πό τά προβλήματα τν μεταμοσχεύσεων

 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΕΝΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ

ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ;

 

Το κ. θανασίου Β. βραμίδη, Καρδιολόγου,

Καθηγητο Παθολογίας Πανεπιστημίου θηνν

 

 

Μ ατ κα λλα ρωτήματα σχολήθηκε π. Βασ. Βολουδάκης σ μπεριστατωμένο ρθρο του στνρθόδοξο Τύπομ τίτλο: νάστασις τν σωμάτων κα α Μεταμοσχεύσεις” (ρ.. Φύλ. 1878 κα 1879, στς 13 κα 20 Μαΐου 2011 ντιστοίχως).

 

ρχίζει μ τ φράση: π τν πρώτη στιγμή, πο ντάθηκαν ο συζητήσεις γι τς μεταμοσχεύσεις, πρν π μι εκοσαετία, μουν, π βαθει μέσα μου, ρνητικς σ ατές” […]. “Προτο κν προβληματισθ, συνδυάζοντας λογικά, θεολογικ κα ατρικ πιχειρήματα […] θελα ν βεβαιωθ τι τοποθέτησή μου δν στηρίζεται σ μι ψυχολογική μου παρόρμηση οτε τι τροφοδοτεται π τν ρνητική μου προδιάθεση”.

 

Τ θέμα του, πομένως, τ χειρίζεται ς θεολογικ μ τν βαθει θεολογική του γνώση, κα ς ατρικό. Μ εσπηδήσεις μως στ τς ατρικς πιστήμης, κα μ παντήσεις π τν γία Γραφ κα τος Πατέρες, ο ποες νίοτε δν εναι εστοχες στ κάστοτε π μέρους θέματα. Ατ εναι κατανοητό.

 

Διερωτται, λοιπόν, π. Βασίλειος: 2. Πόσες φορς πεθαίνει νθρωπος; πάρχουν πολλο νας κα μετάκλητος θάνατος το νθρώπου, πως μς ρίζει σαφς γιος πόστολος Παλος: πόκειται τος νθρώποις παξ ποθανεν, μετ δ τοτο κρίσις”. Καί: “Πς μπορομε ν δικαιολογήσουμε δύο θανάτους, γκεφαλικ κα καρδιακό […] μ τν σαφ διακήρυξη τς ατρικς τι τ πρτο ργανο, πο σχηματίζεται στν νθρωπο, κα τ τελευταο πο παύει ν λειτουργε εναι καρδι κα χι γκέφαλος;

 

Τ ρώτημα ατ μο θύμησε νάλογο προβληματισμ το π. Κωνσταντίνου Στρατηγοπούλου, γνωστο γι τν ερυμάθειά του στ τν μεταμοσχεύσεων, μ τν ποο εχαμε πραγματοποιήσει πολλς κπομπς περ τ θέματα ατ π τν Ραδιοφωνικ Σταθμ τς κκλησίας τς λλάδος.

 

π. Κωνσταντνος, μ τ ρθρο του 25 ρωτήματα ζητον πάντηση”, εχε πευθυνθε στν ρχιμανδρίτη Νικόλαο Χατζηνικολάου (τώρα Μητροπολίτη Μεσογαίας), πρόεδρο τς Εδικς Συνοδικς πιτροπς π τς Βιοηθικς τς Ι.Σ.Ε.Ε.. Τ ρωτήματά του δ προέκυψαν π τ βιβλίο τουλεύθεροι π τ Γονιδίωμα”. πάντηση δν το δόθη. Οτε π το ρωτήματός του: κκλησία, δν θ πρέπει ν λάβει π ψιν της τν ντίδραση πολλν πιστημόνων […] κατ τς καθιερώσεως διπλο θανάτου, γκεφαλικο κα κλινικο;

 

