ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΑΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΙΣ

 

Το κ. θανασίου Β. βραμίδη, Καρδιολόγου,

μ. Καθηγ. Παθολογίας Πανεπιστημίου θηνν

 

 

Ο μεταμοσχεσεις πετλεσαν να θαυμσιο πιστημονικ πτευγμα, τ ποο συνετελσθη π κλεκτς πιστημονικς δινοιες. Σζουν ζως νθρπων κα λλων καθιστον δυνατ τν μακρτερη κα καλτερη πιβωσή τους.

 

Γι τς μεταμοσχεσεις χρειζονται μοσχεματα, τ ποα λαμβνονται π θελοντς δτες ργνων. Λγ μως τς ραγδαας ξελξεως τν μεταμοσχεσεων, ο νγκες σ ργανα πρς μεταμσχευση αξθηκαν σημαντικς, κα ο θελοντικς προσφορς δν μποροσαν, πλον, ν τς καλψουν.

 

 

πινοσεις πόκτησης ργνων γι τς μεταμοσχεσεις

 

πινηση τρπων, μεθδων λλ κα τεχνασμτων πβλεπε στν πκτηση τν ναγκαων ργνων. Μεταξ ατν κα «χαλρωση τν κριτηρων θαντου». Κα « περικοπ το ναγκαου χρνου πιβεβαωσής του». λλ κα φαρπαγ τς πογραφς «προσφορς ργνων» μ τν ν.2737/99, ρθρο 12 παρ. 3.

 

Μ τν παρ. 6 το ρθρου 12: «ταν θερπων ατρς (στ Μονδα ντατικς θεραπεας) διαγνσει νκρωση το γκεφαλικο στελχους, ποχρεοται ν διακψει τν προσφερομνη βοθεια μ τεχνητ μσα, κτς ἐὰν πρκειται περ ποψηφου δτη ργνων, πτε συνεχζεται τεχνητ ποστριξη, στε τ ζωτικά του ργανα –κατοι χαρακτηρζονται πλον «πτωματικ»— ν διατηρηθον ζωνταν γι τ μεταμσχευση».

 

διταξη ατ, μως, κτς π λανθασμνη εναι κα δικη. Διτι, φ νς « νκρωση το γκεφαλικο στελχους» δν εναι ταυτσημη μ τν «βιολογικ θνατο», φ τρου νθρωποι χαρακτηρισθντες «γκεφαλικς νεκρο» παναφρθηκαν στ ζω. Προφανς, λοιπν, πρκειτο περ βαρως πασχντων. ν διακοπ τς τεχνητς βοθειας θ σοδυναμοσε μ φνον!

 

Στ νομοσχδιο το νμου ατο πρχαν κα διατξεις περ «εκαζομνης συνανεσης» κα «μ εκαζομνης ρνησης». Ο ντιδρσεις μως τν «φορων», τς κοινωνας κα τςκκλησας νγκασαν στν πσυρσή τους.

 

 

εκαζομνη συνανεση

 

Τν «εκαζομνη συνανεση» πανφερε στ προσκνιο πουργς γεας κα Κοινωνικς λληλεγγης κ. νδρας Λοβρδος μ λλο νομοσχδιο τ 2011, ποβλπων κατ κριο λγο «στν αξηση το ριθμο τν δοτν ργνων». να νομικοφανς κατασκεασμα «χρηστικς σκοπιμτητας» πρς πκτηση ργνων γι τς μεταμοσχεσεις π νθρπους, ο ποοι ν σ ζοσαν δν εχαν δηλσει γγρφως τι «δν πιθυμον ν εναι δωρητς ργνων».

