Πρέπει νά φοβόμαστε τόν Χριστό;

 

Αγ. Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης

 

 

 

« τέλεια γάπη βγάζει ξω τόν φόβοπειδή, φόβος χει κόλασηκαί κενος πού φοβται δέν χει τελειωθε στήν γάπη» (Α΄ ωάννου 4, 18)

 

ταν γαπς τόν Χριστό, παρόλες τίς δυναμίες καί τή συναίσθηση πού χεις γι’ ατές χεις τή βεβαιότητα τι ξεπέρασες τόν θάνατο, γιατί βρίσκεσαι στήν κοινωνία τς γάπης το Χριστο.

 

Τόν Χριστό νά τόν ασθανόμαστε σάν φίλο μας. Εναι φίλος μας. Τό βεβαιώνει διος, ταν λέει: «σες εστε φίλοι μου…» (ω. 15,14). Σάν φίλο νά τόν τενίζομε καί νά τόν πλησιάζομε. Πέφτομε; μαρτάνομε; Μέ οκειότητα, μέ γάπη κι μπιστοσύνη νά τρέχομε κοντά του· χι μέ φόβο τι θά μς τιμωρήσει λλά μέ θάρρος, πού θά μς τό δίδει ασθηση το φίλου. Νά το πομε: «Κύριε, τό κανα, πεσα, συγχώρεσέ με». λλά συγχρόνως νά ασθανόμαστε τι μς γαπάει, τι μς δέχεται τρυφερά, μέ γάπη καί μς συγχωρε. Νά μή μς χωρίζει πτόν Χριστό μαρτία. ταν πιστεύουμε τι μς γαπάει καί τόν γαπμε, δέν θά ασθανόμαστε ξένοι καί χωρισμένοι πΑτόν, οτε ταν μαρτάνουμε. χουμε ξασφαλίσει τήν γάπη Του κι πως καί νά φερθομε, ξέρομε τι μς γαπάει.

 

Τό Εαγγέλιο, βέβαια, λέει μέ συμβολικές λέξεις γιά τόν δικο τι θά βρεθε κε, που πάρχει « τριγμός καί βρυγμός τν δόντων», διότι μακράν το Θεο τσι εναι. Καί πό τούς νηπτικούς Πατέρες τς κκλησίας πολλοί μιλον γιά φόβο θανάτου καί κολάσεως. Λένε: «χε μνήμη θανάτου πάντοτε». Ατές ο λέξεις, ν τίς ξετάσομε βαθιά, δημιουργον τόν φόβο τς κολάσεως. νθρωπος προσπαθώντας ν’ ποφύγει τήν μαρτία, κάνει ατές τίς σκέψεις, γιά νά κυριευθε ψυχή του πτό φόβο το θανάτου, τς κολάσεως καί το διαβόλου.

 

λα χουν τή σημασία τους, τό χρόνο καί τήν περίστασή τους. ννοια το φόβου εναι καλή γιά τά πρτα στάδια. Εναι γιά τούς ρχάριους, γι’ ατούς πού ζε μέσα τους παλαιός νθρωπος. νθρωπος ρχάριος, πού δέν χει κόμη λεπτυνθε, συγκρατεται πτό κακό μέ τό φόβο. Καί φόβος εναι παραίτητος, φόσον εμαστε λικοί καί χαμερπες. λλατό εναι να στάδιο, νας χαμηλός βαθμός σχέσεως μέ τό θεον. Τό πμε στή συναλλαγή, προκειμένου νά κερδίσομε τόν Παράδεισο νά γλιτώσομε τήν κόλαση. Ατό, ν τό καλοεξετάσομε, δείχνει κάποια διοτέλεια, κάποιο συμφέρον. μένα δέ μο ρέσει ατός τρόπος. ταν νθρωπος προχωρήσει καί μπε στήν γάπη το Θεο, τί το χρειάζεται φόβος; ,τι κάνει, τό κάνει πό γάπη κι χει πολύ μεγαλύτερη ξία ατό. Τό νά γίνει καλός κάποιος πό φόβο στόν Θεό κι χι πό γάπη δέν χει τόση ξία.

 

ποιος θέλει νά γίνει χριστιανός, πρέπει πρτα νά γίνει ποιητής. ν στραπατσαρισθε ψυχή καί γίνει νάξια τς γάπης το Χριστο, διακόπτει Χριστός τίς σχέσεις, διότι Χριστός «χοντρές» ψυχές δέν θέλει κοντά Του.

