- Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ - https://alopsis.gr -

Το Εκλογάδιον ή πορεία προς το βαθύ της αμαθείας σκοτάδιον (Πρωτοπρ. Ιωάννης Φωτόπουλος)

Διαβάστε ολόκληρο το πολυτονικό κείμενο πατώντας εδώ [1] (Πηγή: “ΟΡΘΡΟΣ”)