Σκέψεις γιά τήν Πίστη

 

 

γιος γνάτιος Μπριαντσανίνωφ

 

 

 

Ξεχύνω τά λόγια τς καρδις μου, πού παλά σκιρτ πό χαρά φθαρτη κι νέκφραστη. δελφοί, ν εσχωρήσετε στά λόγιά μου μέ καθαρό λογισμό, θά εφρανθετε σάν σέ συμπόσιο πνευματικό! πίστη στό Χριστό εναι ζωή. ποιος τρέφεται μέ τήν πίστη, γεύεται δη, στή διάρκεια τς πίγειας πορείας του, τήν αώνια ζωή, πού τοιμάστηκε γιά τούς δικαίους στό τέλος ατς τς πορείας. Κύριος επε: «ποιος πιστεύει σ’ μένα, ατός χει τήν αώνια ζωή».

 

Μέ τήν πίστη ο νθρωποι το Θεο πέμειναν σκληρές δοκιμασίες. χοντας οκειωθε τό πλοτο καί τήν εφροσύνη τς αώνιας ζως, θεώρησαν σκουπίδια τά θέλγητρα τς πρόσκαιρης. Μέ τήν πίστη δέχονταν τίς θλίψεις καί τίς στενοχώριες σάν δρα το Τριαδικο Θεο, δρα μέ τά ποα κενος τούς ξίωσε νά γίνουν μιμητές καί μέτοχοι τν παθημάτων νός πό τά πανάγια Πρόσωπά Του, πού στερξε νά δεχθε τή φύση μας καί νά οκονομήσει τή λύτρωσή μας. πέραντη εφροσύνη, πού γεννιέται πό τήν πίστη, καταβροχθίζει τή σκληρότητα το πόνου. τσι, στή διάρκεια δυνηρν βασάνων, νιώθει κανείς μόνο τέρψη. Τό μολόγησε μεγαλομάρτυρας Εστράτιος (13 Δεκεμβρίου) λίγο πρίν πό τήν τελείωσή του. Τά βασανιστήρια στά ποα μέ ποβάλλεις, επε στόν γεμόνα γρικόλα, εναι γιά μένα εφροσύνη!.

 

Μέ τήν πίστη ο γιοι βυθίστηκαν στά βάθη τς ταπεινοφροσύνης. Μέ τά καθαρά μάτια τς πίστεως εδαν πώς ο νθρώπινες θυσίες στό Θεό δέν εναι παρά τά χαρίσματα το Θεο στόν νθρωπο, χρέη το νθρώπου στό Θεό, χρείαστα σ’ κενον λλά παραίτητα καί σωτήρια γιά τόν νθρωπο. «κου, λαέ μου», λέει Θεός, «γιατί θά σο μιλήσω• κου, σραήλ, γιατί θά διαμαρτυρηθ σ’ σένα. Θεός, Θεός σου, εμ’ γώ. Δέν θά σέ λέγξω γιά τίς θυσίες σου… γιατί δική μου εναι λη οκουμένη καί δικά μου λα τά πλούτη της», «τί χεις πο νά μήν τό λαβες; φο, λοιπόν, τό λαβες πό τό Θεό, γιατί καυχιέσαι σάν νά μήν τό εχες λάβει ς δρο;». «Σ’ ποιον δόθηκαν πολλά, πολλά θά ζητηθον π’ ατόν καί σ’ ποιον δόθηκαν περισσότερα, περισσότερα θά ζητηθον».

 

Ο γιοι το Θεο θαυματουργοσαν, νάσταιναν νεκρούς, προέλεγαν τό μέλλον, ταν γεμάτοι πό πνευματική γλυκύτητα, λλά συνάμα καί γεμάτοι πό ταπεινοφροσύνη. Μέ πορία, θαυμασμό καί φόβο βλεπαν τι Θεός στερξε γενναιόδωρα νά προσφέρει καί νά μπιστευτε τό γιο Πνεμα Του στό χμα, στή λάσπη. Μπροστά σ’ ατό τό μυστήριο, νος κυριεύεται πό φρίκη καί σωπαίνει, καρδιά πλημμυρίζει πό νείπωτη χαρά, ν γλώσσα δέν χει τή δύναμη νά κφραστε.

 

Μέ τήν πίστη ο γιοι γάπησαν τούς χθρούς τους. Τά μάτια το νο τους, φωτισμένα πό τήν πίστη, σταθερά βλεπαν τό Θεό μέσα στή πρόνοιά Του. Σέ παραχώρηση ατς τς θείας πρόνοιας πέδιδαν ο γιοι λες τίς πιθέσεις πού δέχονταν. τσι Δαβίδ, «βλέποντας τόν Κύριο παντοτινά μπροστά του», γιά νά μή λιποψυχήσει μπροστά στίς τόσες θλίψεις καί δοκιμασίες του, ποκρίθηκε, ταν Σεμεΐ τόν καταριόταν καί τόν πετροβολοσε: « Κύριος το επε νά καταριέται τόν Δαβίδ. Τί δουλειά χετε σες μ’ μένα, γιοί τς Σαρουΐας», λογισμοί τς ργς καί τς κδικήσεως; «φστε τον νά μέ καταριέται, γιατί Κύριος το τό επε… σως Κύριος, βλέποντας τήν ταπείνωσή μου, νά μο δώσει γαθά ντί γιά τήν κατάρα…».

 

ψυχή δέχεται τή δοκιμασία σάν θεραπεία τν σθενειν της. Εγνωμονε τό Θεό καί Το ψάλλει: «Βάλε με, Κύριε, σέ δοκιμασίες, βάλε με σέ πειρασμούς, βάλε φωτιά στίς σκέψεις μου καί στήν καρδιά μου». τσι ς ντιμετωπίζουμε τίς δοκιμασίες. Γιά τούς νθρώπους καί τά λλα ργανα τν δοκιμασιν μας ς μή νιώθουμε καμιά κακία, καμιά χθρότητα. ψυχή πού δοξολογε τόν Πλάστη της, ψυχή πού εγνωμονε τόν οράνιο Γιατρό, πλημμυρισμένη πό νέκφραστα ασθήματα, ρχίζει νά ελογε τά μέσα τς θεραπείας της.

 

Καί νά! Ξάφνου νάβει μέσα της γάπη πρός τούς χθρούς. Τότε νθρωπος εναι τοιμος νά θυσιάσει καί τή ζωή του γιά τόν χθρό του, θεωρώντας μάλιστα πώς ατό δέν ποτελε στήν πραγματικότητα θυσία λλά ποχρέωση, ποχρέωση νάξιου δούλου. πό τώρα ορανός εναι νοιχτός. Μπαίνουμε στήν γάπη πρός τόν πλησίον καί μέσω ατς στήν γάπη πρός τό Θεό. Βρισκόμαστε στό Θεό καί Θεός βρίσκεται σ’ μς. Νά τί θησαυρό περιέχει πίστη, μεσίτρια καί χορηγήτρια τς λπίδας καί τς γάπης. μήν.


ρημος γίου Σεργίου, 1840

 

 

(Απόσπασμα από το βιβλίο «σκητικές μπειρίες, Α΄», . Μ. Παρακλήτου)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή: agiazoni.gr)