- Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ - https://alopsis.gr -

«Ἡ ἐπινόηση τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου, λόγοι, ἀσυνέπειες καί ἀντιφάσεις καί συνέπειες» (Κωνσταντῖνος Καρακατσάνης, Καθηγητής τῆς Πυρηνικῆς Ἰατρικῆς τοῦ Α.Π. Θ.)

Διαβάστε ολόκληρη την εισήγηση πατώντας εδώ [1]