Φρένο στήν μουσουλμανική προπαγάνδα

Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Φωτοπούλου

 

Φαίνεται πώς ἔχουμε χάσει τά μυαλά μας.  Πῶς θά σᾶς φαινόταν ἄν ἀκούγατε ἕναν ὀρθόδοξο ἱερέα νά εὔχεται στά ἀραβικά σέ κάποιον μουσουλμάνο «Καλό Ραμαζάνι»;  Ἄν τόν ρωτοῦσε γιά τίς λεπτομέρειες τοῦ ραμαζανιοῦ καί τό «πνευματικό» του νόημα;  Δυστυχῶς ἐκεῖ ἔχει καταντήσει τό πρόγραμμα τοῦ σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τήν Παρασκευή 12 Ὀκτωβρίου, στίς ... σέ ὡριαία ἐκπομπή τοῦ Σταθμοῦ π. ... καί κάποιος κ. ... εἶχαν καλέσει κάποιον μουσουλμάνο. Γιά μιά ὥρα καθήλωσαν τούς ἀκροατές γιά νά τούς διδάξουν τί εἶναι τό ραμαζάνι, πῶς καί πότε γίνεται, ποιά «πνευματικότητα» διαθέτει καί ποικίλες ἄλλες λεπτομέρειες.  Ρωτοῦσαν τόν συμπαθῆ κατά τά ἄλλα προσκεκλημένο τους τά πιό ἀπίθανα πράγματα μέ σεβασμό π.χ. ἄν οἱ ἐργοδότες διαθέτουν στούς μουσουλμάνους είδικούς χώρους γιά προσευχονται καί ἀναζητοῦσαν τίς δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζουν οἱ μουσουλμάνοι γιά τήν τήρηση τοῦ ΡαμαζανιοῦΜιλοῦσαν γιά τή στάση τῶν ἐργοδοτῶν δηλ. κατά πόσο αὐτοί ἐμποδίζουν τούς ἐργάτες νά τό τηρήσουν.  π. ... ἔφτασε στό σημεῖο νά προτείνει νά μήν τρῶνε καί νά μήν πίνουν οἱ χριστιανοί μπροστά στούς μουσουλμάνους τίς μέρες τοῦ Ραμαζανιοῦ γιά νά μή τούς προσβάλουν!  

Σκοπός τῆς ἐκπομπῆς εἶναι, ὅπως δηλώθηκε στήν ἀρχή, ἐνσωμάτωση τῶν μουσουλμάνων μεταναστῶν στήν ἑλληνική πραγματικότητα.  κ. ... τόνισε ὅτι στήν πράξη σημαντικό ρόλο πρέπει νά παίξει ἘκκλησίαΔέν θέλω ἐδῶ νά ὑπενθυμίσω μέ λεπτομέρειες τίς δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζει Εὐρώπη  ἀπά τήν ἰσλαμική βία καί προπαγάνδα.  Θἐλω μόνο νά ὑπενθυμίσω στόν νέο καί φερέλπιδα συμπρεσβύτερό μου ὅτι χρέος ἡμῶν τῶν ὀρθοδόξων δέν εἶναι σεβασμός στή θρησκεία τοῦ ἄλλου ( Νέα Ἐποχή τό ἐπεκτείνει ἐπιτάσσοντας: «ἀγαπήσεις τόν Θεό τοῦ πλησίον σου»), ἀλλά σεβασμός στό πρόσωπό του καί τήν ἐλευθερία ἐπιλογῆς του.  Χρέος μας δέν εἶναι νά δεχθοῦμε τόν ἀλλόθρησκο τόν ἑτερόδοξο «ὅπως εἶναι», καθώς εἶπε κ. ..., ἀλλά πονώντας γιά τήν πλάνη στήν ὁποία βρίσκεται νά τόν ὁδηγήσουμε στην πίστη τοῦ ΧριστοῦΔέν τόν μισοῦμε, δέν τόν ἐξαναγκάζουμε ἐμμέσως ἀμέσως νά δεχθεῖ τόν Χριστό κατά τά μισσιοναρικά πρότυπα λατίνων καί προτεσταντῶν, οὔτε χρησιμοποιοῦμε τίς τακτικές τοῦ ἐξισλαμισμοῦ, δέν τόν δελεάζουμε μέ ποικίλες παροχές.  Ὅμως θέλουμε τόν κάθε ἄνθρωπο στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ὄχι γιά αὐξήσουμε τόν ἀριθμό τῶν ὀρθοδόξων, ἀλλά γιά νά ἐκπληρώσουμε τόν πόθο τοῦ Κυρίου, ὁποῖος θέλει «πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι».

Δέν πρέπει Ἐκκλησία νά μετατραπεῖ σέ θεράπαινα τῶν κρατικῶν ἐπιδιώξεων καί σέ νοοτροπίες ἀντιχριστιανικές, παγκοσμιοποιητικές καί ἰσοπεδωτικέςΔέν πρέπει οἱ θεσμοί της, ἔστω καί ἀπό ἄγνοια ἀθέλητα νά χρησιμεύσουν ὡς μέσο συμφιλιώσεως τῶν θρησκειῶν καί ὡς βῆμα ἰσλαμικῆς ἄλλης προπαγάνδας.  Ἐκκλησία ἔχει τήν πίστη της, τήν ἱεραποστολή της, τούς θεανθρωπίνους στόχους της.  Τό κράτος μπορεῖ γιά κάποιος λόγους νά ἀκολουθήσει μιά πολιτική, μιά πρακτική γιά τούς ποικίλους μετανάστες.  Ἐκκλησία, ἐφόσον τό κράτος δέν τήν συμβουλεύεται, ἄς κρατήσει τίς σωστές ἀποστάσεις καί ἄς συνεργάζεται, ὅπου δέν προδίδονται οἱ ὀρθόδοξες ἀρχές.

Καί κάτι ἄλλοΠοιός τέλος πάντων θά παρέμβει σ’ αὐτά καί σέ ἄλλα προγράμματα τοῦ Σταθμοῦ πού ἐξ αἰτίας τους ἔχει χάσει τήν ἀκροαματικότητά του καί θά συμμαζέψει τά ..ἀσυμμάζευτα;