Περίληψη εισηγήσεως με θέμα

«Η Ορθόδοξη Ιεραποστολή σήμερα. Προβλήματα και προοπτικές»

Εισηγητής: Πρωτ. Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος

 

 

 

Είναι δυνατόν να υπάρξει Ορθόδοξη ιεραποστολή σήμερα;

Η Ιεραποστολή είναι αδύνατον να γίνεται ορθοδόξως.

Οι Ορθόδοξες ιεραποστολές είναι προορισμένες, ευτυχώς, να αποτυγχάνουν.

Η Ορθοδοξία λειτουργεί την Αποστολικότητα της Εκκλησίας με άξονες την παράδοση, την κανονικότητα και τη νηπτική θεραπευτική.

Καταργούνται οι αγωνιώδεις αναζητήσεις αριθμών πιστών οπαδών και τα ηρωικά ταξίδια στο χώρο.

Καταργούνται οι αξιολογήσεις με μέτρο το «επιτελούμενον έργον» σε κτίρια και νοσηλευτικές ή εκπαιδευτικές μονάδες.

Αναιρείται η αναζήτηση οποιασδήποτε μορφής διομολογιακής συνεργασίας για μία «ενιαία χριστιανική ιεραποστολή», αφού οι άξονες παράδοση, κανονικότητα και νηπτική θεραπευτική δεν συνυπάρχουν ταυτόχρονα στις «ιεραποστολές» των χριστιανικών ομολογιών.

Ο όρος «ιεραπόστολος» είναι αδόκιμος και επικίνδυνος» εκκλησιολογικά.

Δεν υπάρχουν «χώρες ιεραποστολής» και «ιεραποστολικά κλιμάκια».

Η Εκκλησία διακονεί οικουμενικά και καθολικά με τους οικονόμους των μυστηρίων και τους συνεργούς τους, τους τόπους και τους λαούς με τις εκκλησιολογικές δομές της, ενορία και μοναστήρι.

 

 

Προβλήματα

 

Η έλλειψη κενώσεως. Η έλλειψη σαρκώσεως.

Οι ανερμάτιστοι και ανεξάρτητοι «φορείς και φίλοι της Ιεραποστολής». Η μίμηση του «μοντέλου» των δυτικών «ιεραποστολών» Η διαφήμιση της «ιεραποστολής». Η εικονοποίηση της «ιεραποστολής».

Πομπώδη αξιώματα (Επίτροπος της Παγκόσμιας Ιεραποστολής της Εκκλησίας της Ελλάδος).

 

 

Προοπτικές

 

Η βαθύτερη κατανόηση της σημασίας της εκκλησιολογίας.

Η προετοιμασία και ο καταρτισμός προσώπων με έμφαση στα στοιχεία:

* τρόπων κενώσεως,

* τρόπων σαρκώσεως και μελέτης των πολιτισμών των λαών,

* νηπτικής θεραπευτικής, σε αντιδιαστολή προς την εκκοσμίκευση της ποιμαντικής.

 

 

 

Διοργάνωση της Θεολογικής Ημερίδος: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ

 

 

 

 

 

 

«Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ»