Περίληψη εισηγήσεως με θέμα

«Η ιεραποστολή ως εκκλησιαστικό γεγονός»

Εισηγητής: κ. Απόστολος Κατωπόδης (Δρ. Θ., Κοσμήτωρ Π.Ε.Θ.)

 

 

Η ιεραποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί συστατικό στοιχείο της ίδιας της Εκκλησίας αφού τόσο ο σκοπός της Εκκλησίας όσο και ο σκοπός της ιεραποστολής είναι η εν Χριστώ σωτηρία των ανθρώπων.

Θεμελιωτής της ιεραποστολής είναι ο Τριαδικός Θεός.

Το «πορευθέντες ουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη» (Ματθ. 28,19), απετέλεσε για τους μαθητές του Χριστού, επιτακτικήν εντολήν.

Το ίδιο πρέπει να αποτελεί για κάθε συνειδητό χριστιανό ο οποίος οφείλει να διαδίδει το Ευαγγέλιο του Χριστού αδιακρίτως προς όλους, χωρίς εμπάθεια ή μισαλλοδοξία, χωρίς προκατάληψη ή υστεροβουλία, χωρίς την παραμικρή προσπάθεια προσηλυτισμού. Οι ενέργειες όσων ασκούν το έργο της Αποστολής πρέπει να αποπνέουν και την προς τον πλησίον αγάπη.

Η ιεραποστολή αποτελεί καθήκον και αποστολή της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν συμπροσεύχεται με πιστούς «χριστιανικών εκκλησιών» αλλά προσεύχεται για το φωτισμό και την επιστροφή τους στη μοναδική Εκκλησία του Χριστού. Δεν αναζητεί την αλήθεια αφού την κατέχει και την διαφυλάσσει εν Αγίω Πνεύματι, αλλά την προσφέρει ανόθευτη με αγάπη Χρίστου.

Η προσπάθεια της Ορθόδοξης Εκκλησίας για τον Ευαγγελισμό όλων των ανθρώπων είναι συνεχής από των αποστολικών χρόνων μέχρι και των ημερών μας και θα συνεχίζεται «... έως εσχάτου της γης...» (Πρ. 1,8), και έως συντελείας του αιώνος.

 

 

Διοργάνωση της Θεολογικής Ημερίδος: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ

 

 

 

 

 

 

«Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ»