ΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑΙ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ «AGORA»

ΤΟΥ ΑΛΕΧΑΝΤΡΟ ΑΜΕΝΑΜΠΑΡ

 

Τς Ερήνης . ρτέμη Πτ. Θεολογίας – Φιλολογίας Πανεπιστημίου θηνν

Mphil Θεολογίας Παν. θηνν, π. διδάκτορος Θεολογίας το Παν. θηνν

 

 

 

ταινία «Agora» διαπραγματεύεται τή ζωή τς λεξανδρινς φιλοσόφου πατίας μέσα στήν ταραγμένη περίοδο το τέλους το 4ου αἰῶνα καί ρχές το 5ου ινα μ.Χ. στήν λεξάνδρεια τς Αγύπτου. ρχικά πρέπει νά σημειωθε τι λεχάντρο μεναμπάρ, σκηνοθέτης τς ταινίας εναι θεος. Κατά δική του μολογία γεννήθηκε καί μεγάλωσε μέσα σέ μία χριστιανική οκογένεια, μετά γινε γνωστικιστής καί στή συνέχεια θεος. Ατό σημειώνεται, γιά νά γίνει κατανοητό, γιατί ν φαίνεται τι ταινία πιφανειακά δέν στρέφεται ναντίον τς χριστιανικς θρησκείας, στήν πραγματικότητα παρουσιάζει τούς χριστιανούς φονταμενταλιστές, σκοταδιστές, δαες, φανατικούς καί τελειώνει φήνοντας πονοούμενο τι νας σημαντικός γιος το Χριστιανισμο, Κύριλλος πατριάρχης λεξανδρείας, δεν ταν τίποτα λλο παρά νας φανατικός κληρικός καί θικός ατουργός τς δολοφονίας τς πατίας.

 

Βασική στορική πηγή γιά την νασκευή τν νακριβειν τς ταινίας εναι τό ργο το στορικο Σωκράτους το Σχολαστικο «κκλησιαστική στορία». Ατός ζησε την δια περίοδο μέ τόν Κύριλλο λεξανδρείας. Τά γραφόμενά του χουν μεγάλη βαρύτητα, γιατί Σωκράτης νκε στήν αρεση τν Νοβατιανν. Τούς τελευταίους πολέμησε μέ πάθος Κύριλλος [1].

 

Στήν ρχή τς ταινίας παρουσιάζονται ο εδωλολάτρες νά προκαλον μέ τά λόγια τούς χριστιανούς καί κενοι νά τούς πιτίθενται. Σύμφωνα μέ τό Σωκράτη τό Σχολαστικό, Θεόφιλος πατριάρχης λεξανδρείας καί θεος το Κυρίλλου εχε πάρει αστηρά μέτρα ναντίον τους και κατέστρεψε τό Σεράπειον καί τό Μίθρειον. ατία ταν τι ο εδωλολάτρες πιτίθεντο στους χριστιανούς, γιά τό λόγο ατό ο πρτοι φοβονταν τήν ργή το ατοκράτορα Θεοδοσίου το Β´ [2]. ν καί στήν ταινία Θέων, πατέρας τς πατίας καί σπουδαος μαθηματικός, τραυματίζεται κατά την καταστροφή το Σεραπείονος ερο καί ργότερα ξαιτίας ατο το τραύματος πεθαίνει. Στην πραγματικότητα τό γεγονός τς ατίας το θανάτου το Θέωνος εναι γνωστο. θάνατός του πιθανολογεται γύρω στό 405 μ.Χ.

 

ατία γιά νά προσέλθουν πολλοί εδωλολάτρες στούς κόλπους το Χριστιανισμο κατά τήν ταινία πρξε σκληρή στάση το πατριάρχη Θεοφίλου. Στήν πραγματικότητα, μως, στό Σεράπειον ερό βρισκόταν γαλμα πού στή βάση του πρχε τό σύμβολο το Σταυρο. Ατό γινε ατία πολλοί εδωλολάτρες νά πιστέψουν καί νά βαπτισθον χριστιανοί [3].

 

Λανθασμένο θεωρεται, πίσης, τό γεγονός τι μετά τό θάνατο το Θεοφίλου, Κύριλλος ατοχρήζεται διάδοχος το θείου του, φορώντας τά ρχιερατικά μφια το νεκρο καί τό δακτυλίδι του. Ο Πατριάρχες στό χρο τς ρθοδοξίας σήμερα δέ φορον δακτυλίδι ς δεγμα ρχιερατικς ξουσίας. Δεν ναφέρεται σέ καμία στορική πηγή τι Κύριλλος φοροσε δακτυλίδι, γιά νά γίνεται τσι φανερή ξουσία του. Ατός διαδέχθηκε τό θεο του Θεόφιλο, στερα πό τήν ναμέτρησή του μέ τόν ρχιδιάκονο Τιμόθεο γιά τόν πατριαρχικό θρόνο.

