ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

Δημητσάνα-Μεγαλόπολη,

Κυριακή 15 ουνίου 2014

 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

 

ΠΡΟΣΧΩΜΕΝ! ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΕΝ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΙ ΚΑΙ ΟΡΘ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙΝ

 

(πάντηση σέ πιστολές καί μηνύματα)

 

 

δελφοί μου χριστιανοί

τς ερς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως!

 

1. Νά τό χουμε χαρά καί νά δοξάζουμε τόν Θεό γιατί εμαστε ρθόδοξοι χριστιανοί. Τήν ρθόδοξη πίστη μας νά τήν διαφυλάξουμε κριβς πως μς τήν παρέδωσαν ο γιοι Πατέρες μας, χωρίς νά τήν λλοιώσουμε οτε στό παραμικρό. κόμη κι ν μς διώξουν καί ν μς φυλακίσουν καί μς θανατώσουν κόμη, νά μολογομε τήν ρθόδοξη πίστη μας τσι κριβς πως ατή διατυπώθηκε στίς γιες καί Οκουμενικές Συνόδους πό τούς θεοφόρους Πατέρες. Δέν πρέπει νά εμαστε δειλοί γιά τήν πίστη μας· προπαντός δέ μες ο πίσκοποι πρέπει νά δίδουμε καλή μαρτυρία γι ατήν, διαμαρτυρόμενοι, μέ ταπείνωση μως καί μέ σωστή θεολογία, ταν βλέπουμε νά συμβαίνουν παραβάσεις τν ερν Κανόνων τς γίας μας κκλησίας. 

 

Καί γώ, δελφοί μου χριστιανοί, πίσκοπός σας, μέ τήν Χάρη το Θεο, δέν θέλω νά εμαι δειλός, λλά θέλω νά κφράζω σέ σς καί σέ λη τήν κκλησία το Χριστο τόν πόνο μου καί τήν διαμαρτυρία μου, ταν βλέπω πράγματα πού φαίνονται ς μές παραβάσεις τν ερν Κανόνων καί ταν βλέπω νά παραβιάζονται τά ρια, τά ποα θεσαν ο Πατέρες μας. Παρακαλ τήν Κυρία Θεοτόκο νά μέ φωτίζει καί νά μέ νισχύει νά εμαι σωστός μολογητής τς ρθόδοξης πίστης μας καί νά κφράζω παρρησί, καί προφορικς καί γραπτς, τήν μολογία μου ατή.

 

2. Προσέξτε μως, δελφοί μου, πολύ νά προσέξετε να σοβαρό πού θέλω νά σς π τώρα: Μερικοί, πού φαίνονται ς «σοπερ» ρθόδοξοι καί πολύ ζηλωτές, μο ποστέλλουν προσωπικά γράμματα καί μέ τά γραφόμενά τους τραβον τά πράγματα πρός τά κρα, δηλαδή πρός τήν αρεση. Γιατί «αρεση», γαπητοί μου, εναι λήθεια τραβηγμένη στά κρα! Στίς πιστολές τους λοιπόν ατοί πρός μένα – φαντάζομαι καί σέ λλους – μο γράφουν τι σοι θέλουν νά εναι γενναοι γωνιστές τς ρθοδοξίας πρέπει νά προχωρήσουν σέ «ποτείχιση». Νά ποκηρύξουμε δηλαδή τόν Πατριάρχη γιά τίς συμπροσευχές του μέ τόν Πάπα καί μαζί μέ τόν Πατριάρχη νά ποκηρύξουμε καί σους χουν κοινωνία μαζί του. Ο συγγραφες τν πιστολν ατν μο εναι πίμονοι στίς προτάσεις τους, κόμη δέ μο τίς γράφουν προκλητικά καί σέ στολόγια κρίνοντές με αστηρά. Σ ατούς λοιπόν λους δηλώνω μέ εθύτητα στό κήρυγμά μου ατό, ς μέ φυλάξει Χριστός καί Παναγία νά μήν κάνω τέτοιο κακό πού μο προτείνουν. Γιατί ατό πάει γιά τήν αρεση το Προτεσταντισμο, στόν ποο καθένας τους εναι «κκλησία» καί «πέρ-κκλησία».

