Περίληψη εισηγήσεως με θέμα

«H επιτυχία των Αποστόλων και η αποτυχία των ιεραποστόλων»

Εισηγητής: κ. Σταύρος Μποζοβίτης (Θεολόγος -  Ιεροκήρυξ)

 

 

 

1. Τρόπος προσεγγίσεως του θέματος

 

2. Η αποτυχία των ιεραποστόλων

 

·                     Πρόκειται πράγματι για αποτυχία; Τί φανερώνουν οι «επιτυχίες» των δύο προηγουμένων αιώνων;

·                     Συνθήκες και προβλήματα του ιεραποστολικού έργου.

·                     Υπάρχουν θετικά στοιχεία;

·                     Σε τί συνίσταται η αποτυχία; Ποίοι λόγοι οδήγησαν σ' αυτήν;

·                     Οι θεολογικές προϋποθέσεις του προβλήματος

 

3. Η επιτυχία των Αποστόλων

 

·                     Το περιεχόμενο του αποστολικού κηρύγματος

·                     Ο τρόπος ασκήσεως της αποστολής

·                     Το φρόνημα και η συνείδηση των Αποστόλων

 

 

4.      Αυτοσυνειδησία και χρέος της Ορθοδοξίας σήμερα

 

 

 

 

Διοργάνωση της Θεολογικής Ημερίδος: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ

 

 

 

 

 

 

«Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ»