- Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ - https://alopsis.gr -

«Ὁ λεγόμενος ἐγκεφαλικός θάνατος εἶναι πραγματικός θάνατος;» (Ἀθανάσιος Ἀβραμίδης, Καρδιολόγος)

Διαβάστε την εισήγηση πατώντας εδώ [1]