γέτες «συναλγεν πιστάμενοι»

το Πρωτ. Θωμ Βαμβίνη

 

Στίς μέρες μας εναι κοινή ποψη τι: γιά τήν οκονομική κρίση τς χώρας μας φτανε ο πολιτικοί, γιά τά προβλήματα τς κκλησίας μας ο Κληρικοί, γιά τίς δυσλειτουργίες το τραπεζικο μας συστήματος ο Τραπεζίτες. Πίσω πό τήν κρίση τν θεσμν καί τήν κακή λειτουργία τν διαφόρων φορέων τς κοινωνικς καί οκονομικς ζως «νακαλύπτονται» ο νθρωποι, ο πεύθυνοι τν θεσμν καί τν φορέων, ο ποοι νοχοποιονται πό τήν διαμορφούμενη κοινή γνώμη γιά ,τι κακό συμβαίνει.

Παρά τίς περβολές καί τίς δικίες πού παρατηρονται, προσέγγιση ατή χει τό μεγαλύτερο μέρος τς λήθειας. Τό πρόβλημα εναι πάντα νθρωπος καί χι τόσο θεσμός τό ποιοδήποτε σύστημα. Τό «χι τόσο» γράφεται γιατί πάρχουν «ρρωστα συστήματα», νελεύθερα καθεσττα, πάνθρωπες δεολογίες, πού «ρρωσταίνουν», διαφθείρουν καί ξαθλιώνουν τούς νθρώπους.

μως, παρά τατα, τό κύριο πρόβλημα εναι πάντα νθρωπος, διότι καί πίσω πό τό παγκόσμιο δηφάγο σύστημα βρίσκονται ο διοκττες το μεγάλου κεφαλαίου, ο φανες στούς πολλούς (κρυμμένοι πίσω πό νόματα τραπεζν) διτες δανειστές τν Κρατν, πού πηρεάζουν μέ τίς διαθέσεις τους τήν ζωή κατομμυρίων νθρώπων. Κι’ ν λα τά παραπάνω εναι γεγονός, στίς σύγχρονες δυτικές κοινωνίες νθρωπος χει στήν πραγματικότητα γκαταλειφθ, παρά τίς διακηρύξεις περί τν νθρωπίνων δικαιωμάτων. Ατήν τήν παρατήρηση θά ξηγήσουμε στήν συνέχεια.

να κοινό χαρακτηριστικό τν συγχρόνων ντιλήψεων γιά τήν λειτουργία τς νθρώπινης κοινωνίας εναι νομολόγητη (καί σως θέλητη) γκατάλειψη το νθρώπου καί μεγάλη μέριμνα γιά τά κοινωνικά συστήματα πού ποβλέπουν στήν διασφάλιση τς λευθερίας καί τς ξιοπρέπειας το νθρώπου.

Στήν παραπάνω παρατήρηση, γιά νά ρθ φαινομενική ντιφατικότητά της, πρέπει νά ξηγηθ τό πς ννοεται «γκατάλειψη το νθρώπου».

Ο ρίζες τν συγχρόνων ντιλήψεων γιά τήν λειτουργία τς νθρώπινης κοινωνίας βρίσκονται στήν ναγέννηση καί τόν Διαφωτισμό, καί δείχνουν τι δυτικοευρωπαϊκός νθρωπισμός εναι πολυτοποίηση το θεράπευτου γωκεντρικο νθρώπου, εναι περιορισμός το κεκλημένου νά γίνη θεός στόν παρόντα κόσμο, ποδούλωσή του στήν ασθησιοκρατία καί τόν ρθολογισμό.

Μέ τήν κυριαρχία τν ντιλήψεων ατν νθρωπος γκαταλείφθηκε στήν μπάθειά του, στήν διοτέλειά του, στήν ξομοίωσή του μέ τό πόλοιπο λογο ζωϊκό βασίλειο, παραδόθηκε στήν ξουσία τν πρωτόγονων νστίκτων του, χωρίς «κυβερνήτη λογισμό», πού νά μπορ νά διευθύνη μέ νδρεία τίς ασθήσεις του καί χωρίς «γεμόνα νο», καθαρό « καθαιρόμενον τό μετριώτατον», πού νά κατευθύνη τόν θυμό καί τήν πιθυμία του στήν κατά φύση καί κατόπιν στήν πέρ φύση κίνησή τους. Κι’ ατό χαρακτηρίστηκε (καί χαρακτηρίζεται) προοδευτισμός, πελευθέρωση πό τά καταπιεστικά μεσαιωνικά στερεότυπα, πό τούς βρόγχους μις «θεοκρατίας», τς ποίας ξουσία εσερχόταν ως καί στό συλο τς τομικς ζως τν νθρώπων.