π τν ρωτημάτων γι τοςδύο θανάτουςκα γι τνγκεφαλικ κα τν κλινικ θάνατο”, ς ατρς σχολούμενος π τν μ τς μεταμοσχεύσεις, χω δώσει παντήσεις ν κτάσει μ διάφορα δημοσιεύματά μου. Συγκεντρωμένες δ ατς πάρχουν στ δύο βιβλία μου: 1. “Μεταμοσχεύσεις, Προβληματισμο κα Διλήμματατ 2002, τ ποο μάλιστα προλόγησε Καθηγούμενος τς . Μ. σίου Γρηγορίου γίου ρους ρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης. Καί, 2. “Μεταμοσχεύσεις κα κκλησίατ 2007. Ατ γράφη ποκλειστικς γι τν κκλησία, μ προβληματισμος κα ρωτήματα χρήζοντα παντήσεως. χουν δ μφότερα προσφερθε σ πολλος κα στ σύνολο σχεδν τν Μητροπολιτν τς κκλησίας μας. Εναι τν κδόσεωνΤΗΝΟΣ”.

 

Παρατίθενται, κολούθως, χρήσιμες πληροφορίες π τν ατρικ ρολογία, σχετικς μ τ τεθέντα ρωτήματα, στε ν ποφεύγονται λάθη, τ ποα προκαλον κα ντιπαλότητες, μέχρι κα διαμάχες, π τν μ ρθ χρήση τους π λανθασμένη ντίληψη το νοήματος τν ρων.

 

 

βιολογικς κα πνευματικς θάνατος

 

Βιολογικς θάνατος: Κατ τν πιστήμη τς Βιολογίας, εναι τ τέλος τς ζως μβίου ντος. Γι τν νθρωπο, πομένως, τ τέλος του βίου το π τς Γς.

 

Πνευματικς θάνατος: Κατ τ διδάγματα τς κκλησίας, εναι διακοπ τς σχέσεως ζως το νθρώπου π τν πηγ τς ζως, τν Θεόν, μ ατία τν μαρτία. Εναι μυστήριον ζω καο φέρει τ μυστήριον ρευναν”. π ατο, πομένως, πιστήμη δν μπορε ν χει λόγον.

 

π τος διαφόρους ρισμος το “βιολογικο θανάτου” πικρατέστερος εναι ξς: νας νθρωπος, ποος πέστη ετε α) μ ναστρέψιμη παύση τς κυκλοφορικς κα ναπνευστικς λειτουργίας ετε β) μ ναστρέψιμη παύση λων τν λειτουργιν λοκλήρου το γκεφάλου συμπεριλαμβανομένου κα το γκεφαλικο στελέχους, εναι νεκρός. ρισμς ατς πρέπει ν φαρμόζεται σύμφωνα μ τος παραδεχομένους ατρικος κανόνες. ατρικ πιστήμη κατέληξε στ τι θάνατος μπορε ν ρισθε πακριβς ετε μ καρδιοαναπνευστικ ετε μ νευρολογικ κριτήρια”.

 

Μ τν ρισμ ατόν, πομένως, ς πρς τν ατία τς προκλήσεως το βιολογικο θανάτου, γι τν ατρικ πιστήμη πάρχει καρδιοαναπνευστικς κα νευρολογικς θάνατος. Κα εναι, πιστημονικς, “σοδύναμοικασόκυροι”. Εναι δ πολύτως σαφς τι ννοια τονευρολογικοθανάτου εναι πολ διαφορετικ κείνης τογκεφαλικο”, περ το ποίου κατωτέρω γίνεται λόγος. Πάντως, τόσο ροςγκεφαλικς θάνατοςσο κα ροςθάνατος το γκεφαλικο στελέχουςεναι νεπαρκες, προκειμένου νας νθρωπος ν χαρακτηρισθεβιολογικς νεκρός”.

 

κλινικς θάνατος

 

Σ κατάστασηκλινικο θανάτουβρίσκεται νας νθρωπος γι χρονικ διάστημα 4–5 λεπτν, μετ τν παύση τς καρδιοαναπνευστικς του λειτουργίας. Κατ τ ποο εναι δυνατν ν ποκατασταθε στ ζωή, φ σον το προσφερθε ρμόζουσα καρδιοαναπνευστική ναζωογόνηση. Χωρς τν ποία, ἐὰν ατ ποτύχει, νθρωπος καταλήγει στνβιολογικ θάνατο”.

