Ο γονες καί ο λεύθερες σχέσεις

ερομόναχος π. Σάββας γιορείτης

 

απομαγνητοφωνημένη ομιλία - Κυριακή το τυφλο

 

 

Χριστός νέστη κ νεκρν,
θανάτ θάνατον πατήσας
καί τος ν τος μνήμασι
ζωήν χαρισάμενος

Χριστέ τό Φς τό ληθινόν
τό φωτίζον καί γιζον πάντα  νθρωπον
ρχόμενον ες τόν κόσμον
σημειωθήτω φμς τό φς το προσώπου σου
να ν Ατ  ψόμεθα Φς τό πρόσιτον
καί κατεύθυνον τά  διαβήματα μν
πρός ργασίαν τν ντολν σου
πρεσβείαις τς Παναχράντου Σου Μητρός
καί πάντων Σου τν γίων μήν.


Κατ’ ρχήν νά π τι χαίρομαι πάρα πολύ πού ξαναβρισκόμαστε, μέ  τήν εχή το Γέροντα. σύναξη ατή γίνεται μέ τήν ελογία του, καί εχε ς φορμή μιά συζήτηση πού κάναμε ( Γέροντας κι γώ), γιά τήν σύγχρονη κατάσταση στήν νεολαία καί γενικά στήν πατρίδα μας. συζήτηση ταν γύρω πό τήν γνότητα, τήν καθαρότητα πού ζητάει Θεός καί πό τήν λλη  μεριά γιά τήν λευθεριότητα· τήν λευθεριότητα πού χει πικρατήσει στίς νθρώπινες σχέσεις. Μέ προέτρεψε λοιπόν Γέροντας νά σς π κάποια πράγματα πάνω σ’ ατό τό θέμα.

Μέ τήν Χάρη το Θεο σκέφτηκα νά κάνω πακοή καί νά μιλήσουμε γιά ατό τό πολύ σπουδαο θέμα: γιά τήν γνότητα καί τήν καθαρότητα τς ψυχς λλά καί το σώματος.

 

Βλέπουμε σήμερα νά χει πικρατήσει στήν πλειοψηφία τν νθρώπων, μία θά λεγα παξίωση τς γνότητας καί τς καθαρότητας, μία  περιφρόνηση.  Καί πό τούς μεγάλους καί πό τούς μικρούς. νας σύγχρονος γέροντας  λεγε τι στούς σχάτους  χρόνους κόλαση θά γεμίσει πό νέους.  Θά εναι γεμάτη πό νέους.  Γιατί θά χουνε πέσει χαλίνωτοι στήν κανοποίηση τν σαρκικν τους ρέξεων, στίς σαρκικές πολαύσεις, στίς σαρκικές δονές. Νομίζω τι ατή εναι δική μας ποχή.  Ατήν τήν ποχή ζομε τρα. Καί ζομε συνάμα τόν θάνατο  τν ψυχν ατν  τν νθρώπων. Σάν πνευματικός θά θελα νά σς π τι πολλές φορές χω ρθει ντιμέτωπος μέ τέτοιες ψυχές πού ς λλόφρονες  ρχονται νά καταθέσουν τόν πόνο τους, πειτα πό μία ποτυχημένη σχέση. Πονον βαθειά διότι τούς γκατέλειψε τό τερον μισυ, τό ποψήφιο τερον μισυ, γιά νά κφραστομε κριβέστερα. Διότι δέν εχαν προλάβει νά γίνουν πραγματικά να, δέν εχαν γίνει καινούργιος λοκληρωμένος νθρωπος (νδρόγυνο) πού προκύπτει πό τήν ληθινή νωση το νδρα μέ τήν γυναίκα. Ατός καινούργιος νθρωπος δημιουργεται μόνο μυστηριακά, διά το γίου Πνεύματος, μέ τό Μέγα Μυστήριο το Γάμου.  Δέν εχαν γίνει λοιπόν να, λλά τέλος πάντων σχεδίαζαν νά γίνουν καί τώρα γεμάτοι πελπισία, γεμάτοι δάκρυα, γεμάτοι γωνία ρχονται γιά νά πον τόν πόνο τους. λη ατή θλίψη βεβαίως δέν εναι τίποτε λλο πάρα συνέπεια τς μή τήρησης τς ντολς το Θεο γιά γνότητα καί καθαρότητα. Λέει πόστολος στόν γιο Τιμόθεο καί σέ λους μας: «σεαυτόν γνόν τήρει», νά  τηρες τόν αυτό σου γνό.  Καί πάλι λέει, ο γυνακες νά εναι γνές· μά μιλάει σέ παντρεμένες γυνακες[1]  ...μως τούς λέει ατό τό πράγμα.  Καί φυσικά τό διο σχύει καί γιά τούς ντρες... Διότι γνότητα καί καθαρότητα δέν εναι να σωματικό μέγεθος μόνο. Εναι να μέγεθος πού φορ στόν λο νθρωπο καί μάλιστα στό νο το νθρώπου.

 

Σήμερα ζομε μιά παξίωση το νθρώπινου σώματος, να ετελισμό το νθρώπινου σώματος.  Τό χουμε κατεβάσει, τό χουμε ποτιμήσει ,τό χουμε πολλές φορές δε ς να ργαλεο δονς, ς να μέσο πόλαυσης.  Θά τολμοσα νά π τι λος νθρωπος χει παξιωθε καί χει γίνει πλέον να καταναλωτικό γαθό. Πλέον δέν μιλμε γιά πρόσωπα, λλά γιά τομα τά ποα καταναλώνουν μόνο καί καταναλώνονται. Ο νθρωποι κάποτε φθάνουν στό σημεο νά χουνε χάσει καί τόν λογαριασμό. Δέν θυμούνται κν μέ πόσους μέ πόσες ντίστοιχα χουν κάνει σχέση. Κάθε φορά βέβαια, πού πετάει κάποιος μία σχέση, πετάει καί να κομμάτι τς καρδις του. Τελικά καταλήγει σέ μιά ναπηρία,  ποία εναι χειρότερη ναπηρία το νθρώπου, ναπηρία το νά μήν μπορε νά γαπήσει πιά. Διότε πλέον χει ξαντληθε ατή γαπητική δύναμη πού το χει δώσει Θεός. κομε τσι νέους, γόρια καί κορίτσια(περισσότερο), πειτα πό λλεπάλληλες τέτοιες σχέσεις νά μς λένε: «Δέν θέλω νά δ καμμία κανέναν» ντιστοίχως.

 

Θεός χει βάλει ατήν τήν μοιβαία λξη στά δύο φύλα. πως λεγε καί Πατήρ Παΐσιος, ν δέν πρχε ατή λξη κανείς δέν θά κανε γάμο.  Γιατί γάμος χει πάρα πολλές δυσκολίες - καί τό ξέρετε πολύ καλά - εναι νας σταυρός. Εναι μιά κατάσταση πού παιτε νά θυσιαστες.  Νά πλύνεις τά  πόδια το λλου, νά ταπεινωθες σέ κραο βαθμό, νά νεχθες καί τήν παξίωση καί τό μσος κόμα, μερικές φορές το συζύγου   τς συζύγου.  Καί σύ θά πρέπει νά συνεχίσεις νά τόν γαπς, νά τήν γαπς. Θεός χει βάλει ατήν τήν λξη, λλά χι γιά νά ατονομήσουμε τήν λξη καί τήν δονή, ατήν τήν ραία ς πομε κατάσταση πού ζε  νθρωπος, ρωτευμένος. Πρέπει νά πμε πέρα πό ατό, στό  σκόπό το γάμου.

 

Ποιός εναι σκοπός το γάμου; Εναι θέωση· πως καί σκοπός το μοναχισμο εναι πάλι θέωση.

 

λεγε νας γέροντας:

 

- Τί εναι  οκογένεια;

 

- Εναι να μικρό μοναστηράκι. πως στό μεγάλο μοναστήρι πνε ο μοναχοί γιά νά βρον τήν σωτηρία τς ψυχς τους, τσι καί στό μικρό μοναστηράκι τς οκογένειας, γιά τόν διο σκοπό θά πρέπει νά ντάσσονται ο νθρωποι. Ατός πρέπει νά εναι σκοπός. Τώρα, καθένας ξέρει γιά ποιό σκοπό παντρεύεται, λλά σκοπός το Θεο, γιά τόν ποο χει δώσει τόν γάμο εναι ατός.

 

λοι ξέρουμε τέλος πάντων πρέπει νά το ξέρουμε, τι ο προδιαγραφές μας εναι: α) νά λειτουργήσουμε παρθενικά β) νά λειτουργήσουμε μονογαμικά. Δηλαδή α) νά ζήσεις πως Χριστός καί πως πάρα πολλοί γιοι, πού δέν ρθαν ες γάμου κοινωνίαν β) νά ζήσεις μονογαμικά. πό κε καί μετά, ταν κανείς δέν τά τηρήσει ατά καί προχωρήσει σέ πολλές σχέσεις, κενο πού κερδίζει εναι τά «ψώνια τς μαρτίας», γιά τά ποα μίλησε γιος πόστολος καί επε τι εναι « θάνατος». Δέν εναι (τά ποτελέσματα τν πολλαπλν λεύθερων σχέσεων) γλυκιά ζωή, dolce vita πως τό λένε ο πέρμαχοι τς τάχα λευθερίας, τς σεξουαλικς πελευθέρωσης το νθρώπου.

 

Ο γονες, ο σοβαροί γονες, εναι προικισμένοι πό τόν Θεό ς πί τν πλεστον μέ τό ασθημα τς εθύνης.  Καί ποτέ δέν γκρίνουν ατές τίς λεύθερες σχέσεις κατά βάθος. ν ξαιρέσουμε ατούς πού τούς λέμε κουλτουριάρηδες «κσυχρονισμένους», ντός εσαγωγικν βέβαια λέξη, ο ποοι «σπρώχνουν» τά παιδιά στό νά κάνουν τέτοιες σχέσεις, ο πόλοιποι δέν γκρίνουν τίς λεύθερες σχέσεις. Ατοί πού τίς πικροτον δέν εναι ο πολλοί. μως κόμη κι ν εναι πολλοί πάντως δέν εναι σωστοί.

 

Κάθε  φορά πού συμβαίνει μία τέτοια ρωτική σχέση (καί κολουθεται κατά κανόνα πό μία ποτυχία) συμβαίνει νας συγκλονισμός, να μεγάλο «σπάσιμο» στήν ψυχή το παιδιο. Ο σωστοί γονες, πού νδεχομένως χουν γευτε καί ατοί, ατό το «σπάσιμο», δέν θέλουν νά τό περάσει καί τό παιδί τους.

 

λλά φοβμαι, γαπητοί γονες, τι δέν τό λέμε στά παιδιά, δέν τό προλαμβάνουμε. Φοβμαι τι κάνουμε κι μες ατό, πού καναν ο γονες το πρώην τυφλο, το ποίου τήν θεραπεία πό τόν Κύριο θυμόμαστε σήμερα. ν ξέρουμε τήν λήθεια δέν τήν μολογομε τήν λέμε πολύ χλιαρά στά παιδιά. Κατόπιν, ταν ρχίζουμε νά διαισθανόμαστε τούς κινδύνους προσπαθομε νά τά συμμαζέψουμε. Τότε μως εναι πολύ ργά... Τό νά ρχίζεις νά τά συμβουλεύεις στά δεκαπέντε καί στά δεκάξι τους εναι πιά μία ματαιοπονία. σωστή γωγή ρχίζει πό τήν στιγμή τς σύλληψης καί κόμα νωρίτερα πό τήν κλογή τος συζύγου.