 

Κύριλλος κράτησε σκληρή στάση πέναντι στούς θνικούς, γιατί τούς θεωροσε πεύθυνους γιά τη ροπή μερικν χριστιανν τς λεξάνδρειας στή μαγεία, στήν στρολογία καί χι στήν στρονομία και γενικότερα στό τι παρέμεναν δέσμιοι τν δεισιδαιμονιν, τν προκαταλήψεων καί το παγανισμο. διος εχε μελετήσει τούς κλασικούς συγγραφες τς ρχ. λλάδας λλά καί τούς μεγάλους φιλοσόφους, πως τόν Πλάτωνα, τόν Πλωτίνο κ.., πράγμα πού φαίνεται κυρίως στό ργο του «Κατά ουλιανο» [4].

 

μμώνιος στό κινηματογραφικό ργο παρουσιάζεται ς φανατικός «παραβαλανεύς» [5], πού γιά χάρη ντυπωσιασμο τν εδωλολατρν περπατοσε ξυπόλητος πάνω στη φωτιά. Ο χριστιανοί, μως τς ποχς κείνης καί γενικότερα δεν κάνουν ποτέ θαύματα γιά χάρη ντυπωσιασμο λλά οτε καί γιά να πείσουν τούς ρνητικά διακείμενους πρός ατούς. λήθεια εναι τι μμώνιος πρξε μοναχός πό τή Νιτρία. Στήν πόλη τς Νιτρίας πρχαν γύρω στούς πεντακόσιους μοναχούς, ο ποοι ποστήριζαν με περισσή θέρμη τή χριστιανική διδασκαλία. Σέ ατούς κοντά μόνασε ρκετά χρόνια Κύριλλος. σως σε κείνους νά φείλεται τό πάθος το πατριάρχη λεξανδρείας γιά την περάσπιση τς χριστιανικς διδασκαλίας. μμώνιος ξαιτίας τς φραστικς πιθέσεώς του στον παρχο ρέστη καί τς ρίψεως πέτρας στό κεφάλι το πάρχου, συνελήφθηκε, βασανίστηκε καί θανατώθηκε. Κύριλλος τόν ποκάλεσε μάρτυρα καί τόν θαψε μέ τιμές, ν στήν ταινία τόν νακηρύσσει γιο. Στήν ρθοδοξία ο γιοι νακηρύσσονται μόνο πό τόν Τριαδικό Θεό καί χι πό τούς νθρώπους.

 

Στό κινηματογραφικό ργο παρουσιάζεται παρχος ρέστης ς Χριστιανός πού προσπαθοσε να διατηρε τίς λεπτές σορροπίες μεταξύ τν ουδαίων, θνικν και Χριστιανν κατοίκων τς λεξάνδρειας. ρέστης μλλον εχε σπασθε τό χριστιανισμό πό πολιτικό συμφέρον, κάτι πού ποκαλύπτεται καί στήν ταινία μέσα πό την ρώτηση πού το κάνει Συνέσιος πίσκοπος Κυρήνης. τελευταος ρωτάει τόν ρέστη άν πιστεύει πραγματικά στό Θεό τν Χριστιανν ν γινε χριστιανός πό συμφέρον. Σωκράτης Σχολαστικός ναφέρει τι πό πολλούς χριστιανούς τς λεξάνδρειας ρέστης ποκαλονταν «Θύτης και λληνας», δηλ. εδωλολάτρης, ξαιτίας τς δικης συμπεριφορς του πέναντι στούς χριστιανούς. Συνεχίζοντας στορικός ναφέρει τό μίσος πού νιωθε ρέστης γιά τους χριστιανούς πισκόπους [6]. πίσης δέν γίνεται πουθενά λόγος στό ργο γιά τά βασανιστήρια πού πέβαλε ρέστης τόν έρακα, νθρωπο τς μπιστοσύνης το Κυρίλλου [7].

