Η ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ

 

Το κ. ωάννου Β. Κογκούλη,

Καθηγητο  Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ

 

Εσήγησις ες τν Διημερίδα τς ΠΕΘ. 12–13 Μαρτίου 2011

 

 

 

Ζομε σ μι ποχ σύγχυσης ξαιτίας τς παρατηρούμενης νάμειξης δεολογιν, βιοθεωριν, τυποποιημένων ραμάτων, μπορευματοποιημένων πολιτικν σχημάτων κα ποικίλων ερημάτων τς καλούμενης μετανεωτερικότητας. Παρ τς βαρύγδουπες διακηρύξεις γι τν ξία το νθρώπινου προσώπου κα τ δικαίωμα τς λεύθερης πιλογς, όρατα πολυεθνικ πολιτικ κα πολιτιστικ σχήματα λειτουργονς σοπεδωτικς δοστρωτήρας πάνω σ νθρώπους κα στ προϊόντα το πολιτισμο. Τν τελευταο μάλιστα καιρ φαίνεται ν εναι γεγονός, πς καλούμενη οκονομικ κρίση εναι πρωτίστως κρίση κοινωνικ κα θεσμική, κρίση ξιν κα πς εναι μφανς συρρίκνωση στος νθρώπους τς πίστης, τς λπίδας, τς γάπης...

 

λα τ παραπάνω, σ συνδυασμ μ τν κοιν διαπίστωση πς διαίτερα σήμερα σχύει ατό, πο γιος Κοσμς Ατωλς πισήμανε γι τν ποχή του, τονίζοντας μ μφαση πς «γρίεψε τ Γένος μας», σφαλς χι π τν μάθεια, λλ λόγω πουσίας Παιδείας, κα πώς, κατ τν γιο Κοσμ, «γινήκαμενς τ θηρία»[1], θέτουν π τάπητος τ παρατηρούμενο στν Πατρίδα μας λλειμμα Παιδείας.τσι, πειδ πρν π λίγο καιρ κούγαμε π πίσημα χείλη πς λα εναι θέμα Παιδείας, πιστεύω πς καθίσταται ναγκαία διερεύνηση τν κόλουθων ρωτημάτων: παρτίζεται, κα σ ποι βαθμό, σημεριν λληνικ κπαίδευση π παιδαγωγονταπροσωποκεντρικ σχολεα κα σχολές, στ ποα κεντρικ θέση χει , κατ τν γιο Μέγα Βασίλειο, «φέλιμος παιδεία», ποία βρίσκεται στν ντίποδα «τς νοήτου κα βλαβερς»[2]; Μήπως, ραγε, διεξάγεται στν τόπο μας νας πολυμέτωπος κρυφς καί, παράλληλα, δόλιος πόλεμος ναντίον τς φέλιμης Παιδείας;

 

Γι ν παντήσει κανες στ ρωτήματα ατ εναι νάγκη ν διερευνήσει φενς μν τ πς ντιλαμβανόμαστε τν Παιδεία κα φετέρου ν ξετάσει τ σχέση τς ν λόγω Παιδείας μ τος σύγχρονους προσανατολισμος το σχολείου.

 

ς γνωστόν, Πυθαγόρας θεωρε τι «παιδευσία πάντων τν κακν μήτηρ»[3], δ Δημόκριτος: τι « Παιδεία ετυχοσι μν στι κόσμος, τυχοσι δ καταφύγιον»[4]. Πλάτων ναφέρει πς «παιδεία δύναμις θεραπευτικ ψυχς», ν ριστοτέλης σημειώνει: «,τι μν ον τ νομοθέτ μάλιστα πραγματευτέον περ τν τν νέων παιδείαν, οδες ν μφισβητήσειεν. Κα γρ ν τας πόλεσιν ο γιγνόμενον τοτο βλάπτει τς πολιτείας»[5].

 

Στν Παλαιά Διαθήκη κα μάλιστα στς Παροιμίες, μεταξ τν λλων, διαβάζουμε: « γαπν παιδεία, γαπ ασθησιν»[6]. πίσης, « δεχόμενος παιδείαν ν γαθος σται»[7]. Ο Ψαλμοί, κτς τν λλων, ναφέρουν: «δράξασθε παιδείας»[8] κα «χρηστότητα κα παιδείαν κα γνσιν δίδαξόν με»[9].

 

Στν Καιν Διαθήκη γιος πόστολος Παλος σημειώνει: «Ο πατέρες…κτρέφετε (τ τέκνα) ν παιδεί κα νουθεσί Κυρίου»[10]. Σ λλο σημεο ναφέρει: «πσα γραφ θεόπνευστος κα φέλιμος πρς διδασκαλίαν, πρς λεγχον, πρς πανόρθωσιν, πρς παιδείαν τν ν δικαιοσύν, να ρτιος το Θεο νθρωπος, πρς πν ργον γαθν ξηρτισμένος»[11].