 

Κατ τν «διλογο μ τος καθ’ λην ρμδιους φορες» μως, π το νομοσχεδου, ξεφρσθησαν σοβαρς νστσεις: α) πρεδρος το θνικοῦ Ὀργανισμο Μεταμοσχεσεων (Ε.Ο.Μ.) κ. ωννης Βλαχογιννης, ξφρασε τν ντθεσ του, ποστηρξας τι: «νμος δν θ φρει τν προσδοκωμνη αξηση τν δοτν, κα θ πλξει τ κρος τν μεταμοσχεσεων. Θ νδυναμσει δ τν καχυποψα τν πολιτν. Θ δημιουργσει πρβλημα στς Μονδες ντατικς Θεραπεας, κα ο γιατρο θ γυρσουν τς πλτες στς μεταμοσχεσεις». β) κ. Πτρος λιβιζτος, τοῦ Ὠνασεου Καρδιοχειρουργικο Κντρου Μεταμοσχεσεων, πεσμανε τν στρηση τν Μονδων ντατικς Θεραπεας, ο ποες «δν παργουν δτες σ ,τι φορ τ διαπστωση το γκεφαλικο θαντου», ταν κμη καμεγλες πανεπιστημιακς μονδες δν δνουν περισστερα π να μσχευμα τν χρνο. («Καθημεριν», 12.4.2011).

 

Μητροπολτης Μεσογαας Νικλαος, πρεδρος κα τς πιτροπς Βιοηθικς τς Ι.Σ.Ε.Ε., σ ρθρο του στν φημερδα «Τ Βμα» στς 10.4.2011 γραψε τι: « εκαζομνη συνανεση δν χει θικ ρεισμα, κα συνανεση πο εκζεται δν εναι συνανεση».

 

ρθδοξος κκλησα τς λλδος πσυρε τν κπρσωπό της π τν θνικ ργανισμ Μεταμοσχεσεων, μ ποδεχομνη τν «εκαζομνη συνανεση».

 

Πντε καθηγητα το ριστοτελεου Πανεπιστημου Θεσσαλονκης, μ «νοικτ πιστολή τους πρς τος Βουλευτάς», διαβεβαινουν τι: « τακτικ τς εκαζομνης συνανεσης πσχει μφανς π λλειμμα δημοκρατικο φρονματος κα θ προκαλσει μεζονες ντιδρσειςΠοις γιατρς θ τολμσει ν φαιρσει ζωτικ ργανα π γκεφαλικς νεκρ σθεν, ἐὰν πρχει σαφ ντρρηση τν μσων συγγενν του;… Συνανεση πρχει μνον ταν ατ χει δηλωθε ρητς κα γγρφως, κα χι ταν τεκμαρεται». Κατληγαν δ πισημανοντες: «Σμερα ο μεταμοσχεσεις βασζονται στν θεσμ τς δωρεν προσφορς ργνων, κα γι ατν κριβς τν λγο περιβλλονται μ διατερη κοινωνικ αγλη. Ἐὰν θεσμς τς δωρες ποκατασταθε π μι κρατικ πιταγή, πο πιβλλει τν φαρεση ργνων, ο μεταμοσχεσεις μοιραα θ στερηθον κα τν αγλη τους»!

 

πουργς κ. Λοβρδος, μως, —παρ λη τν πολεμικ γι τν «εκαζομνη συνανεση», κα μ τν χαρακτηρισμό της κμη ς ντισυνταγματικς κατ τ ρθρο 2 παρ.1 κα τ ρθρο 5 παρ.1— εσγαγε τ νομοσχδιό του στ Βουλ «ς ρχικς εχε στς βασικές του γραμμές».

 

Ο ντιδρσεις ναντον το νομοσχεδου κατ τς συζητσεις στ Βουλ κμη κα π «φλια» πρσωπα, οδλως τν καμψαν. Λγ μως τν σφοδρν ντιπαραθσεων, πρεδρος το θνικο ργανισμο Μεταμοσχεσεων καθηγητς Νεφρολογας κ. ωννης Βλαχογιννης, νθερμος ατς ποστηρικτς τν μεταμοσχεσεων, πβαλε μσως τν παρατησή του.

 

Τ νομοσχδιο γι τν «εκαζομνη συνανεση», ν τλει, γινε νμος 3984 το 2011 (ΦΕΚ Α ρ. φλλου 150, 27.6.2011).

