«Μακάριοι οἱ πενθοῦντες ὅτι αὐτοί παρακληθήσονται»

Ἀπό τό βιβλίο «Πνευματικές Νουθεσίες»

Ὁσίου Μακαρίου τῆς Ὄπτινα

(ἀποσπάσματα ἐπιστολῶν)

 

Μακάριοι οἱ πενθοῦντες,

ὅτι αὐτοί

παρακληθήσονται

 

(Ματθ. Ε΄.4) 

Στέρηση

 

Λυπήθηκες γιά ὅσα ἔχασες. Καλά ὥς ἐδῶ. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος δέν μᾶς ἀπαγορεύει νά λυπόμαστε «κατά Θεόν» (Β΄ Κορ. 7. 9). Ἀπό τήν ἄλλη μεριά ὅμως εὔχεται, καί μᾶς προτρέπει, νά παίρνουμε δύναμη καί κουράγιο ἀπό τόν Κύριο: «Τό λοιπόν, ἀδελφοί μου, ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ καί ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ» (Ἐφεσ. 6. 10).

 

 

 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ

ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗ

 

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱ.Μ. Παρακλήτου γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδειἹερά  Μονή.
Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης
http://HristosPanagia3.blogspot.com