 

Στν πρς βραίους πιστολή, μεταξ τν λλων, διαβάζουμε: «ε παιδείαν πομένετε, ς υος μν προσφέρεται ΘεόςΠσα δ παιδεία πρς μν τ παρν ο δοκε χαρς εναι λλ λύπης, στερον δ καρπν ερηνικν τος δι ατς γεγυμνασμένοις ποδίδωσι Δικαιοσύνης»[12].

 

γιος Μέγας Βασίλειος, παράλληλα μ τ διάκριση πο κάνει μεταξ «τς φελίμου παιδείας καί…τς νοήτου κα βλαβερς»[13], ρίζει τν παιδεία ς ξς: «στι δ παιδεία γωγή τις φέλιμος τ ψυχ, πιπόνως πολλάκις τν π τς κακίας κηλίδων ατήν»[14].

 

Στ διο μκος κύματος γιος ωάννης Χρυσόστομος θ γράψει: « παιδεία μετάληψις γιότητός στι»[15] κα σ λλο σημεο θ ναφέρει: «Βίος καθαρός, ν κ παιδείας λαμβάνομεν»[16]. διος θ ριοθετήσει κα τ χριστιανικ παιδεία σημειώνοντας: « μν ξωθεν παίδευσις πολν νελίττουσα λρον κα πολλν καταχέουσα τν κροατν φλυαρίαν, κενας τος κροατς ποπέμπει χερσ κα οδέν, οτε μέγα οτε μικρόν, καρπωσαμένους καλόν, δ το Πνεύματος οχ οτως, λλ τουναντίον παν δι μικρν ρημάτων πσι τος προσέχουσι φιλοσοφίαν ντίθησι κα ρκε ρμα πολλάκις ν λαβόντες ντεθεν, πάσης τς ζως χειν φόδιον[17]. Παράλληλα γιος ωάννης Χρυσόστομος θ χαρακτηρίσει τν Παιδεία ς «γυμνασία», φο «πσα παιδεία τοιαύτη στι, κα ατη τοιαύτη σται, στε χρηστ χρ προσδοκν κα τ τέλος δ κα ερηνικόν»[18].

 

ς πρς τ σχολεο παρατηρομε πς σ’ ατ λας κα Πολιτεία χουν μπιστευθε τ διαπαιδαγώγηση τν μαθητν, τν προετοιμασία τους ς αριανν πεύθυνων πολιτν. Εναι μως τσι τ πράγματα; Συγκεκριμένα:

 

— Περιλαμβάνονται στος προσανατολισμος τς κπαίδευσης προτάσεις πολιτισμο, προτάσεις νοηματοδότησης τς ζως τν μαθητν, που ν παληθεύονται ο προσδοκίες το Ε.Παπανούτσου, ποος λεγε πώς, «ραματιζόμαστε να νέο λληνα, να πολίτη τς λληνικς Δημοκρατίας, λεύθερο, περήφανο, δημιουργικό…

 

Τί φελε μόρφωση, ταν εναι πίπλωση το νο μ τοιμες, φτηνές, νούσιες γνώσεις;ταν δν φωτίζει ληθιν οτε ζεσταίνει τν ψυχή;ταν δν κάνει τν νθρωπο καν ν σταθε στερε στ ζω κα ν νικ τς δυσκολίες μ τν ρετή του;»[19]

 

— Μήπως τ πρόβλημα το σημερινο σχολείου φορ στν κρίση το νοήματός του, στος μονομερες προσανατολισμούς του κα στν προσφορ στος μαθητς χρησιμοθηρικν γνώσεων μ στόχο τν κάλυψη κάποιων φοδίων τς ζως τους;

 

—Μήπως στ χρο το σχολείου φέλιμη Παιδεία πνίγεται στν ψυχοφθόρα χρηματολατρία, χωρς ν σχύει σήμερα ατό, πο λας παλαιότερα πίστευε πς τ παιδι στσχολεο γίνονται νθρωποι;

 

Παιδεία, οσα πάντοτε προσανατολισμένη πρς συγκεκριμένους σκοπούς, νοεται κυρίως μν ς κπαίδευση μ στόχο πρωτίστως τ μάθηση, λλ παραλλήλως ς μόρφωση κα ς καλλιέργεια. λέξη «μόρφωση» πλάσθηκε π τ ρμα μορφόω–, τ ποο σημαίνει παρέχω μορφ στ χάος, τ διακόσμητο, τ τακτο, τ μορφο σύνολον το βίου. ν λόγ προσπάθεια ποτελε τν καλλιέργεια. ρος Παιδεία, ποδηλώνει τν παροχ μορφς κα στν ψυχο (ξύλο, μέταλλο, μάρμαρο) κα στν μψυχο λη, τν νθρωπο. ς πρς τν νθρωπο σ μς πιτυγχάνεται δι το μφύτου πλαστικο λληνορθόδοξου πνεύματος μ τν νάδειξή του σ μορφ ληθείας, θους κα κάλλους.

