- Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ - https://alopsis.gr -

Περί μεταφράσεων των λειτουργικών κειμένων (Αγιορείτες Ιερομόναχοι)

Τον τελευταίο καιρό γίνεται πολύ λόγος για το θέμα των μεταφράσεων των λειτουρ­γικών κειμένων της Εκκλησίας σε γλώσσα περισσότερο προσιτή στον σημερινό κόσμο. Στο μικρό αυτό άρθρο εξετάζεται κατά πό­σον μια ενδεχόμενη μετάφραση των λειτουρ­γικών κειμένων θα βοηθήση ή θα βλάψη, και αν επομένως είναι σκόπιμη ή και θεμιτή η προσπάθεια αυτή.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο πατώντας εδώ [1]

(Πηγή: «Παρακαταθήκη» Ιαν.-Φεβ. 2010)

"Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους υπευθύνους του περιοδικού ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ για την άδεια αναδημοσίευσης". Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