 

χω να ρθρο δ, νός πολύ καταξιωμένου πνευματικο, το πατρός Σαράντη Σαράντου. δ πατήρ γράφει μέσα πό τήν καρδιά του, γράφει μέ πολύ γάπη καί μέ πολύ πόνο. Δέν θά τό διαβάσουμε λο, πλς κάποια σημεα θά σχολιάσω. Κρίνω παραίτητο νά τό κάνουμε ατό διότι ατή μαρτία, πού -ς μήν κρυβόμαστε πίσω πό τίς λέξεις- εναι πορνεία, εναι κατ’ ξακολούθηση πορνεία, χει ξαπλωθε πάρα πολύ.

 

Ἡ πορνεία, λοιπόν, πού σήμερα τήν λένε ἐλεύθερες σχέσεις ἤ λοκληρωμένες σχέσεις -προσπαθώντας νά τήν ραιοποιήσουν- οσιαστικά εναι μιά βαριά καταστροφή τς νθρώπινης παρξης. Τό λέει καθαρά πόστολος τι «κάθε μαρτία εναι κτός το σώματος», λλά ατή μαρτία εναι μέσα στό σμα. πως λεγε δέ καί Πατήρ Πορφύριος, σαρκική σχέση «πιφέρει μιά συγκλονιστική λλοίωση στόν ἄνθρωπο, στήν ψυχοσωματική του ὑπόσταση».

 

Ὁ κόσμος πάνω σ’ αὐτό τό θέμα ἔχει μεταβλητές ἀπόψεις καί θά ἔλεγα σως καί ναλλασσόμενες. λλοτε εναι πουριτανικός, σφυκτικός, παγορευτικός καί λλοτε εναι τό ντελς ντίθετο. Σήμερα εμαστε στήν δεύτερη κατάσταση στήν κατάσταση τς λευθεριότητας καί τς ξαχρείωσης... Πρίν πό σαράντα-πενήντα χρόνια τανε τό ντίθετο. λλά καί τότε πολλοί καναν τήν μαρτία, λλά τήν κάνανε κρυφά, γιατί φοβόντουσαν τήν κοινωνική κατακραυγή. Πάντως γενικός κοινωνικός περίγυρος, βοηθοσε στό νά μένουνε ο νθρωποι γνοί καί καθαροί. Σήμερα θεωρεσαι ν πολλος ρρωστος ν μένεις γνός καί θά πρέπει νά πς σέ γιατρό...! λήθεια βέβαια εναι τό ντελς ντίθετο: γνότητα εναι γεία τς ψυχς καί το σώματος. Εναι πίσης καλλίτερη προϋπόθεση γιά ναν πιτυχημένο γάμο καί μία ελογημένη οἰκογένεια.

 

Ὅταν κανείς, μείνει ἁγνός καί φτάσει στόν γάμο ἁγνός, ὅπως εἶναι οἱ προδιαγραφές το Χριστο γιά τόν νθρωπο, πολύ δύσκολα μετά θά διαλύσει τόν γάμο· πολύ πιό δύσκολα σέ σχέση μέ κάποιον πού φθάνει στό μυστήριο κατεστραμμένος ἠθικά, πνευματικά καί σωματικά.

 

Ὅταν ὑπάρχει ἡ ἁγνότητα ὁ Θεός στέλνει πλούσια τήν Θ. Χάρη ἡ ὁποία μεταμορφώνει τήν νεοπαγή οκογένεια σέ κατ’ οκον κκλησία. πέρχεται μία φυσιολογική ρίμανση τς σχέσης σιγά-σιγά. ρωτας περβαίνεται καί γίνεται νιδιοτελής γάπη ν Χριστ. Διότι πράγματι καί ρωτας, ατό πού νώνει τούς νθρώπους ρχικά, δέν εναι τέλεια μορφή γάπης. Εναι κάτι πού καλονται ο σύζυγοι νά τό περβον μέσα στό  γάμο, μέσα στή συζυγική ζωή καί νά πνε στήν τέλεια μορφή γάπης. Ατή εναι ν Χριστ νιδιοτελής γάπη. ταν φθάσεις σ’ ατήν τότε πλέον γαπς τόν λλον χι πειδή καί κενος σ’ γαπάει πειδή σο νταποδίδει τήν γάπη. Τόν γαπς διότι γαπς τόν Χριστό καί ξέρεις τι ατό θέλει κενος: Νά γαπς τούς πάντες χωρίς νά ζητς ἀνταπόδοση στήν ἀγάπη σου.

 

Στόν ἔρωτα, ὅπως καί στή φιλία ζητιέται ἡ ἀνταπόδοση, γι’ αυτό καί δέν εναι τέλειες μορφές γάπης. Τό νά γαπς τόν λλο ς εκόνα Χριστο, νεξάρτητα ν λλος σ’ γαπάει δέν σ’ γαπάει, ατή εναι σωστή μορφή, τέλεια μορφή γάπης. Ο λλες «γάπες» εναι πιό πολύ μιά δοσοληψία. Σ’ ατές ο νθρωποι δίνουν λλά καί παίρνουν. ταν δέν τά βρον σ’ ατήν τήν δοσοληψία χωρίζουν, κρυώνουν ο καρδιές καί μπορον νά φτάσουν ς τό βυσσαλέο μίσος. Καί κε πού ταν «τρελοί ἀπό ἀγάπη» κάνει κιμά ὁ ἕνας τόν ἄλλον.

 

Οἱ σύγχρονοι μελετητές τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, συμφωνόντας μέ τούς γίους Πατέρες μς διδάσκουν τι κάθε μαρτία φήνει χνη. Κάθε βίωμα φήνει χνη στήν ψυχή το νθρώπου. Εδικά ατό τό βίωμα τς ποτυχημένης ρωτικς σχέσης, μέ λους τούς σωτερικούς κραδασμούς πού συνεπάγεται, φήνει να πάρα πολύ βαθύ βίωμα στήν ψυχή. Καί πολλές φορές ο κοπέλες τ’ γόρια, λέει δ Πατήρ Σαράντης, θά θυμονται μιά παλιά ντός εσαγωγικν «τυχη ρωτική τους σχέση καί (θά) χαίρονται γιά τίς  μορφες στιγμές το παρελθόντος λλά καί βαρύτατα (θά) μελαγχολον γιά τήν τυχή κατάληξη». Νομίζω τι λη ατή αξηση τν «ψυχολογικν», πού χουμε στήν ποχή μας, χι κατά ποκλειστικότητα, λλά κατά να μεγάλο μέρος, φείλεται σ’ ατό, στίς ποτυχημένες σχέσεις. Σ΄ ατές πού στήν ποχή μας ραιοποίηθηκαν καί γιναν πολλές, συσσωρεύοντας στά θύματά τους μελαγχολία πού καταλήγει στήν παρξιακή ναπηρία γιά τήν ποία δη μιλήσαμε: Στήν νικανότητα το νά μήν μπορον πιά νά γαπον. Φτάνουν στό μίσος γιά τό λλο φύλο. Ατό κριβς λεγε μεγάλος Ντοστογιέφσκι εναι κόλαση: «Κόλαση εἶναι τό μαρτύριο τοῦ νά μήν μπορεῖς πιά νά ἀγαπᾶς».

 

Βέβαια μέσα στήν Ἐκκλησία μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ -αὐτό εἶναι τό παρήγορο- ν μετανοήσει νθρωπος, ψυχή του σιγά - σιγά βρίσκει πάλι τήν δύναμη νά ζήση. Γιατί εναι μιά νέκρωση τς ψυχς ατό, ατή μαρτία, πως καί κάθε μαρτία. λλά εδικά ατή μαρτία, κατ’ ἐξακολούθηση πορνεία εἶναι μιά βαριά νέκρωση.

 

- Πῶς τό λέμε αὐτό;  Πῶς τό ἐκτιμᾶμε, ἀπό πού τό τεκμαίρουμε;

 

- Ἀπό τό πόσο κανόνα βάζουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες γιά αὐτήν τήν ἁμαρτία. Τό χω πε καί λλη φορά, τι τά πιτίμια γιά ατή τήν μαρτία, πό τήν στιγμή πού κανείς θά μετανοήση -δηλαδή θά σταματήσει νά μαρτάνει- εναι σύμφωνα μέ τούς γίους Πατέρες τρία μέ κτώ χρόνια. Δηλαδή τόσο χρόνο χρειάζεται ψυχή γιά νά μπορέσει νά λειτουργήσει σωστά καί νά  μπορέσει νά κοινωνήσει νθρωπος. λλις δέν τόν φελε Θεία Κοινωνία. Μᾶλλον τόν βλάπτει.

 

Ὅλοι αὐτοί οἱ ὁποῖοι ἀμνηστεύουνε τίς ἐλεύθερες σχέσεις κάνουν γκλημα, μεγάλο γκλημα. Καί μπορε νά εναι καί Πνευματικοί, πού σο λένε: «δέν πειράζει νά νηστέψεις σαράντα μέρες καί νά κοινωνήσεις». Δέν εναι σωστό·  δηλαδή δέν φελεται ατός νθρωπος, γιατί εναι τελείως ξω πό τίς ατρικές θεραπευτικές προδιαγραφές τν Πατέρων μας, ο  ποοι ταν γιατροί τς ψυχς καί ξέρανε πολύ καλά πόσο χρόνο χρειάζεται μιά ψυχή γιά νά γίνει ἱκανή νά δεχτεῖ τήν Θεία Κοινωνία.

 

Τό ἐπιτίμιο δέν εἶναι τιμωρία. Εἶναι ὁ χρόνος, πού χρειάζεται ὁ ἄνθρωπος γιά νά πανέλθει στήν πνευματική γεία. πως νας πού παθαίνει να βαρύ ατοκινητιστικό δυστύχημα χρειάζεται μερικές φορές να χρόνο καί παραπάνω γιά νά ποκατασταθε-κι ν ποκατασταθε πλήρως καί δέν το μείνει καί κάποια ναπηρία- τσι καί στήν περίπτωση τς συνεχοῦς πορνείας πού τήν βαπτίσαμε «ὁλοκληρωμένη σχέση».

 

Ὁ κόσμος λοιπόν ἔχει ἐναλλασσόμενες τοποθετήσεις. Ἀλλά ἡ Ἐκκλησία, Χριστός δηλαδή, χει πάντα τήν δια καί σταθερή τοποθέτηση. Γιατί Χριστός εναι, χτές καί σήμερα Ατός καί ες τούς αἰῶνες. Ποτέ μως δέν καταπίεσε τά  μέλη της κκλησία, στε νά τηρήσουνε τίς προδιαγραφές το Θεο. Μία πό τίς προδιαγραφές το Θεο γιά τόν νθρωπο εναι καί γνότητα γιά τήν ποία τώρα μιλμε. Θεός δέν καταπιέζει κανέναν οτε τόν ναγκάζει νά κινηθε σύμφωνα μέ τίς προδιαγραφές Του. ταν μως νθρωπος δέν κινεται μέσα σ’ ατές, τότε ζημιώνεται φοβερά, δηλ. πεθαίνει παρξιακά. παρξιακή του νάσταση –ετυχς πάρχει ὅσο ὁ ἄνθρωπος εἶναι σ’ αὐτήν τήν ζωή- εἶναι ἡ εἰλικρινής μετάνοια.

