THE BACHELOR PARTY - ΤΟ ΠΑΡΤΥ ΤΟΥ ΕΡΓΕΝΗ

 

πρωτ. Θεμιστοκλέους Χριστοδούλου

 

Η δύση φαίνεται διαίτερα κατ τος τελευταίους αἰῶνες ταν κα εναι μία πρόκληση γι μίμηση κ μέρους τς νατολς. Πρν π πολλος αἰῶνες, ταν Δύση δν εχε ναπτύξει πολιτισμό, τότε συνέβαινε τ ντίθετο. Δηλαδ Δύση δανειζόταν πολιτισμ π τν νατολή. Πόσο μως παράξενα εναι τ πράγματα! Ο φωτοδότες- νατολικο ν γίνονται ξ ατίας το κριτου μιμητισμο μιμητς ξένων στοιχείων κα παραδόσεων πρς τς δικές τους παραδόσεις.

να νέο φροτο προέκυψε κατ τ τελευταα χρόνια στν καθ΄ μς νατολ κα στ γάμο. Στν ποχριστιανοποιημένη κα κρως λιστικ Δύση ξεκίνησε να θιμο. Ατ τ θιμο χει τ νομα Βachelor party κα γίνεται τν προηγουμένη μέρα τς τελέσεως το μυστηρίου το γάμου.

 

Τί εναι ατ τ Βachelor party; Εναι μία θ λέγαμε γιορτ πρς τιμν το μέλλοντος γαμπρο τς μελλούσης νύφης σ κάποιο νυχτεριν κέντρο διασκεδάσεως, κόμη κα κάποια διοργανούμενη γιορτ στ μορφ τν πάρτυ σ φιλικ σπίτι. Ατ μως τ πάρτυ δν χει ν κάνει μ μία σεμν γιορτ το τύπου πο γνωρίζουμε, ς εναι τν γενεθλίων, λλά χει σχέση μ κάποιο πρόγραμμα κρως πονηρό, σεξουαλικό. Ο διοργανωτς ατν τν πάρτυ σκεπτόμενοι μ ποιν τρόπο καλύτερα θ διασκεδάσουν τν μέλλοντα γαμπρ νύφη, φίλο φίλη τους, τος προσκαλον κατ τν τελευταία νύχτα τς γαμίας τους ν ξεδώσουν κα γι τελευταία φορά ν ρωτοτροπήσουν λεύθερα καλύτερα ν πορνεύσουν μ μία λλη παρξη, χοντας ς λαφρυντικ τν αριαν δέσμευσή τους μ τo γάμο.

Φυσικ κάποιες φορς ατ τ πάρτυ γίνονται γι ν ργιάσουν κα ο διοι ο διοργανωτές τους. ντιλαμβανόμεθα τ μέγεθος τς κραιπάλης ατς τς γιορτς!

 

ς πνευματικς ξομολόγος πολλς φορς κουσα στ πετραχήλι μου νέους κα νέες, πο διασκέδασαν κατ ατ τ πάρτυ πορνεύοντας μία κριβς μέρα πρν τν τέλεση το ερο μυστηρίου το γάμου τους.

Μπροστ λοιπν σ ατν τν δαιμονικ διαστροφ παιτεται μία τοποθέτηση μ βάση τν ρθόδοξη διδασκαλία κα τν ερ Παράδοση τς ρθοδόξου κκλησίας μας σ τέτοιου εδους ξενόφερτα θιμα.

Τό ερ Μυστήριο το γάμου εναι θεοπαράδοτο. ς κ τούτου δν μπορε ν προσεγγίζεται πιπόλαια κα χωρς πνευματικ προετοιμασία. πνευματικ προσέγγιση ατο το μυστηρίου δν εναι πόθεση μις συγκεκριμένης ρας, ατς νν. τς στιγμς τς ερολογίας το μυστηρίου, λλ παιτε κ μέρους τν μελλονύμφων, λλ κα τν κουμπάρων, ξομολόγηση κα ελικρινή μετάνοια.