 

Δυστυχς σήμερα π τος πεύθυνους, γι τν κπαίδευση τν μαθητν μας, παρατηρεται στ χρο το σχολείου νας μονομερς προσανατολισμς παροχς πληροφοριν στος μαθητς κα χι Παιδείας. Ατς προσανατολισμς κφράζεται ς «κοινωνία τς γνώσης» κα φαίνεται ν πηγάζει π τν καταλυτικ ρόλο τν «Νέων Τεχνολογιν» τόσο στ δημόσιο σο κα στν καλούμενο διωτικ βίο. Στ χρο το σχολείου ο πεύθυνοι τς κπαίδευσης τν νέων τς Πατρίδας μας φαίνεται ν διευκολύνουν τν πικυριαρχία τς Τεχνολογίας κα τς τεχνολογικς γνώσης μ φετηρία τν πρόκληση το Τεχνολογικο λφαβητισμο κα μις νέας «νταγωνιστικς» πολυεπίπεδης γνώσης. νδιαφέρονται διαίτερα γι τν προσφορ στος μαθητς μπορεύσιμης γνώσης, προκειμένου ατο ν καταστον κανο ν διεκδικήσουν μι θέση στν γορ ργασίας. λάχιστα νδιαφέρονται γι τ πς συνδέεται προσφερόμενη στ σχολεο γνώση μ τ ποις θ διαχειριστε ατ τ γνώση, ποις θ κατανοήσει τ καθημεριν κοινωνικ προβλήματα, θ συνεργαστε, θ διαπραγματευτε, θ διαχειριστε κρίσεις.

 

Τ ν λόγ χάσμα γίνεται κόμη ντονότερο, ν λάβει κανες πόψη τ γεγονς τι μ βάση τ μετανεωτερικότητα γνώση ποβαθμίζεται ννοιολογικ γι ν ταυτιστε μ τν πληροφορία, μετατρεπόμενη σ καταναλωτικ γαθ μ συγκεκριμένη μερομηνία λήξης[20], κα παράλληλα γίνεται πλο στ χέρια ατν, πο τν χουν ποκτήσει, τ ποα, ἐὰν μν εναι γν κα καθαρ θ τν μετατρέψουν σ ελογία κα ετυχία, ν εναι διεφθαρμένα σ δυστυχία κα κατάρα. Στ μετανεωτερικότητα πουσιάζει κάποια κοσμοθεωρία, πο ν προσδίδει στν πιστήμη ναν ρόλο. ντίθετα τ μοναδικ κριτήριο νομιμοποίησης τς πιστήμης κα τς γνώσης εναι ρχ τς ποδοτικότητας «input – output» (εσοδος – ξοδος)[21]. ρχ ατ διερευν μ ποιν τρόπο, καταναλώνοντας λιγότερη νέργεια, θ πιτύχουμε μεγαλύτερη παραγωγή.

 

Τονίζει χαρακτηριστικ Lyotard: «Μέσα στ πλαίσιο τς πονομιμοποίησης, τ πανεπιστήμια κα τ δρύματα νώτερης κπαίδευσης καλονται στ ξς ν διαπλάσουν ρμοδιότητες κα χι πλέον δεώδη».[22] Συνεπς, προκύπτει τραγικ κατάσταση ν συνδέεται πιθυμία κα δίψα το νθρώπου γι γνώση μ τν πιθυμία κα τ δίψα του γι πλουτισμ κα μεγιστοποίηση το κεφαλαίου.[23]

 

Στ μετανεωτερικότητα, λοιπόν, στόχος τς πιστήμης δν εναι ν καλλιεργήσει πνευματικ ναν λαό, οτε ν χειραφετήσει πολιτικ κα θικ τν νθρωπο, λλ μονάχα τ κέρδος κα πλουτισμός.[24] Κα ν σκεφτομε τι τ κέντρα ρευνας χρηματοδοτονται π μεγάλα κεφάλαια, τότε οσιαστικ νυποψίαστος νέος πιστήμονας ργάζεται γι τ μεγιστοποίηση το κεφαλαίου, λλ πίσης κα γι τ μεγιστοποίηση τς ξουσίας κα τς πολιτικοινωνικς δύναμης το κεφαλαίου.

 

Κατ τν Gianni Vattimo, τεχνολογία εναι νομιμοποίηση τς πλήρους πανθρωποποίησης το νθρώπου, διότι κρίνει κα μετρ τ πάντα μέσα π τν ρχ τς χρηστικότητας (δηλαδ τ πόσο χρήσιμο εναι να πράγμα γι τ ζωή μας) κα τν ρχ τς ποδοτικότητας (τ τί ποδίδει κα τί παράγει να πράγμα στ ζωή μας), ντάσσοντας μέσα στς δύο ατς ρχς κόμα κα τν διο τν νθρωπο.[25]

 

δ διαπράττεται τ μεγαλύτερο λίσθημα, τ ποο σχετίζεται μ τ διαδικασία τς κπαίδευσης. σοι π τος ερισκόμενους στ τιμόνι τς κπαίδευσης τν νέων νθρώπων νστερνίζονται τος προσανατολισμος τς μετανεωτερικότητας κα γωνίζονται γι τν λοποίησή τους δν προβληματίζονται ς πρς τ κόλουθο γεγονός: σο ναπτύσσεται πιστήμη κα τεχνολογία τόσο μεγαλύτερη εναι νάγκη τς παράλληλης αξησης τς θικς εαισθητοποίησης το νθρώπου, ποος θ κληθε ν τς χρησιμοποιήσει. ς παράδειγμα μνημονεύουμε τ σχέση τς λματώδους νάπτυξης τς Βιολογίας μ τ Βιοηθική.