πό τήν λλη μεριά ναπτύχθηκαν πολλά συστήματα γιά τό πς θά λειτουργ τό κράτος, τό πς μέσα πό τόν φεουδαλισμό, τήν κυριαρχία το νός, το κληρονομικά σχυρο, θά γεννηθ να πολίτευμα στό ποο λοι θά εναι λεύθεροι καί κύριοι το αυτο τους καί τς ργασίας τους. Τά συστήματα ατά προσπάθησαν (καί προσπαθον) νά λύσουν μέ λεύθερες καί δίκαιες κοινωνικές συμβάσεις τά λογικά καί πρακτικά προβλήματα πού δημιουργε σύμφυτη μέ τήν πεπτωκυα νθρώπινη φύση φιλαυτία. Προσπαθον νά συμβιβάσουν φιλαυτίες, νά βρον τόν κοινό τόπο σέ ντικρουόμενα συμφέροντα, νά φέρουν σέ ρμονική σχέση να θροισμα «κοινώνητων» τομικν πιδιώξεων.

Ατό εναι καί στίς μέρες μας τό κεντρικό πρόβλημα πού φείλει διαρκς νά λύνη πολιτική, λειτουργώντας μέσα στό σύστημα τς ντιπροσωπευτικς δημοκρατίας, στό τελειότερο σύστημα διακυβέρνησης το Κράτους πρός τό συμφέρον το λαο (πό τίς συνθκες φυσικά τς νθρώπινης φιλαυτίας).

Τά συστήματα μως πού πινοήθηκαν γιά νά διασφαλίσουν τήν λευθερία καί τήν ξιοπρέπεια το πολίτη, δέν γγίζουν τόν νθρωπο στόν βαθύτερο πυρήνα τς πάρξεώς του. Δέν μπορον λλωστε. μλλον πάρχει μεγάλη προθυμία νά τόν γγίξουν προθυμία ατή γιά τόν δυτικοευρωπαο πολίτη ατιολογεται (χωρίς στόσο νά δικαιολογεται) πό τήν κμετάλλευση τς πνευματικς ξουσίας το παπισμο πό Πάπες πού χασαν τήν ποστολική Παράδοση, (ρα καί διαδοχή), τν ποίων ξουσία φθανε μέχρι τίς ψυχές τν νθρώπων χωρίς θεραπευτική δύναμη, πλά ς κοσμική ξουσία μέ πρόσχημα κκλησιαστικό. κουμποσε διάκριτα (μέ συγχωροχάρτια πειλές γιά δαντικές κολάσεις) τίς σωτερικές πληγές τν μαρτιν, ο ποες εχαν νάγκη ατρείας μέ τήν «ατρική ν πνεύματι πιστήμη» τν θεοπτν γίων Πατέρων.

Ατή προθυμία δήγησε σέ μιά λευθερία χωρίς λήθεια καί χωρίς θεραπεία τς φιλαυτίας. λες ο νομοθεσίες το δυτικο κυρίως κόσμου εναι ν πολλος σύμφωνες μέ τήν διακήρυξη το Ο.Η.Ε. γιά τά νθρώπινα δικαιώματα, πού κατοχυρώνουν τήν λευθερία καί τήν ξιοπρέπεια το πολίτη διαφορώντας γιά τόν «κατά λήθειαν βίο». ποδέχονται καί νομοθετον ρχές πως:

«Κάθε τομο χει τ δικαίωμα τς λευθερίας τς σκέψης, τς συνείδησης κα τς θρησκείας, στ δικαίωμα ατ περιλαμβάνεται λευθερία γι τν λλαγ θρησκείας πεποιθήσεων, πως κα λευθερία ν κδηλώνει κανες τ θρησκεία του τς θρησκευτικές του πεποιθήσεις, μόνος μαζί μέ λλους, δημόσια διωτικά, μ τ διδασκαλία, τν σκηση, τ λατρεία κα τν τέλεση θρησκευτικν τελετν». (ρθρο 18)

«Καθένας χει τ δικαίωμα τς λευθερίας τς γνώμης κα τς κφρασης, πο σημαίνει τ δικαίωμα ν μν φίσταται δυσμενες συνέπειες γι τς γνμες του…». (ρθρο 19)

«1. Καθένας χει δικαίωμα στν κπαίδευση...

