«Μακάριοι οἱ πενθοῦντες ὅτι αὐτοί παρακληθήσονται»

Ἀπό τό βιβλίο «Πνευματικές Νουθεσίες»

Ὁσίου Μακαρίου τῆς Ὄπτινα

(ἀποσπάσματα ἐπιστολῶν)

 

Μακάριοι οἱ πενθοῦντες,

ὅτι αὐτοί

παρακληθήσονται

 

(Ματθ. Ε΄.4) Φτώχεια


Δέξου ὅλες τίς κακουχίες χωρίς μεμψιμοιρία καί γογγυσμό. Νά εἶσαι σίγουρος ὅτι αὐτές εἶναι τό χρέος σου, χρέος πού ὀφείλεις νά ἐξοφλήσεις. Ἐσύἴδιος λές πώς ὅσο ἤσουν νέος, πλούσιος καί ὑγιής, ἡ καρδιά σου ἦταν ἀναίσθητη, πωρωμένη, καί τό κεφάλι σου κούφιο. Ἀπό τότε πού γέρασες, ἀρρώστησες κι ἔχασες τά πλούτη σου, ἔγινες πιό καλός, πιό συνετός, ἐνῶ ἔχεις ἀρκετούς λόγους νά εἶσαι χαρούμενος καί κανένα λόγο νά εἶσαι ἀπελπισμένος.

Δές λοιπόν τώρα πού ἡ φτώχεια σου δέν εἶναι μόνο ἐξωτερική. Δές πού ἔγινες ἐπιπλέον καί «πτωχός τῷ πνεύματι». Καί ὁ Κύριός μας κανένα δέν ἀγαπᾶ τόσο , ὅσο τόν ὁλοκληρωτικά φτωχό.

*

ἀνεξήγητη ἀλλά καί ἀνεξέλεγκτη μελαγχολία πού σέ πιέζει, σέ καταδυναστεύει καί σοῦ ἀφαιρεῖ κάθε ἰκμάδα χαρᾶς, ἴσως εἶναι μιά δοκιμασία, ἕνα «τέστ», μέ τό ὁποῖο ὁ Θεός θέλει νά ἐξιχνιάσει πόσο σταθερή εἶναιἀπόφασή σου γιά τή μοναχική ἀφιέρωση καί πόσο γνήσια καί καθαρή ἡ ἀγάπη σου σ᾿ Ἐκεῖνον.

Ξέρεις, δέν εἶναι μόνο ἡ πνευματική εὐεξία πού φανερώνει τήν ἀγάπη καί τήν ἀφοσίωσή μας στό Θεό. Αὐτήἀγάπη ἀποδεικνύεται πολύ πιό ξεκάθαρα, πιό πειστικά, πιό ἀναμφισβήτητα, μέ τή σταθερή ἐπιμονή στόν πνευματικό ἀγώνα, ὅταν διανύουμε μακρόχρονα διαστήματα ἀκηδίας, τότε πού δέν νιώθουμε καί δέν βλέπουμε γύρω μας τίποτε ἄλλο ἐκτός ἀπό σκοτάδι, ἀγωνία, λύπη καί ψυχικό ἄλγος.
 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ

ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗ

 

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱ.Μ. Παρακλήτου γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδειἹερά  Μονή.

Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτηςhttp://HristosPanagia3.blogspot.com