- Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ - https://alopsis.gr -

«Δείγματα ἑρμηνευτικῆς καί Πατερικῆς προσεγγίσεως, ἀναιρετικά τῆς ἐννοίας τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου» (Πρωτοπρεσβ. π. Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος)

Ακούστε ολόκληρη την εισήγηση πατώντας εδώ [1]