ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 


Η Ιεραποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας και το «Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών»

 


Πορίσματα

 

 

Με το ως άνω θέμα πραγματοποιήθηκε στις 26.5.2005 ημερίδα και στή Θεσσαλονίκη στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Την ημερίδα διοργάνωσε η Ένωσις Θεολόγων Βορείου Ελλάδος (Ε.ΘΕ.Β.Ε.) και η Εταιρεία Ορθοδόξων Σπουδών.

 

Ενώπιον μιάς κατάμεστης αίθουσας οι σύνεδροι, αφού παρηκολούθησαν τους έξι διακεκριμένους εισηγητές που ανέπτυξαν το θέμα, υιοθέτησαν ομοφώνως τα Πορίσματα της ημερίδος των Αθηνών, που πραγματοποιήθηκε στις 15.5.2005 στην αίθουσα του Πολεμικού Μουσείου, αφού τα συνεπλήρωσαν και με τις κατωτέρω διαπιστώσεις οι οποίες συνήχθησαν ιδιαιτέρως από τις τρείς νέες εισηγήσεις που παρουσιάσθηκαν στή Θεσσαλονίκη.

 

Αυτές ήσαν οι εξής:

Αρχιμ. Ιωσήφ, Καθηγουμένου Ι. Μ. Ξηροποτάμου Αγίου Όρους, Η πραότης της Ορθοδόξου Ιεραποστολής και οι επιστροφές των ετεροδόξων στην Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία.

 

Αρχιμ. Σαράντη Σαράντου, Καθηγητού Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, Ορθόδοξη αξιολόγηση του συνεδρίου του Π.Σ.Ε. στην Αθήνα για την Ιεραποστολή.

 

Πρεσβυτέρου Πέτρου Χίρς, Η συμμετοχή των Ορθοδόξων στο συνέδριο του Π.Σ.Ε. στην Αθήνα για την Ιεραποστολή.

 

Οι υπόλοιποι τρείς εισηγητές ανέπτυξαν το θέμα που επραγματεύθησαν και στην ημερίδα των Αθηνών.

 

Αρχιμ. Αυγουστίνος Μύρου, Δρ Θ. - Πτ. Φ., Ιεροκήρυκος Ι. Μητρ. Σερβίων και Κοζάνης, Σε ποιά Εκκλησία καλεί η ?κοινή ιεραποστολή? του Π.Σ.Ε. και ποιόν Χριστόν κηρύσσει;

 

Ιωάννης Κορναράκης, Ομότιμος Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Το Π.Σ.Ε. επικίνδυνη απειλή κατά της Ορθοδόξου Θεολογίας.

 

Σταύρος Μποζοβίτης, Θεολόγος - Ιεροκήρυξ, Η επιτυχία των Αποστόλων και η αποτυχία των ιεραποστόλων.

 

Η πραότητα, η ταπεινοφροσύνη και ο σεβασμός της ελευθερίας του άλλου είναι η ειδοποιός διαφορά της Ορθοδόξου ιεραποστολής από τον υποκειμενισμό, τον εγωισμό και τον ανελεύθερο προσηλυτισμό που εμφωλεύει σε κάθε μορφή προτεσταντικής ιεραποστολής και οδηγεί αρχικά στην πολυδιάσπαση και κατόπιν στην πλαστή ενότητα και τον συγκρητισμό του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών.

 

Ο προσηλυτισμός, ενώ για τους Οικουμενιστές Προτεστάντες είναι καταδικαστέος, ωστόσο είναι και η μοναδική ιεραποστολική μέθοδος που γνωρίζουν. Όταν στον όποιο «ευαγγελισμό» τους προτάσσουν την φιλανθρωπία, την ιατροφαρμακευτική βοήθεια και τα κοινωνικά κηρύγματα, δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να προσηλυτίζουν.

 

Το τραγικό αποτέλεσμα της συμμετοχής των Ορθοδόξων στο Π.Σ.Ε. είναι να προσηλυτίζονται αυτοί στον συγκρητισμό, ενώ θεωρείται προσηλυτισμός η από μέρους τους πρόσκληση των ετεροδόξων στην Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία! Οι Ορθόδοξοι, κυρίως της Διασποράς, βιώνουν μιά απαράδεκτη αυτολογοκρισία και αυτοφίμωση της Ορθοδόξου Ιεραποστολής. Αν ο Απόστολος Παύλος παντού, όπου πήγαινε, απηυθύνετο πρώτα στα «πρόβατα τα απολωλότα οίκου Ισραήλ» και κατόπιν στους εθνικούς, γιατί οι Ορθόδοξοι να μήν μπορούν να κάνουν το ίδιο με τα απολωλότα πρόβατα της Εκκλησίας στην Δύση;

 

Η πραότης της Ορθοδόξου μαρτυρίας στην Ορθόδοξη Διασπορά και κυρίως στην Αμερική είναι ένας από τους κύριους παράγοντες, που συνετέλεσαν ώστε το επίπονο πνευματικό ταξίδι κάποιων απογοητευμένων Προτεσταντών να καταλήξει τελικά στο λιμάνι της UΝΑ SΑΝCΤΑ, της Μιάς Αγίας Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, η οποία αυτή τή στιγμή έχει εκεί προσέλευση γηγενών κατηχουμένων διπλάσια από οποιαδήποτε άλλη αμερικανική προτεσταντική ομολογία.