 

Μ βάση τ παραπάνω, ντιλαμβάνεται κανες πόσο βλαπτικ εναι τ σχολεο, πο εναι μονομερς προσανατολισμένο σ μι μηχανικ κπαίδευση τν μαθητν, χωρς παράλληλα ν τος βοηθήσει ν γνωρίσουν τν αυτό τους κα ν ναπτυχθον σ πεύθυνα πρόσωπα, τ ποα θ ντιμετωπίσουν τν κοινωνικ πραγματικότητα. Πόσο πικίνδυνο εναι τ σχολεο, πο σκε πληροφοριακ λειτουργία, κα δ διακονε μι θικκπολιτιστικ διάσταση μ τ μετάδοση στος μαθητς ξιν. Στ σημεο ατ πλ σημειώνουμε πς σοι γνωρίζουν π ναλυτικ Προγράμματα, ξέρουν πς πρτος π τος ξιολογικος ξονες, πο λαμβάνεται πόψη κατ τ σύνταξή τους εναι Κοινωνία. πομένως κανες εδικς πιστήμονας κα χι σφαλς μπειρογνώμονας, δ μπορε ν σχυριστε πώς, κατ τ σύνταξη ναλυτικν Προγραμμάτων, δν νδιαφέρεται γι ,τι ποτελε τν ταυτότητα μις συγκεκριμένης Κοινωνίας.[26]

 

πομένως καθίσταται κατανόητος σχυρισμς σων ποστηρίζουν πώς, βλέποντας κατάματα τν «πραγματικότητα», στορικ προνόμια τς ρθοδοξίας κα το μαθήματος τν Θρησκευτικν τελειώνουν.[27] Τέτοιες θέσεις φαίνεται ν νισχύουν τν πιχειρούμενο διχασμ ς πρς τν διοπροσωπία κα μάλιστα τν νέων μελν τς κοινωνίας μας μεταξ τς δικς μας παράδοσης κα τς καλλιέργειας στ χρο το σχολείου νς παγκοσμιοποιημένου πολιτιστικο μορφώματος.

 

παραπάνω προβληματισμς θέτει, πιστεύω, στν ρθ βάση κα τν προσανατολισμ το μαθήματος τν Θρησκευτικν. Συγκεκριμένα, θέσεις π πεύθυνους στ χρο τς κπαίδευσης, πως: «We have to teach to the children all religions» (πρέπει ν διδάξουμε στ παιδι λες τς θρησκεες) φαίνεται μλλον ποπροσανατολιστικές.

 

Στ σημεο ατ παρενθετικ σημειώνω ατ κα πο λλες φορς χω ποστηρίξει πώς, πως τόσο καλύτερα μαθαίνουμε μι ξένη γλώσσα σο καλύτερα γνωρίζουμε τ μητρική μας, τόσο καλύτερα γνωρίζουμε μι λλη θρησκεία σο καλύτερα γνωρίζουμε τ δική μας. μως, μ βάση τ σα προαναφέρθηκαν, τ πρόβλημα δν φορ στ μετατροπ το μαθήματος τν Θρησκευτικν σ θρησκειογνωστικ θρησκειολογικ , φόσον διατηρήσει τ σημερινό του χαρακτήρα, σ προαιρετικό, οτε στ ν «γεμίσει» τ μυαλ τν μαθητν μ γνώσεις, σως χι κα τόσο παραίτητες.

 

σοι ζητον τν μετάλλαξη το μαθήματος τν Θρησκευτικν κα μάλιστα σοι μιλον γι νοιχτ μάθημα τν Θρησκευτικν, δν διευκρινίζουν πρτον ν πιστεύουν πς πάρχει χι οδέτερη γνώση κα δεύτερον ν συμφωνον πς ρθόδοξη πίστη εδικότερα δογματικ διδασκαλία τς κκλησίας ποτελε τ πλαίσιο ριοθέτησης τς φυσικς τς ντως ζως το νθρώπου. πίσης δν τοποθετονται, ν πληροφόρηση ατ εναι παραίτητη γι τος λληνες μαθητές, προκειμένου ατο ν καταστον κανο ν διακρίνουν μ βάση τ δικά μας δεδομένα τς φυσικς π τς φύσικες κενες καταστάσεις, πο δηγον τος νθρώπους στν κάθε εδους νομία, ετε ατ κούει στ νομα γάμος μοφυλοφίλων, συμμορία κλεφτν κα πατεώνων, πο λυμαίνονται τελευταα τν τόπο μας κ.λπ...

