Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΜΑΡΙΑ

Παναγιτη Νλλα

 

 

Στν ρθδοξη προοπτικ γα Γραφ εναι πυρνας κα ταυτχρονα πρτη νπτυξη τς Παραδσεως τς κκλησας. ποκλυψη, πο εναι σαρκωθες Λγος το Θεο, δθηκε ββαια μι γι πντα στν νθρωπτητα π "Κασαρος Αγοστου" (Λουκ. 2, 1) "ν μραις ρδου το Βασιλως" (Ματθ. 2, 1) κα κενοι πο τν εδαν "τος φθαλμος ατν" κα τν κουσαν κα "ψηλφησαν τας χερσν ατν" (Α´ ω. 1, 1) τν κατγραψαν στ βιβλια τς Καινς Διαθκης. Εαγγελιστς ωννης μως γρφει τι "στι κα λλα πολλ, ποησεν ησος, τινα, ἐάν γρφηται καθ' ν οδ' ατ ομαι τν κσμον χωρσαι τ γραφμενα βιβλα" (21, 25). Κα Εαγγελιστς Λουκς βεβαινει τι Παρθνος - κα μαζ μ'ατ πρτη κοιντης, κκλησα - "συνετρει ... τατα συμβλλουσα ν τ καρδίᾳ ατς" (2 , 19· 2, 51)... τσι στν ρθοδοξα Αγα Γραφ κα Παρδοση εναι στεντατα νωμνες κα κατανοονται κα ο δυ μαζ στ θεα Λειτουργα, που γνεται "νμνηση" που σαρκωθες Λγος γνεται στν κθε ποχ σγχρονος.

τσι ρθδοξη καθολικ κκλησα "παρλαβε "κα "διατηρε" (Λουκ. 2, 51) τν Παρθνο στ κντρο τς λατρεας της, πως κριβς "γαπημνος" , τν "παρλαβε" σν τι πι πολτιμο πρχε μετ τν ησο" ες τ δια" (ω. 19, 27) - πο εναι ντστοιχο μ τ "ν τος κλποις" (ωαν. 13, 23) -κα πως ο Μαθητα "προσκαρτεροντες μοθυμαδν τ προσευχ" τν εχαν στ κντρο τς συνξες τους (Πρξ. 1, 14). Ατς εναι λγος γι τν ποο τ "μυστριο" "τς Παρθνου εναι στν ρθοδοξα "μυστριο" λειτουργικ κα γι' ατ μνο μσ τς λατρεας εναι δυνατν ν διακρνουμε τ πλθος τν χωρων τς Παλαις κα τς Καινς Διαθκης πο ναφρονται σ'Ατ.

