ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ

ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ

 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΑΓΜΑΤΑ
2008

 

Θεία Εχαριστία

νας π τος μεγαλύτερους προφτες τς Παλαις Διαθήκης, σαΐας, περιγράφει στ βιβλίο του μίαν κπληκτικ μπειρία του, να ποκαλυπτικ ραμα. Εδε, μς λέει, τν Θε ν κάθεται σ᾿ να θρόνο ψηλό, πλημμυρισμένο π δόξα. Γύρω π τν θεϊκ ατ θρόνο, στέκονταν γγελοι κα ψαλλαν τν γνωστ μνο: «γιος, γιος, γιος Κύριος Σαβαώθ, πλήρης πσα γ τς δόξης ατο». σαΐας παρακολουθοσε μ κπληξη κα θαυμασμό. Σ κάποια στιγμ επε: « ταλαίπωρος γώ! χω συγκλονιστε λόκληρος! Γιατ ν εμαι νθρωπος μαρτωλς κα χω κάθαρτα χείλη κα κατοικ μέσα σ λα πο χει πίσης κάθαρτα χείλη, ξιώθηκα ν δ τν βασιλι Κύριο Σαβαώθ». Μόλις επε ατ τ λόγια, νας γγελος πρε μ μι λαβίδα να ναμμένο κάρβουνο, τ βαλε στ στόμα το σαΐα κα το επε: « Ν ατ τ ναμμένο κάρβουνο γγιξε τ χείλη σου κα θ φαιρέσει τς νομίες σου κα θ καθαρίσει τς μαρτίες σου». σαΐας πρε μεγάλη δύναμη π τ φωτι ατ πο τν γγιξε κα ξεκίνησε τν μεγάλη ποστολή του.

Ατ τ κπληκτικ γεγονς συμβολίζει τ μυστήριο τς θείας εχαριστίας, πο μεταγγίζει στν νθρωπο τ πρ τς θεότητος. Εναι νεκτίμητος θησαυρς πο κατέχουν ο ρθόδοξοι Χριστιανοί, λλ πο δυστυχς τν γνοον τν περιφρονον.

Γιατί λθε Χριστς στ γ;

λθε μήπως ν φέρει μι καινούργια θρησκεία; Μι διαφορετικ φιλοσοφία; Μίαν λλη θεωρία; Τίποτα π᾿ λα ατά. λθε, πως λέει Εαγγελιστς ωάννης, γι ν καταλύσει τ ργα το διαβόλου κα ν νώσει τ διασκορπισμένα παιδιά Του, δίνοντάς τους τν δυνατότητα ν θεωθον. Χριστς δν πέρασε π τν γ σν κομήτης. λθε κα μεινε. Χάρισε κα φησε στν κόσμο τ θεανθρώπινο σμα Του. Κι τσι μς δωσε τ δυνατότητα χι μόνο ν τν σκεφτόμαστε, χι μόνο ν τν θυμόμαστε, λλ ν τν ασθανόμαστε, ν τν ζομε κα κόμη περισσότερο ν νωνόμαστε μαζί του: « τρώγων μου τν σάρκα κα πίνων μου τ αμα ν μο μένει κγ ν ατ».

νωση μ τν Χριστό

Ατ τ δυνατότητα μς προσφέρει θεία λειτουργία. Στ θεία λειτουργία δν πμε μόνον γι ν προσευχηθομε. Τ κεντρικ γεγονς κα σκοπς τς θείας λειτουργίας εναι θεία μετάληψη. ταν μεταλαμβάνουμε, νωνόμαστε μ τν Χριστό. Τ δύναμο, πήλινο, μαρτωλό, νθρώπινο σμα μας, νώνεται μ τ Θεανθρώπινο σμα το Χριστο. Τ φτωχ νθρώπινο αμα μας, ποτίζεται μ τ αμα το Χριστο. Στς φλέβες μας κυκλοφορε πλέον τ αμα το Θεανθρώπου. χι συμβολικά, λλ πραγματικά. Παράλληλα, φόσον νωνόμαστε μ τν Χριστό, νωνόμαστε κα μ τος δελφούς μας. λοι χουμε πλέον τ διο σμα κα στς φλέβες μας ρέει τ διο αμα. Γινόμαστε συγγενες ξ αματος. δελφο ν Χριστ. ποτελομε πλέον ναν ργανισμό, μποτισμένο μ τ αμα το Θεο. Ατς ργανισμς εναι κκλησία, πως τν νομάζουμε, θεία - θεϊκ κοινωνία.