 

Κατ τ ρθρο 9 παρ. 5. « φαρεση ργνων π θανντα δτη διενεργεται μετ τν πλευση το θαντου, κριτριο γι τν ποο εναι νκρωση το γκεφαλικο στελχους, σμφωνα μ τ ερως ποδεκτ κα σγχρονα δεδομνα τς πιστμης, πως ρζεται στν πφαση το ΚΕ.Σ.Υ. περ το γκεφαλικο θαντου (πφαση 9 τς 21/20. 3.1985).

 

πφαση μως ατ το ΚΕ.Σ.Υ. το 1985, χει π τν ποδειχθε πιστημονικς λανθασμνη. Κα εναι πολτως ββαιο τι ναφερoμένη ς «νκρωση το γκεφαλικο στελχους» εναι νεπαρκς γι τ διγνωση το «γκεφαλικο θανάτου». Οδλως δ ταυτζεται μ τν «βιολογικ θνατο». (Κ. Καρακατσνης: «γκεφαλικς θνατος». Ταυτζεται μ τν θνατο το νθρπου; κδ. Β΄ 2001. θ. βραμδη: Μεταμοσχεσεις κα κκλησα, κδ. «ΤΗΝΟΣ» 2007, σ.20).

 

 

πινηση το γκεφαλικο θαντου

 

Τν «νκρωση το γκεφαλικο στελχους» νγαγε σ «γκεφαλικ θνατο» ad hoc, δηλαδ, «π τοτ συσταθεσα» πιτροπ το Χρβαρντ. Στχος τς ποας ταν: 1ον δημιουργα το ρου «γκεφαλικς θνατος». 2ον προσδιορισμς κα περιγραφ τν «γκεφαλικς νεκρν», μ σκοπ τν προαγωγ τν μεταμοσχεσεων κα, 3ον περιορισμς το χρνου παραμονς τν σθενν στς Μ.Ε.Θ. (α) «γι οκονομικος λγους» λλ κα (β) γι τν εχερστερη «δημιουργα δειων κρεβατιν». «Φροντζοντας κα ν παλειφθον π τ τελικ κεμενο φρσεις μ διαφωνες κα μφισβητσεις».

 

Ατ προκυψαν π διεξοδικ ρευνα στ ρχεα το Πανεπιστημου το Χρβαρντ το 1968. (Mita Giacomini, στ Soc. Sci. Med., 33:1465–82, 1997).

 

«γκεφαλικς θνατος» μφισβητεται π ρευνητς παγκοσμου κρους, κα θεωρεται πιστημονικ πινηση πρς ξυπηρτηση τν μεταμοσχεσεων.

 

ρθδοξος κκλησα τς λλδος μλλον βασνιστα πεφνθη μ τ ρθρο 12 «τν 55 Βασικν Θσεών της π τς θικς τν Μεταμοσχεσεων» τι: «…ν κα δν εναι ρμοδα θ μποροσε ν δεχθ τν διεθνς μφωνον ποψιν τι γκεφαλικς θνατος ταυτζεται μ τ μετκλητον βιολογικν τλος το νθρπου». Διτι πρκειται γι μι «ποψη» κα μνον. ποα π οδεν λγ εναι «μφωνος». Κα οδλως ταυτζεται λεγμενος «γκεφαλικς θνατος» —ες τν ποο τεχνηντως νγαγε ad hoc πιτροπ Χρβαρντ τν «νκρωση το γκεφαλικο στελχους»— μ τ μετκλητο βιολογικ τλος το νθρπου».

 

Λανθασμνως δ μ τ ρθρο 13 σπευσε ν ποδεχθε τν «γκεφαλικ θνατο» ς τ βιολογικ τλος το νθρπου», δεχομνη τι: «… τεχνητ ποστριξις τς ναπνος προσωρινς ναχαιτζει τν διαδικασαν ποσυνθσεως το σματος χι μως κα τν ναχρησιν τς ψυχς».