 

πίσης δ φαίνεται ν διευκρινίζουν ν συμφωνον τι χρωμη θικ δηγε τ νέο σ καταστάσεις νασφάλειας, πάθειας κα προσάρμοστης συμπεριφορς ν γκρίνουν ν καταρτίζονται ο νέες γενες χωρς θικ κα θικό. Ν συρρικνώνονται ο μεταρρυθμίσεις, θ τολμοσα ν π, σ να πίπεδο τεχνικίστικης λογικς κα χι μ βάση τ θέση το Πλάτωνα: «πσα… πιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης κα τς λλης ρετς πανουργία κα ο σοφία φαίνεται».[28] Ο διοι φαίνεται ν θελοτυφλον στ σα συμβαίνουν στν Ερωπαϊκ χρο κα σχετίζονται μ τ σλάμ. Δ βλέπουν πς ο Ερωπαοι, ζώντας σ μι κοινωνικ θικ λλοτρίωση κα πεμπολώντας κυρίως τν πίστη στ Θε προσφέρουν στ σλμ τ κατάλληλο δαφος, στε, τ σλάμ, πρς διον φελος, ν φυπνίσει ναρκωμένες θρησκευτικς συνειδήσεις, προσφέροντας σ ατς πίστη κα κοινοτικ ζωή.

 

πειδ ς πρς τν «φέλιμη παιδεία» κα εδικότερα τν θικ καλλιέργεια τν μαθητν, κα χι μόνο, ποπροσανατολισμς ταν κα εναι ντονότατος, εναι νάγκη ν τοποθετηθον ο πιθυμοντες τν μετάλλαξη το μαθήματος τν Θρησκευτικν στ κόλουθα ρωτήματα:

 

— Πρέπει ν προσφέρει τ σχολεο στος μαθητές, κα μάλιστα μέσω το καλούμενου μαθήματος τν Θρησκευτικν, τν παραίτητη βοήθεια προκειμένου ατο ν εαισθητοποιηθον ς πρς τν τιμιότητα, τ δικαιοσύνη, τν λπίδα, τ χαρά, τν γάπη, τν νάγκη περάσπισης τς ντως λευθερίας το νθρωπίνου προσώπου, τ διάκριση το οσιαστικο κα ληθινο κα παράλληλα ν μάθουν ν ντιστέκονται σ ,τι χαρακτηρίζεται ς νίερο, ναληθς κα τιμο; Κα τ βασικότερο λων:

 

— Μήπως προσπάθεια μετάλλαξης κατάργησης το μαθήματος τν Θρησκευτικν στοχεύει στν πόσπαση τς θικς π τν πνευματικ ζω κα στν νάπτυξη μις νομικς θικς νταποκρινόμενης στς παιτήσεις τς παγκοσμιοποίησης, ποία ποτελε καρπ νς νομικο πειθαναγκασμο κα νς ξωτερικο φρονηματισμο, στε ν διαχωρίζονται ο νθρωποι σ καλο κα κακοί;

 

ς πρς τ τελευταο, μ βάση τν ρθόδοξη παράδοση κα ζωή, θικ καλλιέργεια τν μαθητν κα μάλιστα στ πλαίσιο τς «φέλιμης παιδείας», πηγάζει π τ γεγονς τι «τ χριστιανικ θος δν εναι πόρροια νομικο πειθαναγκασμο ξωτερικο φρονηματισμο, λλ φυσικς καρπς το γκεντρισμο στ σμα το Χριστο, τν κκλησία».[29] Ατ σημαίνει πς Χριστιανισμς δν εσάγει μι νέα θικ γι τν νθρωπο, «λλ νέο νθρωπο, τν καιν ν Χριστ νθρωπο, τν νθρωπο πο θεμελιώνει τ ζωή του στν λήθεια πο λευθερώνει π τ θάνατο, στν λήθεια πο δν ταυτίζεται μ τ γνώση, λλ μ τ ζω πο δν διαψεύδεται π τ θάνατο».[30] Μάλιστα σ σχέση τς θικς μ τ δόγμα, τ ποο κα ς λέξη προκαλε πολλούς, εναι νάγκη ν τονιστε πώς: «Δόγμα κα θος, πίστη κα ζω συνδέονται ργανικ κα διάσπαστα».[31] λήθεια, θ διασπάσουμε τν ργανικ ατ σύνδεση στ μάθημα τν Θρησκευτικν; Κα ατ γι ν μ προκαλομε τος ατοαποκαλούμενους «κσυγχρονιστές»;

 