 

σον φορ στό πεισόδιο με τούς ουδαίους στό θέατρο, σύμφωνα μέ τίς στορικές πηγές δέν λιθοβόλησαν ο χριστιανοί τούς ουδαίους στό θέατρο τό Σάββατο. ντίθετα τούς κατηγόρησαν δημόσια τι ντί νά κον, πως ριζε θρησκεία τους, τό λόγο το Θεο στις Συναγωγές τους, κενοι βρίσκονταν στό θέατρο [8]. Ο βραοι τονίζουν στούς χριστιανούς τι καί Χριστός ταν βραος καί χωρίς ατούς ο τελευταοι δέν θά πρχαν. Ατό τό πιχείρημα δέν εσταθε, γιατί ο ουδαοι δέν ποδέχθηκαν τό Χριστό ς Μεσσία καί Υό το Θεο λλά ς ναν ψευδοπροφήτη.

 

πατία στό ργο παρουσιάζεται ς νέα, ραία γυναίκα καί φίλη το ρέστη. Δε γνωρίζουμε πό στορικές πηγές άν ταν μορφη. Σίγουρα μως ταν πολύ μορφωμένη. Δέν βρισκόταν σέ νέα λικία, φο άν γεννήθηκε τό 365 μ.Χ. στήν ποχή πού Κύριλλος γινε Πατριάρχης ταν κοντά στήν λικία τν πενήντα τν. λικία ατή ταν ρκετά μεγάλη καί γιά ντρα λλά καί γιά γυναίκα γιά κείνη την ποχή. πομένως καταρρίπτεται μύθος τς νέας, θελκτικς γυναίκας πού βρκε σάρκα καί στ πό κάποιους ψευδοϊστορικούς τό Μεσαίωνα. πίσης ταν γνωστό σε λους τούς κατοίκους τς λεξάνδρειας τή συγκεκριμένη ποχή τι κείνη πρξε βασική ατία πού μπόδιζε τόν ρέστη νά ποκτήσει γαστές σχέσεις μέ τόν Κύριλλο [9]. Πουθενά στορικά δέν ναφέρεται τι Κύριλλος θεωροσε τίς γυνακες κατώτερες, πως παρουσιάζεται μέσα πό τήν ταινία. Στή συγκεκριμένη σκηνή Κύριλλος διαβάζοντας πόσπασμα τς Β΄ πιστολς το Παύλου πρός Τιμόθεον, κηρύττει τήν κατωτερότητα τς γυναίκας ναντι το νδρα. Κάτι τέτοιο δέ θα μποροσε ποτέ Κύριλλος νά το κηρύξει, γιατί διος μέσα στό ργο του τονίζει τι θέση τς γυναίκας ξυψώνεται στό πρόσωπο τς Θεοτόκου, μητέρας το Χριστο, τς νέας Εας. πειτα θά ναντιωνόταν στή διδασκαλία το Χριστο πού ξύψωσε τή γυναίκα καί την κανε σότιμη μέ τόν νδρα. Τό διο τονίζει και Παλος μέσα πό την πρός φεσίους πιστολή του και κυρίως στό πόσπασμα κενο πού διαβάζεται στό μυστήριο το γάμου. Κύριλλος, κατά τήν ναφορά το Σωκράτους, κρινε τόν ρέστη γιά τά διάφορα τοπήματά του μέ βάση τήν γία Γραφή. παρχος γιά νά νασκευάσει τίς κατηγορίες το Κυρίλλου καί τν λλων Χριστιανν τόνιζε τι καί διος ταν χριστιανός βαπτισμένος πό τόν ττικό Κωνσταντινουπόλεως.

 

Καμία ναφορά δέν πάρχει σε στορικές πηγές τς ποχς τι Κύριλλος ποκαλοσε τήν πατία μάγισσα, ντίθετα δείχνει νά σεβόταν τήν πιστημονική της γνώση.

 

στορικά πατριάρχης λεξανδρείας δέν παρουσιάζεται ς σκοταδιστής. Μάλιστα διος εχε μελετήσει τά ργα το Μ. Βασιλείου, το Γρηγορίου Νύσσης, το ριγένη κ.. πού εχαν διαβάσει διδαχθε τήν ρχαία φιλοσοφία καί νστερνίζονταν πιστημονικές θεωρίες τς ποχς πού ζησαν. Φυσικά λοι ο παραπάνω ξετάζουν τίς διάφορες πιστημονικές πόψεις πό τό πρίσμα τς Χριστιανικς διδασκαλίας. ξίζει νά πογραμμιστε τι πολλοί Χριστιανοί πρξαν μαθητές τς πατίας, πως Συνέσιος πίσκοπος Κυρήνης [10], δελφός του Εόπτιος τς Πτολεμαδος, σως σίδωρος Πηλουσιώτης κ..