 

Τ βιβλο «κκλησα κα Μεταμοσχεσεις» τς Ι.Σ.Ε.Ε. εναι διαποτισμνο μ τν ντληψη τι: « γκεφαλικς θνατος ταυτζεται μ τ μετκλητον βιολογικν τλος τς ζως το νθρπου». ν κατ τ σγχρονα πιστημονικ δεδομνα « «γκεφαλικς νεκρς» δν εναι κα «βιολογικς νεκρς». Κα λεγμενος «γκεφαλικς θνατος» δν εναι κα «βιολογικς θνατος» το νθρπου.

 

 

ναδιπλώσεις

 

Πρ τν πισεων γι τν «εκαζομνη συνανεση», κ. Λοβρδος επε στ Βουλ τι: «θ ξανασκεφθε τ διταξη τς «εκαζομνης συνανεσης». Κα τι: « νμος θ φαρμοσθε στερα π δο χρνια, φο στ μεταξ θ νημερσει τος πολτες, γι ν δεχθον τν εκαζομνη συνανεση, ποία εναι κα τ γκθι κα τ πλον συζητομενο θμα»… «Δν βλπτει, μως, —συμπλρωσε— ν πρχει ς πρβλεψη στ δικαιϊκό μας σστημα» («Καθημερινή», 25.5.2011).

 

Κπως περεργη, βεβαως, ατ «πρβλεψη». ταν, μλιστα, εναι γνωστν τι «εκαζομνη συνανεση» δν χει φαρμοσθε ποτ κα πουθεν. Κα στν σπανα, που χει νομοθετηθε, κα κε δν φαρμσθηκε.

 

Στν ψηφισθντα νμο 3984/2011, τ ρθρο 9 παρ. 2 διαλαμβνει: « φαρεση ὀργάνων ἀπὸ θανὸν πρόσωπο πραγματοποιεῖται ἐφ᾽ ὅσον, ὅσο ζοῦσε, δὲν εἶχε ἐκφράσει τὴν ἀντίθεσή του σύμφωνα μὲ τὴν παρ. 3. [Σημ. Άλλης Όψεως: Για την ακρίβεια να σημειώσουμε ότι το άρθρο 9 του ν. 3984/2011, τροποποιήθηκε, με το ν. 4075/ΦΕΚ 89/11.4.2012, ως εξής: «Η αφαίρεση ενός ή περισσοτέρων οργάνων από ενήλικο, θανόν πρόσωπο πραγματοποιείται εφόσον, όσο ζούσε, δεν είχε εκφράσει την αντίθεσή του σύμφωνα με την παράγραφο 3. και κατόπιν συναίνεσης της οικογένειάς του»]. Στὴν ὁποία περιγράφεται ἡ διαδικασία ὑποβολῆς τῆς «δήλωσης ἀντίθεσής του» γιὰ τὴν ἀφαίρεση ὀργάνων του μετὰ θάνατον. Τὴν ὁποία ὀφείλει νὰ ἀποστείλει στὸν Ἐθνικὸ Ὀργανισμὸ Μεταμοσχεύσεων ἐπικυρωμένη ἁρμοδίως γιὰ τὸ γνήσιο τῆς ὑπογραφῆς της, ὥστε ἡ ἄρνησή του νὰ καταχωρηθεῖ στὰ ἀρχεῖα της.

 

Ἐὰν ὅμως ἀδιαφόρησε νὰ προβεῖ στὴν γραφειοκρατικὴ αὐτὴ διαδικασία ἢ γιὰ ἕνα ὁποιονδήποτε λόγο —ἠθελημένα ἢ μὴ— ἡ δήλωσή του αὐτὴ δὲν καταχωρήθηκε στὸν Ε.Ο.Μ., αὐτομάτως ἀντιμετωπίζεται ὡς δότης ὀργάνων, καὶ παρὰ τὴ θέλησή του.