 

Ὅταν ἔπεσε ὁ Ἑωσφόρος συμπαρέσυρε πάρα πολλούς Ἀγγέλους μαζί του στήν πτώση. Δημιουργήθηκε τσι τό τάγμα τν δαιμόνων. Ατοί εναι ξεπεσμένοι γγελοι, μέ ρχηγό τόν πάλαι ποτέ πέρκαλο ρχάγγελο τόν ωσφόρο. Θεός σέ ντικατάσταση λων τν γγέλων πού πεσαν, φτιαξε τόν νθρωπο καί τόν προίκισε μέ τήν εκόνα του. Το δωσε μάλιστα κάτι παραπάνω πό τούς γγέλους. Το δωσε τό σμα, τό ποο δέν τό χουνε ο γγελοι. Σ’ ατό περτερομε. Ο γγελοι χουν νο, χουν τό κατ’ εκόνα το Θεο καί ατοί, λλά δέν χουν σμα. Σέ μς τό κατ’ εκόνα εναι πληρέστερο, εμαστε τελειότεροι γιατί συνδέουμε τήν πνευματική μέ τήν λική φύση. Τούς γγέλους καί τήν λη. Ο γγελοι εναι υλοι, μόνο πνεμα. νθρωπος χει μέσα του καί τά  δυό στοιχεα, χει καί τό πνεμα, χει καί τήν λη. Ατό τό νέο δημιούργημα το Θεο, τό φθόνησε ωσφόρος, τόν ζήλεψε τόν νθρωπο. Γιά ατό καί κανε τό πν γιά νά τόν παρασύρει μακριά πό τό Θεό καί τελικά τά κατάφερε. τσι σπρωξε τούς νθρώπους στήν πτώση, στήν μαρτία. Συνεχίζει μάλιστα καί τώρα νά μς φθονε. Προσπαθε κάθε γενιά, ε δυνατόν καί κάθε ἄνθρωπο νά τούς ἀποκόψει ἀπό τόν Θεό.

 

πό τήν λλη μεριά χουμε τόν Χριστό μας, ποος πάρα πολύ μς πονάει καί πάρα πολύ μς γαπει. φτασε στό σημεο νά πεθάνει γιά μς, γιά νά μς παναφέρει στήν κοινωνία Του, στήν κκλησία Του, πού εναι γία Τριάδα. Πέθανε γιά νά μς ξαναεισαγάγει στήν πρώτη κκλησία στήν ποία μς εχε βάλει ξ ρχς, πό τήν ποία μες φύγαμε, ἀποσκιρτήσαμε.

 

Ἡ φυσιολογική ζωή, ἡ χριστοφυσιολογία μας εἶναι τό νά ζήσουμε ὅπως ὁ Χριστός, δηλ. «ν παρθενί» ταν πάρχει δυναμία τό νά ζήσουμε «ν σωφροσύν ρχόμενοι ες γάμου κοινωνίαν». παρθενία βεβαίως εναι τό νώτερο. Εναι τό νά μοιάσουμε πό ατήν τήν ζωή στούς γγέλους. Τό νά ζήσουμε πό τώρα, ατό πού θά ζήσουμε μετά θάνατο. Διότι στήν ἄλλη ζωή δέν θά ὑπάρχει γάμος. Αὐτό εἶναι τό ἄριστο.

 

Ὅταν ὅμως ὑπάρχει ἀδυναμία τότε ὁ Θεός δίνει αὐτή «τήν συγγνώμη στό πάθος» το νθρώπου, πού λέγεται γάμος.  Γιά ατό στήν κκλησία ναγνωρίζεται νας γάμος. να καί μοναδικός, δέν πάρχει δεύτερος γάμος. Γιατί, επαμε, εμαστε φτιαγμένοι νά λειτουργήσουμε ετε παρθενικά, ετε μονογαμικά. Ατό πού λέμε δεύτερος γάμος εναι μία ελογία, πού παίρνουν ατοί ο ποοι, πό μεγάλη δυναμία, συνάπτουν δεύτερη σχέση, γιά νά μήν εναι τσι, τελείως στήν παρανομία καί στήν πορνεία. Κατ’ οἰκονομία τό κάνει ἡ Ἐκκλησία.

 

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος δέν τηρήσει αὐτήν τήν χριστοφυσιολογία, τότε γεμίζει  μέ στεναχώριες, μελαγχολίες, γχη, φοβίες, νασφάλειες καί -προσέξτε ατό τό τελευταο- προθυμία γιά καινούργιες σχέσεις. Πλέον νθρωπος ρχίζει νά φοβται.  Καί σο λέει:« ατό πού παθα θά τό ξαναπάθω». ν τ μεταξύ περνον καί τά  χρόνια, αξάνει -περτερε- λογική σέ σχέση μέ τό συναίσθημα καί νθρωπος πολύ δύσκολα ποφασίζει νά φτάσει στόν γάμο. ταν καταφέρουν τελικά νά φτάσουν, λα ατά τά προβλήματα πού πρχαν πρίν, τώρα μεταφέρονται μέσα στόν γάμο. λες ατές ο προγαμιαες μαρτωλές μπειρίες πίσης μεταφέρονται μέσα στό γάμο. τσι ταν κάποιος δέν χει μετανοήσει ληθινά, δέν χει φόβο Θεο, πολύ εκολα -μέ τίς πρτες δυσκολίες- διασπᾶ τά εὐλογημένα δεσμά. Ἐξ οὗ καί τά πάρα πολλά διαζύγια.

 

λεγε νας σύγχρονος κληρικός τι πλέον στήν κκλησία δέν πρέπει νά χουμε «γραφεο γάμων». Θά πρέπει νά ντικαταστήσουμε τήν νδειξη στήν πόρτα καί νά βάλουμε τήν ταμπέλα «γραφεο διαζυγίων», φο τά διαζύγια τείνουν νά ξεπεράσουν τούς γάμους (ν δέν τούς χουν δη ξεπεράσει). Βέβαια λη ατή κατάσταση τν λεύθερων σχέσεων χει συμπορευόμενο καί τό γεγονός τι ατοί ο νθρωποι πολλές φορές σκοτώνουν καί τά παιδιά πού θά προκύψουν, κάνουν κτρωση δηλαδή, να λλο μεγάλο γκλημα πό τόν κόσμο λης ατς τς παρανομίας. Τό γεγονός ατό χει καί να θετικό λεγε Γέρων Παΐσιος: Ο Χριστιανικές οκογένειες πού δέν καταστρέφονται μέ τίς λεύθερες σχέσεις, οτε σκοτώνουν τά παιδιά τους, ντίθετα κάνουν κατά κανόνα πολλά παιδιά, τελικά κυριαρχον. Προάγουν τό καλό, προάγονται μέσα στήν κοινωνία καί βγαίνει μιά καινούργια γενιά πού εἶναι ὑγιής πνευματικά.

 

Ἀλλά φοβᾶμαι ὅτι καί πολλοί πού λέγονται Χριστιανοί γονεῖς, δέν τό χουν πολύτως ξεκαθαρίσει μέσα τους ατό τό θέμα γιά τό πόση ξία χει γνότητα. Καί ο λεγόμενες  Χριστιανικές οκογένειες δέν λένε στά παιδιά τους τήν λήθεια. Γι’ ατό καί τόσους χιλιάδες νέους πού εχαμε στήν προηγούμενη γενιά στό Κατηχητικό, τώρα τούς χουμε σάν ποτυχημένους γονες. Τά παιδιά ατν τν γονέων δέν εναι καθόλου στήν κκλησία καί ναρωτιέται κάποιος πς συνέβη ατό φο λοι αὐτοί πηγαίνανε στά Κατηχητικά.

 

Ὅλοι αὐτοί ἀκούγανε κηρύγματα, ἦταν στίς χορωδίες, ἦτανε σέ συλλόγους θλητικούς πού φτιάχνουν ο κκλησίες χορευτικά γιά δημοτικούς χορούς κ.λ.π. Καί σήμερα τά κάνουν ατά ο νορίες σως μερικές φορές ες βάρος το κύριου ργου τους πού εναι κάθαρση, φωτισμός καί θέωση τν μελν τους διά το κηρύγματος-ρθόδοξης σκητικς καί τν Μυστηρίων. Τί συμβαίνει;

 

- Γιατί τά παιδιά τόσων «χριστινν» γονέων δέν τούς κολούθησαν καί σήμερα εναι κτός τς κκλησιαστικς ζως;

 

- Μέχρι τά  δεκαπέντε μέχρι τά δεκαοχτώ, σο λέει μητέρα, μετά πάει τό παιδί τό χασα.

 

-Γιατί; Δέν ξέρω ν τό χετε  ναρωτηθε...

 

Τό πιό –πιστεύω- πιθανό εναι τι δέν ζησαν τά παιδιά τόν Χριστό. Γιατί δέν Τόν ζησαν ο γονες. Καί δέν Τόν ζησαν διότι τούς δόθηκε νας κκοσμικευμένος, μή σκητικός Χριστιανισμός  κενοι δέν θέλησαν νά ζήσουν τόν ληθινό Χριστιανισμό. Προσπάθησαν νά συμβιβάσουν τά συμβίβαστα: κοσμική ζωή καί Χριστό. Ατό μως εναι δύνατο. Χριστός εναι πόλυτος, σέ θέλει κατό τος κατό. Δέν σέ θέλει μισό-μισό νενήντα ννιά τος κατό. Σέ θέλει κατό τος κατό. Πρέπει νά σέ χει κατό τος κατό δικό Του. Πρέπει καί σύ νά Τόν χεις κατό τος κατό καί νά Τόν μολογες κατό τος κατό, πως ατός πρώην τυφλός. λλις ν δέν Τόν μολογες μέ τή ζωή καί μέ τό λόγο σου, ν βλέπεις ὅτι Αὐτός εἶναι ἡ Ἀλήθεια, τότε Τόν χάνεις. 

 

Πόσες φορές ἔχω ἀκούσει γιά ἡλικιωμένους ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι ἔχουν παρεκκλίνει πνευματικά. ν τανε πάρα πολύ ζηλωτές, πηγαίνανε συνέχεια στήν κκλησία, στά νιάτα τους... Φτάσανε στά γεράματά τους νά υοθετήσουν ατές τίς πόψεις: Περί λευθέρων σχέσεων κ.λ.π. Καί σο λέει: «στα τά παιδιά». κόμη τραγικώτερο καί ο διοι νά πιδιώκουν νά κάνουν σχέσεις σέ μεγάλη λικία.

 

Λές:

 

- Μά γιατί, πς χάλασε τσι ατός νθρωπος; τσι ξαφνικά χάλασε;

 

- χι. Εναι, πως λέει νας γέροντας, τεχνική το διαβόλου. Παίρνει μιά μικρή κλωστή πό δ (πό τήν κρη το μανικιο) καί τραβάει σιγά – σιγά. Στό τέλος σο ξηλώνει λο τό πλεκτό σου καί μένεις χωρίς ροχο. τσι διάβολος δουλεύει. Μέ πολύ μέθοδο καί μέ πολύ πιμονή καί πομονή. τσι μπορε γιά χρόνια νά εναι δίπλα σου καί νά σέ δουλεύει «ψιλό γαζί». Σιγά-σιγά σέ διαφθείρει καί σέ δηλητηριάζει. Φτάνεις μετά νά πιες μεγάλη ποσότητα πό τό δηλητήριο καί νά μήν ασθάνεσαι τίποτε. Ατό συνέβη στό βιολογικό πίπεδο μέ τόν βασιλιά Μυθριδάτη, ποος παιρνε κάθε μέρα λίγο δηλητήριο γιά νά τό συνηθίσει, πειδή φοβόταν τι θά τόν δηλητηριάσουν. Τελικά φτασε νά πίνει μεγάλες ποσότητες δηλητηρίου καί νά μήν παθαίνει τίποτα. Μήπως κάπως τσι μερικές φορές τήν παθαίνουμε καί μες; ο λεγόμενοι Χριστιανοί.