 

τέτοια ναζωογόνηση φαρμόζεται στ Νοσοκομεα μ ρυθμοςρουτίνας”, κα ο σθενες ποκαθίστανται στν προτέρα τους κατάσταση. πιχειρεται δ κόμη κα στν τόπο ργασίας, κα στ δρόμο κόμη, κα ἐὰν δν πιτευχθε, συνεχίζεται στ σθενοφόρο καθ δν πρς τ Νοσοκομεο.

 

Τ χρονικ ρια τν 4–5 λεπτν τοκλινικο θανάτουμπορον ν πιμηκύνονται, πλέον, π πολ μεγαλύτερο χρονικ διάστημα. Σημειώνω δ τι ναζωογόνηση κ Καρδιακς νακοπς” ταν διδακτορική μου διατριβ τ 1958, μ βαθμρισταπ τ Πανεπιστήμιο θηνν. δ πιμήκυνσις τν ρίων το Κλινικο Θανάτου”, διατριβή μου π φηγεσία τ 1964/1966).

 

Σήμερα μιλομε μόνον γι τνκαρδιοαναπνευστικ κλινικ θάνατο”. νδέχεται, μως, μ τν περαιτέρω πρόοδο τν πιστημονικν δυνατοτήτων, ν μπορομε στ μέλλον ν ναφερόμεθα κα σ νανευρολογικ κλινικ θάνατο”, ς να νέοπιστημονικ θαμα”. Γι να τέτοιο μως πίτευγμα, ο μελέτες δρανοποιήθηκαν π τς εσαγωγς τογκεφαλικο θανάτου”.

 

Πολλο συγχέουν τνκλινικθάνατο μ τνφυτικ ζωή”, μ τνγκεφαλικθάνατο, κόμη κα μ τγκεφαλικ κμα”. Χρειάζονται, πομένως μερικς διευκρινίσεις:

 

Στ “φυτικ ζω νθρωπος χει κανονικ καρδιακ κα ναπνευστικ λειτουργία. Εναι μως χωρς πίγνωση τν συμβαινόντων γύρω τους κα χωρς ατογνωσία, λόγω βλαβν στ γκέφαλο. Δν χαρακτηρίζονταιγκεφαλικς νεκροκα δν λαμβάνονται π ατος ργανα πρς μεταμόσχευση. Κάποιοι π ατούς, στερα π μικρότερο μεγαλύτερο χρονικ διάστημα, νωρίτερα δ ο νεώτεροι σ λικία, νακάμπτουν σ λλοτε λλο βαθμό, μέχρι κα ποκαταστάσεως. πάρχουν, μάλιστα, κα ντυπωσιακς τέτοιες περιπτώσεις.

 

γκεφαλικς θάνατος”

 

Πρόκειται γι πινόηση τς «π τούτ» (ad hoc) συσταθείσης πιτροπς τς ατρικς Σχολς το Πανεπιστημίου το Χάρβαρντ, στ Βοστώνη τν Η.Π.Α., τ 1968, πρς διευκόλυνση τν μεταμοσχεύσεων.

 

Μετ 30 χρόνια, π ρευνα στ ρχεα το Πανεπιστημίου το Χάρβαρντ, πεκαλύφη ναργς τι: α) πρξε χειραγώγηση τς πιτροπς, μ “πρωταρχικνδιαφέρον γι τς μεταμοσχεύσεις”. β) Πρωταρχικς στόχος ταν δημιουργία το ρου «γκεφαλικς θάνατος». γ) Τ γκεφαλικ νεκρ τομα πρεπε ν δημιουργηθον, ν ναγνωρισθον κα ν περιγραφον, στε ν ρισθον μ τ συνταχθέντα γι τν σκοπ ατν «Κριτήρια Χάρβαρντ».

Καί, δ) Ν παλειφθον π τ τελικ κείμενο φράσεις μ διαφωνίες κα μφισβητήσεις.

