ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

 

Κωνσταντίνου Χολέβα, Πολιτικο πιστήμονος

 

 

«πί γς ερήνη καί ν νθρώποις εδοκία» ψάλλουμε τά Χριστούγεννα καί τσι τονίζουμε τό οκουμενικό καί πανανθρώπινο μήνυμα τς μεγάλης ατς ορτς καί πανηγύρεως. σύγχυση, μως, τς ποχς μας καί τά ξωθεν ρχόμενα ρεύματα τς λιστικς καί σοπεδωτικς παγκοσμιοποιήσεως τείνουν νά μετατρέψουν τά Χριστούγεννα σέ να μπορικό πανηγρι καί σέ μία ποθέωση το εδαιμονισμο καί το καταναλωτισμο. Τά περισσότερα μέσα νημερώσεως μιλον γιά δρα, διακοπές στά χιόνια, γιά ρεβεγιόν καί ξενύχτια τήν παραμονή τν Χριστουγέννων καί μέ κάθε τρόπο προσπαθον νά μς πομακρύνουν πό τήν παραδοσιακή λληνορθόδοξη ορτή τς νανθρωπήσεως το Κυρίου. Προβάλλουν Χριστούγεννα .... χωρίς Χριστό!

Στό βωμό τς παγκοσμιοποιήσεως θυσιάζεται ληθινός γιος καί Μέγας Βασίλειος καί μέ τό νομά του μφανίζεται μία στρουμπουλή κοκκινοφορεμένη κούκλα ποία κατακλύζει καταστήματα καί σπίτια. Τί σχέση μέ ατά τά μπορικά τεχνάσματα μπορε νά χει σοφός πίσκοπος Καισαρείας, ποος χάριζε κυρίως πνευματικά δρα καί φώτιζε τούς συνανθρώπους του μέ τήν διδασκαλία καί τήν φιλανθρωπία του; κόμη καί ς πρός τό νομά του παγκοσμιοποιημένη κδοχή το η Βασίλη προκαλε σύγχυση. Σάντα Κλάους τόν λένε ο Δυτικοί, νομα πού παραπέμπει μλλον στόν γιο Νικόλαο παρά στόν γιο Βασίλειο. μες ς προσπαθήσουμε νά γιορτάσουμε λληνορθοδόξως καί νατολικς, γιά νά παραφράσουμε μιά σχετική φράση το Παπαδιαμάντη, καί ς διδάξουμε στά παιδιά μας ποιός ταν πραγματικός γιος Βασίλειος, ποιά ταν πατερική του σοφία, ποιό ταν τό τεράστιο κοινωνικό του ργο , πς δίδασκε τούς νέους νά μελετον πιλεκτικά τά ρχαα λληνικά κείμενα σάν τή μέλισσα πού πισκέπτεται τά νθη καί ποφεύγει τά γκάθια.

παραδοσιακή Θεία Λειτουργία τν Χριστουγέννων ντικαθίσταται πό τά ξενύχτια , τά ρεβεγιόν καί τήν χαρτοπαιξία γιά νά φανομε δθεν μοντέρνοι καί παγκοσμιοποιημένοι. χι, ετυχς, πισήμανση ατή δέν φορ λους τούς λληνες. Ετυχς πάρχουν πολλοί, μικροί καί μεγάλοι, πού θά σηκωθον νωρίς τά ξημερώματα γιά νά μετάσχουν τς Χριστουγεννιάτικης Θείας Λειτουργίας καί νά μεταλάβουν μετά πό τή νηστεία πού τήρησαν. πάρχουν πολλοί, δόξα τ Θε πού πιμένουν λληνορθόδοξα καί ρνονται νά μπον στήν μηχανή το κυμ πού λέθει θνη, πολιτισμούς, διαοπροσωπίες, νεξαρτησίες.

Στό βωμό τς παγκοσμιοποιήσεως ρκετοί συμπατριτες μας θυσιάζουν τά λληνορθόδοξα Χριστούγεννα γιά νά ταξιδέψουν σέ διάφορους προορισμούς κτός λλάδος. πικαλονται τή συγκίνησή τους γιά τήν βραδυνή Θεία Λειτουργία πού θά παρακολουθήσουν σέ κάποιο χιονισμένο Ναό τς Κεντρικς Βορείου Ερώπης, λλά τελικά ντί γιά τό Θεο Βρέφος καταλήγουν νά προσκυνον τίς προθκες καί τά ράφια τν πολυκαταστημάτων τν πόλεων τς σπερίας καί πιστρέφουν μέ βαλίτσες διπλ φορτωμένες πό τά........ ποδεικτικά στοιχεα τς ελαβείας των.

Παγκοσμιοποιημένες εναι καί πολλές πό τίς εχετήριες κάρτες πού λάμβάνουμε ατές τίς μέρες. Θά μο πετε τι σημασία χει νά σέ θυμηθε κάποιος καί χι πεικόνιση πάνω στήν κάρτα. Δέν διαφων, λλά φο ποφασίζεις, Χριστιανέ μου, νά στείλεις γραπτς τίς εχές σου σέ ρισμένους φίλους, γιατί δέν προτιμς κάρτες μέ ρθόδοξη βυζαντινότροπη εκονογράφηση καί μο στέλνεις χιονισμένα σκανδιναβικά τοπία μέ ταράνδους ετραφ γγελούδια οδεμία σχέση χοντα μέ τήν Πίστη μας καί τήν Λατρευτική μας τέχνη;

Τό σπουδαιότερο, μως, δέν εναι οτε ο κάρτες οτε τά ρεβεγιόν οτε λλές ξωτερικές κδηλώσεις. Τό σπουδαιότερο εναι νά προετοιμασθομε πνευματικά. νανθρωπίσας Κύριος μς καλε νά ξομολογηθομε, νά νηστέψουμε καί νά μεταλάβουμε τν χράντων Μυστηρίων. τσι θά τιμήσουμε τήν Γέννησή Του. σι θά ποδεχθομε τόν σαρκωθέντα Λόγο καί θά κρατήσουμε βαθειά μέσα στήν ψυχή μας τό «μήνυμα τν Χριστουγέννων». τι , δηλαδή, Θεός σαρκώθη ς νθρωπος «να νθρωπος θεωθ». Γιά νά μπορέσει νθρωπος νά παλλαγε πό τό σκότος τς πλάνης καί νά φωτισθε πό τήν ποκαλυφθεσα λήθεια το Εαγγελίου. ς προετοιμασθομε, λοιπόν, γιά ληθινά λληνορθόδοξα Χριστούγεννα καί τότε δέν χουμε τίποτε νά φοβηθομε πό τήν σοπεδωτική παγκοσμιοποίηση.