κκλησία: Σμα Χριστο

π. Παλος χρησιμοποιε κα ναλύει θαυμάσια τν εκόνα το σώματος, γι ν κφράσει τ γεγονς τς κκλησίας. Μ τ βάπτισμα, λέει, γίναμε να μ τν Κύριο. Εμαστε μέλη το σώματός Του. νήκουμε στν οκογένειά του. «μες δ στ σμα Χριστο κα μέλη κ μέρους». Στ σμα μας τ κάθε μέλος εναι τόσο στεν - ργανικ νωμένο μ τ σύνολο, πο δν μπορες ν τ ξεχωρίσεις κα ν τ ποσπάσεις. Κα πρ παντς εναι νωμένο μ τ κέντρο, τν κεφαλή, πο δίνει σ᾿ λο τ σμα τς ντολές.

Στ βάπτισμα, λοιπόν, νωθήκαμε μ τ ερ σμα πο λέγεται κκλησία κα μ τν κεφαλ ατο του σώματος, πο εναι Χριστός. Τν σύνδεσμο κα τν νότητα πο ποκτήσαμε μ τν Χριστ κατ τν μέρα το βαπτίσματος, τ ζομε κα τν νανεώνουμε τν ρα τς θείας λειτουργίας. Συγκεντρωνόμαστε λα τα παιδι το Θεο, λόκληρη κκλησία, γι ν μολογήσουμε κα ν διακηρύξουμε, πς εμαστε νωμένοι μαζί Του, συνδεδεμένοι μεταξύ μας.

Κατάργηση διαφορν κα νισοτήτων

πωσδήποτε, μέσα σ᾿ ατ τ μοναδικ θεανθρώπινη κοινωνία, δν μπορον ν πάρξουν διαφορές. Τ πάντα, πως στ σμα, δουλεύουν ρμονικά, μ λληλοσεβασμό. Δν μπορομε ν δικήσουμε, ν πονομεύσουμε, ν περιφρονήσουμε τν δελφό μας. Γιατ ,τι κάνουμε χει ντίκτυπο στν αυτό μας. Προσβάλλουμε τ δικό μας σμα. λλοίμονο ν τ μέλη το σώματος μς εχαν διαφορς κα συγκρούσεις.

πίσης σ᾿ ατ τ θεία κοινωνία δν μπορον ν πάρξουν νισότητες, μικρο - μεγάλοι, μορφωμένοι - γράμματοι, πλούσιοι - φτωχοί. Μς τ λέει καθαρ π. Παλος: «Οκ νι ουδαος, οδ λλην, οκ νι δολος οδ λεύθερος, οκ νι ρσεν κα θλυ. Πάντες γρ ες σμν ν Χριστ ησο».

Στμεν καλς, στμεν μετ φόβου

Κα κάτι κόμη πολ βασικό. Μέσα στν κκλησία δν εναι δυνατ ν πάρξουν συνέπεια κα διαφορία. Εναι διανόητο ν πουσιάζει κανες π᾿ τ σύναξη τς κκλησίας κα ν μν μετέχει στν θεία κοινωνία. Εναι σ ν ρνεται τν οκογένειά του. Κα τ πι φοβερό: Εναι σ ν κρωτηριάζει τ ερ Σμα το Χριστο. Ποις π μς τολμάει ν κόψει τ χέρι του ν βγάλει τ μάτι του κα ν τ πετάξει; Κα μόνη ατ σκέψη προκαλε φρίκη.

Πς μως τολμμε ν ποκόπτουμε τν αυτό μας π τ ερ Σμα το Χριστο κα ν κρωτηριάζουμε τν κκλησία; Βεβαίως χουμε τοιμες πολλς δικαιολογίες κα προφάσεις: Ο δουλειές, ο πασχολήσεις, τ μαθήματα, χρόνος... Τ δευτερεύοντα γιναν πρωτεύοντα! Τί θ γινόταν μως ν λεγαν τ χέρια μας τ πόδια μας: «δν εκαιρομε ν κρατήσουμε τν νότητά μας μ τν κεφαλ κα μ τν καρδι κα ν πάρουμε τ αμα πο ατ μας στέλνει;» Κάτι τέτοιο θ ταν ατοκτονία. Πς θ κάνουμε τ διο δ; Θ ποκόψουμε τν αυτό μας π τν κοινωνία κα τν νότητα μ τν Χριστ κα θ ρνηθομε τ αμα πο μς δίνει κενος;

Γι᾿ ατ κα ο κανόνες τς κκλησίας σαν διαίτερα αστηροί. «Πάντας τους εσιόντας πιστος κα τν γραφν κούοντας, μ παραμένοντας δ τ προσευχ κα τ γία μεταλήψει, ς ταξίαν μποιοντας τ κκλησί, φορίζεσθη χρή». ταν ατονόητο τι ν κάποιος διαφοροσε κα δν κοινωνοσε γι μερικς βδομάδες πεκόπτετο π τ σμα τς κκλησίας.

