Στόν δάσκαλο Σ., πού ρωτ γιατί Χριστός πρεπε νά γεννηθε καί χι πλά νά μφανισθε

 

γίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

 

 

Ρωτήσατε, γιατί Κύριος Χριστός πρεπε νά γεννηθε, καί νά μεγαλώσει, καί νά βασανισθε; Γιατί δέν μφανίσθηκε ξαφνικά μέ μις πό τούς ορανούς μέ τή μορφή ριμου νθρώπου πως, κατά τούς λληνικούς μύθους, πόλλων μφανιζόταν στούς νθρώπους; ντελς νάρμοστη σύγκριση! Πς μπορε νά συγκρίνεται πραγματικός νθρωπος μέ μία παραίσθηση καί ληθινός Θεός μέ φανταστικά τέρατα;

 

σο πιό ψηλά εναι ορανός πάνω πό τή γ, τόσο εναι ψηλή σοφία το Θεο πάνω πό τό λογικό το νθρώπου. Κατά τή σοφία το ψίστου Χριστός πρεπε νά μφανισθε στόν κόσμο καί σάν παιδί καί σάν νεαρός καί σάν ριμος νθρωπος, γιά νά εναι σ᾿ λους προσιτός καί νά κερδίσει τούς πάντες. άν Ατός δέν ταν ποτέ παιδί, θά ταν χρός καί κρύος λόγος Του: «φετε τά παιδία ρχεσθαι πρός με, καί μή κωλύετε ατά· τν γάρ τοιούτων στίν βασιλεία τν ορανν» (Μάρκ. 10:14) καί πάλι: «μήν λέγω μίν, άν μή στραφτε καί γένησθε ς τά παιδία, ο μή εσέλθητε ες τήν βασιλείαν τν ορανν» (Ματθ. 18:3). σες εστε δάσκαλος τν παιδιν, καί σάν δάσκαλος σκεφθετε, πόσο διαφορετική θά ταν σχέση σας μέ τά παιδιά, άν δέν εχατε πάρξει κι σες παιδί.

 

Χριστός ναμφίβολα μποροσε νά μφανισθε στόν κόσμο καί τσι πως τό θέλετε σες λλά, άν τό εχε κάνει, Ατός δέν θά μποροσε νά εναι γιά τό γένος τν νθρώπων κενο πού Ατός θελε νά εναι, δηλαδή Δάσκαλος καί Σωτήρας λων, καί παράδειγμα λων τν γενεν.

 

σς σς ταλαιπωρε ατό πού σκέφτεστε, τι Κύριος μέ τήν συνήθιστη γέννησή Του μεγάλωσε γιά τό λογικό μας τό μυστήριο το Εναι Του. λλά τό μυστήριό Του, δέν θά ταν πολύ μεγαλύτερο καί κατανόητο, άν Ατός ξαφνικά κατέβαινε νάμεσα στούς νθρώπους, ξω πό κάθε συγγενικό δεσμό μέ τούς νθρώπους; Δέν θά μιλοσε κόσμος σ᾿ ατή τήν περίπτωση γι᾿ Ατόν σάν γιά κάποιο φάντασμα; Τότε καί τό πρόσωπό Του, καί μαζί μ᾿ ατό καί διδασκαλία καί θυσία Του, θά χαναν τήν πραγματική βάση καί τήν πραγματική σημασία. φο άν ταν φάντασμα, ποιός πό μς θά κουγε καί θά προσπαθοσε νά μιμηθε να φάντασμα;

 

κόμα πρεπε νά γεννηθε Κύριος μας, καί κριβς μέ τόν τρόπο πού γεννήθηκε, γιά νά δείξει μ᾿ ατό τή δυνατότητα καί γιά νά τονίσει τή σημασία τς δικς μας πνευματικς γέννησης, πού στέκετε στό κέντρο τς διδασκαλίας Του περί το νθρώπου. Κατά τόν λόγο Του: «άν μή τις γεννηθ νωθεν, ο δύναται δεν τήν βασιλείαν το Θεο» (ωάν. 3:3). πως Ατός γεννήθηκε κ το γίου Πνεύματος πό τό περκαθαρό σμα τς Παρθένου Μαρίας, τσι μπορομε κι μες νά γεννηθομε πνευματικά κ το γίου Πνεύματος στήν καθαρότητα τς ψυχς μας. Ο μεγάλοι ρθόδοξοι πνευματικοί γέροντες νέκαθεν δίδασκαν, τι νέα γέννηση το νθρώπου γίνεται πό τόν ρο τς παρθενικς καθαρότητας τς ψυχς. Μ᾿ λλα λόγια ο ψυχές ο ποες καθαρίζουν ντελς, κόμα καί πό μαρτωλές σκέψεις, γίνονται παρόμοιες μέ τήν γία Κόρη, καί ξιώνονται μέ τήν εδοκία το Θεο νά γίνουν κατοικία το Χριστο. άν γέννηση το Χριστο κ τς Παρθένου Μαρίας εναι δύσκολα κατανοητή γιά τόν κοινό νο, εναι ξαιρετικά φέλιμη καί νθαρρυντική γιά λους κείνους ο ποοι θά πιθυμήσουν τήν πνευματική θική ναγέννηση το εναι τους.

 

Γι᾿ ατό, συχάστε, καί εχαριστστε τήν αώνια Σοφία πειδή Σωτήρας το γένους τν νθρώπων μφανίσθηκε τσι πως διος θεώρησε ς καλύτερο. Καί φωνάξτε μαζί μέ τόν πόστολο Παλο: « βάθος πλούτου καί σοφίας καί γνώσεως Θεο» (Ρωμ. 11: 33). Καί χαιρετστε τά παιδιά σας στό σχολεο μέ τήν παιδική χαρά: Χριστός γεννήθηκε, παιδιά.

 

 

(πό τό βιβλίο: «Δρόμος δίχως Θεό δέν ντέχεταιεραποστολικές πιστολές  Α΄», κδόσεις «ν πλ»)

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή ηλ. κειμένου: hristospanagia.gr)