ΘΑ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕ ΘΕΣΜΙΚΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΥΣ ΑΡΝΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ;*

το κ. Δημητρίου Τσελεγγίδη,
Καθηγητο τς Δογματικς στό Τμμα Θεολογίας Α.Π.Θ

 

 

Κύριε Πρόεδρε,

Θεωρ τι εναι ξια παίνου κάθε πρωτοβουλία γιά τήν ναβάθμιση το Τμήματός μας καί τήν γκαιρη προσαρμογή του στίς προκλήσεις τν κάστοτε καιρν. Καί τοτο, γιατί πέρα πό τό ελικρινές νδιαφέρον καί τόν σοβαρό πιστημονικό προβληματισμό τν μπλεκομένων σ ̓ ατήν τήν ναβάθμιση, τό γχείρημα ατό προϋποθέτει δημιουργικό χρόνο καί κόπο λλά καί πομονή στίς ντιπαρατιθέμενες πόψεις γαπητν συναδέλφων. ταν μως συμβαίνει ο ναδυόμενες προκλήσεις νά προσβάλλουν ατήν τήν δια τήν ατοσυνειδησία καί τήν ταυτότητά μας, παιτεται πέρτατη γρήγορση καί βαθιά ασθηση τς στορικς εθύνης μας, γιά τήν ποια θεσμική πρωτοβουλία μας.

[...]

ποδεχόμενοι τήν Εσαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικν Σπουδν στό Τμμα μας, συμβάλλουμε πρακτικς στήν πιστημονική κατάρτιση καλύτερων Διδασκάλων το σλάμ στίς θρησκευτικές μειονότητες τς χώρας μας. μως, ς καθηγητές τς Θεολογίας, γνωρίζουμε καλς, τι τό σλάμ ρνεται τόν Τριαδικό Θεό καί ταυτίζεται θεολογικς μέ τήν Χριστιανική αρεση το ρειανισμο, πειδή καί ατό ρνεται τήν θεότητα το Κυρίου μας ησο Χριστο, πργμα τό ποο στρέφεται καίρια ναντίον τς νέας ν Χριστ ταυτότητάς μας καί τς ν μν χαρισματικς παρουσίας το γίου Πνεύματός Του. λλά, γιά τήν κρίβεια, τό σλάμ περβαίνει κατά πολύ τήν βλάσφημη θεώρηση το ρειανισμο γιά τό πρόσωπο το Χριστο, φο ποστηρίζει τι Χριστός εναι πλός προφήτης καί μάλιστα κατώτερος το Μωάμεθ. λλωστε, τό σλάμ –μέ βάση τό Κοράνιο– νομιμοποιε τήν βία καί τόν θρησκευτικό πόλεμο (Τσιχάντ) γιά τήν προώθηση καί πιβολή τν πεποιθήσεών του.

πό τά παραπάνω προκύπτουν ελογα καί σκληρά ρωτήματα, τά ποα δέν πιτρέπεται, σέ καμία περίπτωση, νά ντιπαρέλθουμε: Πρτον, ς ρθόδοξοι πιστοί, καί πολύ περισσότερο ς Πανεπιστημιακοί Θεολόγοι, θά ασθανόμαστε συμβατοί μέ τήν ν Χριστ ταυτότητά μας καί τήν ξειδικευμένη πανεπιστημιακή διότητά μας, στήν περίπτωση πού θά προβαίναμε σέ μιά θεσμική νέργεια, ποία νισχύει τό πιστημονικό profil καί συμβάλλει ποφασιστικά στήν θεολογική κατάρτιση τν ρνητν τς θεότητας το Κυρίου μας; Δεύτερον, περν πό τό νο μας καθόλου καί ελογος κοινωνικός ντίκτυπος; Πς θά ξιολογηθομε, ραγε, πό τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα, καί πς θά ντικρύζουμε τήν κκλησιαστική κοινότητα ς Πανεπιστημιακοί Διδάσκαλοι τς Θεολογίας, γιά μιά τέτοια θεσμική πρωτοβουλία μας, λλά καί γιά τήν διαρκ συνεργία μας κατά το ρχηγο τς πίστεως καί τς ζως μας, κατά τς Κεφαλς το Θεανθρωπίνου σώματος τς κκλησίας μας;