 

3. κοστε, δελφοί μου χριστιανοί, καί προσέξτε διαίτερα τό σημερινό μου κήρυγμα, γιατί εναι να σύντομο καί πλό μάθημα ρθόδοξης κκλησιολογίας. Ακοστε: Γιά νά σωθομε πρέπει νά νήκουμε στήν κκλησία το Χριστο, τήν ρθόδοξη κκλησία μας. ξω πό ατήν δέν πάρχει σωτηρία. Στήν κκλησία μως πάρχει νότητα. Γι ατό, κατά μία ρμηνεία, τήν κκλησία τήν λέγουμε «ΜΙΑ» καί μολογομε πίστη ες «ΜΙΑΝ... κκλησίαν». Εναι ΜΙΑ καί γιά τήν σωτερική της νότητα. νότητα ατή τς κκλησίας κφράζεται ς ξς: Ο ερες μνημονεύουν τό πίσκοπο. Τό κοτε ατό κάθε φορά πό τόν ερέα σέ κάθε ερή κολουθία καί προπαντός τό κοτε στήν θεία Λειτουργία, ταν ερέας λέει «ν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, το ρχιεπισκόπου μν (τάδε)...». πίσκοπος πάλι μνημονεύει τήν ερά Σύνοδο. δέ ερά Σύνοδος μνημονεύει λους τούς ρχιεπισκόπους, λα τά Πατριαρχεα καί διαιτέρως μνημονεύει τόν Οκουμενικό Πατριάρχη. τσι, μέ τήν μνημόνευση ατή πάρχει νότητα σέ λη τήν κκλησία. σες ο λαϊκοί γιά νά νήκετε στήν κκλησία πρέπει νά μνημονεύετε κάποιον πίσκοπο, ποος μως πρέπει νά εναι νωμένος μέ λο τό Σμα τς κκλησίας. Καί τό τι πίσκοπος εναι νωμένος μέ λο τό Σμα τς κκλησίας τό λέει φανερά σέ λο τό πλθος τν πιστν στήν θεία Λειτουργία. μένα, γιά παράδειγμα, μέ κοτε στά «για» πού μνημονεύω «τς γίας καί ερς μν Συνόδου». Καί ργότερα, μετά τόν καθαγιασμό τν Τιμίων Δώρων, μέ κοτε μπροστά στήν γία Τράπεζα νά λέγω πάλι, «ν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, τς γίας καί ερς μν Συνόδου». σες λοιπόν ο λαϊκοί τς Μητροπόλεώς μας, γιά νά νήκετε στήν κκλησία, πρέπει νά εστε νωμένοι μέ μένα τόν πίσκοπό σας. Καί εστε νωμένοι μαζί μου, πειδή μέ βλέπετε καί μέ κοτε τι εμαι νωμένος μέ τήν ερά Σύνοδο τς λλαδικς μας κκλησίας. λλά καί γώ μνημονεύω τήν ερά Σύνοδο, πειδή βλέπω τι Ατή μνημονεύει λα τά Πατριαρχεα καί τόν Οκουμενικό Πατριάρχη. τσι νήκω στήν καθόλου κκλησία το Χριστο καί εμαι νωμένος μαζί Της. ν μως τώρα γώ, πίσκοπός σας, παύσω νά μνημονεύω τήν ερά Σύνοδο, κόβομαι πό τήν κκλησία, λλά ατόματα καί σες, πού εστε νωμένοι μαζί μου, ποκόπτεστε καί σες πό τήν κκλησία καί βρίσκεσθε ξω π Ατήν. Τό ξαναλέγω, χριστιανοί μου: ταν νας Δεσπότης, μόνος του ατός, χωρίς νά τό πον καί νά συμφωνήσουν καί ο λλοι πατέρες εράρχες, παύει τό μνημόσυνο το Πατριάρχου, ατός ποκόπτεται πό τήν κκλησία, κανε τόν αυτό του πέρ-κκλησία καί κανε σχίσμα, τό ποο σχίσμα εναι φοβερό μάρτημα, τό φοβερώτερο, πού δέν τό ξεπλένει οτε αμα μαρτυρίου.

