ετυχία ν εσαι γονις

Γανωτς Κωνσταντνος

 

Ὅταν εἶδε Θεός, τὸν κόσμο, ποὺ δημιούργησε, εἶδε ὅτι εἶναι καλὸς καὶ μάλιστα, ὅταν τὸν εἶδε μετὰ τὴ δημουργία τοῦ ἄνθρωπου, κόσμος ἦταν "καλὸς λίαν", πολὺ ὡραῖος.

 

Μέσα στὰ "λίαν καλά" τῆς δημιουργίας, ἀσφαλῶς καὶ γονικὴ λειτουργία τῶν ἀνθρώπων. Κι ἐπειδὴ θέα τοῦ καλοῦ κόσμου τοῦ Θεοῦ κινεῖ τὸν ἄνθρωπο στὴ δοξολογία τοῦ Θεοῦ, δωρεὰ αὐτὴ τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο νὰ γίνεται γονιὸς εἶναι αἰτία χαρᾶς, ἰσόβιας χαρᾶς, δηλαδὴ εὐτυχίας.

 

Ὅπως ὅλες ὅμως οἱ δωρεὲς τοῦ Θεοῦ, κρατοῦν τὴν ἀλήθειά τους καὶ κάνουν τ ζω μας ραία, ταν λειτουργον μέσα στ πλαίσια το θείου νόμου, τσι κα γενικ λειτουργία μπορε ν εναι ληθιν κα χαροποιός, μπορε μως κα ν διαστραφε κα ν γίνει δαιμονική.

 

ταν γονις ζε ληθιν χριστιανικ ζωή, ασθάνεται κα τ δική του ετυχία ν εναι μέσα στ βασιλεία το Θεο κα τν ετυχία ν νατρέφει τ τέκνα του μέσα στν χαρ κα στν ελογία το Θεο.

 

σοι νέοι ποφεύγουν τ γάμο προβάλλουν τ πιχείρημα τς πεζότητας πο χουν ο σχολίες τν γγάμων κα διαίτερα τν γονέων. Βέβαια σχεδν κανες πατος δν θυσιάζει οτε παξιώνει τ σεξουαλικότητα.

 

τσι πομονώνουν π' λη τ λειτουργία τς συζυγίας τν πιδερμικ δον κα παίρνουν μόνον ατή. Δν μπορον μως ν ξηγήσουν γιατί σ’ ατς τς σχέσεις τς ποκλειστικς σεξουαλικότητας παρατηρονται ο περισσότερες ποτυχίες, τ περισσότερα κα γριότερα δράματα. μες ξέρομε τι λες ατς ο δραματικς ποτυχίες φείλονται στν ξοδο π τ δημιουργία το Θεο, στ σπάσιμο τς φυσικότητας.

 

οκογένεια μ τ συζυγικ κα γονικ λειτούργημα χι μόνο χει τν ξιοπρέπεια κα τ χαρ τς αθεντικς λήθειας, λλ κα τν ρωτα τν καταξιώνει, τν ριμάζει κα τν συντηρε ς τ βαθι γεράματα.

 

Βέβαια περιπέτεια, στν ποία πέφτει νθρωπος μ τ ν γίνει γονιός, χει τ χαρακτήρα το μαρτυρίου· πονάει σωματικ κα ψυχικά, στερεται ρισμένες πολαύσεις τν μοναχικν νθρώπων, γωνι, φοβται, τελικ θυσιάζεται γι τν ετυχία τν παιδιν του. γονικ διότητα χει τ στοιχεα το μαρτυρίου. πειδ μως κκλησία μας βάζει στ ψηλότερο βάθρο τος μάρτυρες, ο γονες χουν κα τν ξία μαρτύρων λλ κα τ χαρ τν μαρτύρων, ατ τ χαρά, πο επε γι' ατν Χριστός μας: "κα τν χαρν μν, οδες αρει φ μν".

 

κενο πο φέρνει περισσότερο πόνο π τ λειτουργία το γονιο, εναι ποτυχία του ν παίξει τ ρόλο του σωστά, διαπίστωση τς νωριμότητάς του μπροστ στ σύγχρονα προβλήματα. ταν εναι ταπεινς μως κα μολογε τν νεπάρκειά του, ατ διασώζει τ γλυκι σχέση το γονιο μ τ παιδιά του. τσι γονις φίνει χρο μέσα στν οκογένειά του, νάμεσα σ' ατν κα στ παιδιά του ν παρουσιαστε μυστικ Χριστς κα ν ρωματίσει τν οκογενειακ τμόσφαιρα.

 

ταν γονις μ τ συμπεριφορ του φίνει ν φανε στ παιδι πς εναι Χριστς κι χι πς εναι διος, τι προβάλλει τ κρος το Χριστο κι χι τ δικό του, ταν κατανοηθε τελικ τι νδιαφέρεται γι τ παιδι κι χι γι τ δική του προβολή, τότε κα τ παιδι μερώνουν κα ριμάζουν κα γονις θελά του στολίζεται μ τ διάσημα τς γιότητος.

 

Τ παιδι μως εναι λεύθεροι νθρωποι κα μπορον ν θετήσουν κα τν καλύτερη γωγή. Κα τότε γονις θ ντλήσει π' ατ τ μεγαλύτερη δυστυχία. ταν μο προβάλλουν ατ τ δύσκολη ντίρρηση, παντ τι σ' ατ τ θέση βρέθηκε κα Θες μ τν νταρσία τν γγέλων κα τν παρακο τν πρωτοπλάστων. πάντηση το Θεο μως ταν Σταυρς το Υο του κα Σταυρς εναι δόξα το Χριστο, σο κι ν στ μάτια το κόσμου (τ κοσμικ) φαίνεται σν νειδισμός.

 

Δν πάρχει μεγαλύτερη ετυχία στ κόσμο π τν ετυχία το γονιο, πο βλέπει τ παιδιά του ν ντιγράφουν τς ρετές του. τσι ασθάνεται τι παραδίδει μία κληρονομι χι μόνο στ παιδι του λλ κα σ λη τν νθρωπότητα κα γι τώρα κα γι τος αἰῶνες, πο ρχονται.

 

Πάντως δν μπορε ν ετυχήσει οτε οκογένεια οτε γονιός, ν δν καλλιεργηθε μέσα στν οκογένεια σκηση τς λιγάρκειας, τς φιλαλληλίας, το φιλότιμου. Ατ λα εναι σχετικ εκολα στν πολύτεκνη οκογένεια. τσι κα πολύτεκνος γονις ντίθετα μ τν κοσμικ λογικ εναι εκολότερα ετυχισμένος γονιός. Γιατί ξέροντας τι δν εναι παρκες ο δικές του δυνάμεις, καταφεύγει στν προσευχ κα τότε γίνεται δυνατός.

 

 

(φημερίδα «πάλξεις», τεχος 589)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή ηλ. κειμένου: «Αγία Ζώνη»)