 

Ξέρετε, τό μεγάλο κακό τς δηλητηρίασης τν ψυχν τν νθρώπων, στήν ποχή μας γίνεται πό τήν τηλεόραση. Γίνεται γενικά πό λα τά μέσα  μαζικς νημέρωσης, λλά πιό πολύ πό τήν τηλεόραση. Πλέον ο βάρβαροι δέν εναι ξω πό τά σπίτια μας, εναι μές στά σπίτια μας. Καί μάλιστα μέσα στίς παιδικές ψυχές, που εσβάλουν διά τς μικρς θόνης τς τηλεόρασης καί τν λλων λεκτρονικν μέσων (το λεκτρονικο πολογιστ, τν λεκτρονικν παιγνιδιν).

 

Μού εχε κάνει ντύπωση καί τό εχα ναρτήσει στήν στοσελίδα μας: να παιδάκι πού βλεπε τήν μαμά του νά θυμιάζει καθημερινά θέλησε νά τήν μιμηθε, πως συνήθως συμβαίνει μέ τά παιδιά τά ποα ντιγράφουν σέ λα τούς γονες. Πρε κι ατό να ντικείμενο, σάν θυμιατό καί κανε καί ατό τι θυμιάζει. Μιά μέρα μητέρα του δέν θύμιασε καί τό παιδάκι εχε πάρει τό θυμιατό καί κανε πώς θυμιάζει. Θυμίασε λο τό σπίτι κτός πό τήν γωνιά πού τανε τηλεόραση. Το λέει μαμά του:

 

- Γιατί παιδί μου κε δέν θυμιάζεις;

 

- Καλά κε δέν βλέπεις; λέει τό παιδάκι.

 

- Τί νά δ; λέει μητέρα.

 

- Νά κε εναι ατός κύριος, πού κάθεται πάνω στήν τηλεόραση, νας νθρωπος μαρος μέ δύο κέρατα, ποος δέν μ’ φήνει νά θυμιάσω!

 

πάνω στήν τηλεόραση καθόταν «ξω πό δ». Καί δέν πέτρεπε στό παιδί νά θυμιάσει. Καταλάβατε τί ζημιά γίνεται; Ατό τό γεγονός εναι παλήθευση ατο, πού λεγε γιος Κοσμς Ατωλός: Θά λθει καιρός πού διάβολος θά εναι μέσα σ΄ να  κουτί (τήν τηλεόραση) καί τά κέρατά του (κεραες) θά εναι πάνω στά κεραμίδια. Τό λέω ατό διότι μς κάνουν συστηματική πλύση γκεφάλου, χωρίς νά τό καταλαβαίνουμε καί μάλιστα τήν ρα πού χαλαρώνουμε, πότε εμαστε καί παθητικοί-πολύ δεκτικοί. Γιατί βέβαια μπροστά στήν τηλεόραση δέν εσαι μέ τό κουστούμι σου καί τσι «πάνοπλος» ς πομε. Εσαι μέ τίς πυτζάμες νδεχομένως, μέ τίς παντόφλες σου καί εσαι εκολος στό νά δεχτες ,τι σο σερβίρουνε.

 

Πρόσφατα βλεπα, δέν το’ ξερα τι πάρχει καί τέτοια κπομπή μέ τίτλο: « οκογένεια βλάπτει». Δέν εδα τήν κπομπή στήν τηλεόραση, λλά εδα τόν τίτλο της καί λέω: γιά κοίτα κε φτάσαμε;

 

Δηλαδή γίνεται πλέον συστηματική προσπάθεια, νά διαλυθε οκογένεια μέσα πό τήν τηλεόραση. Καί μόνο τίτλος εναι πολύ κατατοπιστικός γιά τό πο θέλουν νά μς πνε. Καί πό κάτω σάν πεξήγηση το τίτλου τό πρόγραμμα γραφε τι ατή κπομπή εναι χιουμοριστική. Δηλαδή μς περννε τό δηλητήριο μέ τό χαπάκι το νά γελάσουμε λιγάκι.

 

- Νά γελάσεις μέ τί;

 

- Μέ τήν μαρτία, μέ ατό πού παξιώνει τ’ νομα το Θεο καί τίς πανάγιες ντολές Του.

 

«σοι φελς μνηστεύουνε τίς προγαμιαες σχέσεις, σφαλς δέν χουν γάπη καί κατανόηση στήν νέα γενιά. Καί τό κάνουν ατό ν νόματι τς γάπης καί τς κατανόησης». δ εναι τό τραγικό. πως καί ο Φαρισαοι το σημερινο Εαγγελίου. ν νόματι τς λήθειας κυνηγοσαν τόν Χριστό. Τάχατες τι Χριστός παρέβαινε τό Σάββατο. «Παρανομε» Χριστός, θεραπεύοντας τά Σάββατα, πότε Τόν κυνηγμε. Καί σήμερα ν νόματι τς δθεν γάπης στήν νέα γενιά, σο λέει: «στα τά παιδιά νά κάνουν ,τι θέλουνε».

 

- Εναι γάπη μως ατό;

 

- Δέν εναι καθόλου γάπη. ταν λλος γκρεμίζεται εναι γάπη νά το πες: «καλά κάνεις»; Γιά νά μήν τόν στεναχωρήσεις; Γιά νά μήν τόν νακόψεις πό τήν πορεία του;

 

- χι, πρέπει νά τόν στεναχωρήσεις. Νά το πες τι μετά πό κε εναι τό χάος. κε πού πς εναι καταστροφή σου.

 

Ο γονες πιέζουν τά παιδιά· εναι καί ατό να λλο λάθος. π’ τήν μιά τά πιέζουν νά παντρευτονε καί π’ τήν λλη τά  μποδίζουν νά παντρευτον. Τό χω δε πολλές φορές καί ατό τό σχιζοφρενικό. π’ τήν μιά σο λέει: «στο  τό παιδί, καλόγερο θά τό κάνεις; Μακριά π’ τόν Πάτερ Σάββα, ς πομε. Λοιπόν ναί, γιατί εναι πολύ αστηρός καί ... τί...νά τό κάνει καλόγερο τό παιδί; Τό παιδί πρέπει νά παντρευτε». π’ τήν λλη, ταν τά παιδιά θέλουν νά παντρευτονε το λένε: «χι κόμη δέν εσαι τοιμος».

 

- Γιατί; 

 

- Γιατί δέν χεις κόμα χρήματα,... δέν χεις φτιάξει τό σπίτι,... δέν χεις πάρει τό πτυχίο, ...τό μεταπτυχιακό,... τό διδακτορικό δέν ξέρω τί λλο.

 

Σο λέει τότε τό παιδί: «Τί νά κάνω; θά συζήσουμε μέχρι νά μς πιτρέψουνε νά παντρευτομε». Σπρώχνουν τσι ο διοι ο γονες τά παιδιά στήν μαρτία καί τό πρόβλημά τους μόνο εναι, πού δέν χουν τά παιδιά «τακτοποιηθε». Μά πς νά «τακτοποιηθονε» φο σύ τά μποδίζεις.

 

Τό τι τό παιδί δέν κοινωνάει, τό τι δέν εναι πένταντι στό Θεό ντάξει, ατό δέν τούς νοιάζει. Τό πρόβλημά τους εναι τι κόμη δέν χουν τά παραίτητα χρήματα γιά νά κάνουν τό μεγάλο γλέντι, πού πρέπει νά κάνουνε τήν μέρα το γάμου... Καί τό σπίτι,... Καί τί θά πε κόσμος μα παντρευτονε τσι καί σέ τέτοια νεαρή λικία... ν ερός Χρυσόστομος λέει συμβουλευτικά στούς γονείς: «νά τά  ρραβωνιάζεις τά παιδιά σου πρίν τό στρατό», ναφερόμενος στ’ γόρια. «Πρίν τό στρατό», δηλαδή πρίν τά δεκαοχτ στε νέος νά χει μία συγκράτηση. Νά μήν πέσει στήν μαρτία σο εναι στόν στρατό. Βλέπετε πόσο ο Πατέρες εναι προσεκτικοί σ’ ατό τό θέμα τς καθαρότητας.

 

ν κανείς τραυματιστε καί χάσει τήν γνότητά του, τό τραμα ατό εναι πολύ βαθύ καί θά πιφέρει συγκλονιστικές λλαγές σ’ λη του τήν παρξη· θά γίνει πιρρεπής πρός τό  κακό.

 

Νά σς π καί τό λλο. Σιγά- σιγά τσι πως πμε δέν θά χουμε ερες. Διότι γιά νά γίνει κάποιος ερέας θά πρέπει νά εναι γνός. ν, βέβαια δέν χεις ερέα δέν μπορες καί νά σωθες. Γιατί δέν θά χεις μυστήρια. άν γιά νά κοινωνήσεις θά πρέπει νά κάνεις διακόσια χιλιόμετρα, γιά σκεφτετε πόσο εκολο θά ’ναι.  Δέν μπορε νά γίνει νας ερέας ταν χει πέσει σέ πορνεία. Δέν πιτρέπεται, διότι ερέας εναι να σκεος πού δίνεται στόν Θεό.

 

- Μά, θά πες, τό παιδί κανε μέν μαρτία λλά ξομολογήθηκε, μετάνιωσε...

 

- μως χει σπάσει τό σκεος...

 

- Μά θά μο πες τι μπορε νά ξανακολήσει,

 

- Τό ξανακολάει Θεία Χάρη λλά δέν πάει, δέν ταιριάζει νά τό δώσεις ατό στό Θεό. πως ταν χεις ναν ξένο στό σπίτι σου, δέν θά τόν κεράσεις μέ να ποτήρι σπασμένο καί κολλημένο. Θά διαλέξεις τό καλύτερο ποτήρι γιά νά το προσφέρεις τό κέρασμά σου. τσι καί στό Θεό δίνουμε ατό πού εναι τό τέλειο, τό κέραιο.

 

διάβολος χει ξαπολύσει, χει ρίξει θά λέγαμε λες του τίς δυνάμεις, στε νά μήν πάρχουν γνοί νέοι καί γνές νέες. Γιατί καί νέες χρειάζονται γνές. Δέν μπορε νά γίνει μία κοπέλα πρεσβυτέρα, ν δέν εναι γνή. Δέν μπορε, δέν πιτρέπεται γιά νά γίνει να μέ τόν ερέα ν δέν εναι παρθένος.

 

Μο λεγε νας πίσκοπος, χω τριάντα- τριανταπέντε νέους πού θέλουν νά γίνουν ερες καί δέν βρίσκουν πρεσβυτέρες. Εναι τραγικό ατο. Δέν βρίσκουν γνές κοπέλες νά παντρευτονε νά κάνουνε οκογένεια καί νά μπορέσουν νά χειροτονηθον. Βλέπετε πόσο βαθύ εναι τό πρόβλημα. Γι΄αυτό σς παρακαλ σες πού χετε παιδάκια νά τά προσέξετε πάρα πολύ. Καί τ’ γόρια καί τά κοριτσάκια. Νά φυλαχτον γνά καί καθαρά. Εναι π’ τίς κύριες φροντίδες τν γονιν ατό.

 

Γιά νά προφυλάξει τά παιδιά πό τήν κολασία, τό πρτο πού πρέπει νά κάνει γονιός, εναι νά πετάξει τήν τηλεόραση. Δυστυχς τά παιδιά, τά κάνουν, ατά πού βλέπουν, μεταξύ τους. Τά πολύ μικρά παιδιά. Καί τέσσερα καί πέντε καί τρίων χρονν κόμα. Γι’ ατό λέω στούς γονείς νά τά φέρνετε τά παιδιά σας πό μικρά νά ξομολογονται. πό τρίων χρονν, πό τέσσερων γιά νά προλάβουμε ,τι εναι δυνατόν νά προληφθε.

