ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ

 

 

 

δελφοί μου Χριστιανοί,

 

1. Στόν κόσμο ατό πού ρθαμε πρέπει νά βρομε τόν Θεό καί λλοίμονό μας ν δέν τόν βρομε. Γιατί τό νά βρομε τόν Θεό καί νά ζομε σωστά τήν ζωή μας κατά τόν Νόμο Του, ατός εναι σκοπός τς ζως μας. ς τό μάθουμε καί ς τό καταλάβουμε: σκοπός τς ζως μας δέν εναι νά γίνουμε πλούσιοι οτε νά γίνουμε ρχοντες καί πίσημοι, οτε τέλος πάντων νά ψευτοζήσουμε βολεύοντας τά προβλήματά μας πό ᾿δ καί πό ᾿κε, λλά σκοπός γιά τόν ποο ρθαμε στόν κόσμο εναι να βρομε τόν Θεό καί νά νωθομε μαζί Του. πως τό ψάρι γινε γιά νά κολυμπάει και πως τό πουλάκι γινε γιά νά πετάει, τσι, γαπητοί μου, καί μες ο νθρωποι γενήκαμε γιά τόν Θεό.

 

2. Εναι νά λυπσαι γιά μερικούς νθρώπους, νά λυπσαι καί νά κλας, γιατί χουν ποκοπε πό τόν Θεό. Μπορε νά εναι πλούσιοι καί μορφωμένοι ατοί ο νθρωποι, μπορε νά εναι ρχοντες καί πίσημοι, λλά φο ζον χωρίς Θεό, δέν χουν βρε το πραγματικό νόημα τς ζως. Τό νά ζομε μέ τόν Θεό σημαίνει νά τόν γαπήσουμε καί νά τόν ρωτευθομε· σημαίνει νος μας νά στρέφεται γύρω π᾿ Ατόν σ᾿ Ατόν, σάν στρόφιγγας.

 

3. νος μας, γαπητοί μου, πού στά βιβλία τς κκλησίας μας λέγεται και καρδιά καί ψυχή, γιατί διακρίνεται πό τήν λογική, πού εναι γιά τήν πιστήμη, νος μας λέγω, εναι να ργανο, πού πλάστηκε γιά νά πικοινωνομε μέ τόν Θεό, πως τά ατιά μας γιναν γιά νά συλλαμβάνουν τούς χους πό τόν γύρω κόσμο και πως τά μάτια μας γιναν γιά νά βλέπουν τίς γύρω εκόνες. λλά δυστυχς νος μας ντί γιά τόν Θεό στράφηκε στά σαρκικά καί «μπάφιασε» καί θόλωσε. γινε σκοτεινός. Καί ν καβαλάρης νος σκοτείνιασε, τότε λη παρξή μας πάει κατά κρημνο.

 

4. Τό ργο τς κκλησίας δέν εναι νά κάνει κοινωνικά καί πολιτιστικά ργα, πως λανθασμένα νομίζουν πολλοί, λλά τό ργο τς κκλησίας εναι νά βοηθάει τά παιδιά της νά καθαριστε νος τους, γιά νά μπορέσουν νά γεύονται τόν Θεό. Γιατί ησος Χριστός μας επε «ο καθαροί στήν καρδιά θά δονε τόν Θεό» (Ματθ. 5,8). κκλησία εναι σάν τό Νοσοκομεο, πού δίνει φάρμακα γιά τήν θεραπεία τς ψυχς πό τά μαρτωλά πάθη, γιά τόν φωτισμό το νο.

 

5. Λοιπόν, χριστιανοί μου!

 

(α) Σάν πρώτη ρχή γιά τήν θεραπεία τς ψυχς μας εναι νά καταλάβουμε τι ατή εναι σκοτεινή, γιατί δέν χει μέσα της τόν ησο Χριστό, πού εναι Φς, πως τόν εδαμε νά λάμπει στήν Μεταμόρφωσή Του. Και φο ννοήσουμε τό ψυχικό μας σκοτάδι, νά λέγουμε ατήν τήν μικρή προσευχή, πού μς τήν παρέδωσαν ο γιοι Πατέρες: «ησο Χριστέ, φώτισόν μου τό σκότος»!

