TI EINAI H EYPΩΠH

 

 

 

ΤΟ ΚΟΣΜΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ

 

Γέροντος Παϊσίου γιορείτου

 

 

- Γέροντα, μερικές φορές λέτε τι τάδε νθρωπος βλέπει μέ ερωπαϊκό φακό καί χι μέ νατολίτικο πνεμα. Τι ννοετε;

 

- ννο τι βλέπει μέ ερωπαϊκό μάτι, μέ ερωπαϊκή λογική, χωρίς πίστη, νθρώπινα.

 

- Καί ποιό εναι τό νατολίτικο πνεμα;

 

- «νατολή νατολν καί ο ν σκότει καί σκι...»! [πό τό ξαποστειλάριο τν Χριστουγέννων]

 

- Δηλαδή;

 

- ταν λέω τι νας πιασε τό νατολίτικο πνεμα καί φησε τό ερωπαϊκό πνεμα, θέλω νά π τι φησε την λογική, τόν ρθολογισμό, καί πιασε την πλότητα καί τήν ελάβεια, γιατί ατό εναι τό ρθόδοξο πνεμα στό ποο ναπαύεται Χριστός· πλότης καί ελάβεια.

 

Σήμερα, συχνά λείπει πλότητα πό τούς πνευματικούς νθρώπους, γία πλότητα πού ξεκουράζει τήν ψυχή. ν δέν ρνηθ κανείς τό κοσμικό πνεμα καί δέν κινηθ πλά, νά μή σκέφτεται δηλαδή πς θά τόν δον τί θά πον γι ατόν, τότε δέν συγγενεύει μέ τον Θεό, μέ τούς γίους. Γιά νά συγγενέψη πρέπει νά κινηθ στόν πνευματικό χρο.

 

σο κανείς κινεται μέ πλότητα, δίως μέσα σέ να Κοινόβιο, τόσο στρογγυλεύει, γιατί φεύγουν τά ξογκώματα τ παθν. λλις κοιτάζει νά φτιάξη ναν ψεύτικο νθρωπο. Γι ατό νά προσπαθήσουμε να πετάξουμε τόν κοσμικό καρνάβαλο, για νά γγελοποιηθομε.

 

Ξέρετε τί κάνουν ο κοσμικοί καί τι κάνουν ο πνευματικοί νθρωποι; Ο κοσμικοί κοιτάζουν αλή τους νά εναι καθαρή. Τό σπίτι μέσα δέν τούς νδιαφέρει ν χη σκουπίδια. Σκουπίζουν τήν αλή καί πετον τά σκουπίδια μέσα στό σπίτι! Σο λέει: «Ο λλοι τήν αλή βλέπουν· δέν βλέπουν μέσα τό σπίτι». Μέσα μου δηλαδή ς χω σκουπίδια, χι μως ξω! Τούς νδιαφέρει νά τούς καμαρώνουν ο λλοι.

 

ν ο πνευματικοί νθρωποι κοιτάζουν τό σπίτι μέσα νά εναι καθαρό. Δέν τούς νδιαφέρει τί θά π κόσμος, γιατί Χριστός κατοικε στό σπίτι, στην καρδιά· δέν κατοικε στήν αλή.

 

 

(πό τό βιβλίο: Γέροντος Παϊσίου γιορείτου Λόγοι, τ. Α´, Μέ πόνο καί γάπη γιά τον σύγχρονο νθρωπο, κδ. ερόν συχαστήριον «Εαγγελιστής ωάννης Θεολόγος», Σουρωτή Θεσσαλονίκης 2002, σσ. 76-77).

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΔΙΩΧΝΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ

 

γίου Νικολάου [Βελιμίροβιτς], πισκόπου χρίδος

 

 

Χριστός μέ τή διδασκαλία του συνέβαλε στήν πρόοδο τς Ερώπης; Ερώπη εχαρίστησε τόν Χριστό;

 

δελφοί μου, ατά τά ρωτήματα μπορον νά ποτελέσουν θέμα μελέτης και διδαχς. Τί προσέφερε Χριστός στην Ερώπη; Ο ερωπαοι νέμεναν πολλά πό τόν Χριστό καί Ατός τούς δωσε περισσότερα πό σα κενοι περίμεναν. Τούς πρόσφερε τά πάντα.