 

λλά ταν σύ γονιός τά φέρνεις μέν γιά ξομολόγηση καί πό τήν λλη μως στό σπίτι χεις λα τά ασχρά, ετε στήν τηλεόραση, ετε στά περιοδικά ετε στό λεξιλόγιό σου καί στή ζωή σου γενικότερα, τί θά συμβε; Κάποια στιγμή θά λείψεις, τό παιδί θά πάει νά νοίξει καί τό περιοδικό καί τήν τηλεόραση. Δέν θέλει πολύ γιά νά δηλητηριαστε. δέ ζωή σου λη το δίνει τό πρότυπο τς μή γνότητας καί τς μή καθαρότητος.

 

Βέβαια, θά πες, τί θά κάνουμε; Θά κάνουμε, τσι, μιά σποστείρωση στό περιβάλλον μας; Καί μπορες νά τό κάνεις; Νά τό βάλεις τό παιδί σέ μία φυλακή; Μετά θά βγε ξω θά τά  δε ξω.

 

- Ναί, λλά λλο εναι νά τά ’χεις μέσ’ τό σπίτι καί λλο νά τό δε ξω. Γιατί μέσ’ το σπίτι μέχρι νά βγε ξω θά χει πάρει τίς μυνές του. Θά χει ποκτήσει τά ντισώματαν μως ο χθροί εναι μέσ’ τό σπίτι, τότε δέν χει καθόλου ντισώματα. Διότι τό παιδί σκέφτεται: «φο τό γκρίνει μαμά καί μπαμπάς – πού γιά τό παιδί εναι Θεός, πατέρας καί μητέρα εναι τό πρότυπο - ρα εναι καλό». Μετά τί ντιστάσεις θά’ χει τό παιδί; Μέ τήν πρώτη πρόκληση πού θά δεχτε π’ ξω θά πέσει στήν μαρτία.

 

να λλο θέμα πού θά θελα νά σς π, εναι τι δυστυχς πολλοί νέοι χουν γνοια. Καί σ’ ατό εμαι βέβαιος τι φτανε ο μεγάλοι. Τό επα λίγο προηγουμένως τι δέν μιλμε, δέν λέμε στούς νέους τήν λήθεια. ντίθετα τούς λέμε πάρα πολλά ψέματα. ρχονται νέοι καί οτε κν τούς περνάει πό τόν νο τους νά μο πον τι χουν λεύθερη σχέση. Μο λένε τι μαλώνω, ξέρω γώ, μέ τήν μαμά μου, μέ τόν μπαμπά μου... καί ξαντλεται κε ς τό πομε ξομολόγησή τους, μπροστά στόν Θεό.

 

Θά μο πες, τώρα Πάτερ τί κάνεις, ποκαλύπτεις τήν ξομολόγηση; χι δέν ποκαλύπτω. Λέω νώνυμα, γενικά ατό πού ζ πάρα πολλές φορές. Καί ν δέν σκεφτ γώ νά τούς ρωτήσω μήπως χεις λεύθερη σχέση μπορε νά μήν τό πε καθόλου. ν τόν/τήν ρωτήσω μο λέει: Βέβαια χω. Τό θεωρε ντελς φυσιολογικό. Καί χι μόνο τό θεωρε ατό φυσιολογικό, λλά θεωρε καί τά παρά φύση πράγματα φυσιολογικά. Καί τίς διαστροφές μέσα στήν σχέση τίς θεωρε φυσιολογικές. Καί λέει κανείς γιατί; πς φτάσαμε κε πέρα; Εναι κριβς ατό, τι δέν χουν τήν σωστή πληροφόρηση τά παιδιά. ντίθετα χουνε παραπληροφόρηση. Καί τώρα βέβαια θά τήν χουν πό πολύ μικρά, πό τή νηπιακή λικία. Γιατί τσι εναι τά νέα παιδαγωγικά μοντέλα. πό τά νήπια νά διδάσκουμε τά παιδιά γιά τό σέξ. Καί χι μόνο τό φυσιολογικό λλά καί τίς διαστροφές. Διότι λα θεωρονται τι εναι φυσιολογικά πλέον. Καί πς νά τό πομε πονάω. Διότι κανείς δέν διαμαρτύρεται καί δέν ντιστέκεται εναι πολύ λίγοι ατοί πού ντιστέκονται. Καί φήνουμε λους ατούς, γιά τούς ποίους μίλησε καί Γέροντας στό κήρυγμα, τούς θεους, νά μς κάνουνε κουμάντο καί μες βασάνιστα νά τά δεχόμαστε.

 

λλο μως ο νθρωποι ντιδρον. Στήν μερική διάβαζα, δη πάρχει να σχέδιο τό ποο χει λοποιηθε, τς κατ’ οκον κπαίδευσης. ρκετοί νθρωποι τό χουν ιοθετήσει. Εχς ργο εναι, λλά καί πό μς ξαρτται, νά ’ρθει καί στήν λλάδα ατό. πως εναι τά σχολεα σήμερα, εναι τελείως παράδεκτα περιβάλλοντα, γιά νά στείλεις τά παιδιά σου κε πέρα. Τό χάρηκα πάρα πολύ ατό τό πρόγραμμα τς κατ’ οκον κπαίδευσης. Μάλιστα εναι συνδεδεμένο καί μέ μοναστήρια· ρθόδοξα μοναστήρια στήν μερική που τά παιδιά πνε καί κάνουν μάθημα κε. Καί εναι μιά χαρά. Φυλαγμένα. Θά πες «τί σέ θερμοκήπιο θά τά βάλουμε τά παιδιά; Θά τά κλείσουμε σέ γυάλες»;

 

- χι, λλά τουλάχιστον στήν ρχή χρειάζεται λίγο προστασία καί περιορισμό καί να γιές μαθησιακό περιβάλλον. πως στό μωράκι σου θά το βάλεις κάγκελα στήν κούνια του, δέν θά τό φήσεις νά κάνει ,τι θέλει. ν μεγαλώσει μετά καί χει τίς ντιστάσεις του τότε το βγάζεις τά κάγκελα, δέν τό φοβσαι.

 

«Τήν μέρα το γάμου τους, ο νέοι πού γωνίστηκαν νά γκρατευθον καί τό πέτυχαν καθώς δύναντο, κονε τίς εχές καί βιώνουν τό μυστήριο ς τό πρτο μεγαλειδες θαμα στήν ζωή τους». Ναί, πολύ ραία φράση ατή: «Τό πρτο μεγαλειδες θαμα», τό θαμα το γάμου, διότι  γάμος εναι μυστήριο.  Δέν εναι μία κουλτουριάρικη τελετή. Δέν εναι μιά φολκλορική παράσταση, που θά καλέσουμε καί τούς κινηματογραφιστές, νά «πάρουνε» τήν θεατρική ατή παράσταση. Εναι μυστήριο, δηλαδή ρχεται τό γιο Πνεμα. ρχεται... λλά τό δεχόμαστε; Τό ασθανόμαστε;  Εναι ρώτημα. Πόσοι τό ασθάνονται καί πόσες; Πόσοι προσεύχονται τήν ρα πού γίνεται τό μυστήριο; Πόσοι ζον τό μυστήριο; Καί πόσοι τό βεβηλώνουν τό μυστήριο, π΄τήν λλη μεριά. λεγα καί λλη φορά, δέν εναι νάγκη νά ’ρθον ο Τορκοι νά μς βεβηλώσουν τίς κκλησίες μας, τό κάνουμε μόνοι μας πιά. Μέ τό πς ντύνονται, πς δέν ντύνονται μλλον ο νθρωποι καί πάνε κε νά προσευχηθονε τάχατες. χει γίνει μιά κοινωνική κδήλωση. Καί ατό τό κος πολλές φορές δυστυχς καί πό νθρώπους πού ποτίθεται εναι τς κκλησίας. Καί νας τέτοιος λεγε, ξω πό τήν κκλησία, που μόλις εχε τελειώσει τό μυστήριο το Γάμου: «τί νά κάνω Πάτερ...κοινωνικές ποχρεώσεις». «χω γάμο» σο λέει. «χω νά πάω σέ γάμο». Τό ’χουμε κάνει κοινωνική ποχρέωση, μά δέν εναι κοινωνική ποχρέωση. Εναι μυστήριο, πως εναι μυστήριο Θεία Κοινωνία. πως εναι μυστήριο τό γιο Βάπτισμα. Δηλαδή εναι τρόπος, προσέξτε, νά πάρεις τό γιο Πνεμα, ατό θά πε μυστήριο. Νά χεις μετοχή στή ζωή το Θεο. Πόσοι πό ατούς πού πνε στό μυστήριο θά τό ασθανθονε ατό; ν δέν χεις τήν στοιχειώδη καθαρότητα, τί Θεό θά πάρεις; σο Θεό παίρνει νας πού πάει νά κοινωνήσει, νεξομολόγητος, ναίσθητος. πειδή το τό ’πε μάνα του, πού δέν ξέρει καί ατή τί τς γίνεται, πειδή εναι Μεγάλη Πέμπτη καί εναι γιά τό «καλό», πειδή εναι τό Μεγάλο Σάββατο τό βράδυ πού πιτρέπεται γιά λους. Ποιός σο επε τι πιτρέπεται γιά λους;  Μεγάλο λάθος καί ατό.

 

σοι μως χουν λίγο φόβο Θεο ς πιδιώξουν μιά καθαρότητα, στω θά 'λεγα στοιχειώδη. κόμη καί ν παρασύρθηκαν σ’ ατές τίς σχέσεις, τουλάχιστον ς ξομολογηθον πρίν πνε στό μυστήριο το γάμου. ς πνε μετανοιωμένοι, συντετριμμένοι. Σήμερα βλέπεις ταπείνωση; Πού νά δες ταπείνωση. Πμε κε καί κοκορευόμαστε σάν τά πετειναράκια. Στηνόμαστε μπροστά στήν κάμερα σάν νά εμαστε καί κάτι πολύ σπουδαο. ταν ο νέοι φτάσουν γνοί τέλος πάντων μετανοημένοι, χουν τίς προϋποθέσεις νά κατανοήσουν τι Χριστός εναι το μυστικο καί χράντου γάμου ερουργός καί το σωματικο νομοθέτης. Προσέξτε τώρα, γάμος εναι μυστικός, χραντος καί σωματικός. Εναι να μυστήριο μέγα γάμος. «γώ δέ, λέγω ες Χριστόν καί ες τήν κκλησίαν». Φοβερή λέξη, φοβερή φράση. Καλονται δηλαδή ο σύζυγοι νά εκονίσουν τήν σχέση Χριστο καί κκλησίας. μέν ντρας νά εκονίσει τόν Χριστό, δέ γυναίκα τήν κκλησία. Καλονται ο σύζυγοι νά ρθουνε σ’ ατήν τή σχέση τήν ποία χει, στήν ποία βρίσκεται Χριστός μέ τήν κκλησία. Τουτέστι σέ μία διάσπαστη τέλεια γαπητική σχέση. Παρόλο πού μες, τά μέλη τς κκλησίας πολλές φορές ποσκιρτομε τέλος πάντων παρεκτρεπόμαστε, Χριστός δέν παύει νά εναι μαζί μας. Νά εναι Κεφαλή μας. Δέν μς ποβάλλει π’ τό σμα Του. κτός καί ν μες μόνοι μας φύγουμε. Τό διο πρέπει νά γίνει καί στήν περίπτωση το ντρα μέ τήν γυναίκα. κόμα κι ν νας π’ τούς δύο ποσκιρτήσει, τέλος πάντων παρεκτραπε, καλεται λλος νά μήν παύσει νά εναι νωμένος μαζί του. Νά συνεχίσει νά εναι νωμένος μαζί του. Νά συνεχίσει νά τόν γαπάει. Νά γιατί Γάμος εναι δρόμος γιά τήν θέωση. Πολύ ραα τό λέει γιος ωάννης Χρυσόστομος, τι οκογένεια εναι μία κατ’ οκον κκλησία. Γιαυτό στοχεύουν ο θεοι στήν οκογένεια, θέλουνε νά τήν διαλύσουνε. οκογένεια παράγει πρόσωπα. ταν λειτουργε σωστά οκογένεια, ν Χριστ, παράγει πρόσωπα δηλαδή νεξάρτητους χαρακτήρες. νθρώπους ληθινά λεύθερους. Δέν παράγει πρόβατα. Δέν παράγει μάζα. Δέν παράγει τομα. Δέν παράγει δηλαδή ποτακτικούς τς νέας τάξης πραγμάτων, πού μπορες νά τούς κάνεις ,τι θέλεις.  Καί ατό δέν τό θέλουνε ο νστρούχτορες τς νέας ποχς, δέν τούς ρέσει καί σο λέει: «θά διαλύσουμε τήν οκογένεια». Γιά ατό καί λανσάρουνε τά κτρώματα τσι, ,τιδήποτε: λεύθερη συμβίωση, ατόματο διαζύγιο, γάμος μοφυλοφίλων καί χίλια δύο τέτοια, διεστραμμένα καί διαστροφικά πράγματα. Νομίζω, κοινή λογική ν διαθέτει κάποιος, θά τό καταλάβει. Πς ξηγεται τι ο πάντες στά μέσα μαζικς νημέρωσης εναι πέρ τν λεύθερων σχέσεων, πέρ τς μοφυλοφιλίας. Δέν πάρχει κανένας νά πε τό ντίθετο. κοινή λογική τό λέει, τι λοι ατοί εναι κατευθυνόμενοι. Καί πρόσφατα τό διάβαζα τι εναι μετρημένες στά δάκτυλα τν δυό χεριν, χτώ μέ δέκα πολυεθνικές, ο ποες χουνε τά ΜΜΕ λου το κόσμου. Καί μες νομίζουμε τι μς λένε «νέα» πράγματα  μαθαίνουμε «εδήσεις». Μαθαίνουμε ατά πού θέλουνε νά μς «περάσουνε». Τήν προπαγάνδα τους δηλαδή. ν μνηστεύουμε, ν μνηστεύσουμε τίς προγαμιαες σχέσεις, μες ο διοι ο ρθόδοξοι πιστοί καί πολύ περισσότερο ο Πνευματικοί, φτάνουμε στήν συγχώρητη μαρτία πού σοδυναμε μέ τήν βλασφημία το γίου Πνεύματος.