 

Ἡ διάταξη τῆς παρ. 2 τοῦ ἄρθρου 9 ὁρίζει: «Ἡ ἔναρξη ἰσχύος τῆς παρούσης παραγράφου ἀρχίζει τὴν 1η.6.2013. Δηλαδή, σὲ 40 ἡμέρες ἀπὸ σήμερα.

 

 

Χρήσιμες πληροφορίες. Διότι οἱ καιροὶ οὐ μενετοί.

 

1. Οὐδεμία προετοιμασία τῶν πολιτῶν ἔχει γίνει, γιὰ νὰ δεχθοῦν τὴν «εἰκαζομένη συναίνεση». Ἑπομένως ὁ ὅρος τῆς ἐνημέρωσης, τὸν ὁποῖο ἔχει θέσει ὁ κ. Λοβέρδος ὡς προϋπόθεση γιὰ τὴν ἐφαρμογή της ἀπὸ 1ης.6.2013, δέν ἔχει ἐκπληρωθεῖ.

 

2. Στήν «εἰκαζομένη συναίνεση», μπορῶ νὰ εἰκάσω βάσει κάποιων δεδομένων. Νὰ ὑποθέσω τοὺς λόγους ὡς πιθανὴ ἐκδοχὴ γιὰ ὁρισμένο ζήτημα. Εἶναι ὅμως θεμιτὸ νὰ βασίζεται κανεὶς σὲ εἰκασίες, πιθανότητες, ὑποθέσεις «τρίτων» γιὰ «συναίνεση» ἐπὶ ἑνὸς τόσο σοβαροῦ ζητήματος;

 

3. «Συναίνεση» σημαίνει ὅτι ἐκφράζω «σύμφωνη γνώμη». Ποιὸς ὅμως μὲ ποιὸν καὶ σὲ τὶ «συναινεῖ»; Καὶ μὲ ποιὸ δικαίωμα παρεμβαίνει «ἕνας τρίτος», στὴν μὴ δηλωθεῖσα ἐγγράφως ἐν ζωῇ βούληση ἑνὸς «ἐγκεφαλικῶς νεκροῦ»;

 

4. Τό «Brain death» is not death, δηλαδή, «Ὁ ἐγκεφαλικὸς θάνατος» δὲν εἶναι θάνατος, ἦταν ὁ τίτλος, μὲ τὸν ὁποῖο παρουσιάσθηκε παγκοσμίως «Ἡ Διακήρυξη τῆς Παπικῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν» ἀπὸ τὸ διαδίκτυο τῆς Ρ/Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ὁποία προέκυψε: «Με τὰ ἀπὸ τὴν ἐπανεξέταση πρὸς ἐπαλήθευση τῆς ἐγκυρότητος τῶν κριτηρίων τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου ἐπὶ ἑνὸς καθαρῶς ἐπιστημονικοῦ ἐπιπέδου», τὴν ὁποία εἶχε ζητήσει ὁ Πάπας Παῦλος–Ἰωάννης ὁ Β´ ἀπὸ τὴν Συνδιάσκεψη τῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν», (ἡ ὁποία συνῆλθε ἀπὸ 2 ἕως 3 Φεβρουαρίου, 2005).

 

5. Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος γράφει στὸ «Ἐκκλησία καὶ Μεταμοσχεύσεις» τῆς Ι.Σ.Ε.Ε. (σελ. 353 καὶ 359): «Στὴ περίπτωση τοῦ λεγομένου ἐγκεφαλικοῦ θανάτου, ὅταν μερικὰ ὄργανα κινοῦνται μὲ ὑποστηρικτικὲς ἐνέργειες, καὶ τότε ἐξακολουθεῖ νὰ ἐνεργεῖ ἡ ψυχὴ μέσα στὸν ἄνθρωπο, ἐφ᾽ ὅσον ἐνεργεῖ σὲ ἄλλο σωματικὸ ὄργανο[…]. Καὶ ἐφ᾽ ὅσον λειτουργεῖ ἡ καρδιά, λειτουργεῖ καὶ ἡ νοερὰ ἐνέργεια τοῦ ἀνθρώπου, ἀκόμη κι ἂν δὲν ἔχει συνείδηση τοῦ περιβάλλοντος κόσμου».