 

Ατ ναφέρονται π τν ρευνα στ κτεταμένο ρθρο τς Giacomi Mita: A change of heart and a change of mind. Technology and the redefinition of death in 1968. Soc, Sci. Med., 33:1465– 82, 1997.

 

γκεφαλικς θάνατος”, προϊόντως το χρόνου, μ νεώτερα πιστημονικ ρευνητικ δεδομένα, δυνατίζει λο κα περισσότερο ν κφράζει τνβιολογικ θάνατοτο νθρώπου, κόμη δ λιγότεροτν θάνατο το προσώπου νθρωπος”. Τ πιστημονικ δεδομένα περ ατο συνεχς πληθαίνουν κα πολεμικ ναντίον του συνεχς νισχύεται. Μιλον κόμη κα γι μελλοντικ κατάργηση τογκεφαλικο θανάτους ατρικο ρου. νδέχεται μως, κατ λλους, κα νξεχασθε ρος ατός, μ τν τεχνικ ξέλιξη τνξενομοσχευμάτωνκα τνβιοτεχνικν ργανομοσχευμάτων”, τ ποα θ ντικαταστήσουν τ λαμβανόμενα π δότες ργανα γι μεταμόσχευση.

 

ποδεικνύεται λανθασμένη ντίληψη το ρθρου 12 τν Βασικν Θέσεων τς κκλησίας τς λλάδος, μ τν ποία δέχεται ς “διεθνς μόφωνον τν ποψιν τι γκεφαλικς θάνατος ταυτίζεται μ τ μετάκλητον βιολογικν τέλος το νθρώπου”. Πρόκειται ,δηλαδή, γι μιποψηκα μόνον. Πολλά, μως, μπορε ν διδαχθε π τ Διακήρυξη τς καδημίας πιστημν το Βατικανο, τν ποία Ρ/Καθολικ κκλησία μετέδωσε παγκοσμίως μ τ διαδίκτυό της τ 2005, π τν τίτλο: Brain Deathis Not Death Δηλαδή: «γκεφαλικς Θάνατος» Δν εναι Θάνατος. στερα δ π διεξοδικ συζήτηση πεφάσθησαν τι: « γκεφαλικς νεκρς δν εναι νεκρός».

 

 

Τ “μυθιστόρημα” το γκεφαλικο θανάτου

 

Αὐτὸ ἄρχισε νὰ γράφεται τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1967, ὅταν ὁ Christiaan Barnard πραγματοποῖησε στὴ Νότιο Ἀφρικὴ τὴν πρώτη ἐπιτυχῆ μεταμόσχευση καρδίας στὸν Louis Washkanskiy, τὴν ὁποία πῆρε ἀπὸ τὴν Denice Durval. Τότε ἀνέκυψε πρόβλημα γιὰ τὸ σταμάτημα τῆς καρδιακῆς λειτουργίας τῆς δότριας μὲ καρδιοπληγικὰ φάρμακα, καὶ προφανῆ τὸν κίνδυνο νὰ κατηγορηθεῖ, βάσει τοῦ νόμου, γιὰ φόνο.

 

Τὴν «σκυτάλη» παρέλαβε τὸ 1968 ἡ ἐπινόηση τῶν «Κριτηρίων Χάρβαρντ» γιὰ τὸν «ἐπὶ τούτῳ» εἰσαχθέντα «θάνατον τοῦ στελέχους τοῦ ἐγκεφάλου» χωρὶς οὐδεμία ἱστολογικὴ ἐπιβεβαίωση αὐτοῦ, καὶ ἀναχθέντα δὲ στὸν νεοπαγῆ ὅρο «ἐγκεφαλικὸς θάνατος». (Norm Barber: The nasty side of organ transplanting. The cannibalistic nature of transplant medicine. Εἶναι δὲ τὸ Νο 31 ἄρθρο στὸ βιβλίο τῆς Μητροπόλεως Γλυφάδας: “Προβληματισμοὶ περὶ Μεταμοσχεύσεων”, 1.5.2010).