τσι πολιτεύθηκαν ο πόστολοι το Χριστο ναντι το θρησκευτικο - εδωλολατρικο περιβάλλοντός τους, λλά καί ναντι τν αρετικν δοξασιν τς ποχς τους; τσι ντιμετώπισαν τήν καίρια μφισβήτηση τς θεότητας το Χριστο ο γιοι, πως Πρωτομάρτυς Στέφανος τούς ουδαίους καί γιος Γρηγόριος Παλαμς τούς Μουσουλμάνους καί μάλιστα ς αχμάλωτός τους; Τί θά λένε γιά μς στόν Χριστό, ραγε, ο Νεομάρτυρες τς περιόδου τς Τουρκοκρατίας; Μήπως θά μς παινέσουν, ν θά φιλοξενομε θεσμικά στό Τμμα μας τούς ρνητές τς θεότητας το Χριστο, γιά τήν ποία κενοι πέθαναν μέ μαρτυρικό τρόπο πό τούς Μουσουλμάνους; Μέ τέτοιες νέργειές μας, μπορομε νά ποστηρίζουμε, σοβαρά, τι θεολογομε καί δέν τεχνολογομε τραγικά; Φρονομε, τελικς, τά το Θεο τά τν νθρώπων;

λλά, μήπως μέ τίς Μουσουλμανικές Σπουδές στό Τμμα μας καλούμαστε νά καλύψουμε θεσμικά, Θρησκευτικές Σπουδές, ο ποες χουν κ προοιμίου καί ντίχριστο περιεχόμενο; Μήπως, δηλαδή, καλούμαστε, στήν πράξη, νά βάλλουμε, σαφς, κατά το Χριστο, μες πού γνωρίζουμε καί διδάσκουμε τίς Βιβλικές λήθειες, ο ποες μιλον ξεκάθαρα γιά τό ντίχριστο πνεμα; Γιατί στίς πιστολές το Εαγγελιστο ωάννου τσι διαβάζουμε: «πολλοί πλάνοι ξλθον ες τόν κόσμον, ο μή μολογοντες ησον Χριστόν ρχόμενον ν σαρκί• οτός στιν πλάνος καί ντίχριστος» (Β ́ ω. 7). λλά, καί «πν πνεμα, μή μολογε τόν ησον Χριστόν ν σαρκί ληλυθόντα, κ το Θεο οκ στι• καί τοτό στι τό το ντιχρίστου, κηκόατε τι ρχεται, καί νν ν τ κόσμ στίν δη» (Α ́ ω. 4, 3).

Θά ποσιωπήσουμε ατές τίς Βιβλικές λήθειες τς πίστεώς μας; μήπως θά τίς ντιπαραθέσουμε πιστημονικς καί ναπόφευκτα σέ Θεολογικό Διάλογο, μέσα στό διο τό Τμμα μας; Προσφέρεται στορική συγκυρία γιά κάτι τέτοιο διακυβεύεται θρησκευτική, κοινωνική καί θνική κόμη ερήνη μας; λλά νδεχομένως, τό πρόβλημα ατό μπορε νά πάρει καί διεθνες διαστάσεις, μέ πρόβλεπτες σως συνέπειες, τίς ποες κανείς δέν μπορε μέ βεβαιότητα οτε νά ποκλείσει οτε καί νά ποτρέψει. Τότε, μως, μες θά βρισκόμαστε στό «μάτι» το κυκλνα, τόν ποον μες –μμέσως πλήν σαφς– προκαλέσαμε.

Μέ τήν προτεινόμενη Εσαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικν Σπουδν πιχειρεται παρχή «θρησκειολογικοποιήσεως» τς Θεολογικς Σχολς. Καί τοτο, λογικά, κβάλλει στόν Πανθρησκειακό Οκουμενισμό. Στήν περίπτωση ατή δέν θά εναι καθόλου περίεργο, ν θά καθιερώσουμε καί μιά Εσαγωγική Κατεύθυνση θεϊστικν Σπουδν, τή στιγμή πού κάποιοι πό τούς σημερινούς καθηγητές καί φοιτητές δηλώνουν θεοι. τσι, θά καλύψουμε πιστημονικς καί ατήν τήν νέα «μειονότητα» τς ποχς μας;

 

(Περιοδικό “Παρακαταθήκη”, Μάρτιος - Απρίλιος 2014, Τεύχος 95)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή ηλ. κειμένου: impantokratoros.gr)