- Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ - https://alopsis.gr -

ΤΡΙΩΔΙΟ/ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ (Ερμηνείες και λόγοι στις Ευαγγελικές περικοπές των Κυριακών του έτους)

42) Κυριακή Τελώνου & Φαρισαίου

Λόγος περί της υποθέσεως του Τελώνου και του Φαρισαίου (Αγ. Ανδρέας, Αρχιεπίσκοπος Κρήτης) [1]

Ομιλία εις την κατά τον Τελώνην και τον Φαρισαίον του Κυρίου παραβολήν (Αγ. Γρηγόριος Παλαμάς) [2]

Ερμηνεία εις το κατά Λουκάν ευαγγέλιον (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης) [3]

Ομιλία περί ταπεινοφροσύνης (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης) [4]

43)

Κυριακή του Ασώτου (Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος) [5]

Στην παραβολή του Κυρίου περί του ασώτου (Αγ. Γρηγόριος ο Παλαμάς) [6]

Ομιλία εις την Κυριακήν του Ασώτου (Αγ. Ιουστίνος Πόποβιτς) [7]

Η παραβολή του Ασώτου Υιού (Αρχιμ. Βασίλειος Γοντικάκης, Προηγούμενος Ιεράς Μονής Ιβήρων Αγίου Όρους) [8]

Κυριακή Ασώτου: Ερμηνεία εις το κατά Λουκάν ευαγγέλιον (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης) [9]

Κυριακή Ασώτου: Ομιλία περί του κανόνος της μετανοίας και εξομολογήσεως (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

44)

Ομιλία εις την Κυριακή της Απόκρεω (Αγ. Γρηγόριος ο Παλαμάς) [10]

Κυριακή Αποκρέω (Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος) [11]

Κυριακή της Απόκρεω: Αγάπη ναι, αλλά πιά αγάπη; (Πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός) [12]

Ομιλία του Αγίου Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, εις την Δευτέραν Παρουσίαν Του Κυρίου [13]: Η ανάσταση των νεκρών (Αγ. Κύριλλος Ιεροσολύμων) [14]

Κυριακή της Απόκρεω: Περί της φοβεράς Κρίσεως (Αγ. Λουκάς, Αρχιεπ. Κριμαίας) [15]

Κυριακή της Αποκρέω: Ερμηνεία εις το κατά Ματθαίον ευαγγέλιον (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης) [16]

Κυριακή της Απόκρεω: Ομιλία περί του γιατί η ελεημοσύνη μόνη μνημονεύεται εν τη ημέρα της κρίσεως (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

45) Κυριακή της Τυροφάγου: Λόγος περί μετανοίας και περί εξορίας του Αδάμ και ότι εάν μετανοούσε δεν θα εξωρίζετο από τον Παράδεισον (Αγ. Συμεών ο Νέος Θεολόγος) [17]

Η αληθινή συγχώρησις (Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος) [18]

Μετάνοια, ένας καινούργιος τρόπος ζωής († Αρχ. Χριστόδουλος Φάσσος) [19]

Κυριακή της Τυροφάγου: Ερμηνεία εις το κατά Ματθαίον ευαγγέλιον (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης) [20]

Κυριακή της Τυροφάγου: Ομιλία περί νηστείας (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης) [21]

Κυριακή της Τυροφάγου: Τα όπλα του Χριστιανού (Πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός) [22]

46)

Κυριακή Α’ Νηστειών, της Ορθοδοξίας: Διδαχή περί Πίστεως (Επίσκοπος Κερνίκης και Καλαβρύτων Ηλίας Μηνιάτης) [23]

Λόγος εις την Α’ Κυριακή των Νηστειών (Αγ. Λουκάς, Αρχιεπίσκοπος Κριμαίας) [24]

Ομιλία εις την Κυριακήν της Ορθοδοξίας – Α’ Νηστειών (Αγ. Ιουστίνος Πόποβιτς) [25]

Ομιλία εις το Ευαγγέλιον της A’ Κυριακής Νηστειών, περί της ωφελείας που λαμβάνει ο διαπαντός συλλογιζόμενος, ότι ο Θεός ενώπιον αυτού παρίσταται (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης) [26]

Α´ Κυριακή των Νηστειών: Περί πίστεως (Νικηφόρος Θεοτόκης) [27]