 

Προσέξτε καί αὐτό εἶναι πολύ σημαντικό. Ἀναφέρεται ὡς ἐπιχείρημα γι’ ατήν τήν μαρτία λλά καί γενικότερα χρησιμοποεται γιά νά μνηστεύσει λες τίς μαρτίες. Τί ννο; Τί λεέι ατό τό πιχείρημα; «Δέν μπορομε» λέει, «νά ζήσουμε χριστιανική ζωή, δέν γίνεται. Δέν εναι δυνατόν νά μείνει γνός νέος σήμερα. Πς μπορε; Εναι δύνατον, ποκλείεται. Μέ τέτοια κατάσταση πού πάρχει στήν κοινωνία σήμερα»; Ατό, εναι βλασφημία κατά το γίου Πνεύματος. Ξέρετε γιατί; Διότι εναι σάν νά λέμε τι «Τό γιο Πνεμα δέν νεργε σήμερα. Δέν βοηθάει τούς νθρώπους, ρα δέν μπορον ο σύγχρονοι νθρωποι νά τηρήσουν τίς ντολές». Ατή εναι μαρτία, πού δέν συγχωρεται ποτέ π’ τόν Θεό. Γιατί; Διότι νθρωπος πού πιστεύει καί μιλε κατ’ ατόν τόν τρόπο ποκλείεται νά μετανοήσει. ντίθετα θεωρε φυσιολογικό τό νά μαρτάνει. Σο λέει: «λεύθερη σχέση, φυσιολογικό εναι στήν ποχή μας... πού ζες; σύ εσαι καλόγερος καί τά λές, γιά ρτα καί μς; Δέν γίνεται ατό πού λές». Ατή εναι βλασφημία κατά το γίου Πνεύματος. Ατός νθρωπος δέν πάρχει περίπτωση ποτέ νά πε στόν Θεό συγγνώμη. σα- σα θά το πε: «Θεέ μου τί ζητς; κε πού μέ βαλες νά ζήσω δέν μποροσα νά κάνω λλις.

 

μνηστεύοντας -σκεπτόμενοι κοσμικά καί μαρτωλά- τίς προγαμιαες σχέσεις, φτάνουμε στήν βρη, τήν ποία κόμα καί ο ρχαοι πρόγονοί μας στηλίτευαν καί κατηγοροσαν. Πράγματι εναι μία βρις λη ατή στάση πέναντι στόν Θεό. Δηλαδή εναι μιά μεγάλη περηφάνεια. ν Θεός μς λέει «ο μή σέ ν οδ΄ ο μή σέ γκαταλείπω», δέν θά σέ φήσω. Μόνο νά Μέ πικαλεσθες καί «δού πάρειμι», εμαι δίπλα σου. Μόνο νά φωνάξεις, να «Κύριε λέησον» νά πες καί θά δες μέσως τήν βοήθεια το Θεο.

 

Ιδίως στήν ποχή μας ξέρετε, χουμε συγκλονιστικές φανερώσεις τς Χάρης το Θεο. Ξέρω δύο περιστατικά. Τό να εχε γίνει σέ γόρι καί τό λλο σέ κορίτσι. λληνόπουλα, νέα παιδιά, φηβοι δεκαεννιά-εκοσι χρονν· τά ποα ντιστάθηκαν στήν σαρκική μαρτία. Δέχθηκαν μία πολύ σχυρή πρόκλη­ση πό τό ντίθετο φύλο νά μαρτήσουν σαρκικά καί ντιστά­θη­καν. Σύγχρονα περιστατικά. Τούς μφανίστηκε Χριστός, μέ μόνο πού κράτησαν ατή τήν στάση, τήν ντίσταση γιά χάρη το Θεο. Εναι πολύ μεγάλη τιμή, τό νά δες τόν Χριστό φθαλμοφανς, χι στόν πνο σου. Μέ ατό τό θαμα δειξε Χριστός Μας πόσο κτιμ ατήν τήν ντίσταση καί τήν νισχύει καί τήν πιβραβεύει. ν ατά τά παιδιά, τά σύγχρονα παιδιά τς ποχς μας μειναν γνά, τότε λα τά παιδιά, λοι μπορομε νά τό καταφέρουμε μέ τήν Θεία Χάρη.

 

Δέν εναι καθόλου λίγες ο φορές πού βρισκόμαστε μπροστά σέ ναυάγια νέων νθρώπων ξ α­τίας ατν τν σχέσεων. Πολλοί δέν χουν ξ ρχς σκοπό τήν σαρκική μαρτία. μως τελικά νδίδουν στίς πιέσεις το τέρου συντρόφου τό πιδιώκουν καί ο διοι μέ τήν λπίδα τι ο προγαμιαες σεξουαλικές σχέσεις θά διευκολύνουν τήν διαδικασία πρός τόν γάμο. λλη πάτη ατό. φο δέν τά  βρίσκουμε, νά κάνουμε μιά σαρκική σχέση μήπως καί βρεθομε πιό κοντά. Καί ντί νά βρεθες πιό κοντά βρίσκεσαι κό­μα πιό μακριά.

 

- Γιατί;

 

- Διότι κριβς σαρκική σχέση ξω πό τόν γάμο, χωρίς τήν ελογία το Χριστο, εναι μία γωιστική πράξη, πού δηγε σέ μία γωιστική σχέση.

 

- Γιατί εναι γωιστική;

 

- Διότι στοχεύει σέ σένα, στό  τομό σου. Στήν δονή, το νά γευτες σύ, «χρησιμοποιώντας» τόν λλον, τόν ποον τόν βλέπεις πλέον σάν να ργα­λεο δονς. Τόν χρησιμοποιες γιά νά προσπορίσεις δονή γιά τό τομό σου καί κενος βέβαια χρησιμοποιε σένα. Ατό φυσικά δέν εναι γάπη. Γιά ατό καί χι μόνο δέν προάγεται σχέση, λλά καταβαραθρώνεται. πίσης ετελίζεται καί θεόσδοτη λειτουργία ατή, σεξουαλική, πού δίνει τήν δυνατότητα στόν νθρωπο νά γίνεται συνδημιουργός μέ τόν Θεό. Τόσο μς τιμ Θεός στε μς καθιστ συνεργάτες Του κι μες φερόμενοι τόσο γωιστικά καί διεστραμμένα καταπατομε ναιδς τίς ντολές Του χάριν ετελος δονς.

 

λεγε λέει πολύ μορφα Γέρων Παΐσιος: δίνουν ο γονείς τό σμα καί Θεός τήν ψυχή. Δημιουργεται τσι νας καινούργιος ν­θρωπος. πό τήν στιγμή τς συλλήψεως μψυχώνεται νθρωπος. Καί μο κάνει ντύπωση πού ο νθρωποι σήμερα πεισματικά τό ρνονται ατό. Τώρα, πρόσφατα, πού κάηκαν ατοί ο νθρωποι στήν Τράπεζα, μέ τά πεισόδια, σχεδόν κανείς δέν επε τι ταν τέσσερις νθρωποι. λάχιστοι τό επαν. λοι μιλάγανε γιά τρες νθρώπους. Εναι ασχος ατό. Ασχος γιά λους ατούς τούς πίσημους, πού σως τό παίζουν καί νθρωποι τς κκλησίας. Δέν ταν τρες, φο μία γυνακα ταν γγυος· τέσσερις ταν. Καί ατό τό μωράκι ταν σως τό πιό θο πό λους, πού πγε στόν παράδεισο τσι γγελάκι. λλά μέσα στήν γενικότερη παξίωση το νθρώπου εναι καί ατό: παξίωση τς νδομήτριας ζως, το γέννητου νθρώπου, τς νθρώπινης παρξης πού εναι κατ’ εκόνα Θεο φτιαγμένη πό τήν στιγμή τς σύλληψης.

 

Μέ τίς προγαμιαες καί γενικά τίς λεύθερες σχέσεις πομυθοποιεται καί ετελίζεται πολύ γρήγορα λό­κλη­ρη ρωτική λειτουργία. Γίνεται σάν να τίποτα στήν συνείδηση καί το νός καί το λλου ρωτικο συντρόφου, μέ ποτέλεσμα δίχως λλο, τήν σταδιακή ψυχρότητα. Καί τελικά τόν θάνατο τς προγαμιαίας χωρίς ελογία ρωτικς μιλίας(σχέσης). Τελικά τό βαριονται καί ατό, τό πετνε καί χωρίζουνε. Ποτέ, μά ποτέ δέν συναντήσαμε νέους δυστυχισμένους, ο ποοι σεβάστηκαν καί τήρησαν προγαμιαα τίς ντολές το Χρι­στο καί τς κκλησίας. Προσωπικά μπορ νά τό πιβεβαιώσω ατό. ρχονται μεγάλοι νθρωποι καί μο λένε: «Πάτερ γώ παντρεύτηκα μικρός, δεκαεφτά χρονν- δεκαοχτ. Καί χουμε μία γάπη πό τότε, καθόλου δέν χουμε χωρίσει, τίποτε κανένα πρόβλημα». Εναι πολύ σοφό ατό πού λέει λαός νά παντρευτες μικρός νά καλογερέψεις μικρός. Γιατί καί καλογερική εναι δύσκολη. ν πς μεγάλος εναι δυσκολότερο νά κόψεις τό θέλημά σου, νά κάνεις πακοή. Τό διο καί στόν γάμο· γιατί καί στόν γάμο καλεσαι νά κάνεις πακοή.

