Κλήμεντος Ζέντεργολμ († 1878)

ερομονάχου τς πτινα

 

ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

 

Μετάφρασις κ το ρωσσικο π το

μοναχο Διοδώρου (Λαριόνωφ)

 

Εσαγωγή, σχόλια, πιμέλεια π τν πατέρων τς ερς Μονς Χρυσοποδαριτίσσης - Νεζερν

 

ΑΝΘΗ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ ΙΑ΄ (11)

κδόσεις «ΤΗΝΟΣ»

ν θήναις ͵ϐϑ΄ (2009)

 

 

 

 

O ἕως σήμερον ἀσχοληθέντες μετὰ τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου Ἕλληνες ἐσχημάτισαν, νομίζω, τὴν ἐντύπωσιν ὅτι μετὰ τοὺς τρεῖς πρώτους βιογράφους του, τὸν ἅγιον Ἀθανάσιον τὸν Πάριον, τὸν ἱερομόναχον Εὐθύμιον (παραδελφν το γίου κ το κελλίου τν Εσοδίων, «τν Σταυρουδάδων», πλησίον τν Καρυν -γίου ρους), κα τν κ Δημητσάνης βηρίτην μοναχν νούφριον (Κουντούρογλου), τέταρτος βιογράφος του ταν μακαριστς γέρων Θεόκλητος Διονυσιάτης. μως, διαβάζοντες τν παντητικν πιστολν το Πατριάρχου Μόσχας λεξίου Α΄ πρς τν Οκουμενικν Πατριάρχην θηναγόραν, διαπιστώνομεν μετκπλήξεως τι κκλησία τς Ρωσσίας ναγνωρίζει τν γιον Νικόδημον ς Πατέρα κα Διδάσκαλον κα τς σλαβοφώνου ρθοδοξίας, δι’ ατ κα σπεύδει ν καθιερώσ τν ερν ατο μνήμην ς γίου κα τς ρωσσικς κκλησίας.

Ελόγως λοιπν προκύπτει τ ρώτημα, πς ο Ρσσοι γνώριζαν τν γιον Νικόδημον, φσον, ξ σων ξεύρομεν, ο πρτοι κενοι Βίοι δν μετεφράσθησαν τολάχιστον δν ξεδόθησαν ες τν ρωσσικήν; Τν πορίαν μως ταύτην λύει μέσως τ γεγονς τι, ες τος λληνας, λάνθανεν νας Βίος το γίου, μεγάλης κυκλοφορίας μεταξ τν Ρώσσων, ποος συνεγράφη ες τν περίφημον Μονν τς πτινα, π το ερομονάχου Κλήμεντος Ζέντεργολμ, κα ξεδόθη τ πρτον ες τν Μόσχαν τ 1865.

 

 

(Απόσπασμα εισαγωγής του βιβλίου υπό του Αρχιμ. Νικοδήμου Μπαρούση, Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Χρυσοποδαριτίσσης Νεζερών, σελ. 11-13)