 

Ἔχουν ἐπισημανθεῖ διάφορα “τεχνάσματα ὑφαρπαγῆς τῆς συγκατάθεσης τοῦ δότη ὀργάνων”. Ἀκόμη καὶ μὲ “ὑποκρυπτομένη παραπλάνηση”. Μὲ τὸ νομοσχέδιο π.χ. τοῦ μετέπειτα ν.2737/1999, ἐπιχειρήθηκε “ὑποκλοπὴ” ὀργάνων μὲ διάφορες διατάξεις, μεταξύ τῶν ὁποίων καὶ ἐκείνη γιὰ τὴν “μὴ εἰκαζομένη ἄρνηση” καὶ τὴν “εἰκαζομένη συναίνεση”. Μετὰ δὲ ἀπὸ ἔντονες ἀντιδράσεις, αὐτὲς οἱ διατάξεις δὲν συμπεριελήφθησαν στὸν νόμο. Ψηφίσθηκε ὅμως ἡ διάταξη, μὲ τὴν ὁποία μπορεῖ ἀκόμη καὶ νὰ ἐκβιάζεται τὸ οἰκογενειακὸ περιβάλλον ἑνὸς ἀρρώστου σὲ Μ.Ε.Θ. μὲ “διακοπὴ τῆς μηχανικῆς ὑποστηρίξεως, ἐὰν δὲν συγκατανεύει σὲ ἀφαίρεση ὀργάνων τοῦ ἀσθενοῦς του γιὰ μεταμόσχευση, στὴν περίπτωση ποὺ θὰ χαρακτηριζόταν ῾ἐγκεφαλικῶς νεκρός᾽. Φθάνοντας (ὁ νόμος) καὶ σὲ ἀπειλὲς ἐναντίον τοῦ γιατροῦ μὲ χρηματικὴ ποινὴ ἢ καὶ φυλάκιση, ἐὰν δὲν συμμορφώνεται πρὸς τὶς ῾ὁδηγίες᾽ διακοπῆς λειτουργίας τοῦ ἀναπνευστήρα”. Ἄρθρο 12 παρ. 6, καὶ ἄρθρο 20 παρ. 1, 7 καὶ 8.

 

Τὸ θέμα τῆς “εἰκαζομένης συναίνεσης” ἐπαναφέρεται τελευταίως μὲ νέο νομοσχέδιο, τὸ ὁποῖο ἐδόθη ἀπὸ τὸν ὑπουργὸ κ. Ἀνδρ. Λοβέρδο “στοὺς ἁρμόδιους φορεῖς γιὰ διάλογο”. Μεταξὺ αὐτῶν καὶ ὁ κ. Ἰωάν. Βλαχογιάννης, πρόεδρος τοῦ Ε.Ο.Μ. (Ἐθνικοῦ Ὀργανισμοῦ Μεταμοσχεύσεων), καθηγητὴς Νεφρολογίας στὸ Πανεπιστήμιο Πατρῶν, ὁ ὁποῖος ἔκανε τὴν πρόβλεψη ὅτι: “Ἡ εἰκαζομένη συναίνεση θὰ πλήξει τὸ κύρος τῶν μεταμοσχεύσεων, θὰ ἐνδυναμώσει τὴν καχυποψία τῶν πολιτῶν καὶ οἱ γιατροὶ στὶς Μονάδες Ἐντατικῆς Θεραπείας θὰ γυρίσουν τὶς πλάτες στὶς Μεταμοσχεύσεις”.

 

Ὁ κ. Λοβέρδος παρέκαμψε τὸν κ. Βλαχογιάννη, ὁ ὁποῖος ὑπέβαλε τὴν παραίτησή του ἀπὸ πρόεδρος τοῦ Ε.Ο.Μ. Καὶ ὁ ὑπουργὸς κατέθεσε στὴ Βουλὴ τὸ νομοσχέδιο “ὡς εἶχε”. Ἐπηκολούθησε ἔντονη συζήτηση ἐπ᾽ αὐτοῦ, ἡ ὁποία ἔφερε σὲ δύσκολη θέση τὸν κ. Λοβέρδο, ὁ ὁποῖος, ὅταν ρωτήθηκε ἀπὸ τοὺς δημοσιογράφους γιὰ τὴν παραίτηση τοῦ κ. Βλαχογιάννη, “ἰδιαίτερα καυστικός”, ὅπως τὸν χαρακτήρισαν, εἶπε: “Δὲν μπορεῖ ἕνας διοικητὴς ὀργανισμοῦ νὰ ἐπιβάλει τὴν ἀτζέντα του στὸν ὑπουργό. Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νὰ ἐπιβάλει ἀτζέντα, νὰ ὑποβάλει τὴν παραίτησή του. Σὲ ὅποιον ἀρέσει”.