47)

Κυριακή Β’ Νηστειών – Αγίου Γρηγορίου Παλαμά: Ο Αγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ομιλεί περί του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και της προσφοράς του στην Εκκλησία [28]

Ομιλία κατά την Κυριακή Β’ Νηστειών της Αγίας Τεσσαρακοστής (Αγ. Γρηγόριος ο Παλαμάς) [29]

Λόγος εις την Β’ Κυριακή των Νηστειών (Αγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς) [30]

Ομιλία εις την Β΄ Κυριακή Νηστειών (Αγιος Ιουστίνος Πόποβιτς) [31]

Β´ Κυριακή των Νηστειών: Ερμηνεία εις το κατά Μάρκον Ευαγγέλλιον και ομιλία περί του ότι ο Θεός μας βοηθά, όταν εμείς κάνουμε όσα μπορούμε (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

48)

Γ’ Κυριακή των Νηστειών, Σταυροπροσκυνήσεως: Ομιλία εις τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό (Αγ. Γρηγόριος Παλαμάς) [32]

Ομιλία εις την Γ΄ Κυριακήν των Νηστειών (Αγ. Ιουστίνος Πόποβιτς) [33]

Λόγος εις την Γ’ Κυριακή των Νηστειών (της Σταυροπροσκυνήσεως) (Αγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς) [34]

Ο Σταυρός του Χριστού και o σταυρός του κάθε ανθρώπου (Αγ. Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ) [35]

Ομιλία εις το Ευαγγέλιον της Γ’ Κυριακής Νηστειών, περί ψυχής (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης) [36]

Ο Σταυρός του Κυρίου μας πηγή ζωής και σωτηρίας († Αρχ. Χριστόδουλος Φάσσος) [37]

49) Ομιλία εις την Δ΄ Κυριακή των Νηστειών (Αγ. Γρηγόριος ο Παλαμάς) [38]

Λόγος εις την Δ’ Κυριακή των Νηστειών (Αγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς) [39]

Ομιλία εις την Δ’ Κυριακήν των Νηστειών (1965) (Αγ. Ιουστίνος Πόποβιτς) [40]

Λόγος εις την Δ’ Κυριακή των Νηστειών: Περί της των παίδων ανατροφής, ότι από τους γονείς κρέμαται και η απώλεια και η σωτηρία των τέκνων τους (Αρχιεπ. Αστραχάν & Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

«Κλίμαξ» αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου († Αρχ. Χριστόδουλος Φάσσος) [41]

Ομιλία εις το Ευαγγέλιον της Δ’ Κυριακής Νηστειών, περί καιρού (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης) [42]

50)

 

Κυριακή Ε’ Νηστειών: Λόγος εις το «Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται εις χείρας αμαρτωλών» (Βασιλείου Επισκόπου Σελευκείας) [43]

Ομιλία εις την Ε’ Κυριακήν των Νηστειών (Αγ. Γρηγόριος Παλαμάς) [44]

Ομιλία εις την Ε΄ Κυριακήν των νηστειών: «Κύριε, προτού χαθώ τελείως σώσε με» (Αγ. Ιουστίνος Πόποβιτς) [45]

Κυριακή Ε΄ των Νηστειών (Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος) [46]

Λόγος εις την Ε’ Κυριακή των Νηστειών (Αγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς) [47]

Ομιλία εις το Ευαγγέλιον της Ε’ Κυριακής Νηστειών, περί του ότι η αγάπη αχώριστος της ταπεινοφροσύνης (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης) [48]

 

51)

Στην αγία εορτή των Βαΐων (Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος) [49]

Ομιλία εις την Κυριακήν των Βαΐων (Αγ. Γρηγόριος ο Παλαμάς) [50]

Λόγος εις την Κυριακήν των Βαΐων (Αγ. Λουκάς Αρχιεπίσκοπος Κριμαίας) [51]

Κυριακή των Βαΐων: Ευλογημένος ο Ερχόμενος (Φώτης Κόντογλου) [52]

Ομιλία εις το Ευαγγέλιον της Κυριακής των Βαΐων, περί της ετοιμασίας της προς υποδοχήν της θείας μεταλήψεως (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης) [53]