 

ταινία παρουσιάζει τούς χριστιανούς –κυρίως τούς παραβαλανες- κτός πό σκοταδιστές και δαες. Ατοί σέ μία συζήτηση μεταξύ τους λένε τι γ καί ορανός μοιάζουν μέ να μπαολο και πορρίπτουν τίς θεωρίες περί στρονομίας. Φυσικά ο χριστιανοί δέν πέρριπταν τίς θεωρίες τς στρονομίας οτε πικρατοσε καταδίκη στήν πυρά ποιων τίς πρέσβευαν. ξάλλου μεγάλοι κκλησιαστικοί πατέρες, πως Μ. Βασίλειος εχαν σπουδάσει στρονομία, μαθηματικά κ.. στά ποα κάνουν ναφορά στά ργα τους.

 

Τέλος τό κινηματογραφικό ργο θεωρε θικό ατουργό το φόνου τς πατίας τόν Κύριλλο, μως τόσο Σωκράτης Σχολαστικός, σο καί καμία λλη στορική πηγή τς ποχς δέν καταλογίζουν μία τέτοια πράξη στόν Πατριάχη λεξανδρείας. ν πρχε στω καί μία μυδρά ποψία γιά συμμετοχή το Κυρίλλου στό φόνο τς φιλοσόφου, θα τήν κμεταλλευόταν Νεστόριος Κωνσταντινουπόλεως στή θεολογική διαμάχη πού εχε μέ τόν Κύριλλο. πίσης θά καναν ναφορά στο γεγονός ατό ο διάφοροι χθροί του. πατριάρχης λεξανδρείας νακηρύχθηκε γιος πό τόν Τριαδικό Θεό χι μόνο γιά τή ζωή του λλά καί γιά τή θεολογία του σχετικά μέ τήν νανθρώπηση το δεύτερου Προσώπου τς γίας Τριάδος καθώς καί γιά τήν περάσπιση το ρου Θεοτόκος γιά τή μητέρα το Κυρίου μν ησο Χριστο.

 

ν κατακλείδι, ταινία μπορε να χει ραα σκηνικά, μως τό θέμα πού διαπραγματεύεται, πατία και θάνατός της καί τρόπος πού το διαπραγματεύεται γίνεται ατία για νά θεωρήσουν ο νεοπαγανιστές και ο πολέμιοι τς ρθοδοξίας τι βρκαν κάποια ρείσματα ναντίον το Χριστιανισμο. Δυστυχς μως γιά ατούς τά πιχειρήματά τους γιά λλη μία φορά εναι κίβδηλα.

 

 

 

Σημειώσεις:

 

1. Σωκράτους, κκλησιαστική στορία 7,7 PG 67, 752A.

2. Ατόθι, 5,16-17.

3. Ατόθι, 5,17.26.

4. Κυρίλλου λεξανδρείας, Κατά ουλιανο: πέρ τς τν χριστιανν εαγος θρησκείας πρός τά το ν θέοις ουλιανο, Ι – ΧΙΧ, P. Evieux, SC 322 (t. I-II), Paris 1985, σσ. 100-318 (PG 76, 504A-1064B).

5. Ο «παραβαλανες», ο ποοι ποτελοσαν διαίτερη ργάνωση και σχολονταν μέ ργα φιλανθρωπίας – κάτι πού γίνεται φανερό στήν ταινία -, παρέμεναν κοντά στό κκλησιαστικό βαλαβανεο, πό που πραν καί το νομά τους. Καί σύμφωνα μέ τό Σωκράτη ταν πιρρεπες στίς κοινωνικές ναταραχές. Πολλές φορές, μως λειτουργοσαν ν γνοία το κάστοτε Πατριάρχη, γιά τό λόγο ατό μέ νόμο πού κδόθηκε πό τόν ατοκράτορα Θεοδόσιο τό Β΄ στίς 28.09.416 πήχθησαν πό τή δικαιοδοσία το πάρχου.

6. Σωκράτους, κκλησιαστική στορία 7,7 PG 67, 764A.

7.Ατόθι, 7, 13-34. PG 67, 761C-764C.

8. Ατόθι, 7, 13.1. PG 67, 761CD.

9. Ατόθι, 7, 15. PG 67, 768Β. Πρβλ. Νικηφόρου Καλλίστου, κκλησιαστική στορία 14, 16, PG 146, 1105C-1108B.

10. C. Lacombrade, Synesios de Cyrene, hellene et chretien, Paris 1951, p. 54-55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή: «Ορθόδοξος Τύπος», 12/2/2010)