 

σο πιό μεγάλη λικία χουνε ο σύζυγοι, τόσο πιό δύσκολο εναι νά ταπεινωθε νας στόν λλον καί νά κάνουν πακοή, πως παιτε τό μυστήριο το Γάμου. χουν πλέον κατασταλαγμένες τίς πόψεις τους, χουν τήν προσωπικότητά τους, χουν τά  θελήματά τους καθένας καί κε εναι τό δύσκολο: Πς θά πιτευχθε νά χεις τό διο θέλημα μέ τόν λλον.

 

Γιά νά πετύχει γάμος δέν παιτεται νά γίνεις πλς μία σάρκα μέ τόν λλον. Ατό εναι πολύ εκολο. Καί στά ζα γίνεται· εναι τό μόνο εκολο. πιτυχία πίσης δέν εναι νά γίνεις μιά ψυχή μέ τόν λλο: Τό νά ταιριάξεις συναισθηματικά, σάν χαρακτρες, νά τά βρομε. Γίνεται κι ατό κάπως πιό δύσκολα πό τό πρτο (μία σάρκα), λλά γίνεται. κενο πού δέν γίνεται, παρά σπάνια καί τότε εναι πιτυχημένος γάμος εναι τό νά γίνεις να πνεμα, να θέλημα μέ τόν λλον, νά χεις τό διο θέλημα. ,τι θέλει νας, νά τό θέλει καί λλη καί τό ντίστροφο. Ατό μως δέν μπορε νά γίνει ποτέ ξω πό τόν Χριστό. Διότι ν εναι ξω πό τόν Χριστό ο σύζυγοι, καθένας χει τό δικό του θέλημα. ταν εσαι μέσα στόν Χριστό καί τό τερον μισυ πίσης, τότε χουνε καί ο δυό τό θέλημα το Χριστο, ρα χουνε τό διο θέλημα. Τότε εναι παράδεισος. Τότε εναι πρόγευση το παραδείσου οκογένεια. Εναι κάτι πολύ ελογημένο.

 

Καί πειδή βλέπω τι σχεδόν λοκληρώθηκε ρα δέν θέλω νά π περισσότερα. Νομίζω τά βασικά, πού θελα νά σς π, σς τά επα. ν θέλετε νά συζητήσουμε πάνω σ’ ατά, πολύ εχαρί­στως νά πετε ,τι χετε.

 

Πάντως θέλω νά σς π π’ τήν καρδιά μου, τι σκόπιμα σς μίλησα γι’ αυτό τό θέμα καί τι πολύ πονάω. Συνέχεια βλέπω τά δια καί τά δια πράγματα στούς νέους νθρώπους. πό τήν μιά τήν περιφρόνηση στίς ντολές το Θεο καί πό τήν λλη τά δυνηρά ποτελέσματα ατς τς περιφρόνησηςΤήν καταστροφή, τήν κατάθλιψη, τήν καταρράκωση, τήν χρήστευση τν νθρώπων. Δυστυχς τήν βλέπω πολύ συχνά καί λο καί νά αξάνεται κατάθλιψη στούς νέους νθρώπους. Συνεχς βλέπω νέους νθρώπους πού μο λένε παίρνω ψυχοφάρμακα. Καί θά τά παίρνουνε μερικοί γιά λη τους τήν ζωή. ν πολλος ξ ατίας ατν τν λεύθερων σχέσεων. Καί λές: Γιατί δέν βάζουμε μυαλό; ν ο γιοι Πατέρες μς τά χουνε πε δ καί χίλια ξακόσια χρόνια,  γιος Χρυσόστομος γιά παράδειγμα. Καί λοι ο γιοι καί Χριστός μας πρό πάντων. Σο λέει: «ν δες πονηρά, δη κάνεις μοιχεία στήν καρδιά σου». Καί μες λέμε τώρα: «Εναι μαρτία; μήπως δέν εναι μαρτία φο «γαπιόμαστε»; ... Νά τό συζητήσουμε...

 

- Τί νά συζητήσεις; φο εναι ξεκάθαρα τά πράγματα.

 

- Μά, λέει, τάδε Δεσπότης επε τι δέν εναι μαρτία.

 

- ! κόμη καί Πατριάρχης νά τό πε, εναι λάθος. Τό θέμα εναι τί λέει κκλησία. Τί λέει διαχρονικά συνείδηση τς κκλησίας.

 

Λοιπόν δέν ξέρω ν πάρχει κάτι, κάποιο ρώτημα;

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ :

 

[...]

 

- ταν προσπαθες τό παιδί νά το πες τι ς πομε τι μες δέν χουμε τήν …… (δέν κούγεται καθαρά ρώτηση. φοροσε στό πς καί γιατί κάποια παιδιά δέν κολουθον τούς χριστιανούς γονες στήν ν Χριστ ζωή).

 

πάντηση:

 

- μες θά πομε τήν λήθεια, θά πομε τό σωστό καί πό κε καί μετά τό παιδί εναι λευθεροΔέν μπορες νά τό ναγκάσεις νά κολουθήσει ατό πού λέει Χριστός. Οτε Χριστός μς ναγκάζει. ,τι κάνουμε, πρέπει νά τό κάνουμε λεύθερα. λλά πολύ φοβμαι τι ταν να παιδί δέν θέλει νά πάει στήν κκλησία σ΄ ατό φταμε καί μες (δηλ. ο γονες, ο μεγάλοι). Φταμε διότι δέν εμαστε σωστοί π’ τήν ρχή. γωγή τν παιδιν ρχιζει πό πολύ νωρίς: πό τήν κλογή κόμη τος συζύγου. ταν μες δέν εμαστε σωστοί π’ τήν ρχή· ταν στήν ρίζα τς παρξής μας πάρχει περηφάνεια, πάρχει γωισμός, τόν ποο μες τόν μεταδίδουμε καί στά νεαρά βλαστάρια μας τότε δη χει συντελεστε μία μεγάλη καταστροφή. ταν ο γονες δέν γνωρίζουν ξ ρχς τς συζυγικς τους ζως γιά τούς τρες μεγάλους χθρούς (τήν κενοδοξία, τήν φιλαργυρία καί τήν φιληδονία) καί δέν τούς καταπολεμον πρτα στόν αυτό τους, τότε μεταδίδουν τά μικρόβιά τους καί στά παιδιά. τσι χουμε πολλά μετανοημένα ζευγάρια πού τά πρτα χρόνια τν παιδιν τους κύλησαν μέσα στήν  περηφάνεια, μέσα στήν κενοδοξία. Μετά ο γονες βέβαια μετάνιωσαν λλαξαν ζωή, λλά ζημιά χει δη γίνει. Θά πρέπει μετά νά παλέψεις γιά τήν ζημιά πού χει γίνει στήν ψυχή το παιδιο. Θά πες βέβαια καί στό παιδί τήν λήθεια, θά παραδεχθες τι κανες λάθος ς τώρα καί Θεός βοηθός. Θά κάνεις καί προσευχή πολλή. Τίποτε δέν εναι δύνατον στόν Θεό. γία Μόνικα τριάντα χρόνια προσευχότανε καί βγαλε τελικά ναν γιο. Πρέπει νά λιώσεις στήν προσευχή.  Θέλει γόνατα. Νά ματώσουν τά γόνατα, π’ τήν προσευχήΚαί ατό θά γιάσει καί σένα καί τό παιδί προσευχή δημιουργε μία γία τμόσφαιρα στό σπίτι.

 

Κάποτε ταν νας Σουλτάνος, ποος εχε στό  σπίτι του, στό Χαρέμι του ναν γιο, ναν ρθόδοξο μέ τό παιδάκι του. Ατός κανε συνέχεια προσευχή γιά τόν Σουλτάνο. Τελικά κατάφερε καί γινε Χριστιανός Σουλτάνος. Εναι πάρα πολύ μεγάλη δύναμη τς προσευχςν μπορε νά λλάξει ναν Τορκο μουσουλμάνο, πόσο μλλον τά παιδιά μας, πού εναι βαπτισμένα. Μήν πογοητευόμαστε.

 

Σς λεγα καί γιά τήν μητέρα πού ξεπορτίζανε ο κόρες της καί τς λέγανε: «μάννα μήν κάνεις προσευχή γιατί μς τά χαλς λα». Μέ τήν προσευχή της, τά χαλοσε λα τά σχημα, πού σχεδίαζαν νά κάνουν ο κόρες της. Πήγαιναν νά γλεντήσουνε καί δέν χαιρόντουσαν τίποτα. χει πολύ δύναμη προσευχή. πότε μήν τό βάζουμε κάτω. πλς νά εμαστε σταθεροί καί θά λεγα ψογοι, πέναντι στόν Θεό, σο μπορομε. Νά εμαστε ψογοι καί μεταξύ μας. ν ο γονες μέ τήν μεταξύ τους γάπη εκονίσουν τήν γία Τριάδα, ατό σκε  καταλυτική πίδραση στά παιδιά. ταν πάρχει ατή νότητα το γίου Πνεύματος· ν στόν ντρα καί στήν γυνακα πάρχει ατή ταύτιση το θελήματος, πως πάρχει καί στήν γία Τριάδα που καί τά Τρία Πρόσωπα χουν τό διο θέλημα... Τότε ατό δημιουργε μιά παραδείσια τμόσφαιρα στό σπίτι. Τότε καί τό/τά παιδάκια θά χαίρονται καί δέν  θά ξέρουν καί γιατί χαίρονται. Θά ναπαύονται στό σπίτι. Διότι κριβς ατή γαπητική κοινωνία τν μεγάλων, δημιουργε ατήν τήν ληθινά χαρούμενη τμόσφαιρα. Τότε τά παιδάκια θά χουν τό σπίτι τους σάν τήν καλή τους φωλιά καί δέν θά θέλουν νά πάνε ξω, οτε νά πάνε λλο γιά νά δον τηλεόραση, οτε τίποτα. λλά ν τό σπίτι δέν εναι τσι, μετά σο λέει πότε νά φύγω, νά πάω νά δ τήν ξένη τηλεόραση μπς καί παρηγορηθ λίγο καί – προσέξτε- γεμίσει τό κενό μου. Γιατί τά παιδιά χουν κενό. λοι ο νθρωποι χουν κενό. σο δέν χουν τόν Θεό εναι κενοί καί θά ψάξουν να τρόπο νά τό γεμίσουν τό κενόν δέν τό γεμίσει πατέρας καί μάνα μέ τόν Θεό,  θά ψάξουν νά βρον τά ποκατάστατα τά εκολα, πού τούς λανσάρει σύγχρονη δαιμονοποιημένη καί εδωλολατρική πραγματικότητα. Φυσικά πάλι δέν γεμίζουνε, καί πάλι ναζητον κάτι λλο καί πέφτουν πό τήν διαστροφή σέ λλη διαστροφή. Πονμε πάρα πολύ καί ποννε καί τά παιδιά. Μέχρι νά καταλάβουμε τι πρέπει νά μετανοήσουμε. Καί νά πομε: «λοι πίσω», πως λεγε Γέροντας  Πορφύριος, «λοι πίσω» νά φωνάξουμε καί νά γυρίσουμε λοι πίσω, δηλαδή στόν Θεό.

- Ναί (Δέν κούγετε καθαρά ρώτηση. φοροσε στό τί μς μποδίζει γιά νά ζήσουμε «ν Χριστ»).

 

πάντηση:

 

- Ο Πατέρες μίλησαν γιά τρες μεγάλους χθρούς: ραθυμία, λήθη καί γνοια. Ατά εναι τά  τρία πού μς μποδίζουνε.