μως στν ρθόδοξη Καθολικ κκλησία τ δόγμα πάρχει ς δηγς το νθρώπου. Εναι νας δείκτης, πο δείχνει στν νθρωπο τ σημεο το προορισμο του.[32] πίσης, «στν ρθόδοξη παράδοση νθρωπότητα δν χωρίζεται σ καλος κακος νθρώπους, σ θικος κα νήθικους».[33] Οτε μετατρέπεται σ θικ καλλιέργεια το νθρώπου κα διαίτερα το μαθητ σ καθηκοντολογία. ρθοδοξία δν εναι μι θικ θρησκεία. Στ χρο τς κκλησίας πιδιώκεται ποβοήθηση το νθρώπου γι τν, μέσω τς σκησης, καλ λλοίωσή του, γι τν παλλαγή του π τ προσωπεα, τ ποα προβάλλουν τ δική τους συμπεριφορά. Κατ συνέπεια, παιτεται ν μάθει τ παιδ κα φηβος, πως κα κάθε νθρωπος, πς μέσα π τν σκηση, φόσον τ θελήσει κα μάλιστα μ βάση τό: «ε τις θέλει πίσω μου λθεν»[34], θ μπορέσει ν θρυμματίζει τ κοινωνικ προσωπεα.

 

τσι στ πλαίσιο μις ποχρεωτικς κπαίδευσης, ποία φαίνεται ν εναι νάπηρη, κα σ σημαντικ βαθμ φελληνισμένη κα ποχριστιανισμένη, τ πρόβλημα πικεντρώνεται ν προσφέρει στος μαθητς Παιδεία, ποία, θεανθρωποκεντρικ προσανατολισμένη κα χι θεοκεντρικά, ν ποτελε γι’ ατος τν δοδείκτη πρς ,τι εναι «σοφία, ζωή, γιασμός, δύναμις, τ φς τ ληθινόν».[35].

 

«φέλιμη παιδεία» δν εναι δυνατν ν κφράζει να πολιτιστικ μόρφωμα, πο θ τυποποιε τ ζω τν νέων νθρώπων, τν μαθητν, καν ν καλύψει τν οκουμένη κα ν διευκολύνει τν παράδοση τς ξουσίας στν περδυναμικ λιγαρχία κα ν συμβάλει στν πρόσκοπτη διοχέτευση το πλούτου στ λέσχη τν Κροίσων. μως, ν μελετήσει κανες τ ναλυτικ Προγράμματα τς ποχρεωτικς κπαίδευσης κα εδικότερα τ διδακτικ βιβλία τν μαθητν, θ διαπιστώσει πς πιδιώκεται μι παγκοσμιοποιημένη πολιτιστικ μετάλλαξη. Ατς εναι λόγος γι τν ντίθεσή μας σʼ να σχολεο μ τ μορφ Σύγχρονου Ψηφιακο Φροντιστηρίου παροχς χρησιμοθηρικν γνώσεων, κα γι τν νάγκη παρξης το παιδαγωγοντος – προσωποκεντρικο σχολείου, μ ριστα κείμενα κα καλος δασκάλους ψηλο πιπέδου. Σ ατ τ παιδιά μας θ ναπτύξουν τν προσωπικότητά τους μ βάση τ δική μας διοσυστασία κα θ γίνουν χι παγκοσμιοποιημένα – μογενοποιημένα τομα, λλπως ρχαία θεία Λειτουργία σημειώνει– «κοσμοπολίτες».[36]

 

Μ βάση τ παραπάνω εναι ναγκαία τοποθέτησή μας κα ς πρς τν νομασία το πολύπαθου μαθήματος τν Θρησκευτικν. ς γνωστό, στν λληνικ κπαίδευση νομασία του κολούθησε ατ το ντίστοιχου βαυαρικο μαθήματος. τσι κα σήμερα νομασία το ν λόγ μαθήματος ποτελε ντιγραφ το ντίστοιχου Γερμανικο, πο εναι τ Religionsunterricht. μως, παρότι στν προκειμένη περίπτωση τ πρόβλημα δν εναι τ πς θ νομαστε κάποιο μάθημα, λλ ποι περιεχόμενο θ τ συγκροτε, πειδ νομασία ποτελε ατία ποπροσανατολισμο του π τος πραγματικος σκοπούς του, εναι δυνατν ν ναζητηθε λύση.

 

Μεταξ τν νομασιν, πο θ μποροσαν ν προταθον γι τ πολύπαθο μάθημα εναι: «λληνορθόδοξη Παιδεία», ἐὰν νας τέτοιος τίτλος νοχλε, «Χριστιανικ Παιδεία». μως, πειδ κα στν περίπτωση ατ σως κάποιοι πόγονοι τν ραγιάδων, πο διατήρησαν τν διοπροσωπία τους στν γκαλι το Χριστο κα τς κκλησίας Του ντοπίσουν κάποιον δεολογικπροσανατολισμό, νας τίτλος, πο πιστεύω, νταποκρίνεται στ παιδαγωγον– προσωποκεντρικ σχολεο, εναι ν νομαστε τ ν λόγ μάθημα: «Παιδεία κα λληνορθόδοξη Κληρονομιά».