 

6. Κατὰ τὴν «Ἐπιστημονικὴ καὶ Θεολογικὴ ἡμερίδα» τῆς Μητροπόλεως Γλυφάδας στὶς 11 Μαρτίου 2012, ἀπεδείχθη μετὰ λόγου γνώσεως ἐπὶ τῶν ἐπιστημονικῶν δεδομένων ὅτι, «Ὁ λεγόμενος ἐγκεφα-λικὸς θάνατος” δὲν εἶναι θάνατος».

 

 

Γιὰ τὸ μέλλον τῶν μεταμοσχεύσεων

 

Τὰ «ξενομοσχεύματα ἀπὸ ζῶα», ὡς ὑποκατάστατα τῶν ὁμοιομοσχευμάτων ἀπὸ ἀνθρώπους, εἶναι ἕνα ἰδιοφυὲς ἐπιστημονικὸ ἐπί τευγμα. Μὲ τὰ ξενομοσχεύματα ἔχουν μειωθεῖ καὶ οἱ ἀνάγκες ἐξεύρεσης ὀργάνων ἀπὸ ἀνθρώπους. Πιστεύεται δὲ ὅτι «θὰ ἀποτελέσουν τὴν πιὸ βιώσιμη λύση γιὰ τὸ μέλλον τῶν μεταμοσχεύσεων».

 

Τὰ πράγματα μὲ τὶς μεταμοσχεύσεις ἀποκτοῦν, πλέον, διαφορετικὴ διάσταση μὲ τὴν ἀνάπτυξη στὸ ἐργαστήριο «πολυδύναμων ἐμβρυοκυττάρων ἀπὸ ὥριμα δερματικὰ κύτταρα», ἀπὸ τὰ ὁποῖα θὰ μποροῦν νὰ ἀναπτύσσονται ὄργανα γιὰ τὶς μεταμοσχεύσεις, καὶ μάλιστα μὲ ταχεῖς ρυθμούς, χωρὶς τὴν ἀνάγκη ἐμβρυϊκῶν κυττάρων ἀπὸ κλωνοποίηση. Χωρίς, ἑπομένως, τοὺς δεοντολογικοὺς περιορισμοὺς ἐκ τῆς Βιοηθικῆς, καὶ χωρὶς τὶς ἀναστολὲς ἀπὸ λόγους Θρησκευτικοὺς καὶ Πίστεως.

 

Ἔχει δὲ ἤδη ἐπιτευχθεῖ καὶ ἡ κατασκευὴ τοῦ ἰκριώματος, δηλαδή, τῆς «σκαλωσιᾶς», πάνω στὴν ὁποία θὰ ἀναπτύσσονται τὰ κύτταρα «τοῦ κατὰ παραγγελίαν» νέου ὀργάνου, ἐνῶ συγχρόνως ἡ σκαλωσιά του θὰ αὐτοδιαλύεται. Καί, μάλιστα, χωρὶς τὸν κίνδυνο ἀπόρριψης τοῦ νέου ὀργάνου, ἐπειδὴ τὰ βλαστοκύτταρα θὰ προέρχονται ἀπὸ τὸν ἴδιο ἄνθρωπο, στὸν ὁποῖο θὰ μεταμοσχευθεῖ. Εἶναι ἡ ἐλπίδα τῆς «αὔριον».

 

Συμπεράσματα

 

Ἡ «εἰκαζομένη συναίνεση» τοῦ νόμου 3984/2011 εἶναι ἕνα ἐπιστημονικοφανὲς τέχνασμα μὲ νομικίστικες προσαρμογὲς κατὰ τὶς ἐπιδιώξεις τῶν ἐμπνευστῶν της, πρὸς ὑφαρπαγὴ ζωτικῶν ὀργάνων γιὰ τὶς μεταμοσχεύσεις.