 

Η επιβεβλημένη ιεραποστολή προς τους ετεροδόξους προϋποθέτει την επίγνωση, εκ μέρους ημών των Ορθοδόξων, της Καθολικότητος και Οικουμενικότητος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και την καταπολέμηση του Οικουμενισμού, της εκκοσμικεύσεως και του εθνοκεντρισμού, που λυμαίνονται την ενότητά Της.

 

Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μετέχουμε στο Π.Σ.Ε., μετά μάλιστα την πρόσφατη εμπειρία του συνεδρίου που φιλοξενήθηκε από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος στον Άγιο Ανδρέα. Από κάθε άποψη είναι επικίνδυνος ο συγχρωτισμός με τους αιρετικούς.

 

Από τις εργασίες του συνεδρίου του Π.Σ.Ε. έγινε γνωστό ότι οι Προτεστάντες και Πεντηκοστιανοί σύνεδροι δεν επήραν κανένα ορθόδοξο μήνυμα, αφού δεν υπήρξε καμμία ορθόδοξη ομολογία από τους Ορθοδόξους συνέδρους.

 

Η καθημερινή κοινή «λατρεία» αιρετικών και Ορθοδόξων έβλαψε και τους πλανημένους αιρετικούς, αλλά και τους αφελείς Ορθοδόξους συνέδρους, αφού ούτε και οι «Ορθόδοξοι» δεν εκτιμούν τή μοναδικότητα και σταθερότητα του Τυπικού της θείας Λατρείας μας. Η «Λειτουργική Αναγέννηση», ανορθόδοξη από την αρχή της, ζητά ερείσματα μέσα στον αιρετικό κόσμο του Π.Σ.Ε.

 

Είναι αυτονόητο ότι οι προσηλυτιστικές παραφυάδες των αιρετικών του Π.Σ.Ε. θα εντείνουν τή δραστηριότητά τους στην ορθόδοξη Ελλάδα κλονίζοντας τους ασταθείς Ορθοδόξους.

 

Η καλώς εννοούμενη πολυπολιτισμικότητα, με την ανοχή που δόθηκε από τή διοίκηση της Εκκλησίας μας προς τους αιρετικούς του Π.Σ.Ε., θα μετατραπεί σε επικίνδυνη υπερδραστηριότητα των κατευθυνομένων αιρετικών στή χώρα μας, κίνδυνο τον οποίο όψιμα, αλλά υπεύθυνα και συντονισμένα αντιμετωπίζουν τα μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη, για να αποφύγουν τή διάλυση του κοινωνικού ιστού τους.

 

Οι σύνεδροι θεωρούν ότι θα πρέπει να σταματήσει η σημερινή πρακτική του διαχριστιανικού και διαθρησκειακού συγκρητισμού στους κόλπους του Π.Σ.Ε., η οποία δυστυχώς υιοθετουμένη και από τους Ορθοδόξους ανατρέπει την απ? αιώνων παράδοση και αυτοσυνειδησία της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

 

Η εμμονή στην «άπαξ παραδοθείσαν πίστιν τοίς αγίοις» δεν αποτελεί εσωστρέφεια ή φονταμενταλισμό, όπως τελευταία συνηθίζουν κάποιοι να λέγουν. Τα περί φονταμενταλισμού αποτελούν ύβρη απέναντι των αγίων μαρτύρων και ομολογητών της πίστεώς μας και τελικώς απέναντι του ιδίου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

 

Οι Ορθόδοξοι πρέπει να μετανοήσουμε, διότι δεν λέμε την αλήθεια στους πεπλανημένους αδελφούς μας του Π.Σ.Ε., αλλά χαϊδεύουμε τις ακοές των συσχηματιζόμενοι με αυτούς.

 

Οι σύνεδροι, τέλος, της Θεολογικής αυτής ημερίδος ζητούμε την επανεξέταση της Ορθοδόξου συμμετοχής στο Π.Σ.Ε. Αυτό το τελευταίο πιστεύουμε ότι θα ωφελήσει όχι μόνον εμάς τους Ορθοδόξους, αλλά και τους πεπλανημένους Προτεστάντες αδελφούς μας.