Ο Εαγγελιστα γρφουν πργματι στ ερ βιβλα ,τι εναι παρατητο γι τν "σφλεια τν λγων" τς κατηχσεως (Λουκ. 1, 4) κα φνουν τ πλοιπα ν τ ζ κκλησα στ Λειτουργα της. κενο πο τος πασχολε εναι ν παρουσισουν τ Χριστ, ν καταστσουν δηλαδ σαφ τν Οκονομα τς Σωτηρας. Εναι δ χαρακτηριστικ πς ,τι σχετικ μ τ Οκονομα τς Σωτηρας ναφρεται στν Παρθνο, τ σημεινουν μ διατερη πιμον. τσι πογραμμζουν τ γεγονς τι Μαρα κατγεται "ξ οκου Δαυδ" (Λουκ. 1, 27), τι νακεφαλαινει δηλαδ στ πρσωπ της τν Π. Διαθκη, τι εναι Παρθνος κα γενν κατ τρπο παρθενικ "κ Πνεματος γου" (Λουκ. 1, 28 -35), τι εναι παροσα χι μνο στν ρχ τς δημοσας δρσεως το ησο, που λαμβνει μλιστα νεργ μρος (ω. 2, 1-11), λλ κα στ τλος (ω. 19, 25-28), κα τι παρευρσκεται στν Πεντηκοστ, πο εναι σσταση κα φανρωση τς κκλησας (Πρξ. 1, 14 · 2, 1). Πρα μως π ατος τος κεντρικος σταθμος πρχουν χλιες δο λλες λιγτερο περισστερο σαφες κφρσεις πο προσφρουν μα, ν χι πλρη, πντως μως παρκ βιβλικ εκνα τς Θεομτορος. ρκε ν πενθυμσουμε τν δ της "Μεγαλνει ψυχ μουν τν Κριο" (Λουκ. 1, 46-55), πο εναι φαρμογ στ πρσωπο τς Παρθνου τν βασικωτρων προφητειν τς Π. Διαθκης κα - γι ν περιορισθομε στν ρχ κα στ τλος - τ διατερα κφραστικ ΙΒ´ κεφ. τς ποκαλψεως, πως τ "μγα σημεον ν τ οραν", "περιβεβλημνητν λιον γυν", εναι κριβς κενη ποια "τεκεν υἱόν ρρενα, ς μλλει ποιμανειν πντα τ θνη ν ῥάβδ σιδηρ", στ. (1 6). Στν δια γραμμ εκολα ρθδοξος μελετητς καταλαβανει τι Μαρα εναι γυν κενη, τ σπρμα τς ποας συντριψε τν κεφαλην το "ρχεκκου φεως" τς Γενσεως (3, 15), τι Ατ εναι ληθιν "Κιβωτς τς Διαθκης" (ξ. 25, 9 κ. ξ), "Πλη κατ νατολς κεκλεισμνη" , (εζ. 44, 1), "Ρβδος αρν βλαστσασα" (ριθμ. 17, 23), μ μι λξη νακεφαλαωση τς ερς στορας, πραγμτωση τν "τπων" κα τν "σκιν" τς Π. Διαθκης.

Γι' ατν κριβς τν λγο ο ρθδοξοι δν δχονται πς δν πρχουν παρκ περ Παρθνου βιβλικ δεδομνα,πργμα πο πως μολογε ντικειμενικτερος μελετητς τς θεομητορικς θεολογας στ Δση Rene Laurentin, δχθηκαν μ περβολικ εκολα Προτεστντες κα Καθολικο στν ΙΣΤ´ αἰώνα κα ο μν ρνθηκαν κθε ελβεια πρς τν Παρθνο, ο δ δημιοργησαν μι περ Πρθνου Θεολογα "παραβιβλικ".

Στ συνχεια θ δομε πς κκλησα πογρμμιζε τς ποικλες πψεις τς σημασας τς Θεομτορος κα πς πλεκε, πλουσιτερο καθε φορ, τν μνο της.

Πρτος σταθμς εναιναμφισβτητα γ. Ερηναος (202; μ.Χ.), το ποου μαρτυρα εναι πολτιμη χι μνο γιατ πικυρνει τν γιο γντιο ντιοχεας κα τν ουστνο γιατ γνρισε προσωπικ τν Πολκαρπο Σμρνης, σγχρονο το Εαγγελιστο ωννη, λλ κυρως γι τ θεολογικ σημασα της.

γιος Ερηναος εναι πργματι πρτο ποος νπτυξε σ βθος τν ντθεση Εα - Μαρα κα τνισε τι πως νυπακο τς μις φερε στν κσμο τ θνατο, τσι πακο τς λλης χρισε στν νθρωπτητα τ ζω. διος νοιξε πσης τ δρμο στν κεφαλαιδη παραλληλισμ Μαρα - κκλησα μ τ διατπωση τι Μαρα εναι Παρθος γ π τν ποα Θες πρε το σμα το Νου δμ ("να μ λλη πλσις γνηται μηδ λλο τ σζμενον, λλ' ατς κενος νακεφαλαιωθ, τηρουμνης τς μοιτητος") κα μ τν κφραση τι Παρθντος εναι " ατα τς σωτηρας γι λκληρο τ νθρπινο γνος".

