χεις… ταμπού;

 

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

 

 

 

λέξη προέρχεται π τν γγλικ «taboo» κα εναι ξευρωπαϊσμς ντίστοιχου Πολυνησιακο ρου. Πρόκειται γι κάθε πρόσωπο ντικείμενο πο θεωρεται φορέας κάποιας περφυσικς δύναμης, λατρεύεται, ντικρίζεται μ δέος κα παγορεύεται ν τ πλησιάσουμε! Γι ατ κα ννοια «ταμπο» ταν συνηθισμένη στος πρωτογόνους.

 

Μάλιστα στς κοινωνίες τν πρωτογόνων ς «ταμπο» χαρακτήριζαν πράξεις πο πρεπε ν ποφεύγονται, ντικείμενα πο δν πρεπε νγγίζονται ς ερ κλπ.

 

φθασαν τσι στ σημεο τ «ταμπο» ν ρυθμίζουν τ ζω κα τ δράση τν νθρώπων τν κοινωνιν ατν!

 

Γενικ λέξη δήλωνε τς παγορεύσεις, πο πέβαλλε θρησκεία μαγεία. Τ «ταμπο» συνετέλεσαν στ δημιουργία κόμη κα νομοθεσίας κα τν πιβολ τς δημόσιας τάξης. Σήμερα θ λέγαμε πλ πς «ταμπο» σημαίνει θικοκοινωνικς φραγμός. Χρησιμοποιεται μ τν ννοια ρισμένων θικν παγορεύσεων.

 

Σύμφωνα μ τν Βούντ, «ταμπού», πλέον, εναι «κάθε παγόρευση πιβαλλόμενη π τ χρήση κα τ θιμο διατυπωμένη μέσα σ νόμους, ν γγίζουμε να πρόσωπο, να ντικείμενο, ν τ κυριεύσουμε ν χρησιμοποιήσουμε κάποιες παγορευμένες λέξεις τρόπους συμπεριφορς».

 

* * *

 

Σήμερα σοι λένε «δν χω ταμπο» ννοον πς δν πάρχει γιατος τίποτα τ παγορευμένο, δν χουν κανένα φραγμό, τίποτα δν τος προκαλε δέος. Οτε πρόσωπα, οτε δέες, οτε ρχές!

 

Κάνουν ραγε σωστά; Ατ εναι τ καίριο ρώτημα. Κι πάντηση δν εναι λλη π τούτη:

 

ξαρτται πς τ βλέπουν. ν κυριολεκτον στν ρο χι. ν προχωρον κα πέραν ατο, πότε τ πορρίπτουν συλλήβδην λα.

 

Γιατί φο τ λεγόμενο «ταμπο» προέρχεται π τος πρωτογόνους, δέσποζε στς κοινωνίες τους, κατεύθυνε τ συμπεριφορά τους κα πήγαζε π τς πρωτόγονες εδωλολατρικς θρησκεες τους τς παγανιστικς συνήθειές τους κα τ μαγεία, πωσδήποτε εναι πορριπτέο. Δν τ συζητμε!

 

Γιατί περιέβαλλαν κάτι μ ερότητα, νόμιζαν πς ταν ερό, πότε κα τος προκαλοσε δέος, χωρς ν ξέρουν τ λόγο. Τ «ταμπού», πως κα τ «τοτμ» (ο γριες κενες φιγορες, πο φτιαχναν, γι ν μποδίζουν τ κακ πνεύματα, γι ν τος βλάψουν!), ταν ποτέλεσμα τς γνοιάς τους!

 

Γι παράδειγμα, τέτοιες εναι σήμερα ο προλήψεις κα ο δεισιδαιμονίες. χουμε περιβάλλει τν ριθμ 13, τν μέρα Τρίτη τν Παρασκευή, τν μαύρη γάτα κλπ., μ να μυστήριο νεξήγητο. Τ γιατί ατο καθ αυτο ο ριθμοί, ο μέρες, τ ζα κα τ ντικείμενα εναι δυνατν νά προκαλέσουν κακό, μ ποις δυνάμεις εναι δυνατν ν πενεργον βλαπτικ στν νθρωπο, σφαλς εναι νεξήγητο. Γι ατ κα χρησιμοποιον π κοντ κα τ τοτέμ, πως πέταλα, σκόρδα, κομμάτια π δέρματα τρίχες ζώων γι νάξορκίσουν τ κακ κα ν τό… κρατήσουν μακριά μας!

 

Πόσα στεα πράγματα τν πρωτογόνων, παρ τ συντριβ πο τος κανε νευ προηγουμένου Χριστός, γίνεται γώνας, γι ν φίστανται κα στς μέρες μας!

 

Ναί, κα σήμερα τ Εαγγέλιο κα γενικ κκλησία μας, μς μιλον, γι παράδειγμα, γι τν γνότητα κα τν γκράτεια. μως μς λένε γιατί, γνωρίζουμε κα πτν πιστήμη τς θετικές τους πιπτώσεις, λλ κα τί συμβαίνει κε που καταπατονται. πότε στάση μας πέναντί τους, εναι σφαλς θέμα γνώσης κα χι γνοιας κι πειδ τς εροποιήσαμε, πότε κα δν πρέπει οτε κν πι ν τς συζητμε, πως γίνεται μ τ «ταμπού».

 

πως κα ν τ κάνουμε, πποια πλευρ κα ν δομε τ θέμα, τ «ταμπο» εναι καταδικασμένα, πρέπει ν καταδικάζονται.

 

Συνεπς, π τ σκοπι ατή, ταν λέμε «δν χω ταμπο» μιλμε σωστά, τσι πρέπει ν συμπεριφερόμαστε.

 

* * *

 

Τ πράγματα μως λλάζουν, ν μ τ ν λέμε «δν χω ταμπο» ννοομε πς δν χουμε κανένα θικ φραγμό, καμμία ρχ κα δέσμευση, δν δεχόμαστε παγορεύσεις κα γευόμαστε ς τν τελευταία τους σταγόνα τ πάντα (ννοεται τ μαρτωλ κα νήθικα, χι μως, παράλληλα στω, κα τ πραγματικ σωστ κα ληθινά).

 

Ο νθρωποι ατο ατοαποκαλονται «πελευθερωμένοι» κατ τν πλέον σύγχρονη ρολογία.

 

Τρόπος το λέγειν βέβαια, γιατί ατ τ ποο φρόντισαν ν κάνουν στ ζω τους εναι ν πελευθερωθον π τ θη κα ν δεσμευθον στ πάθη! Ν ποβάλλουν π πάνω τους κάθε δέσμευση τν ρετν, γι ν δεσμευθον κα ν πηρετον νελέητα τ μαγγανοπήγαδο τν παθν.

 

Γιατί τ να δν γίνεται χωρς τ λλο, ξέρετε. ταν φεύγει τ φς ρχεται τ σκοτάδι, δν ρχεται τό… τίποτα! Κι ταν φεύγουν ο ρετές, ρχεται διαφθορ κα ξαχρείωση, μέσως, ετε τ θέλουμε ετε χι!

 

Μ ατος τος νέους, βέβαια, διαφωνομε πλήρως. Πέραν το τι στν πρωτογονισμ πο μ ατ τν τρόπο ναγκαστικ πηγαίνουν, ρχονται κι να σωρ λλα ταμπού, λλ κα τοτέμ. π ατά, δηλαδή, πο ποτίθεται πς θέλησαν ν ξεφύγουν!

 

* * *

 

χεις λοιπόν, καλέ μου φίλε, … ταμπού; Κι ν δν χεις, τί ννοες κριβς;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή: «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ», 7/9/2012)