- Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ - https://alopsis.gr -

«Διασώζεται ὁ ἐγκεφαλικός θάνατος;» (Ἐμμανουήλ Παναγόπουλος, Ἄμ. Ἐπίκουρος Καθηγητής τῆς Χειρουργικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν)

Διαβάστε ολόκληρη την εισήγηση πατώντας εδώ [1]