Συχν συμμετοχ στν θεία Κοινωνία

Στν ποκάλυψη το ωάννη Χριστς παρουσιάζει μι πολ ραία εκόνα: «δο στηκα π τν θύραν κα κρούω· άν τις κούσ τς φωνς μου κα νοίξ τν θύραν κα εσελεύσομαι πρς ατν κα δειπνήσω μετ᾿ ατο κα ατς μετ᾿ μο». Χριστς χτυπάει τν πόρτα τς καρδις μας μ πολ σεβασμ κα διακριτικότητα. Δν κραυγάζει, δν σπάει τν πόρτα, γιατ σέβεται τν λευθερία μας. Δείχνει μ τν εκόνα ατ πόσο μς σέβεται, λλ κα πόσο μς γαπάει. Λαχταράει ν το νοίξουμε, ν μπε κα ν δειπνήσει μαζί μας. «πιθυμία πεθύμησα τοτο τ Πάσχα φαγεν μεθ᾿ μν». Θέλει, ν εναι δυνατόν, ν βρίσκεται κάθε μέρα στ σπίτι το καθενός μας κι μες τν περιφρονομε. Μ δυσκολία το νοίγουμε τν πόρτα μας, λάχιστες φορς τν χρόνο, σν σ διάφορο πισκέπτη, σως κα βαρετό.

Κα πόσο βιαζόμαστε ν τελειώνουμε μαζί του!

δ αθόρμητα προβάλλει τ ρώτημα: Κάθε πότε πρέπει ν κοινωνομε; ς φήσουμε ν μιλήσει γ. ωάννης Χρυσόστομος: «Πές μου, ρωτάει, ν κληθε κάποιος σ δεπνο κα προσέλθει, κα φο πλύνει τ χέρια του κα καθίσει στ τραπέζι, χωρς κν ν γγίξει τ δέσματα πο οκοδεσπότης προσφέρει, δν προσβάλλει ατν πο τν κάλεσε;»

Κάτι παρόμοιο συμβαίνει κι δ. ταν προσέρχεσαι σ κάποιο τραπέζι, προσέρχεσαι γι ν φς. Κα θεία λειτουργία εναι τραπέζι, εναι τροφή. Κι ρχόμαστε σ᾿ ατ τ πνευματικ τραπέζι, χι γι ν κάτσουμε στν κρη, χι γι ν παρακολουθήσουμε, λλ γι ν συμμετάσχουμε. Φέρνουμε τς προσφορές μας, τος καρπος το μόχθου μας, τ ψωμ κα τ κρασ κα κετεύουμε τν Κύριο ν γιάσει τ δρα μας. Γι ποι λόγο; Μ γι ν κοινωνήσουμε.

Δυστυχς, μως. Ατ τν λήθεια τν ξεχνμε. διάβολος μς ρίχνει πολλς φορς στν μαρτία. λλ δν εναι ατ μεγαλύτερη νίκη του. μεγαλύτερη νίκη κα πιτυχία το εναι πο μς χει πείσει ν μν κοινωνομε συχνά. Γράφει γ. Κύριλλος λεξανδρείας: «σοι πομακρύνονται π τν κκλησία κα τν θεία κοινωνία, γίνονται χθροί του Θεο κα φίλοι των δαιμόνων.

Μι νσταση

Κι δ προβάλλουν κάποιες νστάσεις. Πολλο φέρουν ς πιχείρημα τ λόγο το π. Παύλου: «ποιος τρώει τν ρτο κα πίνει τ ποτήριο το Κυρίου μ τρόπο νάξιο, γίνεται νοχος μαρτήματος πέναντι στ σμα κα στ αμα το Κυρίου. Γι᾿ ατ πρέπει ν ξετάζει κανες προσεκτικ τν αυτό του, κα τότε ν τρώει π τν ρτο κα ν πίνει π τ ποτήριο. Γιατ ποιος τρώει τν ρτο κα πίνει τν ονο μ τρόπο νάξιο, χωρς ν ναγνωρίζει σ᾿ ατ τ σμα το Κυρίου, ατ πο τρώει κι ατ πο πίνει φέρνει πάνω του καταδίκη» (Α Κορ. ια 27-29). λλ τ διο συμβαίνει κα ταν δν κοινωνομε. Λέει Χριστός: «Σς βεβαιώνω πς ν δν φτε τ σάρκα το Υο το νθρώπου κα δν πιετε τ αμα του, δν χετε μετοχ στ ζωή». πομένως ἐὰν τ ν πλησιάζει κανες πως τύχει εναι κίνδυνος, τσι κα τ ν μν κοινωνε κανες εναι θάνατος. π. Παλος φιστ τν προσοχή μας στν τρόπο προσέλευσης. νάξιος σ τελευταία νάλυση εναι ατς πο θεωρε τν αυτό του ξιο ν κοινωνήσει. Ατς πο στηρίζεται στν (νύπαρκτη) ρετή του κα χι στ χάρη το Θεο. νάξιος εναι μετανόητος. Κα σίγουρα π. Παλος πονοε τν προετοίμαστο, ατν πο πλησιάζει χωρς κάποια συναίσθηση.