τσι πρν τ μυστήριο το γάμου προηγεται κ μέρους τν μελλονύμφων μιά περίοδος πνευματικς γνωριμίας. Ατ συνίσταται στ δίπολο: α) πνευματικός-ξομολόγος κα μελλόνυμφοι κα β) γαμπρς κα νύφη.

Στ μν πρώτη περίπτωση πάρχει π κοινο συχν παφ μελλονύμφων μ ξομολόγο. Ατ σημαίνει κοινς πνευματικς γώνας, σκηση, γκράτεια, προσευχή, κοιν θεία μετάληψη.

Στ δ δεύτερη περίπτωση μεταξ τν μελλονύμφων παιτεται κοινς γώνας, πομονή, λληλοκατανόηση, τήρηση τν ντολν το Θεο, λληλογνωριμία σ θέματα ψυχς, πίστεως, οκογένειας, γονέων, συγγενν κα φίλων.

Ο παράνυμφοι (δηλ. ο κουμπάροι) δν εναι ο κομπάρσοι τς θεατρικς παράστασης (sic), ο δωροθέτες ο πορτοφολάδες το ερο μυστηρίου το γάμου, λλ εναι ο ν Χριστ δελφο κα ο γγυητς γι τ θεμελίωση κα στερέωσή του. ς κ τούτου ο κουμπάροι καλν θ εναι ν κάνουν πνευματικ ζωή, ν εναι πιστοί, μ ξομολόγηση, τακτικ κκλησιασμ κα μετοχ τν χράντων Μυστηρίων. Κι ατ γιατί ο παράνυμφοι μ τ συμβουλ κα τ παράδειγμά τους πολλ μπορον ν συνεισφέρουν πρς τ νέο ζευγάρι.

Γι τν καλύτερη βίωση το μυστηρίου το γάμου καί τς ερολογίας του παιτεται κ μέρους τν μελλονύμφων προετοιμασία γι μετοχ στ χραντα Μυστήρια. προσέγγιση στ μυστήριο το γάμου παιτε χι μόνον ξωτερικ καθαρότητα, λλ πρωτίστως κα κυρίως σωτερικ – πνευματική. Ατ γι ν γίνει, φείλει τ μελλόνυμφο ζευγάρι ν συμμετέχει νήμερα το γάμου τους στ ερό Μυστήριο τς Θείας Εχαριστίας. Δηλ. ἐὰν γάμος εναι ν τελεσθε τν Κυριακ τ μεσημέρι, ξυπακούεται τι ο μελλόνυμφοι μπορον ν μεταλάβουν τ πρω στν Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία. Ἐὰν γάμος θ τελεσθε τ Σάββατο τ πόγευμα (σημ. καλν θ εναι ο γάμοι ν τελονται κατ τν Κυριακ, πο εναι μέρα τς ναστάσεως κα χι τ Σάββατα, πο εναι ο μέρες τν κεκοιμημένων), ο μελλόνυμφοι θ μπορον ν προσέλθουν κατ τν Θεία Λειτουργία το Σαββάτου τ πρωί. Κα ἐὰν κόμη δν πάρχει Θεία Λειτουργία, μπορον ο μελλόνυμφοι ν ζητήσουν π τν φημέριό τους ν τν τελέσει νήμερα το γάμου τους προκειμένου ν μεταλάβουν.

ς κ τούτου μ ατν τν πνευματικ προετοιμασία το γάμου εαρεστεται Θεός μας. ν ντιθέτ περιπτώσει διάβολος χαίρεται, ταν πετυχαίνει βαπτισμένα μέλη τς κκλησίας ν παρασύρονται κι ντ ν οκοδομον πάνω στς Εαγγελικς ρχς κα τς ερς Παραδόσεις τς ρθοδόξου κκλησίας μας, ν συμμετέχουν σ τέτοιου εδους δαιμονικ συμπόσια, ργια κα σαρκολατρικς κδηλώσεις, πο ντ ν δηγον σ ψυχοσωματικ νωση τν μελλονύμφων, δηγον σ μελλοντικος χωρισμος κα διαζύγια.