 

Χριστός πάλλαξε τήν Ερώπη πό τόν σκοταδισμό τς θεΐας καί τήν μωρία τς εδωλολατρίας. Ατή φράση εναι σημαντική γιά ποιον μπορε νά καταλάβει τί εναι εδωλολατρία καί τί εναι θεΐα. Γιά ποιον δέν μπορε νά τήν κατανοήσει θά τήν ξηγήσω περισσότερο.

 

καιρός τς θεΐας καί τς εδωλολατρίας στήν Ερώπη ταν μία περίοδος σκοταδισμο. Μιά κατάσταση παρόμοια μ ατήν πού πάρχει στίς μαρες φυλές, πού ζον στήν φρική. θεΐα καί εδωλολατρία σήμαινε: Θεολογία δίχως τόν ληθινό Θεό, γάμοι χωρίς θική καί κοινωνία δίχως εσπλαχνία για τόν συνάνθρωπο. Μέ μιά λέξη θεΐα καί εδωλολατρία σήμαινε ζωή χωρίς οσία καί θάνατο χωρίς λπίδα.

 

Παράλληλα πρχε συνεχής φόβος γιά θεούς τρομακτικούς, τν ποίων το θυμό προσπαθοσαν νά κατευνάζουν με αματηρές θυσίες, ετε ζώων ετε νθρώπων. Σκοτάδι καί μωρία πικρατοσε στις φτωχές χωριάτικες καλύβες, λλά καί στον περίβολο τν παλατιν. σατανς κυριαρχοσε στήν Ερώπη μέχρι Χριστός νά μφανιστε. λοι ο ερωπαοι ταν ρρωστοι στήν ψυχή καί στό σμα, πως ο λεπροί. ταν λοιπόν Χριστός μφανίστηκε σ ατό τό ερωπαϊκό νοσοκομεο καί τρελοκομεο μίλησε στήν Ερώπη με τόν διο τρόπο πού μίλησε σέ κείνη την ρρωστη, γιά δεκαοχτώ χρόνια γυναίκα, πό δαιμονικό πνεμα. ταν κυρτωμένη καί δέν μποροσε νά σιώσει τό σμα της. ταν τήν εδε ησος τς φώναξε και τς επε: Ερώπη παλλάσσεσαι πό την ρρώστια σου. τσι μέ μις Ερώπη, πως γυναίκα, ρθώθηκε, συνλθε, διαφωτίστηκε, ξαγνίστηκε, κπολιτίστηκε.

 

Ερώπη σάν τό φυλακισμένο, πού ξαφνικά νοίγει να παράθυρο στό κελί του, φωτίστηκε. Χριστός δωσε την ξουσία στούς βαπτισμένους λαούς της νά βαπτίζουν καί λλους σ λη τή γ. Τούς δωσε τήν ξουσία φο ταν γιασμένοι πό Ατόν, νά γιάζουν λλους, καί φο φωτίστηκαν νά φωτίζουν τους πόλοιπους δελφούς τους. Νά λοιπόν, ατό τό θαμα τν θαυμάτων κανε Κύριος μν ησος Χριστός στήν Ερώπη.

 

Στό δεύτερο ρώτημα, μέ ποιό τρόπο Ερώπη εχαρίστησε τό Χριστό πάντηση εναι, πώς δέν τόν εχαρίστησε με φς, λλά μέ σκοτάδι. Τόν εχαρίστησε με θλίψη ντί χαρά. Τόν εχαρίστησε πως ο Γαδαρηνοί, τούς ποίους Χριστός λευθέρωσε πό τήν δαιμονική Λεγεώνα και κενοι τόν παρακάλεσαν νά φύγει πό κοντά τους. Καί κενος φυγε χωρίς να πε μιά λέξη. Κατάρα μεινε σ ατή την περιοχή. περιοχή τν Γαδαρηνν, πού κάποτε ταν εφορη καί πλούσια, σήμερα εναι μία γκρίζα καταραμένη ρημος. Ο Γαδαρηνοί παρακάλεσαν τόν Χριστό να φύγει πό κοντά τους, ν ο Ερωπαοι δέν τόν παρακαλον νά φύγει, λλά τον διώχνουν μέ κάθε τρόπο.