 

Μὲ τὴν «εἰκαζομένη συναίνεση» καταργεῖται ἡ ἰδιοπροσωπία καὶ τὸ αὐτεξούσιο τοῦ ἀνθρώπου, μὲ πλήρη ἀδιαφορία καὶ γιὰ τὴν ἱερότητα τοῦ σώματος τοῦ νεκροῦ.

 

Κατὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία «ἡ ὑφαρπαγὴ τοῦ αὐτεξουσίου τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀντίθετη πρὸς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο».

 

Μὲ τὴν διάγνωση τοῦ «ἐγκεφαλικοῦ θανάτου», ἄσχετοι πρὸς τὸν θανόντα θὰ ἐκχωροῦν μὲ τὴν «εἰκαζομένη συναίνεση» τὰ ζωτικὰ ὄργανά του ὡς δῆθεν «πτωματικὰ» γιὰ τὶς μεταμοσχεύσεις, ποὺ ἐνδέχεται νὰ ἰσοδυναμεῖ καὶ μὲ φόνο.

 

Πρόκειται, συνεπῶς, γιὰ πλήρη εὐτελισμὸ τῆς προσωπικότητας τοῦ ἀνθρώπου, ὡσὰν νὰ εἶναι «res», δηλαδὴ ἕνα «πράγμα» ἢ μιὰ χαλασμένη μηχανή, ἀπὸ τὴν ὁποία μποροῦν νὰ παίρνουν κομμάτια της ὡς ἀνταλλακτικά.

 

Ὁ σκοπὸς ἐξεύρεσης ὀργάνων γιὰ τὶς μεταμοσχεύσεις «δὲν ἐξαγιάζει τὰ μέσα». Καὶ δὲν μπορεῖ κανείς, μὲ τὸ «ἔτσι θέλω» τῆς «εἰκαζομένης συναίνεσης» νὰ ἁρπάζει τὰ ὄργανα ἑνὸς ἄλλου, καταστρέφοντας καὶ κάθε εὐγενὲς αἴσθημα ἀλτρουϊσμοῦ καὶ ἀγάπης τῆς ἰδεολογίας ὑπὲρ τῶν μεταμοσχεύσεων.

 

Αὐτά, βεβαίως, ἐκτὸς ἀπὸ κατακριτέα ὑπὲρ τοῦ λήπτη, εἶναι καὶ περιφρονητικὰ γιὰ τὸν δότη στὰ ὅρια τῆς ἀπανθρωπιᾶς.

 

Γιὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς λόγους, ἡ «εἰκαζομένη συναίνεση» πρέπει νὰ καταργηθεῖ.

 

Χρειάζεται ὅμως μεθοδευμένη καὶ ἀδιάκοπη προσπάθεια, διότι οἱ ἑτέρωθεν λόγοι εἶναι πολλοί. Πολλὰ δὲ καὶ τὰ διάφορα ἰδιοτελῆ συμφέροντα ἄλλων.

 

Eἴθε ὁ Θεὸς νὰ δώσει «σὺν τῷ πειρασμῷ καὶ τὴν (αἰσίαν) ἔκβασιν, γιὰ νὰ εὐλογοῦνται καὶ οἱ μεταμοσχεύσεις, οἱ ὁποῖες πρέπει νὰ προάγονται, ὄχι ὅμως καὶ καθ᾽ οἱονδήποτε τρόπον, ὡς καὶ ἡ «εἰκαζομένη συναίνεση».

 

 

(Πηγή: «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ», 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013)

 

 

 

 

Διαβάστε περισσότερα άρθρα για το ζήτημα του «εγκεφαλικού θανάτου» και των μεταμοσχεύσεων από «πτωματικούς» δότες στο σχετικό ΑΦΙΕΡΩΜΑ της Άλλης Όψεως.