- Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ - https://alopsis.gr -

Ομάδες ασυμβίβαστες με την Ορθόδοξη πίστη – Αιρέσεις (ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ – ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)

ΟΜΑΔΕΣ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ [1]