Ρώτησαν ναν εσεβ ερέα: Πς πρέπει ν ζε κανες τν χριστιανικ ζω στν κόσμο; Κι κενος πήντησε: πλούστατα, χοντας στ νο του συνέχεια τι αριο, μεθαύριο στερα π λίγες μέρες θ κοινωνήσει.

ξομολόγηση κα νηστεία

Ο περισσότεροι χριστιανο πιστεύουν πς δν μπορε ν κοινωνήσει κανες ν δν ξομολογηθε πρτα κα δν νηστέψει ρκετς μέρες. Ατ εναι τραγικ λάθος. Ο παλαιο χριστιανοί, πως λέει Μ. Βασίλειος κοινωνοσαν τουλάχιστον τέσσερις φορς τν βδομάδα! Δν ταν δυνατ οτε ν ξομολογονται οτε ν νηστεύουν κάθε μέρα. Τ διο κι μες. ν θελήσουμε ν μεταλαμβάνουμε συχνά, δν εναι παραίτητη ξομολόγηση. Στν πνευματικ θ προστρέξουμε ταν πάρχει κάτι σοβαρό. πως κα στν γιατρ δν θ πμε γι τ μικρο-τραύματά μας.

Τ θέμα τς νηστείας εναι γι τος περισσότερους τ μεγαλύτερο μπόδιο πρόφαση. «γ δν κοινων ν δν νηστέψω μι βδομάδα, 15 μέρες 40 μέρες!» φείλουμε μως ν τονίσουμε μ μφαση, τι πουθεν δν ναφέρεται νηστεία πρν τν θεία κοινωνία. μες βάζουμε τ νηστεία πάνω π τν θεία κοινωνία. τσι, τ μέσο τ κάναμε σκοπ κα βρήκαμε να λλοθι γι ν δικαιολογήσουμε τν μέλειά μας κα τν διαφορία μας γι τ συχν συμμετοχή μας στ θεία εχαριστία.

Βεβαίως κα πάρχουν μπόδια γι τν θεία κοινωνία, τ ποα τ ξεχνομε. Χριστς πιμένει διαίτερα στν χθρα, στ μνησικακία. Κα γ. ωάννης Χρυσόστομος τονίζει: «Κανένας, μ κανένας, δν τιμάζει τόσο τν ερ ατ πανήγυρι, σο κενος πο τν γιορτάζει ν χει μέσα του μνησικακία. κόμη περισσότερο, οτε κν ν μν γιορτάσει μπορε, στω κι ν μείνει δέκα μέρες τελείως νηστικός... Σς τ λέω, λοιπόν, προκαταβολικ κα διαμαρτύρομαι κα τ φωνάζω δυνατά. Κανένας π᾿ ατος πο χουν χθρ ς μν πλησιάζει στν ερ τράπεζα κα ς μ δέχεται τ Σμα το Κυρίου. ποιος πλησιάζει ν μν χει χθρό. χεις χθρό; Ν μν προσέλθεις. Θέλεις ν προσέλθεις; Συμφιλιώσου κα τότε ν προσέλθεις».

«Προσέλθετε»

ς προσερχόμαστε, λοιπόν, συχν στ θεία κοινωνία μ τν κατάλληλη προετοιμασία, σ᾿ να κλίμα συχίας, σιωπς, περισυλλογς, προσευχς, ποικοδομητικς μελέτης. Μ συντριβ κα ελάβεια. χοντας συμφιλιωθε μ λους. ς προσευχηθομε μ θέρμη (πολ θ μς βοηθήσει κολουθία τς θείας μεταλήψεως τν ποία παραιτήτως πρέπει ν διαβάζουμε). ς ναλογιστομε τν γάπη κα τν δωρε το Θεο. Κι ς πλησιάσουμε «μετ φόβου Θεο πίστεως κα γάπης».

«Καλν στιν μς δε εναι»

Μ τν θεία κοινωνία νεβαίνουμε μαζ μ τν Χριστ κα τος μαθητές Του στ ρος Θαβώρ. πολαμβάνουμε τ κάλλος το προσώπου Του, θεωρομε τν δόξα Του. ς μν βιαστομε ν κατέβουμε. «Καλόν στιν μς δε εναι». ς μείνουμε στ κλίμα τς προσευχς, περισυλλογς, σιωπς, μελέτης κι εχαριστίας. τσι, θ διατηρήσουμε περισσότερο χρόνο μέσα μας τν παρουσία το Κυρίου κα ζωή μας θ εναι να συνεχς Πάσχα, να μόνιμο πανηγύρι.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή: nektarios.gr)