- Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ - https://alopsis.gr -

Περί μεταμοσχεύσεων (Εμμανουήλ Παναγόπουλος, Επ. Καθηγ. Χειρουργικής)

Επιστολή καθηγητού χειρουργικής στον "Ορθόδοξο Τύπο" για το ζήτημα των μεταμοσχεύσεων

Διαβάστε την επιστολή πατώντας εδώ [1]