2. κπαίδευση πρέπει ν ποβλέπει στν πλήρη νάπτυξη τς νθρώπινης προσωπικότητας κα στν νίσχυση το σεβασμο τν νθρώπινων δικαιωμάτων κα τν θεμελιακν λευθεριν. Πρέπει ν προάγει τν κατανόηση, τν νεκτικότητα κα τ φιλία νάμεσα σ λα τ θνη κα σ λες τς φυλς κα τς θρησκευτικς μάδες, κα ν ενοε τν νάπτυξη τν δραστηριοτήτων τν νωμένων θνν γι τ διατήρηση τς Ερήνης». (ρθρο 26)

Εναι φανερό πό τά παραπάνω τι «πλήρης νάπτυξη τς νθρώπινης προσωπικότητας», χωρίς ξειδίκευση στήν γωγή γιά τό ξεπέρασμα τς διοτέλειας το νθρώπου καί τήν διαδικασία τς πνευματικς ρίμανσής του, φήνονται κυρίως στήν κπαίδευση, γιά τήν ποία περιγράφονται κάποιες ρχές μις νεκτικς παιδείας. Ο θρησκεες (γενικς, χωρίς ποιοτικές διαφοροποιήσεις) παρουσιάζονται ς πηγές ντάσεων, γι’ ατό μεταξύ τν σκοπν τς κπαίδευσης διακηρύσσεται προαγωγή τς κατανόησης, τς νεκτικότητας καί τς φιλίας νάμεσα στίς «θρησκευτικς μάδες».

Μέ ρχές, πως ο παραπάνω, καλύπτονται κάτω πό τό πέπλο τς λευθερίας το τόμου καί τν τομικν δικαιωμάτων, τά ποα πρέπει νά περασπίζεται κάθε δημοκρατικά ργανωμένο κράτος, λες ο διαιτερότητες, κόμη καί ο παντός εδους κραες πόψεις γιά τόν νθρωπο, τήν κοινωνία του, τό νόημα τς ζως, τήν ψυχική καί πνευματική γεία τήν σθένεια.

Μέσα σ’ ατό τό κοινωνικό, νομοθετικό καί πολιτικό πλαίσιο μορφώνονται καί καταρτίζονται λοι ο γέτες το σύγχρονου κόσμου∙ ο γέτες τν Κρατν καί ο γέτες το χρήματος.

ξίζει μως νά δομε ναν λίγο διαφορετικό πό τήν κρατοσα νοοτροπία λόγο, πού εναι πόσταγμα πατερικς ποιμαντικς πιστήμης καί θεολογικς μπειρίας.

γιος ωάννης Χρυσόστομος μιλώντας γιά τόν προφήτη σαΐα βρίσκει τήν εκαιρία νά σκιαγραφήση τά χαρακτηριστικά το ληθινο γέτη, τά ποα πιγραμματικά εναι: λευθεροστομία, τό δούλωτο φρόνημα, ψηλή γνώμη.

Στίς μέρες μας λευθεροστομία ταυτίζεται συνήθως μέ τήν αθάδεια, τήν ασχρολογία καί τό βρεολόγιο. Στόν γιο ωάννη τόν Χρυσόστομο, μως, χει τήν ρχική της ννοια, δηλαδή τήν παρρησία, τήν ελικριν κφραση τς λήθειας. γέτης, σάν τόν Προφήτη, δέν ποτάσσεται στίς σύμφορες παιτήσεις το λαο, δέν τόν κολακεύει, οτε σέρνεται διοτελς πίσω πό τά συμφέροντα τν σχυρν. Τό φρόνημά του εναι δούλωτο καί γνώμη του ψηλή. Δηλαδή, ατά πού «φρονε», ο πόψεις του, πίστη του, γνώση του, δέν «δουλώνονται» σέ συμφέροντα, δέν λλάζουν πό κφοβισμούς πειλές. λλωστε, «γνώμη του εναι ψηλή», δηλαδή δέν εναι χαμερπής. ληθινός γέτης εναι «ψυχή φιλόσοφος». χει, δηλαδή, ς κυβερνήτη «σώφρονα λογισμό» καί νο καθαρό ς γεμόνα. Τό σημαντικότερο μως χαρακτηριστικό του εναι τι γνωρίζει νά «συναλγ», νά πον μαζί μέ τόν λαό, χωρίς νά χάνη τήν λπίδα καί τήν δύναμη γιά γώνα. Εναι πολύ χαρακτηριστική σχετική διατύπωση το ερο Χρυσοστόμου: «Καί γάρ οδέν οτως πιτήδειον ες ρχς αρεσιν, ς ψυχή φιλόσοφος καί συναλγεν πισταμένη».

Τέτοιοι γέτες λειτουργον σωστά τούς θεσμούς καί βοηθον τόν κόσμο: ατοί πού χουν δούλωτο φρόνημα, ψηλή γνώμη «καί συναλγεν πιστάμενοι».

 

 

 

(Πηγή: parembasis.gr)