Τ διαζύγιο ς ργμα στν νότητα το νθρώπινου προσώπου

 

Κορναράκης 'Ιωάννης

 

μότιμος Καθηγητής Ποιμαντικς Ψυχολογίας κα ξομολογητικς Πανεπιστημίου θηνν

 

 

 

 

 

Τ διαζύγιο, ς γεγονς διαρρήξεως μις, πρωταρχικς σημασίας γι τν παρξιακ καταξίωση το νθρώπου, συζυγικς διαπροσωπικς σχέσεως, πλήττει τν νότητα το νθρωπίνου προσώπου, σ μία σειρ λυσιδωτν σχέσεων τόμων μπλεκομένων, οτως λλως, συγγενικς μ τος ρχικος συντελεστς τς διαρρήξεως ατς!

 

Στ μυστήριο το γάμου πραγματώνεται μυστηριακς σκοπς τς θείας οκονομίας, πο φορ στν νότητα το νθρωπίνου προσώπου, στν ρχικ προπτωτική του εκόνα. Τ νδρόγυνο, στ γάμο, ξεικονίζει τν τέλεια π τν ποψη το ν λόγ σκοπο, νθρώπινη διαπροσωπικ νότητα στ μονάδα δύο προσώπων! Μ τ μυστήριο το γάμου νθρωπος πιστρέφει στν ντολογικ πληρότητα τς ρχικς του εκόνας, φόσον, μ τ μυστήριο ατό, νθρωπος ποστασιάζεται πλέον ς «μονς» («κα σονται ο δύο ες σάρκα μίαν») στ δυάδα τν συζυγικν προσώπων γίνεται «νδργυνος»! Ο σύζυγοι νώνονται, στ μυστήριο το γάμου ες νδρόγυνο!

 

Στν περίπτωση ατή, μεταπτωτικς δμ πιστρέφει στν νότητα το αυτο του, μέσω τς ναπλασθείσης δι τν δημιουργικν χειρν το Θεο, πλευρς του κα συμπληρώνεται, μ τν τρόπο ατό, τ κενό, τ ποο κατέλυσε ποσπασθεσα ατ πλευρά του, μ τ θεο δρο τς θεραπείας τς μοναξις του («Ο καλν εναι τν νθρωπον μόνον»)΄ τ γυναίκα!

 

ξάλλου, τενίζοντας τ πρόσωπο τς γυναίκας μεταπτωτικς δμ ναγνωρίζει τν αυτ του («τοτο νν στον κ τν στέων μου κα σρξ κ τς σαρκός μου»), κα ποδέχεται τν λήθεια το ποστολικο λόγου, τι «Οτως φείλουσιν ο νδρες γαπν τς αυτν γυναίκας ς τ αυτν σώματα. γαπν τν αυτο γυναίκα αυτν γαπ»! (φεσ. ε’ 28) νότητα ατ νδρς κα γυναικός, στ μυστήριο το γάμου, σημειοδοτε τν χαρισματικ μυστηριακ ντολογικ νότητα το νθρωπίνου γενικς προσώπου. γάμος καταφάσκει τν μυστηριακ σχέση τν δύο συζύγων, ς πόδειξη τς πραγματώσεως το σχεδίου τς θείας οκονομίας, στ κεφάλαιο τς σωτηρίας το νθρώπου δι το γάμου!

 

λλ τ διαζύγιο δν διασπ μόνο τ συζυγικ νότητα κα τ σχέση δύο μόνον προσώπων. Τ διαζύγιο μπορε ν γίνει ατία κα πηγ πολλν μελλοντικν, συνεχν, διασπάσεων, κα κλύσεων ψυχικν διαταραχν σ λα τ πρόσωπα, τ ποα νδεχομένως θ μπλακον, οτως λλως, στ μεγάλο κύκλο νθρωπίνων, διαπροσωπικν σχέσεων, πορρεουσν π τν ρχικ φετηρία δύο διαζευγμένων γονέων.

 

Ἐὰν δηλ. νας πρώην σύζυγος κα μφότεροι, προχωρήσουν σ νέο γάμο μ λλα πρόσωπα, τότε ο ρνητικς ποικίλες συνέπειες τς ρχικς συζυγικς διαστάσεως, θ περάσουν σφαλς στς νέες συγγενικς σχέσεις, ξ αματος ξ γχιστείας, ο ποες θ δημιουργηθον νδεχομένως μ τος νέους ατος γάμους. Λ. χ. νδεχομένως, μ νέους γάμους τν δη διαζευγμένων συζύγων, θ προκύψουν σως πατριο κα μητρυις κα τεροθαλες δελφοί, ο ποοι θ γίνουν ποδέκτες τν ρνητικν συνεπειν το ρχικο διαζυγίου.

 

πειτα εναι γνωστ τι τ παιδι διαζευγμένων γονέων μ ψυχικ τραύματα π τς σχέσεις τν γονέων τους κα κυρίως π τ διαζύγιο, θ μεταφέρουν ργότερα στ δική τους συζυγικ σχέση, τς μπειρίες τν τραυμάτων ατν, μ ποτέλεσμα χι λίγες φορές, τς διαταράξεις κα τς δικς τους συζυγικς σχέσεως! Γενικς μως εναι συνήθως πρόβλεπτες ο καταστροφικς συνέπειες νς διαζυγίου, στν μέλλοντα χρόνο, πο κύκλος τν συγγενικν προσώπων, θ διευρύνεται μ νέους πιγόνους, σχετιζομένους μ τος συντελεστς το ρχικο-πατρογονικο διαζυγίου!

 

πτώση το μυστηρίου το γάμου στν τραγωδία το διαζυγίου κα τς διασπάσεως το συζυγικο ζεύγους σ μονάδες, σημαίνει σφαλς διάλυση κα πώλεια τς ρχέγονης θεουργικς νότητος το νθρώπινου προσώπου στν εκόνα το νός!

 

ξάλλου ο διαστάσεις τς τραγωδίας ατς ριοθετονται σίγουρα στν ναίρεση, μ τ διαζύγιο, χι μόνο τς μυστηριακς ναπλάσεως τς ν λόγ εκόνας δι το γάμου λλ κα τς δι τς «ρχιτεκτονίας το γίου Πνεύματος» (γ. Μάξιμος μολογητς) οκοδομηθείσης «κατ’ οκον κκλησίας»!

 

να διαζύγιο συντρίβει μίαν κκλησία! «Οκ οδατε τι νας Θεο στε κα τ Πνεμα το Θεο οκε ν μν»; (Α’ Κορ. γ’ 16).

 

 

(Περιοδικ «Ορθόδοξη Μαρτυρία», τ. 82)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή ηλ. κειμένου: agiazoni.gr)