θ μπορε πλέον γκέφαλός σου ν δώσει ποιεσδήποτε πληροφορίες στ πόλοιπο σμα σου. Τέλος, μ τν ϋπνία αξάνεται στν ργανισμ “κορτιζόλη”, πότε τ τομα ατ ντιδρον σν ν βρίσκονται π διαρκς στρές…»

 

 

διαίτερος ρόλος τν λεκτρονικν παιχνιδιν

 

Στν ατρικ πιθεώρηση «Pediatrics» δημοσιεύτηκε μελέτη, σύμφωνα μ τν ποία, ο νέοι πο «χαλαρώνουν» τ βράδυφο διαβάσουν τ μαθήματά τουςπαίζοντας ντονα παιχνίδια στν λεκτρονικό τους πολογιστή, μπορε ν χουν πρόβλημα ν κοιμηθον ν μ θυμονται σα εχαν μελετήσει νωρίτερα!

 

«Ο πιπτώσεις πο χουν τ λεκτρονικ μέσα στν γεία τν παιδιν εναι ερέως ναγνωρισμένες κα θεωρονται σοβαρ πρόβλημα», σημειώνουν ο ρευνητς το Γερμανικο θλητικο Πανεπιστημίου τς Κολονίας, πισημαίνοντας τι μελέτη τος παρέχει πρόσθετες νδείξεις γι τς ρνητικς συνέπειες, πο χει γι τν πνο, τν γεία κα τς πιδόσεις τν παιδιν περβολικ κθεσή τους στος πολογιστές.

 

 

… κα τς τηλεόρασης!

 

ς προσέξουμε κα τοτο τ χαρακτηριστικ κείμενο:[10]

 

«Στν φηβικ λικία, να π τ ζητήματα πο προκύπτουν συχν εναι παίτηση το φήβου ν χει τηλεόραση στ δωμάτιό του. Τ ν χει φηβος τηλεόραση μόνος του στ δωμάτιό του, δν εναι καλ δέα. παρακολούθηση τς τηλεόρασης, πηρεάζει ρνητικ τν κατ οκον ργασία, τ διάβασμα κα τ χόμπι το παιδιο. Παράλληλα ταν πάρχει τηλεόραση στ δωμάτιό του, πομονώνει τν φηβο π τν πόλοιπη οκογένεια κι ναπόφευκτα κλέβει τν πνο του. Ο νυχτερινς ταινίες κα τ ζωνταν προγράμματα συνήθως προσφέρουν πολ λίγα στ μόρφωση στν εημερία κάποιου τόμου. μως πορροφον τν προσοχ τν φήβων, μ ποτέλεσμα ν μένουν ξύπνιοι μέχρι πο ν ποκοιμηθον μπροστ στν τηλεόραση. Σ πολλος φήβους τ ν κοιτάζουν τηλεόραση ργ τ βράδυ, γίνεται πλέον μία καθιερωμένη συνήθεια. Ο βιολογικο ρυθμοί τους σ τέτοιες περιπτώσεις λλάζουν, γι ν προσαρμοστον στς συνήθειες τς παρακολούθησης τς τηλεόρασης. Τ ποτέλεσμα εναι τι μένουν ξύπνιοι ς ργ κα τ πρω χουν δυσκολίες ν ξυπνήσουν κα ν πνε στ σχολεο. πειδ νοιώθουν τι χουν λλειψη πνου, εναι ληθαργικο κα νυστάζουν μ τάση ν θέλουν ν κοιμηθον πάνω στ θρανίο τους κα ν εναι φηρημένοι κατ τ διάρκεια τν μαθημάτων τους. ρυθμς τν φήβων, πο πηρεάζονται π τέτοιες καταστάσεις, στν οσία λλάζει. ταν ο συμμαθητς τους κοιμονται, ατο κοιτάζουν τηλεόραση κι ταν ο λλοι μαθαίνουν, ατο κοιμονται!…».

 

 

Κα κάτι κόμη

 

Ατ τ ξενύχτι τν φήβων μπροστ στ κομπιοτερ, τν τηλεόραση κ.λπ., εναι μία συμπεριφορ πο σχετίζεται περισσότερο μ τν πιθυμία τους γι διωτικ χρο κα χρόνο, ν δείξουν τι μεγάλωσαν πι κα ν τονίσουν τν διαφορετικότητά τους πτ πόλοιπα μέλη τς οκογένειας! Εναι, λέει, δική τους σιωπηλ πανάσταση, στε ν δείξουν στος γονες τους τι ο διοι εναι κύριοι το αυτο τους κα διαχωρίζουν, τσι, τ θέση κα τς συνήθειές τους πατς τν νηλίκων!

 

 

Πο καταλήγουμε;

 

λα σα ναφέρθηκαν χουν μν ν κάνουν μνα σύγχρονο φαινόμενο, ατ τς ϋπνίας τν νέων, μως ναφορ γινε μόνο στς σωματικς πιπτώσεις πτν λλειψη πνου, κόμη κι ν ατ πο κάνουμε ξάγρυπνοι εναι τ σωστά.

