- Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ - https://alopsis.gr -

Yπόμνημα περί του Διεθνούς Συνεδρίου Iεραποστολής και Eυαγγελισμού του Παγκοσμίου Συμβουλίου Eκκλησιών

Προς τόν Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον καί τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας τής Εκκλησίας της Ελλάδος

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή πατώντας εδώ [1]

(Πηγή: ‘Ορθόδοξος Λόγος’)