 

4. Τό κακό ατό, δελφοί μου, τό καναν ο Παλαιοημερολογτες. Κακς λλαξε τό μερολόγιο. ταν μως λλαδική μας κκλησία δέχτηκε τό Νέο μερολόγιο, λλάζοντάς το μέ τό Παλαιό, τότε ο λλες κκλησίες καί τά Πατριαρχεα, πού κολουθοσαν τό Παλαιό μερολόγιο, νέχτηκαν τήν λλαδική κκλησία γιά τήν λλαγή το μερολογίου καί δέν παυσαν νά χουν κοινωνία μαζί της. Πολλοί μως χριστιανοί τς λλαδικς κκλησίας, πού κράτησαν τό Παλαιό μερολόγιο, ποκήρυξαν τήν κκλησία μας, πειδή ατή προσχώρησε στό Νέο μερολόγιο, καί ποκόπηκαν πό ατήν. ποκοπέντες μως ατοί πό τήν λλαδική κκλησία ποκόπηκαν ατομάτως καί πό λες τίς λλες τίς ρθόδοξες κκλησίες καί π ατές κόμη πού κολουθοσαν τό Παλαιό μερολόγιο. Γιατί καί ατές ο κκλησίες, πού κολουθοσαν τό Παλαιό μερολόγιο, εχαν κοινωνία μέ μς, τούς Νεοημερολογτες, καί χι μέ ατούς, τούς Παλαιοημερολογτες, κριβς γιά τόν λόγο τι ποκόπησαν πό τήν λλαδική κκλησία. τσι ο Παλαιοημερολογτες βρέθηκαν ξεκρέμαστοι, γιατί καταδίκασαν λες τίς ρθόδοξες κκλησίες το κόσμου καί θεώρησαν ς μόνη ληθινή κκλησία τήν δική τους παράταξη!.. Ο Παλαιοημερολογτες λοιπόν δέν εναι κκλησία καί τά μυστήριά τους δέν εναι γκυρα. Τό κακό τους ξεκίνησε χι πό τό τι κράτησαν τό Παλαιό μερολόγιο – πολύ καλά πραξαν σ ατό – λλά πό τό τι ποκόπηκαν πό τήν λλαδική κκλησία, στω καί ν ατή κανε τό λάθος καί κολούθησε τό Νέο μερολόγιο. τσι, πό ναν κριτο καί θεολόγητο ζηλωτισμό χωρίς κκλησιολογία, ο Παλαιοημερολογτες τς λλάδος χασαν τήν νότητά τους μέ τήν κκλησία. ξίζει δ νά ναφέρουμε να πολύ ραο λόγο το γίου ωάννου το Χρυσοστόμου, πού επε πρός τούς ουδαΐζοντες τς ποχς του, τι καί λάθος κόμη νά κάνει κκλησία (χι μως δογματικό λάθος παραβάσεις ερν Κανόνων), νά μήν δίνουμε σημασία σ ατό, λλά νά προσέχουμε μόνο στό νά μήν χαθε μεταξύ μας νότητα. Ατό εναι τό κύριο. Λέγει πί λέξει γιος πατέρας: «Πανταχο τ κκλησί μετ᾿ κριβείας πώμεθα, τήν γάπην καί τήν ερήνην προτιμντες πάντων. Ε γάρ καί σφάλλετο κκλησία, ο τοσοτον κατόρθωμα πό τς τν χρόνων κριβείας ν, σον γκλημα πό τς διαιρέσεως καί το σχίσματος...Τό μέν γάρ τδε τδε χρόν νηστεσαι οκ γκλημα, τό δέ σχίσαι κκλησίαν καί φιλονεικς διατεθναι καί διχοστασίας μποιεν, καί τς Συνόδου διηνεκς αυτόν ποστερεν σύγγνωστον καί κατηγορίας ξιον καί πολλήν χει τήν τιμωρίαν» (Ες παντα γίων Πατέρων, ερο Χρυσοστόμου ργα, τόμ. 4, 615 A.DE).

 

παντώντας λοιπόν μέ τό κήρυγμά μου ατό στούς συγγραφες τν πιστολν καί μηνυμάτων πρός μένα καί σέ λλους εράρχες νά προχωρήσουμε σέ «ποτείχιση», τούς λέγω τι δέν εμαι καθόλου σύμφωνος μέ τήν πρότασή τους ατή. Καί χι μόνο δέν εμαι σύμφωνος, λλά θά εμαι καί πολέμιος. Καλύτερα «νά πάω νά πνιγ», πως τό λένε στήν πατρίδα μου (πρβλ. Λουκ. 17,2), παρά νά γίνω ατία ποσχισμο μο καί λλων χριστιανν πό τήν κκλησία.