 

Ραθυμία. Εμαστε βαρες, τεμπέληδες, ράθυμοι, δέν ξεκινμε. ν τό βλέπεις τό σωστό... πάρχει ατό πού λέγαμε πρίν δύο Κυριακές νομίζω, δύναμη τς συνήθειας. Φοβερή δύναμη ατή. Καί ν τό βλέπεις τι πρέπει νά τό κάνεις, δέν σηκώνεσαι νά τό κάνεις. Καί μένεις κεγκυλωμένος στήν συνήθεια. Εναι φοβερή δύναμη τς συνήθειας. Καί θά πρέπει νθρωπος νά ξεκινήσει κάποια στιγμή. Πς θά ξεκινήσει; Πρέπει νά πιστέψει. Γι’ ατό Χριστός πάντα ζητοσε τήν πίστη. Πρίν κάνει καλά τούς νθρώπους, λεγε: «πιστεύεις»; ν πιστέψεις στόν Χριστό μετά θά πιστέψεις καί στήν κόλαση. τι πάρχει κόλαση. Εναι ατό τό πρτο ναυσμα γιά νά ξεκινήσει νθρωπος: τό νά φοβηθε τήν κόλαση. πό κε ξεκινμε. πρτος φόβος, πού κάνει νά ξεπαγώσουν τά λάδια, νά πάρει μπρός, κράκ- κράκ τσι, σιγά- σιγά κινητήρας, νά ρχίσεις νά περπατς. Ατός φόβος γιά νά μήν κολαστομε προϋποθέτει βέβαια τήν πίστη. ν δέν πάρχει πίστη δέν ξεκινς νά κάνεις πνευματικό γνα... Τί νά ξεκινήσεις; Δέν χει ννοια... «Γιατί νά ξεκινήσω»; Σο λέει λλος «καλά εμαι, ζ τσι καί μ’ ρέσει».

 

Λήθη. Τό δεύτερο μπόδιο εναι λήθη.  Τό ξεχνμε, τό ξεχνμε. Καί μες ο διοι... Παρατηρστε τόν αυτό σας νά δετε... Μιά μέρα νά μήν κάνετε τόν κανόνα σας, τήν προσευχή σας, τίς μετάνοιές σας, τό κομποσκοίνι σας, τήν μελέτη σας τήν πνευματική..., νά δετε πς θά εσαστε τήν λλη μέρα; ρείπια, ναί.  Εναι σάν νά μήν φαγες μιά μέρα. ν τό κάνεις καί δεύτερη μέρα, τήν τρίτη, μετά, θά εσαι πτμα. ρχεται λήθη, τά  ξεχνμε. Καί ταν λέμε λήθη, ννοομε κυρίως καί πρό πάντων τόν Χριστό. Ξεχνμε τόν Χριστό. Δέν εναι τι, πς νά πομε, ξεχνμε κάτι, μιά δέα. Δέν χουμε κοινωνία μέ τόν Χριστό. Χάνουμε τήν κοινωνία, τήν νωση μέ τόν Χριστό. Γιατί λα ατά πού λέμε, κανόνας μας, ο μετάνοιές μας, τό κομποσχοίνι μας, τό Κύριε ησο Χριστέ, λος ατός πνευματικός γώνας εναι ατό πού σέ κρατάει σέ κοινωνία μέ τόν Θεό. Μπορες τσι καί παίρνεις, μετέχεις στήν νέργεια το Θεο. λήθη τώρα τί εναι; Εναι τό νά μήν χεις ατήν τήν κοινωνία. Καί εσαι πιά μετά στήν ναλήθεια, στό ρρωστο, στό ψέμμα. Δέν ζες στήν λήθεια, δηλαδή στόν Χριστό. Βλέπετε; λήθεια τί σημαίνει; Προέρχεται πό τό α τό στερητικό καί τή λέξη λήθη· δηλαδή λήθεια εναι τό ντίθετο τς λήθης. Εσαι στήν λήθεια, ληθεύεις ταν εσαι σέ κοινωνία μέ τόν Χριστό. Χριστός εναι λήθειαταν πέσουμε στήν λήθη, πέφτουμε στήν κοινωνησία.

 

Καί τό λλο μπόδιο, τό τρίτο εναι γνοια. Δέν γνωρίζεις τόν Θεό. Δηλαδή πάλι δέν χεις κοινωνία. Διότι γνωρίζω τόν Θεό σημαίνει χω μπειρία, βιώνω τήν ζωή το Θεο· χι πλς χω κάποιες γκεφαλικές γνώσεις. Τέτοιες χουνε καί ο δαίμονες: Τό τι πάρχει Θεός, τό ξέρουνε πολύ καλά γιατί κάποτε Τόν περετοσαν, Τόν λάτρευαν. Ξέρουν πολύ καλά τί εναι Χριστός, τί εναι γία Τριάδα, τί εναι ο γγελοι, κ.λ.π.. Δέν μιλμε γιά ατήν τήν γνώση. Μιλμε γιά τήν βιωματική γνώση, τήν κοινωνία δηλαδή. Μιλμε γιά τήν ληθινή γνώση πού ρχεται μέσα πό τήν κοινωνία μέ τόν Θεό καί πηγάζει πό τόν Θεό. ταν λοιπόν κάποια στιγμή δέν φροντίζεις νά χεις ατήν τήν κοινωνία, μετά τά χάνεις, ντιστέκεσαι στό καλό, στό φς. Μετά πέφτεις στό σκοτάδι. Δέν μπορες νά εσαι κάπου νδιάμεσα. ν φύγεις π’ τό φς, πς στό σκοτάδι. Εδατε γιος ωάννης τί λέει: «ρθε τό φς καί ο νθρωποι γαπήσανε τό σκοτάδι»

 

- Γιατί;

 

- Γιατί «ταν πονηρά τά ργα τους». Εχανε συνηθίσει σέ μιά κατάσταση σκοταδιο, σκοτεινν ργων. Τό φς τό μίσησαν...

 

- Γιατί; Τό φς τί κάνει;

 

- Τούς προδίδει... Προδίδει τά κακά τους ργα καί σο λένε τι δέν θέλω νά πάω στό  φς. Δέν θέλω νά ξομολογηθ, δέν θέλω νά πάω στόν παπά, δέν θέλω νά πάω κκλησία.

 

- Γιατί δέν θέλουν; Γιατί δέν ντέχουν;

 

- Γιατί προδίδονται τά ργα τους πού εναι σκοτεινά καί στό σκοτάδι δέν φαίνονται. Κάποτε μως θά φανον τά πάντα...

 

 

- Ναί (δέν κούγεται καθαρά ρώτηση. φοροσε στό πόσο μπορομε νά πιέσουμε τά παιδιά γιά νά ζήσουν ν Χριστ)

 

πάντηση:

 

- Τό πόσο θά πιέσουμε, ναί. … νάλογα μέ τήν λικία. Τό πόσο θά πιέσεις, ατό εναι νάλογα μέ τήν λικία. Βεβαίως πάντα μέ τήν προσευχή σου, νά σέ φωτήσει Θεός καί μέ τήν συμβουλή καί νός πνευματικο. να παιδί πού χει μπε στήν φηβεία, δέν μπορες νά τό πιέσεις πολύ.  Εναι πολύ δύσκολο καί θά πρέπει μέ πολλή διάκριση, πολύ λίγο νά τό πιέσεις.

 

Τά  πίο πολύτιμα χρόνια, πού μπορε νά σκήσει γωγή γονιός εναι μέχρι δέκα χρονν. Τά πρτα ννιά μέ δέκα χρόνια. Τά πιό πολύτιμα χρόνια γιά τήν γωγή. Κατ’ ξοχήν δέ κόμη πιό βασικά χρόνια εναι χρόνος τς νδομήτριας ζως· καί μετά τά  δύο-τρία πρτα χρόνιαπό κε καί μετά τό παιδάκι χει σχεδόν διαμορφωθεχι τι δέν γίνεται πάλι τίποτα, λλά χεις χάσει πολύ βασικό χρόνο ν ξεκινήσεις τότε νά δίνεις γωγή στό παιδί. Γιά ατό λέω καί στίς μητέρες, πού εναι γκυες νά προσεύχονται πάρα πολύ. Νά εναι πάντα ρεμες. Νά διαβάζουνε να ψαλμό κάθε μέρα. Νά χουνε ατήν τήν κοινωνία μέ τόν Χριστό. Ατή εναι λη οσία. Νά κρατον ατήν τήν ζωντανή σχέση μέ τόν Χριστό Μας. Νά μήν θυμώνουν, νά μήν ταράζονται ποτέ καί λοιπά. Ατό θά περάσει στό παιδί. Τί νομίζετε, Παναγία γιατί εναι «Παναγία»; ταν τυχαο ατό; ταν ναγκασμένη νά εναι «Παναγία»; Κάθε λλο.  Χριστός δέν ναγκάζει κανέναν νά εναι γιος. λλά ταν ο γονείς Της γιοι, θά λεγα «Πανάγιοι». Καί ν ρθαν σέ σαρκική σχέση, πό πακοή ρθαν. Εχαν μιά πολύ μεγάλη γνότητα καί γκράτεια μεταξύ τους. Πήρανε μήνυμα πό τόν Θεό καί γινε σύλληψη μέ πάθεια. Καί σύλληψη κόμα γινε μέ πάθεια. Κατόπιν γία ννα σο κυοφοροσε τήν Παναγία μας, πς θά τανε; Μέ πολύ προσευχή, μέ πολύ ελάβεια, μέ πολύ εχαριστία στό Θεό, εγνωμοσύνη κλπ., καί γιος ωακείμ πίσης. Καί τσι προέκυψε Παναγία. Τήν βλέπει κανείς κοριτσάκι τριν χρονν καί Τήν θαυμάζει. Δέν ξέρω ν χετε δε, μιά  ραία εκόνα πό τό  Πρωττο στό γιο ρος. Εναι πολύ γνωστή, το Πανσέληνου: πς πάει, πς εσέρχεται Παναγία μας στά για τν γίων. Τριν χρονν. Καί εναι να κοριτσάκι καί λές τι εναι ριμη γυνακα. τσι μέ μιά σοβαρότητα μέ μιά ρχοντιά, μέ τήν ρεμη, σεμνή, μεγαλοπρέπεια πού σέ φήνει κθαμβο.

 

- Εναι δυνατόν τριν χρονν κοριτσάκι νά χει ατήν τήν ριμότητα νά φιερωθε στόν Θεό;

 

- Εναι δυνατόν. Παναγία μας. Καί πάει τσι σταθερά καί μπαίνει στά για τν γίων καί κλείνεται κε γιά δώδεκα χρόνια.

 

λο ατό φείλεται στούς γονείς. Καί στήν δια βέβαια, λλα κατά μέγα μέρος στήν για ρίζα της, τήν πνευματική καί τήν σωματική, στόν γιο ωακείμ καί στήν γία ννα.

 

Γιά ατό ν δέν θέλετε νά χετε προβλήματα, καλλιεργεστε πνευματικά τόν αυτό σας.

 

λεγε Πάτερ Πορφύριος: « λύση λων τν προβλημάτων τν παιδιν, εναι ξαγιασμός τν γονέων».

 

Νά μείνουμε σ’ ατά; λτε νά κάνουμε προσευχή.

 

Δόξα Πατρί καί Υἱῷ καί γίω Πνεύματι καί νν καί εί καί ες τούς αἰῶνας τν αἰῶνων. μήν.

 

Χριστός νέστη κ νεκρν,
θανάτ θάνατον πατήσας
καί τος ν τος μνήμασι
ζωήν χαρισάμενος

ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Τ ΘΕ ΔΟΞΑ!

 

 

 

[1] Βλ. Τιτ. 2.5.3, να σωφρονζωσιν τς νας φιλνδρους εναι͵ φιλοτκνους͵ σφρονας͵ γνς͵ οκουρος͵ γαθς͵ ποτασσομνας τος δοις νδρσιν͵ να μ λγος το Θεο βλασφημται.