λητεία καί σέβεια

 

Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί γίου Βλασίου εροθέου

 

 

 

νας ξιοσέβαστος εράρχης τς κκλησίας τς λλάδος, σέ Συνεδρίαση τς εραρχίας, στήν ποία γινόταν συζήτηση γιά τά Κατηχητικά Σχολεα που πρέπει νά διαπαιδαγωγομε τά παιδιά κατά Χριστόν καί μέ κκλησιαστικό φρόνημα, νέφερε ναν πολύ νδιαφέροντα λόγο το ειμνήστου Καθηγητο Παναγιώτου Τρεμπέλα, πού τούς λεγε στό Φροντιστήριο Κατηχητν τς ποχς κείνης: «Καλύτερα τά παιδιά νά γίνουν λτες παρά σεβες».

 

Προσπαθώντας νά ξηγήσω ατόν τόν πράγματι προκλητικό λόγο, μποροσα νά π τι μέ τήν λέξη λήτης ννοεται κενος πού περιφέρεται πό τόπο σέ τόπο, πού δέν χει κατοικία καί δουλειά, κυρίως μως κενος πού χει μιά γεν καί προκλητική συμπεριφορά, καί, κατά τήν κκλησιαστική γλώσσα, ατός πού ζ ξω πό τά κκλησιαστικά περιβάλλοντα καί συμπεριφέρεται πρεπς. πίσης, σεβής χαρακτηρίζεται νθρωπος κενος πού σεβε πρός τά θεα καί γενικότερα ατός πού ζ μέσα στήν κκλησία καί συμπεριφέρεται νάρμοστα, μπορε νά εναι Κληρικός καί μοναχός καί νά βρίζη μέ τήν συμπεριφορά του τόν Θεό.

 

λήτης μπορε νά μή γνώρισε κάτι πό τόν Θεό, μπορε νά μή το δόθηκε εκαιρία νά ζήση πό τά μικρά του χρόνια στήν κκλησία, νά μή βίωσε τήν γάπη, ντίθετα μάλιστα μπορε πό τά μικρά του χρόνια νά ζησε σέ θεϊστικά καί ντιεκκλησιαστικά περιβάλλοντα καί ατό λλοίωσε τόν χαρακτρα του καί τήν συμπεριφορά του. μως, εναι δυνατόν κάποτε νά βρ ναν ελικριν νθρωπο τς κκλησίας, πού νά το δείξη τό ληθινό πρόσωπο τς κκλησίας, εναι δυνατόν νά γγίξη Χάρη το Θεο τήν καρδιά του καί νά λλάξη ντελς διαγωγή, νά στραφ λοκληρωτικά στόν Θεό καί νά ζήση συγκλονιστικές λλαγές στήν ζωή του. χουμε πολλά τέτοια παραδείγματα πού ληστές, πόρνες, ναρχικοί, γκληματίες μεταστράφησαν λοκληρωτικά καί γιναν ριστοι Χριστιανοί μέ γιότητα βίου. Σέ ατή τήν περίπτωση σχύει λόγος το Χριστο «ο τελναι κα α πρναι προγουσιν μς ες τν βασιλεαν το Θεο» (Ματθ. κα΄, 32).

 

σεβής, μως, πού ζ πό τά μικρά του χρόνια στήν κκλησία, πού χει πωρωθ καρδιά του καί δέν καταλαβαίνει τίποτε πό τόν ελογημένο χρο τς κκλησίας, πού κοινωνε το Σώματος καί το Αματος το Χριστο χωρίς καμμιά συνείδηση, ναξίως, πού μπαίζει λα τά για τς κκλησίας, πού δέν δέχεται τόν γιοπνευματικό θεσμό της, πού διαστρέφει τούς λόγους το Χριστο, τν ποστόλων, τν Οκουμενικν Συνόδων, πού λοιδορε τούς πισκόπους καί λο τόν Συνοδικό θεσμό τς κκλησίας, ατός πράγματι εναι μεγάλη πληγή τς κκλησίας. λλωστε, πως διδάσκει κκλησιαστική στορία, πολλοί αρετικοί, πλάνοι, ντίχριστοι, πλανεμένοι, σχισματικοί προλθαν μέσα πό τούς κόλπους τς κκλησίας καί διατύπωσαν τίς πιό πίθανες διδασκαλίες. κόμη καί διάφορα ντικανονική ργα τά πενδύουν μέ λόγους γιογραφικούς, πατερικούς καί κκλησιαστικούς. Διαστρέφουν τά πάντα προκειμένου νά δικαιολογήσουν τά πάθη τους καί στήν πραγματικότητα κφράζουν μιά «θεολογία τν παθν» τους.

 

πόστολος Παλος, ναφερόμενος σέ τέτοιες περιπτώσεις συνιστ στούς Χριστιανούς τν Φιλίππων: «Βλέπετε τούς κύνας, βλέπετε τούς κακούς ργάτας, βλέπετε τήν κατατομήν» (Φιλ. γ΄, 2), δηλαδή νά φυλάγεσθε πό τά σκυλιά, πό ατούς πού ργάζονται κακς, πό ατούς πού μέ τήν περιτομή κατακόβουν τήν σάρκα τους. πεκάλεσε, δηλαδή, συγκεκριμένους νθρώπους, πού ζοσαν μεταξύ τν Χριστιανν, σκυλιά. Εναι πράγματι φοβερός ατός χαρακτηρισμός. ν τέτοιοι νθρωποι ζοσαν στήν σημερινή ποχή θά πέβαλαν μήνυση στόν πόστολο Παλο γιά «προσβολή προσωπικότητος». λλά ατή εναι λήθεια. Καί στούς Χριστιανούς τς Κορίνθου γράφει πόστολος Παλος: «ο γάρ τοιοτοι ψευδαπστολοι, ργται δλιοι, μετασχηματιζμενοι ες ποστλους Χριστο. καί ο θαυμαστν· ατς γάρ σατανς μετασχηματζεται ες γγελον φωτς» (Β΄ Κορ. ια΄, 13-14). Δηλαδή, νθρώπους πού δειχναν νάρμοστη συμπεριφορά, πόστολος Παλος τούς ποκαλε ψευδαποστόλους, δολίους καί διαβόλους.

 

Ατός εναι λόγος γιά τόν ποο εναι καλύτερα νά εναι κανείς λήτης, πού πάρχει νδεχόμενο νά μετανοήση, παρά νά εναι σεβής, στω καί ν εναι Κληρικός πού χει ποστ πώρωση! Τό φοβερότερο μως εναι νά διακρίνεται κάποιος «κκλησιαστικός» πό γνωρίσματα καί σέβειας καί λητείας. λλά θά δώσουν φρικτό λόγο στόν Θεό σοι κατηχητές καί Κληρικοί χρησιμοποίησαν τήν διακονία το κατηχητο και το Πνευματικο Πατρός καί δημιούργησαν τέτοιους νθρώπους μέσα στήν κκλησία!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή: parembasis.gr)