 

Κα πειδ πολλ λέγονται γι τν νάπτυξη κριτικο τρόπου σκέψης τν μαθητν, πλ σημειώνουμε πς κριτικ τρόπο σκέψης ναπτύσσει κα βουτηγμένος στ διαφθορά, ατς πο τομοκρατικ κρίνοντας πατάει π πτωμάτων. Μέσα π τ μάθημα: «Παιδεία κα λληνορθόδοξη Κληρονομιά», πως κα μέσα π τ καλούμενο μάθημα τν Θρησκευτικν, ναπτύσσεται κριτικς τρόπος σκέψης συνδυάζοντάς την μ τ φιλάνθρωπο, τν γάπη, τν ντως λευθερία, τν δελφοσύνη, τ δικαιοσύνη, τν λληλεγγύη, τν εθύνη, τ ν βοηθηθε ατός, πο θ θελήσει ν γίνει ληθινς κύριος το αυτο του ν ντιμετωπίζει τ πρόβλημα τς νασφάλειας κα τς νεστιότητας. Τ παιδαγωγον – προσωποκεντρικ σχολεο δράζεται στ γνωστ στν λληνορθόδοξη παράδοση κοινοτικ σύστημα. Ατ τ σύστημα προϋποθέτει ν σχολεο μικρ ριθμ μαθητν κα παρκ κπαιδευτικ προσωπικό. Τ παιδαγωγον – προσωποκεντρικ σχολεο, στηριζόμενο σ δυ πυλνες ποσκοπε στ: α) Ν βοηθηθον ο νέοι, ο μαθητς ν ναπτύξουν τν προσωπικότητά τους κα β) Ν καλλιεργεται γνώση γενικότερα κα πιστήμη κα τεχνολογία εδικότερα. να τέτοιο σχολεο γγυται τ σωστ διαπαιδαγώγηση τνμαθητν κα τν ποιοτική τους κατάρτιση. Κα σφαλς κατ τν γιο Μέγα Βασίλειο «φέλιμη παιδεία», ποία βρίσκεται στν ντίποδα «τς νοήτου κα βλαβερς», δν ριοθετεται χρονικ ς τν λικία τν 18 τν, κατ τν ποία λοκληρώνεται συνήθως Δευτεροβάθμια κπαίδευση. Μ τν πόκτηση το δικαιώματος ψήφου δν τερματίζεται νάγκη γι Παιδεία κα συνεχίζει κπαίδευση κα ξειδίκευση. Οτε εναι τ σύγχρονο Πανεπιστήμιο ποκλειστικ να κτροφεο εδικν. Ο ξειδικευμένες γνώσεις δν ρκον, γι ν κάνουν τν σπουδαο ρχιτέκτονα. παιτεται συνολικ προσωπικ καλλιέργεια κα κυρίως νάπτυξη ψηλο βαθμο ασθητικς ντίληψης κα εαισθησίας. ς πρς τς γνώσεις πο ποκτνται στ Πανεπιστήμιο τ μεγάλο πρόβλημα εναι, ν ατς ποβλέπουν στν ξυπηρέτηση τς νθρώπινης γείας, τς εημερίας, κα τς προκοπς ν ξυπηρετον σκοπος πάνθρωπους, κμεταλλευτικος κα καταστροφικούς. Ατ πρξε κα τ πίκεντρο το προβληματισμο κα το διλήμματος τν φυσικν πιστημόνων, πο συνέβαλαν ποφασιστικ στν κατασκευ τς πρώτης τομικς βόμβας. πιστήμονας βρίσκεται μπροστά σε τέτοιου εδους νάλογα θικ διλήμματα. Κατ συνέπεια, ντείνεται προβληματισμς γι τν ναγκαία θικ διαπαιδαγώγηση κα προετοιμασία τν π κκόλαψη νέων πιστημόνων, στε ατο ν μπορον ν ποψιάζονται γι τν παρξη κα τν νάγκη πίλυσης νάλογων διλημμάτων μ τρόπο θετικ γι τ ζωή, τν γεία κα τν νθρώπινη εημερία κα ετυχία. νέος π κκόλαψη πιστήμονας θ πρέπει τουλάχιστον ν μάθει ν προβληματίζεται, ν εαισθητοποιεται κα ν νοιάζεται γι τν ξυπηρέτηση τν παραπάνω σημαντικν γαθν. Ατ εαισθητοποίηση το νέου πιστήμονα στ παραπάνω θέματα μέσω τς παρεχόμενης κπαίδευσης – διαπαιδαγώγησης, συνιστ κρίσιμο ποιοτικ στοιχεο το πολιτισμού μας.