 

Γιὰ τὴν “εἰκαζομένη συναίνεση” ὁ κ. Λοβέρδος συναντᾶ, πλέον, πολεμικὴ ἀπὸ παντοῦ. Καθηγητὴς τῆς Νομικῆς, μάλιστα, θεωρεῖ “ἀντισυνταγματικὴ” τὴν “εἰκαζομένη συναίνεση” τοῦ δότη, βάσει τῶν ἄρθρων 2 παρ.1 καὶ 5 παρ.1 τοῦ Συντάγματος (“Ἐλεύθερος Τύπος”, 23.5.2011)

 

Ὁ π. Βασ. Βολουδάκης, στὸ ὑπὸ συζήτηση ἄρθρο του, γιὰ τὴν “εἰκαζομένη συναίνεση” γράφει: “Ἡ διάταξη αὐτὴ ἐπιβάλλει τὴν ὑποχρεω-τικὴ κατάσχεση τῶν σωμάτων, σωμάτων, ὄχι πτωμάτων”.

 

 

Οἱ Θέσεις τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὶς Μεταμοσχεύσεις

 

Ἡ Ἐκκλησία ἔχει διατυπώσει τὶς 55 Βασικὲς Θέσεις ἐπὶ τῆς Ἠθικῆς τῶν Μεταμοσχεύσεων τὸ 2001. Ἔκτοτε, πολλὰ εἶναι τὰ νεώτερα ἐπιστημονικὰ δεδομένα γιὰ τὶς μεταμοσχεύσεις, καὶ πολλὰ ἔχουν ἀναθεωρηθεῖ. Ἡ Ἐκκλησία μας ὅμως παραμένει στὰ τοῦ 2001 καὶ στὶς λανθασμένες θέσεις της τοῦ ἄρθρου 12. Δηλαδή, νὰ “ἐμπιστεύεται τὴν ἰατρικὴν ἔρευναν καὶ κλινικὴν πρᾶξιν […], νὰ δέχεται ὡς διεθνῶς ὁμόφωνον τὴν ἄποψιν ὅτι ὁ ἐγκεφαλικὸς θάνατος ταυτίζεται μὲ τὸ ἀμετάκλητον βιολογικὸς τέλος τοῦ ἀνθρώπου”. Καὶ μὲ τὸ ἄρθρο 13 νὰ ἀποφαίνεται ὅτι: Αὐτὸ ποὺ στὴν οὐσία ἐπιτυγχάνει ἡ τεχνιτὴ ὑποστήριξις τῆς ἀναπνοῆς εἶναι ὅτι προσωρινῶς ἀναχαιτίζει τὴν διαδικασίαν ἀποσυνθέσεως τοῦ σώματος, ὄχι ὅμως καὶ τὴν ἀναχώρησιν τῆς ψυχῆς”. Ἑπομένως, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰσέρχεται εὐθέως στὸ “μυστήριον τοῦ θανάτου” καὶ ἀποφαίνεται σὲ ποιὲς περιπτώσεις καὶ πότε ἔχει συμβεῖ ἡ ἀναχώρηση τῆς ψυχῆς. Γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας, ὅμως, ἰσχύει τὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, μεγάλου Ὑμνογράφου καὶ Δογματολόγου: “Ὄντως φοβερότατον τὸ τοῦ θανάτου μυστήριον, πῶς ἡ ψυχὴ ἐκ τοῦ σώματος βιαίως χωρίζεται ἐκ τῆς ἁρμονίας, καὶ τῆς συμφυΐας ὁ φυσικότατος δεσμὸς θείῳ βουλήματι ἀποτέμνεται”.

