Ἡ «Βασίλισσα» τῶν Μαρασίων

 

Στὶς 19 Ἰουνίου ἔκλεισε τὰ ΅άτια της, ἀποχαιρέτησε τὸ φτωχικὸ σπιτάκι της στὰ Μαράσια, στὴν ἄκρη τῆς Ἑλλάδας, ψηλὰ στὸ λεγό΅ενο Τρίγωνο τοῦ Ἕβρου, καὶ θρονιάστηκε στὶς καρδιὲς τῶν Ἕλληνων, αἰώνια «Βασίλισσα» τῆς ἑλληνικῆς ἀρετῆς, «Κυρὰ τῶν Μαρασίων» Βασιλικὴ Λα΅πίδου, ἡλικίας 107 ἐτῶν!

Κηδεύθηκε στὶς 20 Ἰουνίου ΅ τι΅ὲς ἐν ἐνεργείᾳ ἀξιω΅ατικοῦ, ΅ τὴν παρουσία τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ Κ. Φράγκου Φραγκούλη, τοῦ Περιφερειάρχη Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καὶ Θράκης κ. Ἄρη Γιαννακίδη, πολλῶν ἀξιω΅ατικῶν, στρατιωτῶν καὶ ἐπισή΅ων, καὶ βέβαια τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ καὶ τῆς περιοχῆς.

κυρὰ-Βασιλικὴ ἦρθε προσφυγοπούλα ἀπὸ τὸν Εὔξεινο Πόντο (Μαύρη Θάλασσα), ἀπὸ τὸ Μεγάλο Ζαλούφι τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης (Ρω΅υλίας). Μὲ τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυσ΅ῶν ἐγκαταστάθηκε προσωρινὰ στὸ Ἑλληνοχώρι Διδυ΅οτείχου, ἔπειτα στὸν Σάκκο Ὀρεστιάδας καὶ τὸ 1962 στὰ Μαράσια, σὲ ἕνα σπιτάκι σὲ ἀπόσταση λίγων δεκάδων ΅έτρων ἀπὸ τὰ σύνορα ΅ τὴν Τουρκία.

Ὁ Θεὸς ἐπέτρεψε νὰ δοκι΅ασθεῖ πoλὺ στὴν ζωή της. Μεγάλωσε ὀρφανή, γνώρισε διωγ΅ούς, τὴν προσφυγιά, τὴν χηρεία καὶ τὸν ΅εγάλο πόνο νὰ θάψει σὲ νεανικὴ ἡλικία καὶ τὰ 4 παιδιά της. Δὲν λύγισε ὄ΅ως. Ὁ πόνος δὲν τὴν κατέβαλε. Ἄνοιξε τὴν καρδιά της, καὶ στὴν θέση τῶν παιδιῶν της ἔβαλε ΅έσα της ΅ὲ ἀπέραντη ἀγάπη τοὺς στρατιῶτες τοῦ κοντινοῦ φυλακίου. Τοὺς φρόντιζε μὲ στοργὴ σὰν ΅άνα, ἔπλενε τὰ ροῦχα τους, τοὺς ΅αγείρευε, τοὺς στήριζε σὲ κάθε τους πρόβλη΅α καὶ δυσκολία. Ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχηγὸς τοῦ Στρατοῦ τὴν εἶχε ζήσει σὰν ΅ητέρα ἀπὸ τὸ 1977, ποὺ ὑπηρετοῦσε ἐκεῖ ὡς Ἀνθυπολοχαγὸς τότε.

Ἡ ΅ορφή της ἔγινε σύ΅βολο τῆς ἴδιας τῆς Ἑλλάδος. Τὰ τελευταῖα χρόνια ἦρθε ἡ σειρὰ τῶν στρατιωτῶν νὰ τὴν φροντίσουν. Τῆς πήγαιναν φαγητό, ὁ γιατρὸς παρακολουθοῦσε τὴν ὑγεία της, ὅλοι τὴν περιέβαλαν μὲ στοργή, σεβασ΅ὸ καὶ εὐγνω΅οσύνη. Τι΅ήθηκε ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Δη΅οκρατίας, βραβεύθηκε ἀπὸ τὴν Ἀκαδη΅ία Ἀθηνῶν, δέχθηκε διακρίσεις ἀπὸ τὸν Στρατὸ καὶ τὴν Κοινωνία.

Ἐκείνη ὄ΅ως ἔ΅ενε πάντα ἁπλὴ καὶ ἄδολη: Ἡ «Κυρὰ τῶν Μαρασίων»!

Ἡ ΅εγάλη της ἀγάπη ἦταν ἡ Ἑλληνικὴ Ση΅αία, «τὸ πάπλω΅α τῆς Ἑλλάδας», ὅπως τὴν ἔλεγε. Τὴν ὕψωνε καθη΅ερινὰ μὲ συγκίνηση στὴν αὐλὴ τοῦ σπιτιοῦ της, τὰ τελευταῖα χρόνια μὲ τὴν βοήθεια κάποιου στρατιώτη. Ὑπῆρξε ΅ιὰ δεύτερη «Κυρὰ τῆς Ρῶ» στὴν ἄλλη ἄκρη τῆς Ἑλλάδας.

Τὴν ὥρα ποὺ ἡ ἄφρων πολιτικὴ τῶν τελευταίων κυβερνήσεων ὁδηγεῖ τὴν χώρα σὲ καταστροφὴ καὶ ἄρχιζει νὰ ξεπουλάει τὸν πλοῦτο καὶ τὶς δη΅όσιες ὑπηρεσίες της στοὺς ἀδηφάγους δανειστές της, ἡ «Κυρὰ τῶν Μαρασίων» φωνάζει μὲ τὴν ζωή της πως ὑπάρχει καὶ ἡ ἄλλη, ἡ ἀληθινή, ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα!

Καλὸ ταξίδι, Βασίλισσα τῆς καρδιᾶς ΅ας!

 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ: περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ», ἀρ. τ. 2028, 01/15.08.2011

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»