 

(β) Σάν δεύτερο καλό καί σωστό βμα γιά τήν θεραπεία τς ψυχς μας εναι το νά διαβάζουμε τήν ζωή τν θεραπευμένων. Καί ο θεραπευμένοι ατοί καί γιες στην ψυχή εναι ο γιοι. Εχαν καί ατοί ψυχικές ρρώστιες, εχαν καί ατοί πάθη και μαρτήματα, λλά μέσα στήν κκλησία πού ζοσαν, στό θεο ατό Νοσοκομεο, παιρναν τά πνευματικά τους φάρμακα καί γιναν ντελς καλά. Εναι γιέστατοι!

Καί τήν γεία τους τήν βλέπουμε στίς εκόνες τους. Στά ερά εκονίσματα ο μορφές τν γίων λάμπουν. χουν φωτοστέφανα. τσι εναι! ᾿Αφο νώθηκαν μέ τόν Χριστό, πού εναι Φς, γιναν καί ατοί φς. Χριστιανοί μου, νά διαβάζουμε τούς βίους γίων, γιά νά κεντρίζεται καί τό δικό μας νδιαφέρον νά τούς μιμούμαστε. Μόνο πό τούς βίους τν γίων θά μάθουμε τήν μέθοδο πς καθαρίζεται ψυχή πό τά μαρτήματα καί πό ατούς πάλι θά μάθουμε ποιός εναι σωστός δρόμος γιά τόν Θεό.

Γιατί, προσέχετε! Εναι μερικοί, μερικοί καί πολλοί, πού κηρύττουν λανθασμένο δρόμο γιά τόν Θεό. σφάλειά μας γιά τήν πορεία μας στόν Θεό εναι μόνο ο γιοι. δρόμος γιά τόν Θεό πάει πό κε πού πέρασαν ο γιοι. Στά χνη τους, λοιπόν!

 

(γ) Σάν τρίτο φάρμακο θεραπείας τς ψυχς μας πό τήν φαρμακαποθήκη τς κκλησίας μας σς συνιστ, χριστιανοί μου, τόν συχασμό. συχασμός σημαίνει τό νά βρίσκουμε λίγη ρα κάθε μέρα, στω καί 5 λεπτά, καί κλεισμένοι μόνοι στο δωμάτιό μας καί περπατώντας στόν δρόμο, νά σκεπτόμαστε τόν Θεό. Νά σκεπτόμαστε τό μεγαλεο Του, τήν δόξα Του καί τήν γάπη Του καί μετά νά ρχόμαστε στον αυτό μας καί νά βλέπουμε τήν σχήμια μας. Πρέπει νά εμαστε αστηροί κριτές το αυτο μας, ν θέλουμε τήν σωτηρία μας. Στόν συχασμό μας ατό νά λέγουμε και τήν λλη ραία προσευχή, τό «Κύριε ησο Χριστέ λέησόν με», καί τήν λλη πάλι ραία προσευχή στήν Παναγία μας, τό «Θεοτόκε Παρθένε Χαρε Κεχαριτωμένη Μαρία Κύριος μετά Σο· ελογημένη Σύ ν γυναιξί καί ελογημένος καρπός τς Κοιλίας Σου, τι Σωτρα τεκες τν ψυχν μν», πως καί νά διαβάζουμε κόμη μέ σειρά να κομμάτι πό τόν λόγο το Θεο, τήν γία Γραφή. Τόν συχασμό πού σς συνιστ τόν φήρμοσαν ο γιοι τς κκλησίας μας, πως τό βλέπουμε στούς βίους τους, λλά τόν ξεχάσαμε μες ο νεώτεροι, γιατί πηρεαστήκαμε πό τό αρετικό παπικό πνεμα τς δράσεως καί τς προβολς.

 

6. Ατά, γαπητοί μου, θελα νά σς γράψω σάν να καλό ξεκίνημα γιά τόν Θεό καί καλή πιτυχία νά χουμε καί σες καί γώ στό ξεκίνημά μας ατό. Εναι κρμα, λλά καί ντροπή μας, χρόνια μέσα στήν κκλησία καί νά μήν χουμε κόμη θεραπευθε πνευματικά, λλά οτε καί νά γνωρίζουμε κν τήν μέθοδο θεραπείας. ς δώσει Κύριος μετάνοια σέ λους μας. περαγία Θεοτόκε, σσον μς, ΑΜΗΝ.

 

 

 

Μέ πολλές εχές,

 

Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ερεμίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή: aktines.blogspot.gr)