 

Ἑπομένως, οὐδεὶς δικαιοῦται νὰ εἰσέρχεται ἢ νὰ παρεμβαίνει, καθ᾽ οἱονδήποτε τρόπον, στὸ μυστήριον τοῦ χωρισμοῦ τῆς ψυχῆς ἀπὸ τοῦ σώματος. Ἡ Ἐκκλησία μας ὀφείλει αὐτὰ καὶ νὰ τὰ διαφυλάττει “ὡς παρέλαβεν”, καὶ “μὴ μεταίρειν ὅρια ἅ ἔθεντο οἱ Πατέρες ἡμῶν” (Παροιμιῶν 22, 28).

 

“Ἀστοχίες” ἔχουν ἐπισημανθεῖ καὶ σὲ κάποια ἄλλα, ἀπὸ τὰ 55 ἄρθρα τῶν Βασικῶν Θέσεων τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὶς Μεταμοσχεύσεις. Καὶ εἶναι προφανὲς τὸ ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας θὰ πρέπει νὰ ἐπανεκτιμήσει, καὶ νὰ ἀναθεωρήσει δεόντως τὶς Βασικὲς Θέσεις της. Ὅπως ἔχει ἐπισημανθεῖ καὶ ἀπὸ πολλοὺς ἄλλους: Ἀπὸ Θεολόγους, Κληρικοὺς καὶ Λαϊκοὺς μὲ πτυχία καὶ ἄλλων ἐπιστημῶν, ἀπὸ Καθηγητὰς Θεολογικῶν Σχολῶν, Δογματολόγους καὶ ἄλλων Εἰδικοτήτων.

 

Ἡ Ἐκκλησία ἔχει παραθεωρήσει πλήρως τὸν καρδιοαναπνευστικὸ θάνατο, ὡσὰν αὐτὸς νὰ μὴ ὑπάρχει, τόσο στὶς 55 Βασικὲς Θέσεις της ὅσο καὶ στὸ βιβλίο τῆς Ι.Σ.Ε.Ε. “Μεταμοσχεύσεις καὶ Ἐκκλησία”.

Ἀλλὰ καὶ ὅλη τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Γραμματεία περὶ καρδίας. Ἡ ὁποία γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας εἶναι τὸ “κέντρον” καὶ ἡ “λόγον ζωῆς ἐπέχουσα”.

Γιατί, ἆραγε;

 

Πολλὰ λάθη ἔχουν ἐπισημανθεῖ, ἐπίσης, στὰ ἄρθρα τῶν μελῶν τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῆς Βιοηθικῆς στὸ βιβλίο “Ἐκκλησία καὶ Μεταμοσχεύσεις” τῆς Ι.Σ.Ε.Ε. Θὰ πρέπει δὲ καὶ αὐτὰ νὰ ἀναθεωρηθοῦν. Ἄλλωστε, ἡ παλαιότητά τους μιᾶς δεκαετίας καὶ πλέον, εἶναι πολὺ μεγάλη γιὰ ἐπιστημονικὲς γνώσεις.

 

Πολὺ μὲ ἀπασχόλησε ἡ ἁπλούστευση τῶν ἐπιστημονικῶν ἐννοιῶν. Ζητῶ δὲ συγγνώμην ἀπὸ ὅσους ἐκούρασα μὲ τὰ σημεῖα στὰ ὁποῖα τυχὸν ἀστόχησα. Ὁ δικός μου ψυχικὸς πόνος, πάντως, ὑπῆρξε βαρύς. Διότι ἔπρεπε νὰ ἐκπληρώσω χρέος συνειδήσεως. Καὶ ὡς πρὸς τὴν Ἐκκλησία, νὰ μὴ εἶμαι ἄδικος. Θεώρησα, ὅμως, ὡς ἐπιβεβλημένο χρέος μου νὰ μιλήσω πρὸς ὅλους μὲ παρρησία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή: «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» 24 ΙΟΥΝ. & 1 ΙΟΥΛ. 2011)