 

Κανείς νά μή σς βλέπει, κανείς νά μήν καταλαβαίνει τίς κινήσεις τς λατρείας σας πρός τό θεον. λατά κρυφά, μυστικά, σάν τούς σκητές. Θυμστε πο σς χω πε γιά τ’ ηδονάκι; Μές στό δάσος κελαϊδάει. Στή σιγή. Νά πε πς κάποιος τ’ κούει, πς κάποιος τό παινε; Πόσο ραο κελάηδημα στήν ρημιά! χετε δε πς φουσκώνει λάρυγγάς του; τσι γίνεται καί μ’ ατόν πού ρωτεύεται τόν Χριστό. μα γαπάει, «φουσκώνει λάρυγγας, παθαίνει, μαλλιάζει γλώσσα». Πιάνει μι σπηλιά, να λαγκάδι καί ζε τόν Θεό μυστικά, «στεναγμος λαλήτοις». Περιφρονστε τά πάθη, μήν σχολεσθε μέ τόν διάβολο. Στραφετε στόν Χριστό.

 

θεία χάρις μς διδάσκει τό δικό μας χρέος. Γιά νά τήν προσελκύσουμε, θέλει γάπη, λαχτάρα. χάρις το Θεο θέλει θεο ρωτα. γάπη ρκε, γιά νά μς φέρει σέ κατάλληλη «φόρμα» γιά προσευχή. Μόνος Του θά λθει Χριστός καί θά γκύψει στήν ψυχή μας, ρκε νά βρε ρισμένα πραγματάκια πού νά Τόν εχαριστον· γαθή προαίρεση, ταπείνωση καί γάπη. Χωρίς ατά δέν μπορομε νά πομε «Κύριε ησο Χριστέ λέησόν με» παραμικρός γογγυσμός κατά το πλησίον πηρεάζει τήν ψυχή σας καί δέν μπορετε νά προσευχηθετε. Τό Πνεμα τό γιον, ταν βρίσκει τσι τήν ψυχή, δέν τολμάει νά πλησιάσει.

 

Νά ζητμε νά γίνει τό θέλημα το Θεο. ατό εναι τό πιό συμφέρον, τό πιό σφαλές γιά μς καί γιά σους προσευχόμαστε. Χριστός θά μς τά δώσει λα πλούσια. ταν πάρχει στω καί λίγος γωισμός, δέν γίνεται τίποτα. ταν Θεός δέν μς δίδει κάτι πού πίμονα ζητμε, χει τό λόγο Του. χει κι Θεός τά «μυστικά» Του. ν δέν κάνετε πακοή (σέ ερέα-πνευματικό) καί δέν χετε ταπείνωση, εχή (δηλ. τό Κύριε ησο Χριστέ λέησν με) δέν ρχεται καί πάρχει καί φόβος πλάνης.

 

Νά μήν γίνεται εχή γγαρεία. πίεση μπορε νά φέρει μία ντίδραση μέσα μας, νά κάνει κακό. χουν ρρωστήσει πολλοί μέ τήν εχή, γιατί τήν καναν μέ πίεση. Καί γίνεται, βέβαια, κι ταν τό κάνεις γγαρεία. λλά δέν εναι γιές.

 

Δέν εναι νάγκη νά συγκεντρωθετε διαίτερα γιά νά πετε τήν εχή. Δέν χρειάζεται καμιά προσπάθεια ταν χεις θεο ρωτα. που βρίσκεσθε, σέ σκαμνί, σέ καρέκλα, σέ ατοκίνητο, παντο, στόν δρόμο, στό σχολεο, στό γραφεο, στή δουλειά μπορετε νά λέτε τήν εχή, τό «Κύριε ησο Χριστέ λέησν με», παλά, χωρίς πίεση, χωρίς σφίξιμο.

 

Σημασία στήν προσευχή χει χι χρονική διάρκεια λλά νταση. Νά προσεύχεσθε στω καί πέντε λεπτά, λλά δοσμένα στό Θεό μέ γάπη καί λαχτάρα. Μπορε νας μία λόκληρη νύχτα νά προσεύχεται κι ατή προσευχή τν πέντε λεπτν νά εναι νώτερη. Μυστήριο εναι ατό βέβαια, λλά τσι εναι.

 

 

 

(Απόσπασμα από το βιβλίο «Βίος καί Λόγοι» αγ. Προρφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, κδ. . Μ. Χρυσοπηγς Χανίων)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή ηλ. κειμένου: agiazoni.gr)