ΚΡΙΣΙΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;)

 

Του Αρχιμ. Τιμόθεου Παπασταύρου, ιεροκ. Ι. Μ. Πατρών

 

 

λοι τοτο τν καιρό, μιλον μλλον παραμιλον γι τν οκονομική κρίση. Εναι δέ, τέτοιος τρόπος πού ναφέρονται σ΄ ατή, πού νομίζει κανείς, τι γι' ατή, εθύνονται κάποιοι συγκεκριμένοι ρχοντες πο σέ συνεργασία μέ ξένες καί ντίχριστες δυνάμεις μς τήν πέβαλαν.

 

ς μο πιτραπε λοιπόν νά κάνω κάποιες πισημάνσεις πί το θέματος ατο.

 

1. Δέν θά μέ ξέπληται τό γεγονός ν ατοί πο μιλοσαν σαν νθρωποι κοσμικοί πού κοιτον τά πράγματα πό καθαρά κοσμική ποψη. μως δυστυχς ατές ο πόψεις κούγονται καί πό χριστιανούς πού θρησκεύουν συνειδητά, μή ξαιρουμένων κόμη καί κληρικν καί δή νωτάτων.

 

2. Δέν κούστηκε τό παραμικρό κα πό κανένα γιά τά ατια τς κρίσης πού σίγουρα δέν εναι ΜΟΝΟ διασπάθιση το δημοσίου χρήματος, λλά κυρίως καί πρωτίστως πνευματική κρίση. πό ατή κριβς τήν πνευματική κρίση, προλθαν λα κενα τά θλια ποτελέσματα πού σήμερα μαστίζουν τόν τόπο μας.

 

3. Τό πρόβλημα ραγε εναι μείωση μισθν καί συντάξεων καί προαναφερθεσα διασπάθισις το δημοσίου "κορβαν";

 

γαπητοί μου φίλοι, μλλον δέν θέλουμε νά βάλουμε τόν "δάκτυλο πί τόν τπον τν λων". Φυσικά καί συμπαθομε λους κείνους ο ποοι ποφέρουν πό τήν οκονομική δυσχέρεια καί πολύ περισσότερο τούς ρωες πολυτέκνους πού πό τίς δυσχερέστατες σημερινές συνθκες, στόν τομέα τς τεκνογονίας "φυλάσσουν θερμοπλες". μως "τερον κάτερον"! Καί θέτω μέσως κάποια ρωτήματα πού μως κρύβουν καί τήν πάντησή τους. 

 

α. Ποιοί ραγε φεραν μέ τίς ψήφους τους ατούς τούς ρχοντες τούς ποίους σήμερα βρίζουν

 

β. Πότε νάμεσα σέ μς τούς λεγόμενους χριστιανούς κυριάρχησαν πνευματικά καί θικά κριτήρια ς πρός τήν πιλογή τν ρχόντων μας;

 

γ. Πότε μς ποσχόλησαν σοβαρά νομοθετήματα καί νόμοι, πως τό ατόματο διαζύγιο, ποποινικοποίηση τς μοιχείας, ο λεύθερες κτρώσεις, μοφυλοφιλία, ποθρησκευτικοποίηση το σχολείου, ψεύτικη στορία πού διδάσκονται τά παιδιά μας στά σχολεα καί τόσα λλα θλια νομοαμβλώματα πού ξεθεμέλιωσαν ατόν τόν τόπο;

 

δ. ταν τό μόνο πού μς νδιέφερε καί σως κόμα μονοπολε τό νδιαφέρον μας, ταν καί εναι τό πόσα θά πληρωνόμαστε καί τί λικό θά ποκτήσουμε καί ξεχάσαμε κόμη καί τίς οσιωδέστερες πνευματικές παρακαταθκες πού μς φησαν ο γιοι πρόγονοί μας, περιμέναμε σως καλύτερες ξελίξεις καί ποτελέσματα;

 

ε. Πο εναι κενα τά δανικά πού εχαν ο γράμματοι γονες καί παπποδες μας καί πού μέσα πό τήν νέχειά τους μς δίδαξαν;

 

στ. λήθεια μες τί χουμε διδάξει στά παιδιά μας;

 

Μετά πό τά λάχιστα πού προανέφερα μήπως τελικά οκονομική κρίση πού τόσο πολύ κούγεται τόν τελευταο καιρό εναι ποτέλεσμα τς θικς καί πνευματικς κρίσεως πού χρόνια τώρα μαστίζει τό γιο τοτο τόπο;

 

Μήπως μέ τήν οκονομική δυσχέρεια πού μς πισκέφτηκε Κύριος μς καλε νά τόν πλησιάσουμε καί νά τόν μπιστευθομε;

 

Μήπως ν τέλει κρίση ατή εναι ελογία Θεο;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή: arpati.blogspot.com)