 

ραγε τί γίνεται γι τ περιεχόμενο ατν τν… γρυπνιν μας; Γι τ διο τ περιεχόμενο το θεάματος κα τν παιχνιδιν δηλαδή; Τί φοβερς διαστάσεις μπορε ν χει γι τό πνεμα κα τν ψυχή μας, λλ κα γι’ ατ τ ράματα, τος στόχους κα τς πιδιώξεις μας, κόμη δ κα γιά τ διο μας τ μέλλον;

 

ν μ τς ποιες θόνες τους μς λέγχουν τόσο πολ σωματικά, γιατί δν μπορον ν λέγξουν κα τ πόλοιπα, μ τν λεγχόμενη «πληροφορία», πού διοχετεύουν σ’ ατά;

 

ν ο εδικο νομάζουν τν πνο ατ «πνο γι τ σκουπίδια», γι κάτι (δηλ. τ θέαμα) πο λίγο ς πολ εναι σκουπίδι, ραγε κα δια ζωή μας δν μετατρέπεται τελικ σ σκουπίδι;

 

Κάποτε ο νέοι ξαγρυπνοσαν μελετώντας, ο πιστήμονες ρευνώντας, ο νθρωποι το Θεο προσευχόμενοι… Τώρα γιατί κα γι ποιος γρυπνομε; Κα χρησιμοποιομε στν ποια πανάστασή μας τ δικά τους δηλητήρια κα τ δικά τους τόσο πικίνδυνα γι μς πλα;

 

 

_____________________

 

ποσημειώσεις:

 

1. Σύμφωνα μ ρευνα το Πανεπιστημίου το Χάρβαντ πάρχει μεγάλη σύνδεση νάμεσα στν πνο κα τν μακρόχρονη μνήμη. πομένως μμεσα πνος συνδέεται μ τν σχολικ κα τν καδημαϊκ πίδοση.

 

2. Σύμφωνα μ μελέτη το Πανεπιστημίου το Σικάγου, καλς νυχτερινς πνος βελτιώνει τν πομνημόνευση κι εναι καλύτερος τρόπος, γι ν μάθει κάποιος μία ξένη γλώσσα ν φομοιώσει διάφορες πνευματικς σκήσεις, γιατ κα συνιστται μετ π κάθε μάθημα!

 

3. Σύμφωνα μ ρευνα Γερμανν πιστημόνων, πο δημοσιεύτηκε στ περιοδικ Nature, πνος βοηθ στν πίλυση προβλημάτων, πο φαίνονταν τι ταν λυτα κατ τν προηγούμενη νύχτα!

 

4. Μελέτη πο δημοσιεύτηκε στν πιθεώρηση «Proceedings» τς θνικς καδημίας πιστημν τν ΗΠΑ δειξε τι θυμούμαστε καλύτερα σα μαθαίνουμε, ταν κοιμηθομε λίγο μετ τν κμάθηση νέων πληροφοριν, γεγονς πο ποδηλώνει τι γκέφαλος χρησιμοποιε τν πνο, γι νμπεδώνει τς ναμνήσεις!

 

5. ρευνες ατρν το Πανεπιστημίου τς Πενσυλβάνιας δειξαν τι στέρηση πνου 2 ρν κάθε μέρα γι 8 συνεχόμενες μέρες, προκαλε πνηλία κατ τν διάρκεια τς μέρας κα μείωση τς πόδοσης!

 

6. ρευνα τς ατρικς Σχολς το Κεντάκι δειξε τι στέρηση πνου στ παιδι δημιουργε μία κλινικ εκόνα, πο μοιάζει πάρα πολ μ τ σύνδρομο «διαταραχς λλειμματικς προσοχς μ περκινητικότητα».

 

7. ρευνα γινε πτ Πανεπιστήμιο το Μίτσιγκαν τν ΗΠΑ κα δημοσιεύτηκε στν πιστημονικ πιθεώρηση «Pediatrics». πίσης γι τος νήλικες πάρχει μεγάλη ρευνα το Πανεπιστημίου Care Western το χάϊο σ 70.000 γυνακες, ποία πέραν τν λλων δειξε τι ο γυνακες πο κοιμονταν λιγότερο, ταν κα ο πλέον πέρβαρες. Κα πρόσφατη ρευνα το Πανεπιστημίου Warwick τς Βρεττανίας δειξε τι στέρηση πνου σχετίζεται μ σχεδν διπλάσιο κίνδυνο γι παχυσαρκία σ παιδι κι νήλικες.

 

8. Διπλασιασμ το κινδύνου καρδιαγγειακς νόσου προκαλε πολς λίγος πνος, σύμφωνα μ Βρεττανος πιστήμονες. ρευνα δύο δεκαετιν σ 10.308 νήλικα τομα δειξε τι σοι περιορίζουν τν πνο τους π 7 σ 5 ρες δειξε κριβς ατν τν κίνδυνο. διος κίνδυνος παρατηρήθηκε κα σ’ ατος πο κοιμονται πάνω π 8 ρες τν μέρα!

 

9. Τ συμπέρασμα ατ προέκυψε π ρευνα το Πανεπιστημίου το Τέξας π τν Καθηγητ Robert E. Roberts σ 3.000 φήβους (Πηγή: Health

News)

 

10. Πηγ http://www.medlook.net.cy/printarticle.asp?item_id=577

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή: «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» φ.1943- φ.1944)