 

5. Τέλος καί συμπέρασμα: Χριστιανοί μου, προσοχή! Θά εμαστε στενά νωμένοι μέ τήν λλαδική μας κκλησία, πειδή ατή εναι νωμένη μέ λες τίς ρθόδοξες κκλησίες το κόσμου. Καί τσι θά νήκουμε στήν καθόλου κκλησία το Χριστο. ,τι κάνουμε θά τό κάνουμε μέσα στήν κκλησία καί γιά τήν δόξα τς κκλησίας. ταν βλέπουμε παραβάσεις τν ερν Κανόνων μας (γιά παράδειγμα, συμπροσευχές μέ τούς Παπικούς καί Οκουμενιστικές κινήσεις) δέν θά σιωπομε, λλά θά διαμαρτυρόμαστε. Καί ν κόμη μς διώξουν, πρόθυμα θά κολουθήσουμε τόν δρόμο το διωγμο, χωρίς νά σιγάσουμε μάλιστα καθόλου τήν διαμαρτυρία μας. λλά ατή τήν διαμαρτυρία μας, παναλαμβάνω, θά τήν κάνουμε ντας μέσα στήν κκλησία, μνημονεύοντες τήν ερά μας Σύνοδο καί τόν Οκουμενικό μας Πατριάρχη. κόμη δέ προσοχή καί στό λλο: Τούς γνες μας γιά τήν ρθόδοξη πίστη νά τούς κάνουμε μέ ταπείνωση, μέ φόβο Θεο καί μέ γάπη καί πρός ατούς τούς αρετικούς κόμη (τούς Παπικούς, γιά παράδειγμα), γιά τούς ποίους πιθυμομε τήν πιστροφή τους πό τήν πλάνη καί γι ατόν κριβς τόν λόγο κάνουμε τούς διαλόγους μαζί τους.

λήθεια εναι τι βλέπουμε παραβάσεις τν ερν Κανόνων. λλά δέν θά γίνει κάθε πίσκοπος Σύνοδος γιά νά τιμωρε τούς παραβάτες. φο τούς παραβάτες τν ερν Κανόνων τούς νέχονται (πρός καιρόν σως) λοι ο εράρχες, ποχρεούμεθα λοι νά κολουθομε τήν γραμμή τν εραρχν τς καθόλου κκλησίας.

 

γαπητοί μου Χριστιανοί, τς ερς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως! πιθυμ νά εστε ζηλωτές τν πατρώων παραδόσεων, λλά ζλος σας γιά τήν πίστη μας νά νεργεται ταπεινά καί κκλησιολογικά, πως σς τό επα στό σημερινό μου κήρυγμα. Μήν κοτε τούς κραίους πού σς λένε γιά «ποτείχιση», γιά διακοπή δηλαδή κκλησιαστικς κοινωνίας μέ τό θρυλικό μας Πατριαρχεο γιά τίς παρατηρούμενες συμπροσευχές του μέ τούς παπικούς. Εναι κ το πονηρο ο φωνές ατές. Θά μείνουμε μέσα στήν κκλησία μας, γωνιζόμενοι γιά τήν σωτηρία μας, κλαίοντες μαζί μέ τά μαρτήματά μας καί γιά τίς παρατηρούμενες παραβάσεις τν ερν Κανόνων, πό κε μάλιστα πού δέν τό περιμέναμε, καί ς τέκνα πιστά καί ζωντανά τς  ρθόδοξης κκλησίας μας θά διακηρύσσουμε, μαζί μέ τόν τελευταο γιο τς κκλησίας μας π. ουστνο Πόποβιτς (βλ. βιβλίο του ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ), τι Παπισμός εναι αρεση καί Οκουμενισμός παναίρεση!

 

Γιά καλή μαθητεία σέ σα σς επα παραπάνω σς συνιστ νά διαβάσετε να ραο βιβλίο το μακαριστο γίου Γέροντος πατρός πιφανίου Θεοδωροπούλου ΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ («Οκουμενισμός» καί «Ζηλωτισμός»). Εναι καί τοπικά δικός μας θεολόγος ατός πατέρας, γιατί κατάγεται πό δ κοντά μας, πό τήν Καλαμάτα.

 

Μέ πολλές εχές,

 

Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ερεμίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή: aktines.blogspot.gr)