 

σοφς διδάσκαλος κα Παιδαγωγς Κωνσταντνος Οκονόμου ξ Οκονόμων (τν περασμένο χρόνο κλεισαν 150 χρόνια π τ θάνατό του) γραφε: «Μ φίλη πατρίς, μ ερεθσι ποτ ες τος κόλπους σου γνήσιά σου τέκνα τρεφόμενα δι χολς πικρίας κα φαρμάκου κακοηθείας κα δυσσεβείας, τινα μέλλουσι ν κατασπαράξωσι τ σπλάχνα σου φοβερώτερον παρ τος βαρβαρώτατους τυράννους σου!...»[37]. Προσωπικ πιστεύω πς στος πεύθυνους το πουργείου Παιδείας, Δία βίου μάθησης κα Θρησκευμάτων Κωνσταντνος Οκονόμου θ λεγε: «Εναι προτιμότερον ν ζ τις ρθς, παρ ν μιλ μόνον γλαφυρς»[38] καί, θ προσέθετα, κα ν χορεύει ναλόγως…

 

Θ κλείσω τν Εσήγησή μου παραφράζοντας τ λόγια το γνωστο σ λους μας Παπουλάκου: Σχολεα προσανατολισμένα στν προσφορ στος μαθητς μόνο μπορεύσιμης γνώσης, κάτω π μι χρησιμοθηρικ ντίληψη, φαίνουν ργά, λλ σταθερά, τ σάβανο το Γένους μας.

 

 

 

_______________

 

ποσημειώσεις:

 

1. Διδαχ Ε, στό: . Μενούνου, Κοσμ το Ατωλο διδαχές, φιλολογικ μελέτη, κείμενα, κδόσεις «Τνος», θήνα, χ.ε., σ. 266–267.

2. Μεγάλου Βασιλείου, Ες ρχν τν Παροιμιν, 6, PG 31, 397.3. Στοβαος, νθολ. 2.31. 96.

4. Δημόκριτος, πόσπ. 180.

5. ριστοτέλης, Πολιτικά, 1337α, 11–14.

6. Παροιμ. 12, 1.

7. Παροιμ. 16, 17.

8. Ψαλμ. 2, 12.

9. Ψαλμ. 118, 66.

10. φεσ. 6, 4.

11. Β Τιμ. 3, 16–17.

12. βρ. 12, 7–12.

13. Μεγάλου Βασιλείου, Ες ρχν τν Παροιμιν, 6, PG 31, 397.

14. Μεγάλου Βασιλείου, Ες ρχν τν Παροιμιν, 6, PG 31, 396.

15. ω. Χρυσοστόμου, Ες βραίους μιλία ΚΘ, PG 63, 205.

16. ω. Χρυσοστόμου, Ες Α΄ Τιμόθεον μιλία Ε, PG 62, 527.

17. ω. Χρυσοστόμου, Ες τος νδριάντας μιλία Α, PG 47, 368.

18. ω. Χρυσοστόμου, Ες βραίους μιλία Α, PG 63, 209.

19. Ε. Παπανούτσου, «Τ Βμα»,19.11.1964.

20. Δ. Ματθαίου, «Παγκοσμιοποίηση, κοινωνία γνώσης κα δι βίου κπαίδευση. Ο νέες ρίζουσες το κπαιδευτικο ργου, στ Π. Κ. Χάρης κ.. (πιμ.) Πρακτικ το Θ΄ Διεθνος Παιδαγωγικο Συνεδρίου, θήνα, τραπς 2001, σ. 63.

21. Jean–Francois Lyotard, μεταμοντέρνα κατάσταση, (μετάφραση Κ. Παπαγιώργης), θήνα 21993, σελ. 112.

22. . πάρ., σελ. 120.

23. . πάρ., σελ. 113.

24. . πάρ., σελ. 116.

25. G. Vattimo, Glauben – Philosophieren,(aus dem Italienischen ubersetzt von Christiane Schultz), Stuttgart 1997, σελ. 22.

26. Β. . Β. Κογκούλη, Διδακτικ τν Θρησκευτικν στν Πρωτοβάθμια κα Δευτεροβάθμια κπαίδευση, Θεσσαλονίκη 2005, σ. 36.

27. Π. Καλαϊτζίδης, «Τ Θρησκευτικ ς πολιτιστικ μάθημα» στ περιοδ. Σύναξη, (2000), 69.

28. Πλάτ. Μέν. 19 226Ε.

29. Β. Καλλιακμάνης, κκλησιολογικς χαρακτήρας τς Ποιμαντικς —Λεντίω Ζωννύμενοι ΙΙ—, κδόσεις Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 72.

30. Γ. Μαντζαρίδης, Χριστιανικ θική, κδόσεις Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2002, σελ. 174.

31. Γ. Μαντζαρίδης, .π., σελ 99,100.

32. ερόθεος Βλάχος, Μητροπολίτης Ναυπάκτου, μπειρικ Δογματικ τς ρθοδόξου Καθολικς κκλησίας, κδοση . Μ. Γενεθλίου Θεοτόκου, 2010, τόμος Α, σ. 102.

33. .π. σελ. 153.

34. Ματθ. 16, 24.

35. Μεγάλου Βασιλείου, Θεία Λειτουργία.

36. Θεία Λειτουργία τν «ποστολικν Διαταγν», στ: . Φουντούλη, Κείμενα Λειτουργικς τεχ. Γ, Θεαι Λειτουργίαι, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 337.

37. Κ. Οκονόμου, Τ σωζόμενα Φιλολογικ συγγράμματα, τ. Α΄ (1871), σελ. 43

38. . παρ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή: «Ορθόδοξος Τύπος», 25/3 & 1/4/2011)