Τέλος, ρθόδοξη κκλησία βλέπει τν προετοιμασία γι τ γάμο ς μι ερ σωτηριολογικ πόθεση, πο δηγε σ γάπη κα ρωτα τος νθρώπους μέχρι το βιολογικο τους θανάτου κα πέκεινα στν Παραδείσια κατάσταση κα χι ς μι διασκέδαση, πο χει μερομηνία λήξεως, δηλ. μ τ τέλειωμα το γάμου κα το κέντρου τς διασκέδασης ν κολουθε τ διαζύγιο κα πολλ λλα κτροπα.

Γι τν λόγο ατό, πειδ τ θιμο το bachelor party δν χει καμμι πολύτως σχέση μ τν ρθόδοξη Πατερικ σκέψη κα Παράδοση τς κκλησίας μας, πειδ εναι μία πλάνη κα μία ψευδαίσθηση ραιοποιήσεως τς μαρτίας, στω κι ν ατ εναι πορνεία κα μάλιστα θεσμοεθιμοτυπημένη, πειδ ατ τ θιμο μολύνει τν σπιλο χαρακτήρα το ερολογημένου γάμου, συνιστομε τν ποφυγ ατο, ς θίμου ξενόφερτου κα κακόγουστου, στν καθ μς ρθόδοξη νατολ κα ερ Παράδοση κα προτρέπουμε τος νέους μας, κείνους πο γαπον κα στηρίζονται στν ν Τριάδι Θεό μας, ν μ συμμετέχουν σ τέτοια πειρασμικ πάρτυ.

πιπροσθέτως σημειώνουμε κάποιες προσωπικς πνευματικς μπειρίες μας. Κάποιοι νέοι, πο παρασύρθηκαν σ τέτοια πάρτυ κι ν ταν π καιρ τοιμοι μ τ μυστήριο τς ξομολογήσεως ν μεταλάβουν τν χράντων Μυστηρίων φθασαν ψυχικ ράκη μπροστ στ μυστήριο το γάμου τους. Κάποιοι πάλι μελλόνυμφοι μετανοημένοι ξ ατίας τς σαρκικς τους πτώσης πρ το γάμου τους προσέτρεξαν στν πνευματικό τους λίγα λεπτ πρ τς τελέσεως το γάμου τους λεγχόμενοι συνειδησιακά, ν ξομολογηθον τς σαρκικς κτροπς τους χάνοντας τν ραία ψυχικ διάθεση, πο θ θελαν ν χουν γι τ διο τ μυστήριο το γάμου τους. πρξε δ κάποια φορά, πο γαμπρς ντ ν χαίρεται κατ τν μοναδικ κα νεπανάληπτη στιγμ τς ζως του, πο ταν γάμος του, ν νυστάζει κατ τν τέλεση το μυστηρίου κα τ μάτια του ν κλείνουν π τ ξενύχτι, τ ποτ κα τν σωματικ κραιπάλη.

λλ δυστυχς σήμερα λόφρονα κοινωνία μας πικροτε περισσότερο τέτοιες κραιπάλες κα υοθετε κριτα τέτοια ξενόφερτα θιμα, παρ παινε κείνους τος νέους, πο γνεύουν κα εναι καθαροί σωματικς.

Ο γονες, ο πνευματικο πατέρες, σοι χουν φόβο Θεο, πρέπει ν νουθετον, ν συμβουλεύουν τ νεολαία μας κα ς πρς ατ τ θέμα. δικαιολόγηση τέτοιων πάρτυ, ντ ν βοηθ, πιτείνει τ πρόβλημα τς διεστραμμένης κοινωνίας μας. Κι ν σήμερα διαστροφ θεωρεται θλος, ντιλαμβανόμεθα ποι θ εναι τ πόμενο θιμο; ραγε μείωση τν γάμων, αξηση τν διαζυγίων, λεύθερη συμβίωση, λλ κα τν μή γιν σαρκικν συζυγικν σχέσεων μήπως χει τν ατία του σ ξένους δαιμονικος μιμητισμούς; Καιρς ν κάνουμε τν περισυλλογή μας.

 

 

(Πηγή: «Ορθόδοξος Τύπος» αρ.φ. 1790, 3/7/2009)