τρτος αἰώνας χαρακτηρζεται π τς μαρτυρες το Κλμεντος λεξανδρεας (215), Τερυλιανο (μετ τ 220) κα ριγνους (253), ο ποοι, εναι κατηγορηματικο στ χαρακτηρισμ τς Μαρας σν Παρθνου μητρας το ησο, ειπαρθνου κα παναρτου.

κολουθον ο Πατρες το Δ´ αἰῶνος, Μ. Βασλειος, Γρηγριος Θεολγος κα διατερα γ. ωννης Χρυσστομος, πο τονζουν μ πιμον τσο τν γιτητα τς Παρθνου, σο κα κυρως τν κεντρικ ρλο της στν Οκονομα τς Σωτηρας.

Τ θεμλιο μως τς θεομητορικς θεολογας τοποθετθηκε τ 431 στν Γ´ Οκουμενικ Σνοδο, ποα πικυρνοντας τς πψεις το γου Κυρλλου λεξανδρεας νμασε τ Μαρα "Θεοτκο". Εναι γνωστ τι περιεκτικτατος ατς ρος ψθηκε σ δγμα τν καιρ τς διαμχης τς ρθοδοξας, μ τν αρεση το Νεστοριανισμο. Καθολικ κκλησα, πο νοιωσε ν διακυβεεται μ τν διδασκαλα το Νεστορου δια σωτηρα (ν πργματι δν νθηκε πλρως Θες μ τν νθρωπο, πς εναι δυνατν ν τν σση;) πμεινε στν πλρη κα σγχυτη ν Χριστ νωση Θεο κα νθρπου τσο, στε ν νομση τ Μητρα το ησο χι πλς "χριστοτκο", πως θελε Νεστριος, λλ ληθιν κα πραγματικ "Θ ε ο τ κ ο". "Τ παιδον Θες κα πς ο θεοτκος τκτουσα;" Κα: "Ε τις ο θεοτκον μολογε τν γαν Παρθνον, χωρς στιν τς Θετητος". Ατ εναι βση στν ποα θ στηριχθον ργτερα ο βυζαντινο κα, θεμελινοντας λκληρο σχεδν τν πολιτισμ τους πνω στν πρς τν Θεομτορα ελβεια, θ τν νακηρξουν χι πλς "πρμαχον Στρατηγν" κα "Σκπην" τς Βασιλεουσας, λλ κα σταθερν "τς πστεως γκυραν". Γιατ κριβς "τοτο τ νομα - θ γρψη στ γκλπιο τς "ρθοδξου Πστεως" Δαμασκηνς - παν τ μυστριον τς οκονομας συνστησιν"!

σγχρονος νθρωπος ασθνεται ργος, ταν μσα στν κκλησα συνειδητοποιε τι γπη το Θεο γι τν νθρωπο δν εναι πλς οκτος λεημοσνη, λλ "φιλανθρωπα", ληθιν δηλαδ κα πραγματικ "φ ι λ α" (ων. 15, 14). Θες δωσε πργματι στν Παρθνο - καρπ τν κτισμτων, φανρωση τς νθρωπνης φσεως - ν γνη, Ατ προσωπικ κα μσα σ' Ατ νθρπινη φση, "θ ε ο τ κ ο ς"! Καμμι αρεση δν μπορε ποτ ν εναι τσο τολμηρ, σο λθεια. Κα καμμι καταδκη το αρετικο νθρωποκεντρικο "ομανισμο" το ΙΔ´ κα Κ´ αἰώνα δν μπορε ν εναι τσο ριζικ κα πλυτη, σο ατ περ νθρπου κα εκνος το Θεο νθρωπνης φσεως "θεοτκου", βιβλικ κα πατερικ λθεια!

 

(πσπασμα π τν εσαγωγ στ βιβλο Νικολου Καβσιλα, Θεομτωρ, ερν δρυμα Εαγγελιστρας Τνου, θναι 1968).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή ηλ. κειμένου: apostoliki-diakonia.gr)