 

Τόν διώχνουν πό τά σχολεα, τίς φημερίδες, τά περιοδικά, πό τήν πολιτική, τά φίλμ, τήν πιστήμη καί πό την πηρμένη κουλτούρα τους. Τόν διώχνουν μέ τίς σκέψεις, μέ τά λόγια τους καί με τά ργα τους, νας-νας καί λοι μαζί. ν περιοχή τν Γαδαρηνν, πού πό νοησία ο κάτοικοί της παρακάλεσαν τον Χριστό νά φύγει, εχε τέτοια κατάληξη τι θά συμβε στήν Ερώπη ποία δέν τον παρακαλε, λλά τόν διώχνει πό κακία;

 

Τί θά συμβε στήν Ερώπη; Τί θά συμβε στήν Ερώπη πού γκατέλειψε τόν Χριστό καί πέστρεψε στον παλαιό, σκοτεινό καί μωρό παγανισμό;

 

πάντηση στό ρώτημα, τί θά συμβε στήν Ερώπη, πού ρνεται τόν Χριστό, πάρχει μμεσα στό Εαγγέλιο. Θά συμβε τό διο πού συνέβη στήν Καπερναούμ, πού ταν πόλη μέ μεγάλο πολιτισμό, πλούσια, ργανωμένη, χαρούμενη, περήφανη για τήν κμή της. Χριστός σφράγισε την πορεία της μέ τά παρακάτω λόγια: Και σύ Καπερναούμ, πού ψώθηκες ς τά οράνια, θά κατεβες στά τρίσβαθα το δη. Πλήν σέ βεβαιώνω πώς Θεός την μέρα τς κρίσεως θά δείξει μεγαλύτερη πιείκεια γιά τά Σόδομα παρά γιά σένα (Ματθ. 11, 23).

 

δελφοί μου, ν στήν νδία καί την Κίνα συνέβαιναν τόσα πολλά καί μεγάλα θαύματα πως συνέβησαν στήν Ερώπη δ καί δύο χιλιάδες χρόνια, πό παλιά θά μετάνοιωναν ο κάτοικοί της καί θα γινόντουσαν χριστιανοί.

 

Στενοχωριέμαι γιά τήν Ερώπη, γιατί θά καταστραφε πως Καπερναούμ. Ο περήφανοι πύργοι της θά γκρεμιστον, θα καταστραφον καί ο λεωφόροι της θά μετατραπον σέ τόπους πού θά φυτρώσουν θάμνοι μέ γκάθια, που θά κάνουν τη φωλιά τους τά φίδια. Στόν τόπο πού τώρα κούγονται φωνές ναντίον το Χριστο, θά κούγονται κραυγές πό κουκουβάγιες καί ορλιαχτά πό τσακάλια.

 

Τή στιγμή πού Ερώπη νόμισε για τόν αυτό της πώς κπολιτίστηκε, τότε ταν καί πού γρίεψε. Τή στιγμή πού νόμισε πώς τά ξερε λα, τότε ταν και πού παραφρόνησε. Τήν στιγμή πού νόμισε πώς πέκτησε μεγάλη δύναμη, τότε ταν καί πού χασε λη της τή δύναμη.

 

ρίστε δελφοί μου, τό ντικείμενο μελέτης καί διδαχς. Δοξάστε τόν Χριστό, τόν Θεό, γιά να σς δοξάσει καί ατός στή βασιλεία τν ορανν. μήν.

 

 

(πό τό βιβλίο: γίου Νικολάου [Βελιμίροβιτς] πισκόπου χρίδος, Μέσα πό τό Παράθυρο τς Φυλακς. Μηνύματα στό λαό. κδ. «ρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 105-108).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή ηλ. κειμένου: Περιοδικό «Παρακαταθήκη», Μαρ. – Απρ. 2014)